Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Více je třeba poslouchat Boha než lidi."
Dnešní svátek: sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi

foto aktuality

20. Pán Ježíš je hostem na svatbě

Minulou neděli jsme skončili tím, jak se všichni těšili na společnou oslavu křtu. A dnes jsme se v evangeliu na jedné slavnosti přímo ocitli. V městečku Kána, v Galileji, byla veliká svatba. Panečku, to byla hostina! Stoly plné dobrot, lidé zpívali, smáli se a povídali si. Co vlastně na těch talířích všechno mohli mít? (...) A co se tam pilo? (...) Pivo v Izraeli neměli, nejčastěji pili víno, které ředili vodou. Nebo čistou vodu. Svatba byla nejdůležitější událostí v životě, pořádně se na ni připravovali a sešla se na ní vždy spousta příbuzných a známých. Byl jsi někdy na takové svatbě? Nebo jiné velké slavnosti? (...) Rodiny ženicha a nevěsty v Káně měly hodně přátel, k těm nejbližším patřila i Panna Maria s Ježíšem. Však je také na svatbu pozvali. S ženichovou rodinou se znali už dlouho a dobře, a tak si Panna Maria brzy všimla, že něco není v pořádku. Hosté tančili a výskali, jedli, zpívali a dobře se bavili, ale ženichovi rodiče seděli celí ustaraní stranou. Co myslíš, že je trápilo? (...) Hostů přišlo mnohem víc, než předpokládali, a bylo moc horko. Všichni měli pořád žízeň a vína v sudu ubývalo velice rychle. Vlastně už zbylo jen trochu na dně. Hostina byla v plném proudu, kde teď honem sehnat další víno? To bude obrovská ostuda, že už nemají hostům co nabídnout. Ani Panna Maria nevěděla, co dělat. Zvedla se a šla mezi mládence vyhledat Ježíše, aby se mu svěřila s touto starostí. Byla si jistá, že on určitě něco vymyslí. A taky že ano! Služebnictvo se sice divilo, ale beze slova splnili Ježíšův příkaz a nanosili ze studny vodu do všech obrovských džbánů, které stály u vchodu. Pak se divil správce svatby, když ho Pán Ježíš vybídl, aby si té vody nalil, a napil se. Stalo se z ní to nejlepší víno. Všichni běhali a dolévali prázdné džbánky na stolech. Také hosté se divili, kde se vzalo tolik a tak výborného vína, a ještě po dlouhém čase si celou svatební hostinu pochvalovali. Ženichova rodina a všichni služebníci v domě s velkým úžasem mluvili o Pánu Ježíši a o zázraku, který se u nich stal. Užaslí byli také Ježíšovi učedníci. Na svatbu přišli s ním a viděli, co se tam událo. Pochopili, že Ježíš není obyčejný člověk, že ho poslal lidem Bůh Otec, a rozhodli se s ním zůstat a poslouchat ho. Přemýšleli, proč právě na svatbě v Káni ukázal svou zázračnou moc. Poradíš jim? (...)

Aktivita

Panna Maria se přimluvila za své přátele. A co ty? Už ses za někoho přimlouval? Třeba u tatínka, když tvoji sourozenci něco provedli? Nebo u paní učitelky, které jsi slíbil, že pomůžeš zlobivému spolužákovi napravit jeho chybu? Ale napřed si o tom vždy promluv s Pánem Ježíšem - pomodli se za toho člověka a jeho problém.

Modlitba

Panno Maria, ty vždycky vidíš, kdo má potíže a kdo potřebuje pomoc, a přimlouváš se za nás. Děkuji ti, že máš ráda i mě a celou naši rodinu. Děkuji, že ti mohu všechno říkat - stejně jako svojí mamince. Pomáhej, prosím tě, dnes všem, kdo jsou smutní a mají starosti. Amen.

Noc kostelů 2018 - Timothy

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Víkend pro ministranty ve Zděchově 20.05.2018, 27 fotek
Víkend pro ministranty ve Zděchově
Náhodná: Velikonoce v chrámovém sboru 13.08.2006, 27 fotek
Velikonoce v chrámovém sboru

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz