Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Přijímejte jeden druhého do svého společenství, jak i Kristus přijal vás - k oslavě Boží."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

27. Bůh má rád všechny své děti

Na co se díváš v televizi? (...) Na co se u vás dívají ostatní? (...) V pondělí večer býval v televizi pořad Pošta pro tebe. Pokaždé v něm vystupovali lidé z nějaké rodiny, kteří o sobě dlouho nevěděli a díky tomuto pořadu se našli. Vždycky měli obrovskou radost a většina z radosti i plakala. Umíš si představit, že bys musel odejít někam daleko a neměl už nikdy uvidět maminku a tatínka ani žádného sourozence nebo příbuzného? Co bys k tomu potřeboval, abys to mohl vůbec přežít? (...)

Jeden mladý muž z dnešního evangelia se rozhodl odejít daleko, pryč od své rodiny. Potřeboval k tomu ale hodně peněz. Požádal o ně svého tatínka, a když je dostal, hned odešel. Ani se neohlédl, ani se s tatínkem neporadil, jak má s tolika penězi zacházet. Protože byl mladý, peníze uměl utrácet, ale neuměl je vydělávat. Uplynulo několik měsíců, pak roků, a jednoho dne byla jeho peněženka úplně prázdná. Nic mu nezůstalo. Ty jsi už někdy dostal peníze? (...) Co jsi s nimi udělal? (...)

Potom už ten mladík neměl kde bydlet, jeho oblečení bylo potrhané a špinavé, měl hrozný hlad. V té zemi, kam odešel, na tom byli všichni špatně. Ale tatínek toho mládence měl všeho dost, u něj nikdo hlad neměl. Co myslíš, že se ten mladý muž jednoho dne rozhodl udělat? (...) Řekl si, že se tatínkovi omluví, že ho poprosí o odpuštění a že už pak nikdy z domu neodejde. Cesta domů mu trvala dlouhé týdny, protože byl slabý. A taky se trochu bál. Proč? (...)

Jeho tatínek ho za ty dlouhé roky nikdy nepřestal vyhlížet. Každý den se chodil dívat na cestu mezi pastvinami, protože měl svého zlobivého synka pořád moc rád. A když ho pak jednou uviděl, jak se blíží jako otrhaný žebrák, zapomněl hned na to, že byl kvůli němu celou dobu smutný. Najednou měl obrovskou radost, stejně jako když se chlapec narodil. Běžel mu naproti, objímal ho, ani ho nenechal mluvit a omlouvat se. Věděl, že mládenec je už dost potrestaný tím, co se mu stalo. Hned vystrojili slavnostní hostinu, svátečně se oblékli, pozvali muzikanty a radovali se, že se domů vrátil tak důležitý člen rodiny. Z čeho měl radost ten mladý muž? (...) A víš, proč Pán Ježíš tento příběh vyprávěl? (...) Chtěl ti vysvětlit, že náš Pán Bůh je ten nejlepší tatínek na celém světě, že na nás stále čeká a odpustí nám, co jsme udělali špatně, když se k němu chceme vrátit.

Aktivita

Nakresli, co všechno máš doma zajištěné - teplo, vodu, pohodlí, jídlo, střechu nad hlavou, oblečení, pomůcky, hračky. Z čeho ještě poznáš, že tě mají doma rádi? Zkus spočítat, kolikrát ti už něco odpustili. A kdo to byl?

Modlitba

Pane Ježíši, děkuji ti za dnešní příběh v evangeliu. Děkuji ti, že nás má Bůh Otec tak rád, že pořád trpělivě čeká, kdy si na něho udělám čas a pomodlím se. Děkuji ti, že naučil moji maminku a tatínka odpouštět mi moje chyby, že ty je odpouštíš nám všem. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: 2. květnová neděle: Svátek matek 09.05.2010, 7 fotek
2. květnová neděle: Svátek matek

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz