Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha."
Dnešní svátek: Svátek sv. Vavřince

foto aktuality

18. Ježíš je světlo světa

Už ses někdy zeptal tatínka nebo dědečka, jak se to stane, že vám svítí v místnosti světlo? Odkud přiběhlo a jak to, že před tím nebylo vidět? (...) Někdy přijde velká bouřka, najednou „prásk" a všude je tma. „Kde je ten šuplík se sirkami? A kde jsou svíčky? Máš baterku?" ptají se v kuchyni jeden přes druhého a všichni se snaží honem rozsvítit alespoň malé světélko. Proč? (...) Bez světla by nebyl na zemi žádný život; nejenže bychom nikam netrefili a neviděli na sebe, ani rostlinky by nemohly existovat, a tím pádem by neměla zvířátka co žrát. Když je pár dní po sobě zamračeno, nesvítí sluníčko, lidé se cítí unavení, ani práce je nebaví. Sotva se na obloze ukáže, už se usmívají a mají spoustu nápadů.

U Pána Boha v nebi je světlo pořád. Nepotřebuje žádnou elektrárnu ani zásobníky energie. A není to ani tím, že by u něho sluníčko bydlelo. Vzpomínáš, jak jsme na začátku adventu mluvili o moci a síle Božího slova? Jak byl stvořený celý svět? (...) V Bohu je víc světla než ve všech sluncích celého vesmíru. To světlo vzniká každým Božím slovem samo, a proto je v nebi tolik radosti, štěstí, lásky a dobrých nápadů. Ale když se Bůh díval na lidi na zemi, viděl, že jsou často smutní. Byls už někdy smutný? (...) To je jako taková tma a mlha kolem dokola, že člověk neví, co má dělat; nic se mu nechce, nic ho nebaví a občas i pláče. Bojí se, ani neví přesně čeho. Na lidech na zemi jako by seděl velký černý smutný mrak. „To tak nemohu nechat," rozhodl se dobrý Bůh. „Pošlu jim světlo od nás z nebe dolů na zem, aby je zbavilo smutku. Nikdo to světlo nebude moci rozbít ani zhasnout. Stačí, když si ho rodina bude do svého domu přát, a ono tam přijde." A tak uskutečnilo Boží slovo další velký zázrak. V Betlémě se narodilo děťátko. Znáš jeho jméno? (...) A Bůh dal to světlo dovnitř jeho tělíčka. Jak Ježíš rostl, bylo světlo stále větší. Ale to neznamenalo, že by Ježíš v noci svítil. To znamenalo, že u Ježíše zmizel každý smutek, vedle něj nikdo neplakal. Když někam přišel, lidé se usmívali, měli se rádi a všechno je bavilo. Co bylo předtím těžké, stalo se s ním snadné. A co víc - s Ježíšem se lidé cítili, jako by už byli v nebi, blízko nebeského Tatínka.

Aktivita

a) Domluv se s maminkou, ať ti stopuje, jestli vydržíš pár minut potmě - třeba ve spíži, na půdě nebo ve sklepě. Zkus si při tom v duchu povídat s Pánem Ježíšem a uvidíš, že se přestaneš bát a že ten čas rychleji uteče.
b) Skupinová hra ve větší místnosti: Vedoucí vybere dva šikovné pomocníky, potichu se s nimi domluví na tom, že jeden bude lhát a druhý mluvit pravdu. Pak zaváže ostatním oči, každého nějak posune a pootočí a pak jim dá pokyn, aby se seřadili, našli východ a společně vyšli z místnosti. Při tom jim mohou radit pouze oba rádci. Děti si musejí postupně ujasnit, který z těch dvou hlasů jim pomáhá k dosažení cíle.

Modlitba

Dobrý Bože, děkuji ti, že je světlo každý den. Děkuji za všechno pěkné, co jsem dnes viděl (...). Jsem rád, že znám Pána Ježíše, že jsi ho poslal i do naší rodiny, abychom věřili, že nás máš rád. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Vánoční besídka pro děti 25.12.2006, 21 fotek
Vánoční besídka pro děti

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz