Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

12. Ano, já jsem král (řekl Ježíš)

Jak si představuješ krále? (...) Co král potřebuje k tomu, aby mu fungovalo jeho království? (...) Někteří významní Židé měli podobné představy. Chtěli krále, který velkou silou vyžene ze země nepřátele, římské císařské vojáky. Blízko chrámu v Jeruzalémě stál nádherný palác Římana Piláta, císařova zástupce. Dbal na pořádek v zemi a také soudil. Dbal i na svoje oblečení - blyštivou vojenskou uniformu, na které nosil zlaté odznaky své moci. Měl je dokonce i toho dne, přestože ho ráno vzbudili velmi brzy. Uprostřed přijímacího sálu stál muž v ušpiněném oblečení, rozcuchané vousy i vlasy, bez jakékoliv ozdoby. Ruce měl v poutech. Jeho jméno bylo Ježíš. Na příkaz Židů ho sem přivlekla palácová stráž. Pilát ho zamyšleně pozoroval. Tušil, že mu Židé z velerady připravili problém. Vzpomeneš si jaký? (...)

„Ty jsi tedy král?" zeptal se Ježíše. „Lidé to o tobě říkají a kvůli tomu tě chtějí velekněží odsoudit." Ježíš si nevšímal velikého křiku ani nadávek shromážděných lidí. Díval se klidně na Piláta, svého soudce, a viděl, že Pilát má strach. Ježíš viděl, že Pilát se bojí nepořádku, že se bojí o své dobré postavení. A že kvůli strachu rozhodne svůj soud špatně a vydá Ježíše na smrt. Přesto mu na jeho otázku vlídně odpověděl. „Ano, já jsem král, ale moje království není takové, jak si představuješ. Nedojedeš tam na koni, nemůžeš ho dobýt válkou, obsadit ho nebo uloupit. Není na světě, který ty znáš." Pilát se zamračil. Jak má poznat pravdu, když mu Ježíš odpovídá jinak než vojáci. Ježíš tu neměl žádné služebníky, nevyhrál žádné bitvy, nemluvil o zlatě a penězích, ale přesto se Pilátovi zdálo, že Ježíš nelže. Pilát chtěl být spravedlivý, jenže neměl rád lidi. A tak ani nemohl poznat pravdu o Ježíšově království. Nepoznal pravdu o tom, že Ježíš přišel jako zástupce nejmocnějšího Pána nebe i země, Boha Hospodina. Že jeho království je plné radosti, dobra, míru a lásky a že je úplně jiné než království lidská. Vždyť proto udělal Ježíš tolik zázraků, uzdravoval, křísil mrtvé, aby lidé uvěřili, že je Boží Syn, aby poznali pravdu o Bohu, svém dobrém Tatínkovi v nebi. Pilát měl v hlavě jen zlato, moc a svoje pohodlí, a tak v Boží království neuvěřil. Jenom ti, kdo v Boží království uvěří, mohou do něj vstoupit.

Aktivita

Máš doma glóbus nebo mapu světa? Podívej se, kde všude žijí lidé, kteří dnes slaví Pána Ježíše jako svého Krále. Ale ať se díváš na mapu sebevíc, ty lidi prostě neuvidíš. Ty jen věříš, že tam určitě jsou. Tak také věříš, že nebe i země jsou plné Ježíšova vojska dobrých andělů, svatých služebníků a nepředstavitelné krásy. Namaluj Krále Ježíše, kolem něho postavičky lidí z celého světa: indiána, Eskymáka, Evropana, Číňana, černocha, můžeš doplnit i neviditelné pomocníky.

Modlitba

Pane Ježíši, chtěl bych tě vidět, jak máš na sobě nádherné oblečení a jsi krásný jako největší král světa. A jsem moc rád, že mě znáš, že víš, jak se jmenuji, a že ses rozhodl povídat si se mnou a pomáhat mi. Nechtěl bych tě nikdy zklamat. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Tříkrálová sbírka 2019 10.01.2019, 25 fotek
Tříkrálová sbírka 2019

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz