Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu."
Dnešní svátek: Svátek sv. Vavřince

foto aktuality

Výběrové řízení - správce Reginy

 

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě

vyhlašuje výběrové řízení

na pozici správce

klášterní budovy Regina ve Zlíně, Divadelní č.3242/6. Budova slouží k pronájmům, ubytování žen a pastoračním aktivitám.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa se bude konat formou osobního pohovoru s vybranými zájemci v průběhu měsíce června v kanceláři správy budovy klášterní budovy Regina. Předpokládaný nástup do funkce je 1. září 2020.

Požadavky na uchazeče:

- SŠ vzdělání, preference technického směru, alespoň s desetiletou praxí.

- Velmi dobré organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti.

- Mravní bezúhonnost, beztrestnost a pozitivní vztah k náboženským institucím.

- Schopnost samostatné tvořivé práce, zodpovědnost, spolehlivost a manuální zručnost.

- Dovednost dobře zkoordinovat činnosti a vyhodnotit priority.

- Základní počítačová gramotnost OFFICE (Word, Excel, internet, web…).

- Časová flexibilita a bydliště v místě výkonu práce výhodou.

- Dobrý zdravotní stav (příp. doložit konkrétní omezení).

- Vlastnit osobní auto a řidičské oprávnění skupiny B.

Spolu s písemnou žádostí uchazeč předloží uvedené přílohy:

- Kopii dokladů o dosaženém vzdělání, příp. absolvovaných kurzech.

- Strukturovaný životopis, včetně přehledu dosavadní praxe.

- Hlavní koncepční vize ve vztahu k náplni práce správce budovy.

- Výpis z trestního rejstříku z roku 2020.

- Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/ 2000 Sb. o ochraně údajů v platném znění.

Kongregace si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit.

Písemnou žádost s přílohami je nutno doručit nejpozději do 31. května 2020 na adresu:

Sr. Lucie Cincialová

Kylešovská 677/8

746 01 Opava

nebo na e-mail: minoritky@seznam.cz

 

 

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Svatý Mikuláš na dětské mši svaté 03.12.2006, 6 fotek
Svatý Mikuláš na dětské mši svaté

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz