Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem."
Dnešní svátek: sv. Alexius a druhové

foto aktuality

8. Pán Ježíš přináší uzdravení

Janička se moc těšila do školy. Ve školce neměla žádné pořádné kamarádky, děti si s ní nechtěly hrát, a když něco postavila nebo nakreslila, tak se jí posmívaly nebo jí dílo poničily. V první třídě s ní budou jiné děti a maminka jí tvrdila, že když se bude snažit, určitě si kamarádku najde. A tak Janička o prázdninách na kousky papíru poctivě překreslovala písmenka i obrázky ze své knížky, i když jim ještě nerozuměla. Snad ji prstíky po tom cvičení začnou konečně víc poslouchat a možná si někdo všimne, jak je šikovná. A vezmou ji mezi sebe jako dobrou kamarádku.

Je u vás ve třídě někdo, s kým ostatní nekamarádí? (...) Co myslíš, je mu to jedno, nebo by chtěl být jak druzí, ale neumí to? (...)

Tak se cítil i slepý žebrák Bartimaios u města Jericha. Nic neviděl, nemohl pracovat, nemohl si za vydělané peníze koupit věci, které mají druzí. A tak už mnoho roků sedával každý den u cesty do města. Lidé chodili kolem něho, sem tam se mu někdo posmíval, někdo ho litoval, většina si ho nevšímala. Musel na ně pokřikovat a upozorňovat na sebe, aby mu přece jen něco dali, aby večer nešel s prázdnou miskou domů. Když slyšel, že kolem jde Pán Ježíš s učedníky, začal křičet ještě hlasitěji, aby ho náhodou nepřeslechli: „Ježíši, Synu Davidův, pomoz mi!" „Nepokřikuj a zmlkni už konečně," zlobili se na něho někteří, že obtěžuje i Pána Ježíše. Vůbec netušili, že si s ním Pán Ježíš rád promluví. „Co ode mě potřebuješ?" zeptal se, když přišel k žebrákovi blíž. „Pane, ať vidím," poprosil ho slepý muž. Myslíš, že ho mohl poprosit o něco jiného? (...) (peníze, dům, jídlo, práci pro slepce...) Pán Ježíš na něm uviděl, jak je smutný z toho, že nevidí a nemůže žít jako ostatní lidé. A zároveň poznal, že se Bartimaios na něho opravdu už dlouho těšil. Že věřil v uzdravení, které Ježíš přináší. A tak se stal zázrak, jak si Bartimaios přál. Jeho oči se otevřely, on uviděl Pána Ježíše a už chtěl být pořád s ním.

Aktivita

Podle čeho dnes poznáš, žes potkal slepého člověka? (...) Jak mu můžeš na ulici pomoct? (...). Jestli si chceš představit, jak se cítí, popros někoho dospělého doma, ať ti zaváže oči a zavede tě za ruku třeba na zahradu. Tam ti dá do ruky hůlku nebo delší klacík a můžeš se s jeho pomocí pokusit vyhýbat stromům i záhonům. Abys to neměl tak jednoduché, domluv se s někým, že ti bude radit dobře, a s několika dalšími, že budou radit špatně. Musíš být velmi pozorný, abys poznal ten jeden správný hlas mezi všemi.

Modlitba

Pane Ježíši, dnes tě chci poprosit za mé nevěřící kamarády, kteří tě neznají, aby tě jednou uviděli. ......................... (doplň jméno) je dnes smutný, protože mu kluci ublížili. A já jsem neměl odvahu mu říct něco pěkného a povzbudit ho. Prosím, potěš ho a mně pomoz, abych vždycky viděl jako ty, kdo ode mě něco potřebuje. Amen.

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Ekumenická bohoslužba 2020 14.02.2020, 20 fotek
Ekumenická bohoslužba 2020
Náhodná: Živý betlém před zlínskou radnicí 06.01.2010, 27 fotek
Živý betlém před zlínskou radnicí

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz