Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Nemilujte jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy."
Dnešní svátek: sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi

foto aktuality

Informace pro ministranty

Nácviky obřadů

Zveme všechny ministranty na nácviky obřadů Velikonočního třídenní. Průběh obřadů je složitý a odlišný od běžných mší svatých, takže je nutné, aby se všichni ministranti, kteří se chtějí aktivně zapojit do služby při nich, zúčastnili nácviků, které proběhnou v těchto termínech:

  • nácvik na Zelený čtrvtek proběhne již ve středu po večerní mši svaté od 19:15
  • nácvik na Velký pátek proběhne v pátek v 8:30
  • nácvik na obřady Velikonoční vigilie proběhnou v sobotu taktéž v 8:30

Ministranti, kteří se nezúčastní nácviku, nemohou počítat s přidělením žádné služby a prosíme je, aby přišli nejpozději 20 minut před začátkem obřadů.


Missa chrismatis

Všechni ministranti jsou také zváni do olomoucké katedrály na mši se svěcením olejů (Missa chrismatis), která se koná na Zelený čtvrtek v 9:30.

Pojedeme společně vlakem. Sraz je v 6:40 v sakristii, kde si ministranti vezmou svoje oblečení. Předpokládaný návrat je ve 14:06 na nádraží Zlín-střed nebo ve 14:20 ke kostelu. Jízdenku na vlak zaplatí ministrantům farnost. V plánu je také krátká prohlídka Olomouce.

S sebou si vezměte svačinu, pití, teplé oblečení a tašku na ministrantské oblečení.


Ministrantské schůzky

Ministrantské schůzky probíhají ve školním roce zpravidla 1. a 3. sobotu v měsíci od 8 do 10 hod. na faře. Aktuální rozpis podle data naleznete na této stránce.

Noc kostelů 2018 - Timothy

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Víkend pro ministranty ve Zděchově 20.05.2018, 27 fotek
Víkend pro ministranty ve Zděchově
Náhodná: Roráty 21.12.2012, 5 fotek
Roráty

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz