Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."
Dnešní svátek: sv. Amálie (Libuše)

foto aktuality

Tuto neděli probíhá v obou zlínských farnostech anketa.

Na základě zájmu rodičů z našich farností vznikl organizační tým, který podniká kroky k založení Církevní mateřské školy ve Zlíně. Vedení obou zlínských farností tuto myšlenku podporuje, ekonomická rada ji i přes určitou finanční zátěž také doporučuje. Nyní potřebujeme zjistit zájem Vás, farníků. Prosíme tedy o vyplnění krátkého průzkumu zájmu při mších svatých. Dotazník je určen všem farníkům od 18 let, nejen rodičům dětí.  Potřebujeme znát průzkum zájmu na šest let dopředu. Tato čísla budou důležitá pro zapsání školky do sítě školských zařízení na Ministerstvu školství. Dotazník můžete odevzdat hned při východu z kostela, případně do neděle 6. března v sakristii nebo ve farní kanceláři. O dalším vývoji vás budeme informovat v Životě farnosti.

V případě, že jste se tento týden nedostali do kostela, můžete vyplnit dotazník také zde a v elektronické podobě odeslat odpovědi na email cmszlin@seznam.cz.

Anketa k založení Církevní mateřské školy
Vyplňte prosíme tento dotazník týkající se vzniku Církevní mateřské školy ve Zlíně, abychom věděli, zda má tento záměr podporu v našich farnostech. Dotazník je určen všem farníkům od 18 let.
Zatrhněte prosím vyhovující možnosti:

1. Se vznikem Církevní mateřské školy
ve Zlíně:

---------- souhlasím nesouhlasím ----------

Následující odpovědi označí pouze jeden
z rodičů

2. Mám děti ve věku:

---------- 0 - 1 rok 4 – 5 let ----------

---------- 1 – 2 roky 5 – 6 let ----------

---------- 2 – 3 roky 6 – 7 let ----------

---------- 3 – 4 roky

3. Mám vážný zájem v následujících
6 letech umístit své dítě do této CMŠ:

---------- Ano Ne ----------

4. Místo mého bydliště:

-------Zlín–město okrajová část Zlína -------

-------Zlín–Jižní Svahy jiná obec -------

Vyplněný dotazník odevzdejte do neděle
6. března v sakristii nebo ve farní kanceláři. Děkujeme.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Popeleční středa 2016 20.02.2016, 8 fotek
Popeleční středa 2016

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz