Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

""...a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

Postní aktivity pro všechny

Jak a proč se zapojit do postních aktivit

Na stolečku či na lavicích v kostele jsou úkoly pro jednotlivé skupiny:

1) Rodiny s malými dětmi
2) Větší děti
3) Mladí
4) Svobodní, vdovy a vdovci
5) Manželé
6) Senioři.

Některé skupiny se prolínají, proto může si každý vybrat dle svého uvážení. Jednu postní neděli z této skupiny a další neděli z jiné skupiny.

Na jedné straně je malá myšlenka, o čem vypráví nedělní texty dané postní neděle. Na druhé straně najdete úkoly, které mohou inspirovat, co v postní době vykonat k prohloubení víry, k pomoci bližnímu nebo jaké úsilí vykonat, aby člověk něco ve svém životě pozměnil (a třeba pozměnil nejen o postní době), anebo aby si třeba jen něco uvědomil. Také jde o snahu, jak nás vybízí v pastýřském listě otec arcibiskup Jan, k boji proti tomu zlu kolem nás i v nás. My máme být pro naše město solí a světlem. Na každém z nás záleží. Jestliže se přizpůsobíme duchu doby a necháme se jím ovládnout, přispíváme k zániku současné společnosti.

Ale proč ty váhy v kostele? Ukazují, jak to vypadá ve světě. Ve světě, i ve Zlíně kolem nás, vládne zlo. Ten velký špinavý kámen představuje ono zlo. Ať už je to nevěra, lhostejnost vůči Boží lásce, egoismus, sexualita. Budeme se tedy snažit převážit zlo. Váhy jsou umístěny na bočním oltáři P. Marie v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Na lístečku, který si vyberete v kostele z krabičky mezi lavicemi nebo z košíku jsou tři úkoly různé obtížnosti. K tomu je i čtvrtý úkol, kde si každý může napsat dle svého uvážení.

Ať už vykonáte pouze kterýkoli jeden úkol nebo tři úkoly, vždy můžete za ten týden získat jeden kamínek, který buď v týdnu vložíte do vah na protější stranu, nebo tento kamínek v neděli vložíte přede mši svatou do košíku, který bude na stolečku spolu obětními dary. V obětním průvodu se následně kamínky přinesou k oltáři a pak během ohlášek se vysypou na váhu. Bílé kamínky jsou připraveny vedle, proto nenoste vlastní.

Každý si může vzít jeden lísteček, výjimka u skupiny Rodiny s malými dětmi a Manželé. Jelikož skupina Manželé a Rodiny s malými dětmi jsou totožné, tak rodiny s dětmi po splnění úkolu získávají jeden kamínek. Pokud si ještě splní úkol jako manželé získávájí také jeden kamínek. Zároveň pokud je starší sourozenec v rodině, kde plnili úkol ze skupiny Rodiny s malými dětmi, může si vzít lísteček a plnit úkol ještě jako sám za sebe, a tak získat kamínek.

Možná se to zdá nespravedlivé, že jeden kamínek je za lehký úkol i za těžký úkol. Tímto však chceme zapojit co nejvíce farníků, aby se nesnažila jen malá část hrstka. A především Bůh dal každému různé dary, a proto někdo přináší třicetinásobný užitek, někdo šedesátinásobný a někdo stonásobný užitek, kráčíme však do stejného nebe. Nebo ti, kteří na vinici pracovali od 9 hodin nebo od 12 hodin anebo pouhou hodinu, všichni dostali po denáru. Bůh odměňuje za lásku, kterou jsme do toho vložili. Proto věřím, že každý vloží do postní doby vše podle svých sil a možností, aby opravdově prožil tuto postní dobu.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Bílá sobota: den klidu a úklidu 22.03.2008, 12 fotek
Bílá sobota: den klidu a úklidu

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz