Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

foto aktuality

O co se chceme od září snažit

a také co nabízíme našim farníkům

1. Pořádný FINIŠ! (Pozor - Rok eucharistie končí už 24. listopadu 2013!)

Nejdříve připomínám, jaké hlavní cíle v Roce eucharistie nám stanovil otec arcibiskup ve svém pastýřském listě na začátku loňského adventu:

  • Využijme tohoto roku k hlubšímu poznání i prožívání mše svaté.
  • Rozdělme se o své zkušenosti s prožíváním mše svaté a svého přátelství s Ježíšem se svými blízkými či známými.
  • Pozvěme na mši svatou ty, kteří se odcizili, nebo chodí jen jednou za čas.
  • Nabídněme přípravu k svatému přijímání těm, kteří svátostného Ježíše ještě ani jednou v životě nepřijali.
  • Zvláště pamatujte taky na nemocné a staré v rodině, ulici či paneláku, kteří nemohou do kostela, aby v tomto roce měli příležitost k svatému přijímání aspoň jednou za měsíc doma.

Měli bychom se poctivě ptát: „Jak jsme tyto úkoly otce arcibiskupa naplňovali?" Odpovězme si hned teď. Všech pět bodů bychom měli zahrnout i do zpytování svědomí před každou zpovědí. Když my sami neobjevíme více hloubku mše svaté, těžko budeme růst ve víře a ani nebudeme umět ji druhým předávat. A druzí kolem nás, možná naší vinou, budou duchovně strádat.I já si uvědomuji, že jsem neudělal vše, co jsem mohl či měl. Ještě žijeme a tak máme ještě příležitost. Nechcete jít společně do toho? Každý běžec před cílem začíná finišovat. Máme před sebou ještě tři měsíce Roku eucharistie. Chválím každého z vás, kdo splňujete církevní přikázání a každou neděli se účastníte mše svaté. Ale co byste řekli tomu udělat v této době něco navíc? Pokud je to ve vašich možnostech, přijďte alespoň jednou v týdnu na mši svatou, ne protože je to povinnost, ale z lásky k Bohu a hlavně pro svůj duchovní růst. Chci všem nabídnout dvě možnosti k objevování a prožívání mše svaté:

  • Každý čtvrtek v 18.30 hod. nebo pak v pátek v 6.30 hod. se budu spolu s vámi snažit víc prožívat určitou část mše svaté.
  • Účast v malém společenství aspoň do konce Roku eucharistie (více o tom níže v bodu č. 2).

Co tomu říkáte? Najdete si čas?

 

2. Nová malá společenství, ale i program stávajících společenství do konce Roku eucharistie

Nabízíme program do už zaběhlých společenství jako malou vsuvku do vašeho programu. Nabízíme také možnost vzniku nových, malých společenství, ve kterých bude příležitost nejenom slyšet něco nového o mši svaté, ale i společně o ní debatovat. Také se budeme společně modlit o Boží milost, o větší pochopení tajemství eucharistie. Je veliká škoda, když ztrácíme pro sebe i pro své blízké ty milosti, které se nám v každé mši svaté nabízejí.

Pro koho a kdy tato nová společenství budou?

Jsou pro všechny, na věku nezáleží. Mohou být od 10 do 100 let.

A kdy?

Přizpůsobíme se rádi vašim možnostem. Pro seniory budou setkání v pondělí a v úterý dopoledne na faře nebo v klášteře. Nebojte se kontaktovat u kteréhokoli kněze, nebo na faře.

 

3. Další možnost k svátosti smíření - každý pátek od 17 do 19 hod. - s větším užitkem slavit svátost smíření

Mám radost, že v našem kostele, snad i mezi našimi farníky, narůstá počet těch, kteří se nespokojují se zpovědí jen před velkými svátky, ale přijímají svátost smíření častěji. Velcí učitelé duchovního života zdůrazňovali, že ti, kteří chtějí,aby jejich víra zůstala živá a plodná, by měli přistupovat ke svátosti smíření daleko častěji. Doporučovali každý měsíc.Tuto dobu by si měl každý sám určit. Kdo chce, může si četnost své svátosti smíření probrat se svým zpovědníkem.

Asi před třemi roky jsme zavedli každou středu dopolední zpovídání od 8 do 10 hod. Tato doba se velice osvědčila. Teď nabízíme i odpolední zpovídání každý pátek od 17 do 19 hod. Možná, že se ptáte, proč přidáváme další příležitost k svátosti smíření, když nás kněží je zde o jednoho méně?

Hlavní důvod je v tom, že vám, kteří nemáte možnost přicházet dopoledne, chceme dát příležitost k vykonání dobré svátosti smíření. Také nevidím správné a duchovně prospěšné, když v neděli během „povinné" mše svaté, které se má každý aktivně účastnit od začátku do konce, se zpovídá nebo dokonce se někdo ve frontě ještě připravuje na další svátost. Přichází tak o velké milosti mše svaté, které se nabízejí v bohoslužbě slova a oběti. Rovněž se kajícník nezapojuje do společné oslavy a chvály Boha, kterou eucharistie neboli díkůčinění je. Můžeme se dokonce ptát, nakolik je v tomto případě pro něho nedělní mše svatá platná.

Jiné je to ve všední dny, kdy není povinnost mše svaté. V neděli by měli přicházet ke svátosti smíření pouze ti, kteří z nějakých vážných důvodů nemohou přijít ve všední den. Samozřejmě je rádi vyzpovídáme. Ale je potřeba přicházet včas. Ne několik minut před začátkem bohoslužby s úmyslem, že se to stihne. To mohou přicházet mnozí jiní a už se zpovídání natáhne třeba až do obětování.

Jen připomínám, že máte možnost zpovídání i v neděli od 17 do 18.30 hod. Tuto dobu málokdo využívá. Ale od 18.15 hod. se najednou vytvoří řada...

Zpovídáním se během nedělní bohoslužby se ochuzujeme nejen o velké milosti ze mše svaté, jak už bylo řečeno, ale také o velké milosti ze svátosti smíření. Vždyť po každé zpovědi by měl být čas nejen na vykonání pokání, pokud je to modlitba, ale také na delší děkování za odpuštění a učinění nového rozhodnutí pro Boha Ale konat to během probíhající mše svaté?

Samozřejmě je možné přistupovat k svátosti smíření během nedělní mše svaté, když pak kajícník bude přítomen na následující mši svaté.

 

4. Setkání v sobotu 7. září v klášteře Regina pro ty, kteří v naší farnosti vedou, chtějí vést, nebo mají touhu vést jakékoli společenství: nejmenší školáky, studenty, svobodné, mladé či dříve narozené rodiče, seniory, nemocné, osamocené, věřící i hledající. Prostě pro všechny, kteří to potřebují (věk od 6 do 99 let). Vždyť farnost má být společenství malých společenství.

Dostali jsme všichni dar víry, dar poznání Ježíše a také touhu udělat něco pro druhé. Jsem rád, že takových je mezi námi hodně. I vy patříte k nim. Moc vám děkuji za tuto vaší dosavadní službu. Vždyť každý pokřtěný je zodpovědný za naší farnost. Chtěl bych, abychom od začátku školního roku šli do toho společně s ještě větší aktivitou i v jednotě s papežem a s naším otcem arcibiskupem. Vždyť oni jsou ustanoveni, aby vedli církev. Dávají nám konkrétní směrnice, jak máme prožívat a naplňovat svou dobu. Např. vyhlásili Rok víry, Rok eucharistie. Sejdeme se proto v sobotu 7. září v 8 hod. v sále klášterní budovy Regina. Společně popřemýšlíme nad stavem naší farnosti. V modlitbě a pak i v rozhovoru budeme hledat, co Pán po nás chce. Naše setkání zakončíme mší svatou, která bude v kapli kláštera v 10 hod.

Těším se na každého z vás!

Samozřejmě, že můžete pozvat kohokoli, kdo by chtěl budovat naši farnost.

 

5. Příprava na křest pro dospělé nebo i bližší seznámení se s křesťanstvím

Milí farníci, nabídněte tuto příležitost všem zájemcům ve vašem okolí. První setkání bude ve čtvrtek 12. září v 19.30 hod. na faře.

 

6. Setkání akolytů, kteří podávají při mši svaté přijímání nebo nosí Eucharistii nemocným.

Bude v sobotu 14. září v 8 hod v sále v klášteře. Setkání zakončíme mší svatou
v kapli kláštera v 9.30 hod.

P.Ivan Fišar

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Dušičková pobožnost na Lesním hřbitově 08.11.2010, 14 fotek
Dušičková pobožnost na Lesním hřbitově

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz