Pracujeme pro farnost | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

Tady bychom chtěli ukázat výčet možné služby dlouhodobé i krátkodobé pro naši farnost

Každý farník by se měl snažit, dle svých možností, pomáhat ve farnosti a vytvářet ji lepší.

Krátkodobá výpomoc ve farnosti

Pomoc s přípravou a vedením farních táborů

Hledáme dospělé vedoucí i animátory od 14 do18 let, schopné pracovat v týmu, ochotné pracovat s dětmi i mladými lidmi.
Hledáme kuchařky, zdravotníky, švadlenky pro šití kostýmů, výtvarníky, zručné muže a další pomocníky.

Výpomoc s úklidem po některých stavebních úpravách v kostele nebo na faře

např. po malování, nebo brigádách na faře i v kostele... takže každý ochotný a zručný farník či farnice je vítán

Pomoc při plánování tradičních akcí nebo aktivit ve farnosti

Živý betlém, farní pouť, Noc kostelů, farní den, farní ples (každé akci předchází plánování, schází se tzv. přípravné týmy, většinou večer; lidé vymýšlí společně program, rozdělí si úkoly; víc hlav, víc nápadů, víc možností)

Pomoc při velkých akcích

většinou je třeba v průběhu zajistit technické věci jako je přenášení stolů, výzdoba, chystání atrakcí a doprovodných aktivit, pomoc při organizaci, úklid...

Zajištění občerstvení, obsluha v Klubu pod kanoí při některé z akcí

napečení koláčů nebo jiných lahůdek, uvaření kávy či čaje pro dobrovolníky a účinkující, nachystání občerstvení, úklid

Péče o učinkující při akcích a aktivitách

někdy je třeba zajistit jim zázemí na faře, uvařit kafe atd.

Hlídání malých dětí

např. při akcích pro manželské páry, nebo při mimořádných zpovídáních, duchovních obnovách, je to služba maminkám nebo mladým rodičům ve farnosti, aby měli možnost se na chvíli věnovat sami sobě a svému vztahu s Bohem

Focení a natáčení při akcích

Pokud se účastníte akcí ve farnosti s fotoaparátem a ulovíte zajímavý snímek, zašlete jej prosím na adresu redakce života farností, nebo na email farního úřadu, můžete se tak svým snímkem podílet na utváření farní kroniky.

Hledáme řidiče,

kteří by při některých příležitostech mohli něco přivézt, či děti někam zavézt .

Hledáme počítačové techniky,

kteří by pomohli na PC něco pro druhé vytvořit, připravit, vytisknou, rozmnožit, vytvořit reklamní materiály atd.

Hledáme řemeslníky,

kteří by pomohli ve svém oboru, pokud je budeme potřebovat

Hledáme obětavé muže i ženy na pomocné práce,

na které se můžeme obrátit při opravách kostela či fary. Na faře či v sakristii dejte na sebe kontakt.

Dlouhodobá výpomoc ve farnosti

Pokud můžete a chcete nabídnout své síly a dovednosti častěji a pravidelně, přivítáme pomoc v těchto oblastech:

Služba v kostele

Služba a pomoc u oltáře

Hudební doprovod při bohoslužbách

Vedení skupin ve farnosti

Pomoc při spravování farního webu

Animátorský kurz

Příprava dětských mší sv.

Příprava studentských mší sv.

Kurz biblického čtení

Pokud se chcete zapojit do služby pro farnost máte tyto možnosti:

Děkujeme.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz