Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!"
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

14. Boží slovo připravuje cestu pro Ježíše

Úplně na začátku v Písmu svatém je vyprávění o tom, jak Bůh stvořil svět. Víš už něco o těchto událostech? (...) Pokaždé, když mělo vzniknout něco nového, třeba světlo, moře, rostliny, je tam napsáno: „Bůh řekl, a stalo se tak." Boží slovo má takovou moc a sílu, že jím vznikl celý svět, který vidíš kolem sebe. Dokážeš vyjmenovat další věci, které vytvořil Bůh, a člověk to nedokáže? (...) Boha na začátku nemohl nikdo slyšet, a přesto se všechny věci na jeho pokyn daly samy do pohybu a začaly se chovat podle Božího přání a řádu, který vložil do přírody. Dnes tomu řádu říkáme zákony přírody. Fungují spolehlivě a vědci neustále objevují nové a nové dokonalé mechanismy. Viděls v televizi nějaké nové objevy? (...) Příroda svého Stvořitele poslouchá, horší je to s člověkem. Určitě si vzpomeneš, že už první lidé, Adam a Eva, Pána Boha neposlechli. Lidé by si rádi dělali, co je napadne, ale velmi často je napadají věci nedobré; potom ubližují druhým, něco pokazí a zapomínají při tom úplně na svého dobrého Boha Hospodina. Protože se ale Pán Bůh o nás stará, vybral si občas proroka a promluvil k němu. Proroci pak oznamovali ostatním lidem Boží plány, pobízeli je, aby zlepšili své chování. Boží slovo mělo vždy velikou moc. Prorok, který ho přinášel, dělal v jeho síle také veliké skutky; lidé jim říkali zázraky.

Dnešní evangelium vypráví o Janu Křtiteli, muži, který žil na poušti. Co je nebo není na poušti? (...) Je tam veliké ticho, prostor pro modlitbu. A právě tam k Janovi Bůh promluvil. Evangelium píše: „K Janovi se stalo Boží slovo". To slovo mělo opět proměnit svět. Jan v sobě pocítil sílu, velkou odvahu a nadšení. Šel k řece Jordánu a tam učil lidi, jak mají změnit svůj život, aby se mohli setkat s Pánem Ježíšem jako s Mesiášem, na kterého čekají, a zamilovali si ho. Nebál se mluvit přísně ani k boháčům, farizeům nebo dokonce ke králi Herodovi. Jana předtím nikdo neznal, ale Boží slovo, které se v něm usadilo, přitahovalo k řece každý den veliké zástupy posluchačů. Ti si poslechli Janovo kázání, litovali svého špatného chování a na znamení změny se nechávali v řece Jordánu pokřtít. Když pak odcházeli domů, měli mnohem víc rádi jeden druhého, svět jim připadal krásnější a začali se těšit na příchod slibovaného Mesiáše - Božího Syna, který jim ukáže Boží lásku.

Aktivita

Máte doma Bibli? Otevři si ji na začátku a přečti si příběh o stvoření světa.
Kterou svoji špatnou vlastnost bys nechal nejraději ve vodě Jordánu, kdybys u něho tenkrát stál? Pokud ještě nechodíš ke svátosti smíření, namaluj si na A4 velkou řeku a tuto svoji vlastnost do ní napiš. Během adventu s ní určitě dokážeš úspěšně bojovat a zvítězit nad ní.

Modlitba

Náš Bože, ty mě máš moc rád a chceš, abych se i já setkal s tvým Synem Pánem Ježíšem. I já se pak budu cítit šťastný a spokojený. Pomoz mi, prosím, abych nedělal špatné věci, které všechny mrzí, ale nauč mě být veselý a na každého se těšit. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Svátost pomazání nemocných 19.02.2012, 16 fotek
Svátost pomazání nemocných

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz