Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

22. Pán Ježíš vidí do srdce člověka

Taky tvoje maminka nějak záhadně pozná, když nemluvíš úplnou pravdu? (...) Jako by ti viděla až do bříška. A tobě nezbude než přiznat, jak to přesně bylo. Už se ti to někdy stalo? (...)

Něco podobného se přihodilo i Ježíšovým posluchačům. Vzpomínáš, jak jsme je minulou neděli sledovali? Ve kterém to bylo městečku? (...) Pán Ježíš své rodáky z Nazareta dobře znal, věděl, že se občas přetvařují, a tak se rozhodl, že je vyzkouší. K čemu je takové zkoušení vůbec dobré? (...) Ve škole musí paní učitelka zkoušet, aby poznala, jestli už celá třída učivo zvládla. Ale proč chtěl Pán Ježíš zkoušet dospělé muže? A jak to chtěl udělat? (...) Mužům z Nazareta, kteří seděli kolem něho, začal Pán Ježíš povídat známé příběhy z Písma. V těch příbězích Bůh jednal jinak, než si lidé kolem naplánovali. Pán Ježíš chtěl vědět, jestli tady v Nazaretě mají všichni Pána Boha opravdu rádi a budou ho poslouchat, i když se jim zdají Boží plány těžké nebo jim nerozumějí. Chtěl vědět, jestli Pánu Bohu opravdu věří, jestli vědí, že Bůh všechno naplánoval dobře. Ale viděl těm mužům na očích, že je víra v Boží dobrotu moc nezajímá. Tito muži chtěli vidět nebo zažít nějaký velký zázrak, aby se pak mohli před ostatními vychloubat. Pán Ježíš taky poznal, že se mezi sebou nemají moc rádi. Že Pána Boha málo znají a že jim to vůbec nevadí. Proto jim nakonec řekl, že dnes nic překvapivého neuvidí. Vždyť on přece nepřišel dělat zázraky kvůli tomu, aby se lidé bavili. Proč je vlastně dělal? (...)

Ale těm mužům se zdálo, že je Ježíš podvedl a ošidil. Vyskočili ze svých míst, začali křičet jeden přes druhého, vyhrožovat mu a vyhnali ho ven. Byli tak rozzlobení, že se chtěli Ježíši za ten údajný podvod pořádně pomstít - chtěli ho zabít. Když se někdo moc rozzlobí, přestane jednat správně a vymyslí vždycky něco špatného. Tak na sebe nazaretští muži prozradili, že si dělají, co chtějí, a že přikázání Boží pro ně nejsou nijak moc důležitá. Vlastně na sebe prozradili, že umějí být zlí. A to se Pánu Bohu nelíbí. Navíc si tito lidé kvůli své zlosti ani nevšimli zázraku, který se nakonec přece jen stal. Pána Ježíše sice vyhnali až na kopec za město, ale pak nikdo z nich nedokázal zvednout proti Pánu Ježíši ruku a ublížit mu. Pán Ježíš prošel jejich středem a odešel od nich zcela zdravý.

Aktivita

Taky se někdy zlobíš, když nesmíš udělat, co tě právě napadlo? Malé děti dokonce někdy zlostí tlučou hračkami nebo i sebou o zem. Přitom ti Bůh právě tímto maminčiným zákazem vzkazuje, že máš teď začít přemýšlet trochu jinak a jít udělat něco jiného. Zamysli se, kdy tě rozzlobil nějaký příkaz, a promluv si o tom s maminkou nebo tatínkem. Můžeš nakreslit, jak je člověk legrační, když se vzteká.

Modlitba

Prosím tě, Pane Ježíši, dej mi odvahu promluvit si vždycky o tom, co se mi nelíbí, s někým, koho mám rád. A napověz mi, co je lepší než vztek, který mě občas popadne. Prosím také o sílu, abych to lepší pak udělal. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Ekumenická bohoslužba 2018 04.02.2018, 18 fotek
Ekumenická bohoslužba 2018

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz