Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

12 týdnů pro rodinu 9. týden:
JDEME NA MŠI SV. VE VŠEDNÍ DEN

a) Proč jít ještě ve všední den? Nestačí v neděli, kdy je to povinnost? Vždyť nemáme čas!
Youcat 219: „‘Nedělní povinnost‘ je pro skutečného křesťana pojmem stejně nevhodným jako by byla pro zamilovaného ‘povinnost líbat‘. Nikdo nemůže žít ve skutečně živém vztahu s Ježíšem, pokud si nezajde tam, kde na nás čeká Pán. Proto je mše sv. pro křesťana odedávna ‘srdcem neděle‘ a nejdůležitějším bodem týdenního programu.
KKC 1389: „Církev však vřele doporučuje věřícím, aby přijímali eucharistii v neděli a ve sváteční dny nebo ještě častěji, ano i každý den".

b) Čím to je, že tak mnoho zvláště mladých ubývá v kostele na bohoslužbách?

  • Není probuzený osobní vztah k Bohu.
  • Neznalost podstaty mše sv.
  • Tlak okolí.

c) Proto si v tomto týdnu si najděme čas:

  • Na vzájemné sdělování, co pro mne znamená mše sv.; co mi dává; jak bych ji vysvětlil, přiblížil hledajícím lidem, spolužákům...
  • Na společné přečtení článků 208-223 z Youcatu nebo z KKC kapitoly „Ovoce sv. přijímání" (články 1391 - 1398).

d) Domluvte se, který všední den půjdete společně na mši svatou. Dobře se na ni připravte (zvolte si úmysl, aktivně se jí účastněte, vložte do ní svou denní činnost...). Po mši sv. si doma povyprávějte, jak jste ji prožili. Je možné získat i plnomocné odpustky pro zemřelé!

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Tříkrálová sbírka 2007 06.01.2007, 12 fotek
Tříkrálová sbírka 2007

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz