Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"U tebe je pramen žití."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

12 týdnů pro rodinu 10. týden:
SPOLEČNÁ ADORACE

Co to je adorace? K čemu je?

a) Adorace (=klanění) je modlitba před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní nebo i před uzavřeným svatostánkem, kde je přítomný živý Bůh.

b) Co vlastně znamená klanět se Bohu? Papež František 15. 10. 2014 řekl:
„Znamená učit se přebývat s Ním, zdržovat se u Něho v dialogu, vnímat, že Jeho přítomnost je opravdovější, lepší a důležitější než jakákoli jiná. Každý z nás ve svém životě vědomě nebo snad i nevědomky zachovává určité pořadí důležitosti věcí. Klanět se Pánu, znamená dávat Mu místo, které má mít. Klanět se Pánu, znamená stvrzovat, věřit, ne však pouze slovy, že jedině On opravdu vede náš život. Klanět se Pánu, znamená, že jsme přesvědčeni o tom, že jedině On je Bohem, Bohem našeho života, našich dějin. Adorace osvobozuje člověka od všeho možného otroctví a dává mu odolnost proti modlám tohoto světa (moci, úspěchu, penězům, poživačnosti...). Klanění očišťuje srdce člověka."

c) Najdeš si tento týden čas aspoň na několik minut si zajít do kostela? Být v tichu a klanění před živým Ježíšem? Pozveš někoho ze své rodiny? Ze svých přátel?

d) Možnost adorace v našem kostele před svatostánkem: kdykoli v době od 7.30 do 18 hod.; před monstrancí: v pátek a v neděli od 17.00 do 18.20 hod.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Schůzka obsluhujících v klubu Pod kánoí 31.05.2009, 4 fotek
Schůzka obsluhujících v klubu Pod kánoí

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz