Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má."
Dnešní svátek: Panna Maria Bolestná

foto aktuality

Velikonoční obřady v naší farnosti

ZELENÝ ČTVRTEK - Den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství
Mše sv. bude v 18.00 hod. s umýváním nohou na památku Poslední večeře Páně.
Po mši svaté bude Nejsvětější svátost oltářní přenesena do Getsemanské zahrady. Kostel bude otevřený do 22.00 hod. k soukromé adoraci.


VELKÝ PÁTEK - Den utrpení a umučení Páně
Den přísného postu a újmy v jídle.
7.30 hod. - společná modlitba breviáře
15.00 hod. - pobožnost křížové cesty
18.00 hod. - Velkopáteční obřady
Po celou noc bude otevřen boční vchod do kostela k bdění u Božího hrobu. Vzadu na nástěnce bude rozpis skupin. Sbírka u Božího hrobu bude poslána na opravu kostela Božího hrobu v Jeruzalémě.


BÍLÁ SOBOTA - Církev bdí na modlitbách u Božího hrobu
Doporučuje se také na Bílou sobotu až do obřadu Vzkříšení zachovat posvátný půst. V 7.30 hod. - společná modlitba breviáře.
20.00 hod. - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně se křtem dospělých.


NEDĚLE - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ.
Koná se sbírka na kněžský seminář v Olomouci.
Na závěr každé mši sv. bude žehnání pokrmů.


PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ - bude nedělní pořad bohoslužeb.

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Slavnost Těla a Krve Páně 01.07.2019, 48 fotek
Slavnost Těla a Krve Páně
Náhodná: Dobročinný koncert pro CMŠ 26.05.2011, 25 fotek
Dobročinný koncert pro CMŠ

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz