Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."
Dnešní svátek: sv. Filip Neri

foto aktuality

Farní duchovní obnova na Sv. Hostýně

Co farnost je, jak vznikly první farnosti a jaké mají poslání, co může nabídnout věřícím i hledajícím, ale hlavně, co od ní očekává Bůh - to jsou některé z otázek, nad kterými se můžeme během víkendového setkání na Hostýně společně zamýšlet. Součástí programu bude také mše svatá, příležitost ke sv. smíření a společnému sdílení.
Duchovní obnovu povede Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze a děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, který je také autorem řady knih.
Hlavní program, stravování i ubytování bude zajištěn v poutním domě č. 3. Ze Zlína bude na Hostýn zajištěna doprava autobusem tam i zpět. Přihlašovat se můžete přes týden ve farní kanceláři nebo v neděli po každé mši svaté v sakristii. Cena duchovní obnovy činí 1200,- Kč (zahrnuje ubytování, stravu i dopravu na sv. Hostýn). S přihláškou je nutné uhradit zálohu 600,- Kč. Bližší informace k duchovní obnově obdržíte na tel. 577 210 022 (pouze ve všední dny do 16 h), nebo na emailu: fazlin-sfaj@ado.cz.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Boží Tělo 2017 24.06.2017, 25 fotek
Boží Tělo 2017

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz