Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo mě miluje, bude zachovávat má slova a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

20. Pán Ježíš je hostem na svatbě

Minulou neděli jsme skončili tím, jak se všichni těšili na společnou oslavu křtu. A dnes jsme se v evangeliu na jedné slavnosti přímo ocitli. V městečku Kána, v Galileji, byla veliká svatba. Panečku, to byla hostina! Stoly plné dobrot, lidé zpívali, smáli se a povídali si. Co vlastně na těch talířích všechno mohli mít? (...) A co se tam pilo? (...) Pivo v Izraeli neměli, nejčastěji pili víno, které ředili vodou. Nebo čistou vodu. Svatba byla nejdůležitější událostí v životě, pořádně se na ni připravovali a sešla se na ní vždy spousta příbuzných a známých. Byl jsi někdy na takové svatbě? Nebo jiné velké slavnosti? (...) Rodiny ženicha a nevěsty v Káně měly hodně přátel, k těm nejbližším patřila i Panna Maria s Ježíšem. Však je také na svatbu pozvali. S ženichovou rodinou se znali už dlouho a dobře, a tak si Panna Maria brzy všimla, že něco není v pořádku. Hosté tančili a výskali, jedli, zpívali a dobře se bavili, ale ženichovi rodiče seděli celí ustaraní stranou. Co myslíš, že je trápilo? (...) Hostů přišlo mnohem víc, než předpokládali, a bylo moc horko. Všichni měli pořád žízeň a vína v sudu ubývalo velice rychle. Vlastně už zbylo jen trochu na dně. Hostina byla v plném proudu, kde teď honem sehnat další víno? To bude obrovská ostuda, že už nemají hostům co nabídnout. Ani Panna Maria nevěděla, co dělat. Zvedla se a šla mezi mládence vyhledat Ježíše, aby se mu svěřila s touto starostí. Byla si jistá, že on určitě něco vymyslí. A taky že ano! Služebnictvo se sice divilo, ale beze slova splnili Ježíšův příkaz a nanosili ze studny vodu do všech obrovských džbánů, které stály u vchodu. Pak se divil správce svatby, když ho Pán Ježíš vybídl, aby si té vody nalil, a napil se. Stalo se z ní to nejlepší víno. Všichni běhali a dolévali prázdné džbánky na stolech. Také hosté se divili, kde se vzalo tolik a tak výborného vína, a ještě po dlouhém čase si celou svatební hostinu pochvalovali. Ženichova rodina a všichni služebníci v domě s velkým úžasem mluvili o Pánu Ježíši a o zázraku, který se u nich stal. Užaslí byli také Ježíšovi učedníci. Na svatbu přišli s ním a viděli, co se tam událo. Pochopili, že Ježíš není obyčejný člověk, že ho poslal lidem Bůh Otec, a rozhodli se s ním zůstat a poslouchat ho. Přemýšleli, proč právě na svatbě v Káni ukázal svou zázračnou moc. Poradíš jim? (...)

Aktivita

Panna Maria se přimluvila za své přátele. A co ty? Už ses za někoho přimlouval? Třeba u tatínka, když tvoji sourozenci něco provedli? Nebo u paní učitelky, které jsi slíbil, že pomůžeš zlobivému spolužákovi napravit jeho chybu? Ale napřed si o tom vždy promluv s Pánem Ježíšem - pomodli se za toho člověka a jeho problém.

Modlitba

Panno Maria, ty vždycky vidíš, kdo má potíže a kdo potřebuje pomoc, a přimlouváš se za nás. Děkuji ti, že máš ráda i mě a celou naši rodinu. Děkuji, že ti mohu všechno říkat - stejně jako svojí mamince. Pomáhej, prosím tě, dnes všem, kdo jsou smutní a mají starosti. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Ministranti v Lačnově 09.08.2007, 45 fotek
Ministranti v Lačnově

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz