Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Trpělivostí zachráníte svou duši."
Dnešní svátek: Svátek sv. Vavřince

foto aktuality

23. Společná práce s Ježíšem

Víš, kdo je to odborník? (...) To se například pokazí televizor nebo pračka a tatínek řekne, že on to nedokáže opravit a že se to musí odvézt k odborníkům do opravny. Protože takový odborník má jednak odborné vzdělání a jednak spoustu zkušeností s podobnými opravami. A taky potřebné nářadí. Odborníci mohou být v různých oborech, opravují taky počítače, auta, ale patří sem i zdravotníci, učitelé, pěstitelé různých rostlin - napadne tě další možnost? (...)

Co třeba rybář? Může to být také odborník? (...) Apoštol Šimon Petr byl velice dobrý rybář. Věděl, kdy a kde se ryby budou shromažďovat, věděl, za jakého počasí a v kterou denní či noční dobu je dobré nebo zbytečné lovit. Co všechno potřebuje ke své práci? (...) O Pánu Ježíšovi Petr věděl, že žádným rybářem není, nikdy ho neviděl na jezeře lovit. Když ho Pán Ježíš požádal o loďku, tak mu ji půjčil, aby Ježíš mohl kázat a učit co nejvíce lidí. Z vodní hladiny se hlas rozléhá lépe než z hloučku na souši. Navíc byla loďka úplně prázdná, protože té noci vůbec nic nechytili. A dopoledne bylo stejně zbytečné vyjíždět na lov, protože ryby jsou ukryté hluboko. Petr si nemohl srovnat v hlavě, že Pán Ježíš chce, aby teď vyjeli na ryby. Ale hádat se s ním nechtěl. Když vhodili síť do vody a ona se okamžitě naplnila rybami, Petr užasl. Toto by nedokázal ani ten největší odborník. Nic takového se nestane žádnou náhodou. Najednou poznal, že Pán Ježíš je nejen nejlepší učitel a kazatel, ale také největší rybář na celém světě, protože ho poslouchají i ryby. I Šimonovi přátelé, kteří byli poblíž, byli velice zkušení rybáři. Denně vyjížděli na moře, lov ryb byl jejich zaměstnáním. O něčem takovém ještě nikdy neslyšeli. Od takového mistra se chtěli co nejvíce naučit. Všichni nechali své loďky na břehu a šli za ním. Ale Pán Ježíš je nechtěl zdokonalit v rybaření. Tak jako ty chodíš do školy a učíš se nové věci, abys jednou mohl svou prací pomáhat druhým, tak i on svým vyučováním potřeboval z těchto rybářů udělat své spolehlivé pomocníky. Oni sami měli později kázat a učit o Pánu Bohu a o jeho království. On, Ježíš, bude žehnat jejich práci a pomáhat jim.

Aktivita

Je nějaký člověk, kterého obdivuješ? Napiš si jeho dobré vlastnosti, které bys chtěl mít také. Pak si napiš, jaké povolání by sis chtěl jednou vybrat. Bude se líbit i Pánu Ježíši? Určitě ano, jestliže v něm necháš místo, aby tam s tebou byl i Pán Ježíš a pomáhal ti získávat lidi pro jeho království.

Modlitba

Pane Ježíši, tolikrát jsem se namáhal v matematice, v češtině, v hudebce, na tréninku, a pořád mi to moc nejde. Ale kvůli tobě se to budu učit poctivě dál. Prosím tě, abys za mnou přišel, když se mi nedaří. Já budu věřit, že mi pomůžeš. Děkuji ti. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Lesní hřbitov: pobožnost za zemřelé 02.11.2008, 15 fotek
Lesní hřbitov: pobožnost za zemřelé

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz