Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"On za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

foto aktuality

Ohlédnutí za farními tábory

V Bratřejově jsme stavěli Most Dobra.

Po příjezdu do Bratřejova jsme na některých příbězích ze života našich vrstevníků sledovali, jak se Zlo ve světě rychle šíří a Most dobra je ničen. Rozhodi jsme se jej opravit a znovu postavit. Pomáhali nám v tom naši přátelé- sv. Cyril a Metoděj, sv.Johanka z Arku, sv.František z Assisi a blahoslavená Matka Tereza. Poznali jsme, jak je důležité se vzdělávat a poznávat, čemu věříme. Učili jsme se odvaze, nebylo pro nás lehké uvědomit si, co je pro nás v životě cenné a umět si proto něco odříct. Matka Tereza nám připomněla ochotu pomáhat druhým, zopakovali jsme si základy zdravovědy. Zažili jsme táborák, na Klášťově jsme prožili mši sv. Deset odvážných starších dívek se nebálo přespávat ve stanech na farní zahradě a navíc se vydaly  na třídenní putování s ostatky sv.Klimenta do Říma. Spaní pod širým nebem a vaření v kotlíku bylo velkým dobrodružstvím. Mosta Dobra jsme společnými silami dokončili. Vše vyvrcholilo krásnou večerní slavností, při které nám naši přátelé požehnali do našich všedních dní ve škole a doma.

Děti byly skutečně velmi vnímavé a všichni jsme zažívali, jak mocně nám Pán Bůh na přímluvu našich svatých žehná. Jistě byly vyslyšeny společné modlitby našich rodičů. Pánu díky.


Po stopách sv.Cyrila a Metoděje - farní příměstský tábor

Putováni z Konstantinopole na Veligrad nebylo lehké. Během týdne jsme se měli osvědčit v úsilí být dobrým kamarádem, ve vytrvalosti, odvaze a ve snaze přinášet radost.Jaké to je, jsme si zkusili při návštěvě babiček a dědečků v Domovince, která patří Charitě Zlín. Zahráli jsme jim pro pohádku o Červené Karkulce. Dojetí přineslo i slzy.

Zkusili jsem si, jaké je to psát své jméno Hlaholicí. Pro některé bylo velmi těžké zvládnout s odvahou čas, kdy jsme zůstali ve věži kostela a čekali na vysvobození jako Metoděj. Zažili jsme souboj s Franky na Stezce zdraví, Naše putování jsme završili výletem na Velehrad. Ve starém kamenném kostelíku na Modré se s námi rozloučil sv. Cyril a daroval nám malý dárek na památku.
Děkujeme našim kněžím za jejich trpělivost, protože na faře byl týden pěkně živo a hlučno. Kalčo se potichu opravdu hrát nedá. Děkujeme Pánu za tento požehnaný čas.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Turnaj ministrantů 30.01.2013, 2 fotek
Turnaj ministrantů

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz