Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!"
Dnešní svátek: sv. Dominik

foto aktuality

1. Ježíš uzdravuje nemocné

Dnes je první neděle v měsíci září. Tento týden se všechno dalo do pohybu. Školáci s aktovkami se hrnou do školy, maminky vedou malé děti do školky. Cestou potkávají spoustu lidí, zdraví se, pokřikují na sebe nebo si jen tak zamávají. Koho cestou potkáváš ty? (...) Určitě jsi už viděl někoho s brýlemi (proč je má?) nebo s hůlkou (k čemu je?), se sádrou?

Pán Ježíš se dnes taky vydal na cestu a potkal hluchoněmého člověka. Víš, co to znamená být hluchoněmý? Takový člověk vůbec nic neslyší. Neslyší hlas maminky ani štěkat psa, neslyší, když se blíží něco nebezpečného. Vidí lidi, jak hýbou pusou, ale pořád je ticho. A tak se ani nemůže naučit dobře mluvit, když neslyší, jak se to dělá. Jako by ses díval na nějakou pohádku nebo film v televizi a pořád by nešel zvuk.

„Jak bychom mu mohli pomoct?" přemýšleli už dlouho jeho kamarádi. Před pár dny uslyšeli, že jejich krajinou prochází Pán Ježíš. „Zavedeme ho k němu, když pěkně poprosíme, určitě mu nějak pomůže," říkali si a spěchali za Ježíšem. Nemocný muž se napřed trochu bál. Myslel si: „Co se mnou bude dělat? Vždyť nepatřím do národa Izraelitů (Židů) a on přišel pomáhat jenom jim." Ale to už jeho kamarádi volali na Pána Ježíše. Co myslíš, že se v tu chvíli stalo? (...)

Pán Ježíš uviděl jejich víru a nadšení, zavolal si nemocného k sobě a odešli spolu kousek stranou. Tam už nebylo tolik křiku a lidé zvědavě nenakukovali, co se bude dít. Pán Ježíš se pomodlil, dotkl se prstem uší i jazyka toho muže a uzdravil ho. To bylo radosti. Uzdravený muž se smál a děkoval, se všemi chtěl mluvit. Přátelé jeden přes druhého Pána Ježíše chválili a ostatní lidé si vyprávěli o dalších Ježíšových zázracích a divili se, jak dobře všechno udělal.

Aktivita

a) Chceš si vyzkoušet, jaké to je nemluvit a neslyšet? Domluv se třeba s maminkou nebo s kamarádem, že si spolu budete pět minut povídat, ale nevydáte při tom žádný zvuk. Můžete si pomáhat pohyby celého obličeje nebo gesty (ale ne kreslit). Až skončíte, tak si povězte, o čem jste vlastně spolu chtěli mluvit.
Už víš, jak je dobře, když člověk může mluvit a poslouchat? To je opravdu důvod Pánu Bohu za to poděkovat.

b) Zjisti, co je to znaková řeč, k čemu slouží. Můžeš se naučit nějaké slovo.

Modlitba

Pane Ježíši, děkuji ti, že slyším a umím mluvit. Děkuji ti za maminku a tatínka, sourozence, paní učitelku, za každého, kdo mě naučil mluvit. Děkuji, že slyším svoje jméno, že mohu říct, co potřebuji. Chci tě poprosit za nemocného ..............................(kamarád, příbuzný...), abys ho uzdravil. Věřím, že mu pomáháš. Prosím i za sebe, pomoz mi, abych dobře slyšel, když mi někdo říká, jak se mám správně chovat. Amen.

 

Úvodní informace této celoroční aktivity pro rodiny s děmti od 4 do 14 let.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Zahájení akademického roku 29.09.2010, 20 fotek
Zahájení akademického roku

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz