Křížová cesta | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem."
Dnešní svátek: Svátek sv. Vavřince

Křížová cesta

Křížová cesta - 1. zastavení - Soud1. SOUD

Pane, snášíš pobuřující nespravedlnost.

Učíš mě snášet i to, co se mi zdá nezasloužené.

  

 

Křížová cesta - 2. zastavení - Kříž2. KŘÍŽ

Pane, bereš na ramena kříž.

Učíš mě, abych byl připravený na utrpení, když jsou nevyhnutelná.

 

 

Křížová cesta - 3. zastavení - Pád3. PÁD

Ježíši, padáš. A vstáváš.

Posilňuj mě, když kříž bude převyšovat moje síly.

 

 

Křížová cesta - 4. zastavení - Maria4. MARIA

Ježíši, opouštíš svoji Matku.

Posiluj mne, když mám opustit milé osoby pro vyšší cíle.

 

 

Křížová cesta - 5. zastavení - Šimon5. ŠIMON

Šimon Ti pomáhá.

Dej, ať se nikdy nevyhýbám možnosti pomáhat Ti ve svých bližních.

 

 

Křížová cesta - 6. zastavení - Veronika6. VERONIKA

Ježíši, jemnocitně odměňuješ Veroniku.

Naplňuj mě pozorností vůči těm, kteří mi prokáží i sebemenší službu.

 

 

Křížová cesta - 7. zastavení - Druhý pád7. DRUHÝ PÁD

Padáš za ty, kteří Tě vedou na popravu.

Dej mi sílu pracovat i pro ty, kteří činí zlo.

 

 

Křížová cesta - 8. zastavení - Ženy8. ŽENY

I ve svém utrpení poučuješ a napomínáš.

I v bolesti a utrpení chci zůstat věrný svému povolání.

 

 

Křížová cesta - 9. zastavení - Třetí pád9. TŘETÍ PÁD

Potřetí padáš a vstáváš.

Nežádáš tedy, abych nikdy nebyl slabý, ale žádáš, abych vstal.

 

 

Křížová cesta - 10. zastavení - Vyvsvlékání ze šatů10. VYSVLÉKÁNÍ ZE ŠATŮ

Vysvlékání se přidávalo k tělesným mukám jako duchovní potupení.

Dej, ať si vždy vzpomenu na Tebe, když mě budou tupit.

 

 

Křížová cesta - 11. zastavení - Přibíjení11. PŘIBÍJENÍ

Znemožnili Ti každý pohyb, ale přesto nerezignuješ ve svém spásném díle.

Dej, abych v jakýchkoli omezeních nerezignoval ve svém povolání.

 

 

Křížová cesta - 12. zastavení - Smrt12. SMRT

Nikdo Ti nevzal život. Sám ho dáváš. Z lásky.

Dej, abych byl člověkem oběti. Z lásky.

 

 

Křížová cesta - 13. zastavení - Snímání13. SNÍMÁNÍ

Matka bere do náruče Tvoje mrtvé tělo.

Matko, vezmi mne do náruče nyní i v hodině smrti.

 

 

Křížová cesta - 14. zastavení - Hrob14. HROB

Nezůstal jsi v hrobě ležet. Vstal jsi, Pane, a žiješ.

Ježíši, dej, ať s Tebou zemřeme a s Tebou věčně žijeme. Amen.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz