Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Raduje se s radujícími, plačte s plačícími."
Dnešní svátek: sv. Antonín Veliký

foto aktuality

Vánoce v naší farnosti

Přehled mší svatých a dalších akcí v našem kostele během letošních Vánoc.

 


V neděli 24. prosince je 4. neděle adventní a končí doba adventní.

 • dopoledne je nedělní pořad bohoslužeb; mše svaté budou v 7:00, 8:30, 10:00 a v 11:30
 • v 15:00 bude mše sv. pro rodiče s dětmi, tzv. „dětská půlnoční“, při které bude přineseno Betlémské světlo
 • ve 24:00 bude půlnoční mše sv., při které zpívá sbor mladých z naší farnosti

V pondělí 25. prosince je slavnost Narození Páně.

 • nedělení pořad bohoslužeb; mše svaté budou v 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 a v 18:30
 • při mši svaté v 10:00 zpívá náš chrámový sbor

V úterý 26. prosince je svátek svatého Štěpána, prvomučedníka.

 • nedělení pořad bohoslužeb; mše svaté budou v 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 a v 18:30
 • v 16:00 proběhne před kostelem Živý betlém s krátkým představením vánočního příběhu v podání našich farníků a za hudebního doprovodu našich schol

Ve středu 27. prosince je svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty.

 • mše svaté budou v 6:30 a v 18:30
 • 16:00 bude v kostele koncert pěveckého sboru Dvořák, vstupné 150 Kč; v programu zazní Vánoční oratorium a Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby
 • v 19:30 bude v kostele varhanní koncert Ludvíka Šuranského, který doprovodí také předcházející mši svatou

Ve čtvrtek 28. prosince je svátek svatých Mláďátek betlémských, mučedníků.

 • mše svaté budou v 6:30 a v 18:30
 • 16:00 bude v kostele koncert křesťanské skupiny Adorare

Pátek 29. prosince je pátý den v oktávu Narození Páně.

 • mše svaté budou v 6:30 a v 18:30

Sobota 30. prosince je šestý den v oktávu Narození Páně.

 • mše svaté budou v 6:30 a v 18:30

V neděli 31. prosince je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

 • nedělení pořad bohoslužeb; mše svaté budou v 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 a v 18:30
 • při každé mši svaté bude obnova manželských slibů
 • večerní mše svatá v 18:30 bude na poděkování za uplynulý rok 2017

V pondělí 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie.

 • nedělní pořad bohoslužeb; mše svaté budou v 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 a v 18:30

V sobotu 6. ledna je slavnost Zjevení Páně. Je to doporučený zasvěcený svátek.

 • mše svaté budou v 6:308:00 a v 18:30

Doba vánoční končí svátkem Křtu Páně v neděli 7. ledna.

 • Mše svatá v 10:00 bude obětována za všechny, kteří v roce 2017 přijali v našem kostele svátost křtu a také za jejich rodiče a kmotry.

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz