Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

33. Jdeme za Ježíšovým hlasem

Co myslíš, o kterém zvířátku Pán Ježíš nejčastěji mluvil? (...) Jak se jmenuje tatínek ovečky? (...) A jejich mláďátko? (...) Kde jsi je viděl? (...)

Natálka dostala od strýčka k narozeninám krásnou kudrnatou ovečku, vlastně teprve odrostlé jehňátko. Bydlela s rodiči a malým bráškou u babičky a dědečka na vesnici, za domem měli velikou zahradu. Ovečka se tam mohla pást celý den a chodit, kam se jí chtělo. Sotva ji dvouletý bráška uviděl, řekl „Béby", a to jméno už ovečce zůstalo. Natálka si ovečku zamilovala a Béby jí to oplácela, jak uměla. Ráno už byla vždycky vzhůru, když Natálka odcházela do školky, a vyprovázela ji. Odpoledne stála u plotu a vyhlížela ven, tlamičku prostrčenou mezi laťkami plotu, aby ji mohla Natálka při příchodu co nejdřív pohladit. O prázdninách spolu trávily celé dny. Když přišly Natálčiny kamarádky, Béby hlas své malé paní spolehlivě rozeznala mezi všemi ostatními a vždycky přišla jenom za ní. Natálka se naučila o ni starat, čistila jí stáj ve starém dřevěném altánu, nosila jí čistou vodu i seno a taky z kuchyně občas nějakou zeleninu, co jí maminka dovolila. Béby vůbec nevadilo, že na podzim začala Natálka chodit do školy, se zájmem očichala její aktovku i pouzdro a čekala, co dobrého dostane.

Na podzim zemřela babička a plačící Natálka často držívala ovečku kolem krku, seděla u ní tak dlouho, až ji smutek přešel. Jednou ji ale napadlo, že Béby taky asi může zemřít jako babička a že pak už s ní nebude. Dostala veliký strach a trvalo pár dní, než ji maminka s tatínkem uklidnili. Přešla zima, jaro zavonělo v celé zahradě. Jednoho rána se Natálka spěchající na autobus marně po Béby rozhlížela a volala ji. Celé dopoledne na ni myslela, ani moc ve škole nedávala pozor. Snad není její ovečka nemocná? Udýchaná přiběhla odpoledne domů a pak už jen kulila oči. Vedle Béby ležela maličká chlupatá kulička - její jehňátko a Béby střídavě olizovala jeho hlavičku a Natálčinu ruku.

Pán Ježíš dnes v evangeliu mluvil o tom, jak moc má jeho tatínek v nebi - Pán Bůh - rád každého, kdo zná Pána Ježíše a často s ním pobývá. Co jsi o Ježíši zjistil nového za poslední rok? (...) Čím mu můžeš ukázat, že ho máš rád? (...) Také jsme dnes slyšeli, že Bůh Otec je nejsilnější a nejmocnější ze všech na světě a že nás vždycky ochrání. Že se nemusíme ničeho bát. Má nás rád mnohem víc než Natálka svou ovečku. Když jdeme za Pánem Ježíšem, posloucháme ho, můžeme se spolehnout na to, že svá slova dodrží, že se o nás stará a chrání nás.

Aktivita

Máš nějaké zvířátko, o které se staráš a máš ho rád? Nakresli, co všechno mu dáváš. Jestli nemáš, nakresli si svoji ovečku a to, jak by ses o ni staral. Podle čeho poznáš, že tě má někdo rád?

Modlitba

Dobrý Pane, děkuji ti, že se o nás všechny staráš. Každý den máme všechno, co potřebujeme, posíláš hodné lidi, aby nám pomáhali. Děkuji ti, že mám kde bydlet, co jíst, že mám oblečení i to, co potřebuji, abych si mohl hrát a učit se. Pomoz mi, abych uměl také já pomáhat druhým a chránit je, když jsou slabí. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Svatý Mikuláš na dětské mši sv. 07.12.2010, 10 fotek
Svatý Mikuláš na dětské mši sv.

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz