Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

foto aktuality

21. Tajemství

Určitě máš v rodině někoho, s kým si rád povídáš. Kdo je to? (...) Malá Barunka přiběhla na nádraží a tam netrpělivě přešlapovala a vyhlížela vlak, který měl přivézt její babičku. Pravidelně, vždy v pátek odpoledne přijížděla, aby pohlídala své vnoučky. Oba rodiče totiž v pátek večer odjížděli na zkoušky sboru. Barunka se na babičku moc těšila; vždycky měla pro děti nějaké malé překvapení, ale hlavně na ně měla dost času. A tak až si společně vyhráli, dala babička oba malé Barunčiny brášky spát a sedla si do širokého křesla. Na to už čekala vykoupaná Barunka. Vlezla si k ní na klín, zabalila se do deky a babička vyprávěla, jak to bylo dřív. Na dnešní večer byla holčička moc zvědavá. Měla od minula slíbené povídání o tatínkovi, o tom, jak se narodil a co všechno dělal, než vyrostl. Barunka se zatím marně snažila z tatínka něco dostat, vždycky tvrdil, že si to nepamatuje. Tatínka měla moc ráda, dokonce mu byla i hodně podobná. Konečně zjistí, jak to všechno bylo.

V dnešním evangeliu jsme se vrátili do Nazareta, tam, kde vyrostl Pán Ježíš. Každou sobotu se tam scházeli muži v synagóze - domě postaveném pro společné modlitby, aby si poslechli Boží slovo. V každém městečku či vesnici měli Židé takovou modlitebnu. My křesťané máme místo synagógy (...). Shromáždění Židé byli zvědaví; před nimi se totiž na stupínek postavil známý mladý muž - Ježíš z jejich městečka - a přečetl jim kousek textu z knihy proroka Izajáše. Četl o tom, co chce Bůh udělat pro svůj národ, pro všechny věřící. Že má v plánu lidi uzdravit, osvobodit je od všeho zlého, co je trápí, že jim chce dát radost, která jim bude neustále pomáhat v dobrém životě. Jeho posluchači se už těšili, jak jim bude tato slova vysvětlovat, byli zvědaví na jeho názor, jak to všechno bude probíhat. Pán Ježíš dočetl, podíval se na ně a prozradil jim velké tajemství. Když se budou dívat na něho, na to, co on dělá a učí, nepotřebují už žádné další vysvětlování. Uvidí samotného Boha, který přišel mezi ně a který s velkou mocí každému osobně ukáže, jak ho má rád. Prozradil celému shromáždění, že on je ten člověk, na kterého už tisíc let Židé čekají.

Jaké tajemství bys rád rozluštil ty? (...)

Aktivita

Pán Ježíš mluvil vždy pravdu a chtěl, aby o něm lidé pravdu znali. Můžeš mu pomáhat třeba tím, když mu slíbíš, že už nikdy nebudeš lhát. A že se za něho nebudeš stydět, když se tě někdo zeptá, jestli věříš v Boha. Naopak, s radostí takovému člověku o Pánu Ježíši pověz.

Modlitba

Pane Ježíši, ty jsi Židům v Nazaretě vysvětlil, kdo jsi a co budeš dělat. Prosím tě, abys to vysvětlil dalším lidem na celém světě. Hlavně tam, kde se válčí, kde si navzájem ubližují. A mně pomoz, abych se nikdy nepřidal k ničemu špatnému. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Pouť ke cti sv. Martina v Přílukách 11.11.2012, 20 fotek
Pouť ke cti sv. Martina v Přílukách

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz