Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé"
Dnešní svátek: sv. Dominik

foto aktuality

Otevíráme Kurz pastoračních pracovníků

Otevíráme Kurz pastoračních pracovníků

Jak už oznámil náš otec arcibiskup, příští rok bude Rokem evangelizace. Na tento rok bychom se měli předem dobře a důklaně připravovat. Co nejvíce potřebujeme, abychom svou víru dobře předávali druhým životem i slovem? Prohlubovat své znalosti o naší víře a také učit se víru žíta o ní mluvit!

Proto jsme se, my kněží v našem děkanátu rozhodli, že pokud se najde dost zájemců, požádáme otce arcibiskupa o povolení, po pěti letech, znovu otevřít tento Kurz. Začali bychom v říjnu letošního roku. Vše by probíhalo na klášteře Regína každou druhou sobotu od 8:00 do 13:30. Kurz bude ukončen v dubnu 2018 závěrečnými testy. Po té budou úspěšným absolventům předány diplomy. Tyto testy nejsou však povinné.. K získání diplomu bude nutná účast nejméně na třinácti (ze šestnácti) setkáních.

Komu je Kurz určen? Těm, kteří chtějí především pomáhat ve farnostech v péči o děti, mládež, nemocné, vedením různých společenství, pomáhat při zajišťování různých liturgických slavností. Absolvování kurzu má ale také posloužit, pokud vlastní farář o to bude žádat o. arcibiskupa, k oprávnění pomáhat při bohoslužbách při podávání sv. přijímání nebo donášet eucharistie nemocným.

Kurz je otevřen ale i pro každého, kdo má zájem stát se uvědomělejším křesťanem a cítí zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe. Kurz bude pro všechny velkým přínosem k prohloubení znalosti víry v oblasti věrouky, etiky, Písma svatého, liturgie, církevního práva, církevních dějin a celkové pastorační služby.

Přihlášku najdete ZDE. Vyplněné je třeba odevzdat do konce června 2017. Když bude Kurz otevřen, dostanete hned další podorobnjší a konkrétnější informace!

o.Ivan Fišar

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Rozloučili jsme se s otcem Karlem Hořákem 13.07.2008, 36 fotek
Rozloučili jsme se s otcem Karlem Hořákem

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz