Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

Velikonoční obřady v naší farnosti

ZELENÝ ČTVRTEK (29. března) - Den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství

Mše sv. bude v 18.00 hod. s umýváním nohou na památku Poslední večeře Páně.
Po mši svaté bude Nejsvětější svátost oltářní přenesena do Getsemanské zahrady. Kostel bude otevřený do 22.00 hod. k soukromé adoraci.

VELKÝ PÁTEK (30. března) - Den utrpení a umučení Páně

Den přísného postu a újmy v jídle.
07.30 hod. - společná modlitba breviáře
15.00 hod. - pobožnost křížové cesty
18.00 hod. - Velkopáteční obřady
Po celou noc bude otevřen boční vchod do kostela k bdění u Božího hrobu. Vzadu na nástěnce bude rozpis skupin. Sbírka u Božího hrobu bude poslána na opravu kostela Božího hrobu v Jeruzalémě.

 

BÍLÁ SOBOTA (31. března) - Církev bdí na modlitbách u Božího hrobu

 

Doporučuje se také na Bílou sobotu až do obřadu Vzkříšení zachovat posvátný půst.
07.30 hod. - společná modlitba breviáře.
Po celý den modlitby u Božího hrobu.
20.00 hod. - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně s udílením křtu devíti dospělým.

 

NEDĚLE (1. dubna) - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

10.00 hod. - mše svatá se zpěvy místního chrámového sboru
Nedělní pořad bohoslužeb.
Koná se sbírka na kněžský seminář v Olomouci.
Na závěr každé mši sv. bude žehnání pokrmů.


PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. dubna)

Mše sv. v 07.00, 08.30 a v 18.30 hodin.

 

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Dušičková pobožnost na Lesním hřbitově 04.11.2012, 16 fotek
Dušičková pobožnost na Lesním hřbitově

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz