Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému."
Dnešní svátek: sv. Dominik

foto aktuality

Nabídka pomoci rodičům

Každý rodič při křtu svého dítěte vzal na sebe povinnost, že naučí své dítě poznávat a milovat Boha. Objevování vztahu Boha k nám a odpovídat na tento vztah svou láskou je celoživotní úkol. V dětství se kladou velice důležité, pevné základy, na kterých se pak staví dál. Tento vztah Boha k nám a náš vztah k němu se nejvíce projevuje a prohlubuje aktivní účastí na mši svaté. Děti v naší farnosti mají příležitost objevovat Boží lásku k nám každou neděli při mši svaté v 8.30 hodin, která je zaměřena více na děti. Děkujeme vám, rodiče, že své děti na tuto mši svatou přivádíte a že si s nimi pak i doma o této mši svaté, nejen o promluvě, povídáte. Aby v dítěti rostl vztah k Ježíši, opravdu nestačí, aby přicházelo jen tehdy, když to je povinnost. Mělo by to vycházet z lásky k Ježíši. Proto kromě nedělní mše svaté zaměřené pro děti je od nového školního pololetí dětská mše svatá i každý čtvrtek v 17 hodin.
Možná řeknete, že dnešní děti mají tolik všelijakých kroužků a zájmů, že na to už není čas. Chápu, času je stále méně. Ale člověk musí stále uvažovat, co je důležitější a podstatné nejen pro tento život, ale i pro věčnost. Jistě znáte, co řekl Pán Ježíš: "Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život." (Mk 8,36) Dosaďme: co prospěje, když bude v tom či onom dobrý a ztratí věčnost?
Proto vám, rodiče, i vašim dětem nabízíme pomoc v budování živého vztahu k Ježíši i skrze čtvrteční dětské mše svaté. I my dospělí, abychom mohli předávat víru druhým, potřebujeme dělat nové a nové osobní zkušenosti s Pánem! Nejde přece jen naučit děti chodit v neděli do kostela. Bez osobního vztahu k Pánu většina dětí v době dospívání víru odkládá či ztrácí a my se pak divíme...

P. Ivan Fišar
(ŽF 6/2011)

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Mše svatá se svátostí pomazání nemocných 12.03.2017, 24 fotek
Mše svatá se svátostí pomazání nemocných

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz