Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem."
Dnešní svátek: sv. Dominik

foto aktuality

26. Zlepšit se můžeme každý den

Určitě se ti už stalo, že jsi viděl někoho dělat něco špatného. Kde to bylo? (...) V úterý před obědem poručila paní učitelka všem klukům ve třídě, že tam musejí zůstat. Děvčata mohla odejít. Sotva se za nimi zavřely dveře, objevil se pan ředitel. Tvářil se tak přísně, že všichni dostali strach.

„Tak hoši, konečně se přiznali oba viníci. Takže už víme, kdo včera nasprejoval čerstvě vymalovanou chodbu. Ale také vím, že jste o tom věděli, ba dokonce jste se někteří i dívali, jak jim to jde. A nikoho z vás nenapadlo ty dva dareby napomenout nebo zavolat hned někoho dospělého, aby toho nechali. Takže jste to vlastně udělali všichni společně," mračil se na kluky pan ředitel. Malý Toník začal posmrkovat. Bál se pana ředitele a ještě víc se bál křiku doma, až se taťka dozví, že zase byl u nějaké lumpárny. Pan ředitel pokračoval přísným hlasem: „Proto tatínci obou výtečníků zaplatí novou barvu a přemalování chodby. A s vašimi rodiči si promluvím osobně příští týden na rodičovské schůzce. Do té doby pro vás ruším polední pobyt v tělocvičně a volný přístup na počítače o hlavní přestávce." Co myslíš, bylo to spravedlivé? (...) A proč? (...)

Často si myslíme, že špatné věci dělají jenom ti druzí. Učedníci Pána Ježíše si v dnešním evangeliu taky mysleli, že trest dopadne jenom na viníky, kteří něco zlého udělali. Když slyšeli, jak přísně potrestali římští vojáci vzbouřence v Galileji, byli rádi, že se jich to netýká. Když se vy díváte někdy v televizi na zprávy a uvidíte něco zlého - co třeba? (...), jste rádi, že se vás to netýká a můžete sedět v klidu v teple doma. Ale Pán Ježíš řekl, že lidé, kterým se dějí ty zlé věci, nejsou horší než my. Řekl, že je moc důležité, abychom pokaždé napravili i maličkosti, které děláme špatně. A abychom už nelhali ani trošičku a nepodváděli třeba ve škole ani trošičku, abychom vraceli půjčené věci co nejdřív a v pořádku, abychom si nebrali nic, co nám opravdu nepatří, abychom druhým ničím neubližovali. Ti, co nás mají nejvíc rádi (...), z toho budou mít radost a budou nám v tom pomáhat.

Víš, jak to dopadlo v té škole? Tatínci se vzácně shodli, že chodbu vymalují společně, a kluci pak museli drhnout skvrny od barvy na linoleu školní chodby. A pěkně se u toho zapotili.

Aktivita

Pán Ježíš také povídal příběh o ovocném stromu, který neměl ovoce. Zeptej se někoho doma, co všechno potřebuje malý stromek, aby dobře rostl, a co se s ním dělá, když ovoce nevypadá dobře. Pak nakresli, co všechno pro tebe dělají rodiče, abys byl zdravý a dařilo se ti.

Modlitba

Pane Bože, ty jsi trpělivý a dokážeš nám stále pomáhat, když uděláme chybu. Prosím tě za mé kamarády, kteří mají ve škole problém (...), aby poznali, co dělají špatně, a abych jim uměl pomoct, když bude potřeba. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Farní pouť ke sv. Filipovi a Jakubovi 03.05.2009, 24 fotek
Farní pouť ke sv. Filipovi a Jakubovi

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz