Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."
Dnešní svátek: sv. Dominik

foto aktuality

3. První místo v Ježíšově království

Už se někdy stalo, že ti maminka nebo tatínek chtěli říct něco důležitého a ty jsi neposlouchal? Představ si, že se to stalo i Ježíšovým učedníkům. Zrovna procházeli krajinou, kde Pán Ježíš bydlel, jmenovala se Galilea, a on jim vypravoval, jak to bude těžké, až ho zlí lidé zatknou a zabijí. Položí ho do hrobu, ale on třetí den vstane a bude opět živý. Učedníci z toho byli celí zaražení, moc té řeči nerozuměli. Tak si za chvíli začali mezi sebou šeptat, pak už se bavili nahlas, ale úplně o něčem jiném. Pán Ježíš je nechal být, ale doma se jich zeptal. „O čem jste si to cestou povídali?" Najednou se začali stydět. Vždyť se celou cestu jeden na druhého vytahovali, kdo bude v Božím království nejdůležitější. Představovali si to jako stupně vítězů na nějaké sportovní soutěži. Určitě jsi to už viděl, jak vítěz mává na všechny strany, hraje hymna, lidé mu tleskají a obdivují ho. Úplně při tom zapomněli, že jim Pán Ježíš něco vysvětloval a že se měli raději pořádně zamyslet a zeptat se ho na to, co nepochopili.

Ale Pán Ježíš se nezlobil. Naopak, všechno učedníkům trpělivě vysvětloval. „V nebi je to úplně jinak," začal. „Tam se nedostane nikdo, kdo chce druhého pořád předbíhat, každého vždycky porazit a za každou cenu vyhrát. Nebeský Otec má připravenou odměnu jenom pro toho, kdo se snaží, aby se druhým vedlo lépe. Zvláštní cena čeká na ty, kdo pomáhají dětem, starým a bezmocným, třeba těm, kdo mají vážnou nemoc nebo nějaké trápení. Není důležité, abyste byli nejlepší jen kvůli sobě. Je potřeba být dobrý kvůli tomu, aby se z vašeho úspěchu mohlo radovat hodně lidí."

Víš, co tím myslel? Třeba umíš pěkně zpívat, kreslit, tančit, někomu jde lehce učení, jinému vaření, někdo je rychlý, někdo spolehlivý a přesný. Tyto schopnosti dává Bůh lidem, aby se svět stal hezčím. Mají s nimi pomáhat ostatním, aby mohli vyřešit své potíže, mají s nimi potěšit smutné, ukázat jim kousek krásy, která bude v nebi. Pro Boží království je takový člověk velice důležitý („kdo chce být první, ať je služebníkem všech"). Velikou chybou ovšem je, když se někdo pro své vlastnosti stane namyšleným a předvádí se. Takový se do Ježíšova království buď nedostane, nebo tam bude na posledním místě.

Aktivita

Co umíš dobře? Nakresli, co se ti daří, co umějí tvoji kamarádi, a obrázek dej Pánu Ježíši ke kříži. Jako poděkování za to, čím můžete druhým dělat radost. Pán Ježíš vás s radostí bere k sobě na klín.

Modlitba

Pane Ježíši, tys přišel z nebe na zem, protože nás máš rád. Chceš nás mít všechny u sebe v nebi. Děkuji ti, žes mi dal maminku a tatínka, babičku s dědou, aby se o mě starali a naučili mě, jak mám mít rád ostatní lidi. Pomoz mi dobře se učit, abych mohl druhým brzy pomáhat. Amen.

Úvodní informace této celoroční aktivity pro rodiny s děmti od 4 do 14 let.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Noc kostelů 04.06.2018, 13 fotek
Noc kostelů

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz