Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

Opravy v kapli sv. Václava na Kudlově a v kapli sv. Martina v Přílukách

Oprava vnitřní dlažby v kapli sv. Václava na Kudlově

Město ZlínV letošním roce proběhly práce na opravě vnitřní dlažby v kapli sv. Václava na Kudlově. Součástí stávající dlažby byly i poničené a popraskané teracové dlaždice, které byly vyměněny za nové. Ze stejného materiálu byly na míru vyrobeny v Hranicích na Moravě. Uvolněné dlaždice byly očištěny a dolepeny. Celá dlažba byla očištěna od zbytků lepidel PVC, obroušená, doplněná cementovým pačokem a napuštěna. Ze stupně v presbytáři byl odstraněn bílý nátěr. Práce proběhly za finanční podpory Statutárního města Zlína v roce 2015 a drobných dárců. Děkujeme.

Restaurování vnitřní dekorativní výmalby v kapli sv. Martina v Příluku

Zlínský krajPráce na celkové obnově kaple sv. Martina ve Zlíně Příluku letos pokračovaly restaurováním vnitřní dekorativní výmalby v interiéru kostela. Po odstranění několika vrstev druhotných nátěrů bylo zjištěno oproti předpokladu, že je dekorativní výzdoba mnohem bohatší s větším množstvím dekorativních šablon. Dekorativní výmalba byla poté očištěna a konzervována. Na základě nových skutečností se předpokládá, že práce na celkovém restaurování výmalby budou v příštím roce pokračovat. Letošní práce byly finančně podpořeny z Dotací z Fondu kultury Zlínského kraje a z Ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2015. technická rada farnosti

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Slavnost Těla a Krve Páně 01.07.2019, 48 fotek
Slavnost Těla a Krve Páně

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz