Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic."
Dnešní svátek: Svátek sv. Vavřince

foto aktuality

2. Ježíš mě učí věřit a nebát se

Pletou si tě lidé s někým? Není to moc příjemné, ale když máš staršího sourozence, asi ti občas někdo řekne jeho jménem. Někdy se splete i maminka, když je moc unavená.

Pán Ježíš si jednou povídal se svými učedníky a také se jich zeptal: „Pletou si mě lidé s někým? Co o mně říkají?“ Každý učedník slyšel něco jiného, odpovědí bylo hodně. „A co si o mně myslíte vy? Vždyť už mě přece znáte?“ zeptal se potom svých učedníků. Nejvíce se Pánu Ježíši líbila odpověď apoštola Petra: „Ty jsi Mesiáš, král poslaný od Boha, na kterého už dlouho čekáme. Ty jsi panovník, který zachrání lidi na celém světě před vším zlým.“ I ostatním se taková odpověď líbila. Už se těšili, jak budou stát po boku takového vládce. Ale Pán Ježíš jim začal vysvětlovat, že to není tak jednoduché. Že ho to bude hodně bolet a že dokonce musí zemřít. S tím ovšem Petr spokojený nebyl. Začal tak hlasitě protestovat, až ho musel Pán Ježíš napomenout. Člověk přece nemůže rozumět všemu, co chce Bůh. Poslechni si příběh o strachu jednoho malého chlapce.

Malý Vojtík si neuměl představit ani chvilku bez maminky. Všechno dělali spolu. Vařili, čekali na tatínka, až přijede z práce, chodili nakupovat, těšili se spolu na miminko, které se už brzy narodí. Jednou večer si ho ale maminka vzala na klín. „Dnes v noci odjedu pryč, a až se vrátím, přivezu ti sourozence. Pár dní tu s vámi bude babička.“ Ale Vojtík se rozkřičel na celé kolo: „Já nechci, abys šla pryč, nebudu tu s babičkou. Já nechci to mimino, já chci jít s tebou.“ Marně ho oba rodiče uklidňovali. Nakonec z velikého pláče přece jen vyčerpaně usnul. Pár dní uteklo jako voda, Vojtík si povídal s babičkou a stále víc a víc se těšil na maminku. A najednou stála rozesmátá ve dveřích. Tatínek za ní držel v jedné ruce kňourajícího Petříčka a ve druhé nový kopačák. „Přece už brzy musíme všichni začít trénovat,“ smál se. Vojtík nevěděl, komu má dřív skočit kolem krku. Takové překvapení nečekal. Teď už bude věřit tatínkovi a mamince, že to s ním myslí vždycky dobře, a nebude se bát, když něco naplánují jinak než on.

Jaké pěkné překvapení jsi už doma zažil ty? (…) Je to proto, že tě maminka s tatínkem mají rádi. Ale nejvíc ze všech tě má rád Pán Bůh. Proto poslal svého Syna, Pána Ježíše, aby nás učil a přivedl do svého království. Jeho máme poslouchat a trochu se mu podobat v tom, jak jsme hodní na druhé lidi. Co všechno už o něm víš? (…)

Aktivita

Vymysli, čím dnes někoho opravdu příjemně překvapíš.

Modlitba

Pane Ježíši, prosím tě, pomáhej mi, když se někdy bojím, že zůstanu sám. Dej mi sílu, abych vydržel bez zbytečných křiků a zlobení se, když se mi něco nelíbí. Ať se těším, že mi ukážeš něco lepšího. Nauč mě věřit, že jsi pořád se mnou. Amen.

 

Úvodní informace této celoroční aktivity pro rodiny s děmti od 4 do 14 let.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Farnosti v pohybu 20.09.2015, 13 fotek
Farnosti v pohybu

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz