Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa."
Dnešní svátek: sv. Dominik

foto aktuality

Postní doba v naší farnosti a v našich rodinách

Eucharistie a Boží slovo

„Obraťte se a věřte evangeliu!" Markovo evangelium 1,15

Papež František říká: "Evangelium je slovem života, neutiskuje lidi, naopak osvobozuje, mění srdce, mění život, proměňuje náklonnost ke zlu v dobré úmysly.
Je schopné měnit lidi! Je dobrou zvěstí, která proměňuje, když se od ní necháme proměnit. Proto vás žádám, abyste měli neustálý denní kontakt s evangeliem, denně četli kousek, nosili ho s sebou. Nezapomínejte! Je to moc, která nás mění, přetváří, proměňuje život a mění srdce."
Anděl Páně 1. 2. 2015

Ti z nás, kteří začali číst alespoň nedělní evangelium také doma, mohou dosvědčit, jak velké věci, činí Bůh skrze své Slovo v jejich životech i v životech blízkých lidí.
Postní doba je možností začít se zkušeností pravidelného čtení Božího slova.
Může nám k tomu pomoci postní aktivita, ve které se spojuje čtení Božího slova s prohloubením našeho vztahu k Ježíši Kristu, přítomnému v Eucharistii.

NEDĚLNÍ LITURGIE A BOŽÍ SLOVO PRO KAŽDÉHO DOMŮ

Ke čtení Božího slova nám mohou pomoci texty nedělních liturgií, které najdeme každou neděli u vchodů do kostela a na stojanu pod kůrem.
Text může být velice užitečný i pro sledování Božího slova při mši sv. nebo pro ty, kteří hůře slyší.
Na připravených dvojlistech najdete rovněž odkazy na liturgická čtení během celého následujícího týdne.

Liturgická čtení a evangelium najdete:

POSTNÍ AKTIVITA PRO DĚTI

Pro děti je připraven motivační obraz: mají za úkol vyzdobit monstranci pro Ježíše. Poté, co splní s rodiči svůj úkol, přinesou v neděli na mši sv. svůj drahokam, který odevzdají do košíčku u obětních darů.

Úkoly pro malé děti po 3. třídu,

  • kteří dostanou každou postní neděli omalovánku k nedělnímu evangeliu, na níž bude nakreslen také obrys drahokamu. Děti si obrázek vymalují a povídají si s rodiči, o čem nedělní evangelium bylo. TEPRVE PO SPLNĚNÍ TOHOTO ÚKOLU SI MOHOU VYBARVIT A VYSTŘIHNOUT SVŮJ DRAHOKAM.

Úkoly pro větší děti od 3. třídy výš (které sbírají knížečky s liturgickými texty),

  • kteří dostanou každou postní neděli vytištěnou otázku k textu v knížečce a také obrys drahokamu.
  • Nejdříve musí v knížečce najít odpověď na otázku, a pak si mohou svůj drahokam vystřihnout. Při tom je velice důležitá a nutná spolupráce rodiče a dítěte i následná kontrola.

Úkoly pro mládež i dospělí:

  • Také mladí, starší sourozenci, rodiče a dospělí se mohou k aktivitě dětí připojit a dětem pomáhat. Drahokamy pro ně budou připraveny vždy v neděli na obětním stolku. Pokud se věnovali v týdnu čtení z Božího slova, mohou svůj drahokam přidat k dětským drahokamům.
    Děti tak uvidí, že také dospělí se snaží prožívat postní dobu a být blízko Bohu.
INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Svatý Mikuláš na dětské mši svaté 06.12.2009, 12 fotek
Svatý Mikuláš na dětské mši svaté

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz