Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil; až ty budeš jednou prosit, budou i tobě hříchy odpuštěny."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

Otvírá se kurz pastoračních pomocníků

V letošním roce - v Roce víry, bude v našem děkanátě otevřen kurz spolupracovníků z řad laiků k rozvinutí pastorace farností. Kurz je určen především těm, kteří chtějí pomáhat ve farnostech v péči o děti, mládež, nemocné, vedením různých společenství, pomáhat při zajišťování různých liturgických slavností. Absolvování kurzu má ale také posloužit, pokud vlastní farář o to bude žádat arcibiskupa, k oprávnění pomáhat při bohoslužbách při podávání sv. přijímání nebo donášet eucharistie nemocným.

Kurz je otevřen ale i pro každého, kdo má zájem stát se uvědomělejším křesťanem a cítí zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe. Kurz bude pro všechny velkým přínosem k prohloubení znalosti víry v oblasti věrouky, etiky, Písma svatého, liturgie, církevního práva, církevních dějin a celkové pastorační služby.

Zřizovatelem kurzu je náš otec arcibiskup, který k jeho zajištění pověří kněze děkanátu Zlína a Vizovice. Kurz bude zahájen 24. listopadu 2012 v 8 hod. mší svatou v kapli kláštera Regina (Klášter je vedle vysokoškolských kolejí Univerzity Tomáše Bati, asi 200 m od kostela sv. Filipa a Jakuba). Zde se budou konat i všechna další setkání a to vždy každou druhou sobotu dle rozpisu, který bude předem dán. Pouze v lednu bude každou sobotu. Celkem je plánováno 13 sobotních setkání od 8 hod. do 13.15 hod. Kurz bude končit závěrečnými testy 11. května 2013. Tyto testy nejsou však povinné. Při závěrečné mši svaté budou pak absolventům předány diplomy. K získání diplomu je nutná účast nejméně na deseti setkáních.

Přihlášku si můžete stáhnou ZDE. Vyplněné je třeba odevzdat do neděle 18. listopadu 2012. Udělejte si čas absolvovat tento kurz. Je pochopitelně otevřen i pro každého, kdo má zájem stát se uvědomělejším křesťanem, kdo cítí zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe. Začít poznávat a žít svou víru musíme začít u sebe.

P. Ivan Fišar

ZDE si můžete prohlédnout případný harmonogram, co se kdy bude probírat.

 

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Velikonoce 2011: Vigilie Zmrtvýchvstání 26.04.2011, 80 fotek
Velikonoce 2011: Vigilie Zmrtvýchvstání

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz