Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

19. Jsme Boží děti

Nedávno u nás v kostele křtili malého chlapce. Spinkal mamince v náruči, a když se blížil křest, přišlo k němu dopředu mnoho ostatních dětí, aby viděly, co se bude dít. Někteří se i těšili, že bude švanda, když maličký začne vřískat. Už jsi někdy křest viděl? (...)

Pan farář se modlil, pak vzal konvičku s křestní vodou, nalil trochu vody na hlavičku chlapce a řekl: „Jáchyme, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého." Maličký trošku nakrčil nosík i čelo, ale pak blaženě pokračoval ve svém spánku. Dokonce se trošku usmíval. Byl už zase v náruči u své maminky a po křtu navíc i v náruči Pána Boha jako jeho milované dítě.

Slyšel jsi dnes v evangeliu, co říkal Bůh Otec Pánu Ježíši, kterého v řece Jordánu pokřtil Jan Křtitel? (...) „Ty jsi můj milovaný syn!" Někteří lidé kolem řeky tak uslyšeli, že Bůh má Ježíše moc rád. Také viděli bílou holubici, znamení Ducha Svatého, kterým Bůh potvrdil svoje slova. A bylo moc důležité, že si to mezi sebou říkali dál.

Každému, kdo se nechá pokřtít stejně jako Pán Ježíš, říká Bůh Otec také tato slova. Lidé v kostele je někdy nevnímají, ale všichni Ježíšovi přátelé ta slova potvrdí. Řekni si teď nahlas, co říkal kněz, když křtil tebe. (...) A řekni si také, co v tom okamžiku zaznělo nad tebou i v celém nebi. (...) Všude byla veliká radost. A víš proč? (...) Protože při slovech křtu Bůh vyčistil tvoji neviditelnou duši od všeho, co by v ní mohlo být nemocné a slabé. Rozzářila se zdravím a čistotou ještě víc než bílá rouška, kterou maličký Jáchym v tu chvíli dostal od svého kmotra. Voda vylitá při křtu na tvoji hlavu znamenala, že se chceš podobat Pánu Ježíši, že chceš být jeho dobrý kamarád, že chceš patřit do jeho veliké rodiny ostatních pokřtěných, která se jmenuje církev. Koho dalšího, kdo do ní patří, znáš? (...) Bůh s tím souhlasí, od okamžiku křtu jsi stále pod jeho ochranou.

Potom zapálil Jáchymův kmotr křestní svíčku. Její světlo jasně svítí, představuje světlo a krásu věčného života u Pána Boha v nebi. Ta svíčka je tvoje, to znamená, že i ty jsi krásné Boží dítě, patříš do Božího království a budeš pomáhat ostatním, aby se tam také dostali.

Všichni v kostele se usmívali a měli radost z nového křesťana. Ostatní děti se vrátily do svých lavic a šeptaly maminkám, co viděly. Po požehnání na konci mše svaté se k rodině s maličkým Jáchymem hrnula spousta známých, aby jim popřáli. Ale ti se už moc těšili domů. Víš na co? (...) No přece na slavnostní oběd se všemi příbuznými, kteří na křtiny přijeli. Nový křesťan v rodině je veliká radost pro všechny a oni při tom chtějí být pospolu.

Aktivita

Popros rodiče, aby ti ukázali tvoji křestní roušku, a zeptej se jich, jaké to bylo při tvém křtu. A až si budeš umývat špinavé ruce, připomeň si, že při křtu tak podobně zbavuje Pán Bůh naši duši všeho špatného. Také kropenka u vchodu do kostela ti vždycky připomene obřad křtu, když do ní namočíš prsty a uděláš znamení kříže.

Modlitba

Děkuji ti, Bože, za můj křest, za mé jméno (...), které jsem při něm dostal. Děkuji ti, Pane Ježíši, že ses při mém křtu stal mým starším bratrem, který mi bude vždycky pomáhat. Děkuji ti, Duchu Svatý - ty mě každý den učíš dělat dobré věci a přinášíš mi radost, která je v nebi. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Koncert Pavla Helana 18.05.2016, 27 fotek
Koncert Pavla Helana

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz