Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem."
Dnešní svátek: sv. Karel Lwanga a druhové

foto aktuality

Restaurování vstupních portálů kostela

Restaurování pískovcových ozdobných prvků - pískovcového ostění vstupních portálů - vchodů do farního kostela svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně

Restaurování sedmi portálů našeho kostela probíhalo průběžně v měsících červenec až září 2017. Památkově nejzajímavější a nejhodnotnější je bezesporu hlavní vstupní portál, který je opatřen profilovaným pískovcovým ostěním. Na něj navazuje vlys s triglify a reliéfními rozetami. Nad vlysem je osazena profilovaná římsa s volutovými křídly, mezi kterými byla umístěna kartuš s erbem Brettonů, pocházející z období kolem roku 1850. Erb je zhotoven z románského cementu, který byl jako stavební materiál velmi oblíben pro zhotovování dekoračních prvků ve druhé polovině 19. století. Práce probíhaly tak, že po vyčištění kamene a jeho konsolidaci bylo provedeno doplnění chybějících modelací, které odpovídají autorskému záměru a změnám, způsobeným zvětráváním kamene. Umělý kámen musí mít barvu a strukturu shodnou s použitou horninou. Na závěr restaurování bylo provedeno biocidní ošetření a hydrofobizace horizontálních a nejvíce ohrožených částí památky. Cílem restaurování bylo zachování a obnova soudržnosti a pevnosti pískovce, ze kterého je památka zhotovena.

Pavla Hradilová, restaurátorka

Na výše uvedenou akci poskytlo dotaci statutární město Zlín.

město Zlín

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Živý betlém 2015 03.01.2016, 43 fotek
Živý betlém 2015

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz