Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

foto aktuality

Bohoslužby o Velikonocích

Pořad bohoslužeb ve farním kostele od Zeleného čtvrtku do Velikonočního pondělí.


Zelený čtvrtek - Den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství
  • 18.00 hod. - mše svatá s umýváním nohou na památku Poslední večeře Páně
  • po mši sv. bude Nejsvětější svátost oltářní přenesena do Getsemanské zahrady
  • do 22 hod. bude kostel otevřený k soukromé adoraci

Velký pátek - Den utrpení a umučení Páně

Den přísného postu a újmy v jídle.

  • 7.30 hod. - společná modlitba breviáře
  • 15.00 hod. - pobožnost křížové cesty
  • 18.00 hod. - velkopáteční obřady

Po celou noc bude otevřen boční vchod do kostela k bdění u Božího hrobu. Vzadu na nástěnce bude rozpis skupin. Sbírka u Božího hrobu bude poslaná na opravu kostela Božího hrobu v Jeruzalémě.


Bílá sobota - Církev bdí na modlitbách u Božího hrobu

Doporučuje se také na Bílou sobotu až do obřadu Vzkříšení zachovat posvátný půst.

  • 7.30 hod. - společná modlitba breviáře
  • 20.00 hod. - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně se křtem dospělých

Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  • nedělní pořad bohoslužeb

Koná se sbírka na kněžský seminář v Olomouci. Na závěr každé mše sv. bude žehnání pokrmů.


Pondělí velikonoční
  • nedělní pořad bohoslužeb

 

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Pohřeb P. Antonína Kupky 14.06.2017, 23 fotek
Pohřeb P. Antonína Kupky

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz