Kostel sv. Filipa a Jakuba | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Je psáno: Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

kostel sv. Filipa a Jakuba ve ZlíněKostel sv. Filipa a Jakuba ve ZlíněKostel sv. Filipa a Jakuba ve ZlíněFarní kostel, který tvoří jednu z dominant centra města, je zasvěcen sv. Filipovi a Jakubovi, apoštolům (svátek patronů 3. května).

Historie

Historie

Původní zlínský kostel byl postaven v letech 1390–1420 a spravován katolickým knězem. V 16. a na začátku 17. století sloužil nekatolíkům, pak až do současnosti byl spravován katolickými duchovními.

Interiér kostela

Interiér kostela

Současné vybavení a výzdoba kostela je výsledkem úprav interiéru chrámu po roce 1969. Ty probíhaly v duchu liturgických předpisů II. Vatikánského koncilu podle návrhu akademického malíře Františka Peňáze až do osmdesátých let minulého století.

Lurdská kaple

Lurdská kaple

Kaple zasvěcená Panně Marii Lurdské má v naší farnosti zvláštní úctu. Snad každý návštěvník kostela se zde zastaví a není výjimkou, že k nohám Panny Marie složí kytici květin.

Kaple nad sakristií

Kaple nad sakristií

Nově opravená kaple.

Křížová cesta

Křížová cesta

Plastiku křížové cesty v presbytáři vytvořil akademický sochař Karel Stádník z Prahy.

Zvony kostela

Zvony kostela

V roce 2008 proběhla v kostele rozsáhlá rekonstrukce. K stávajícímu jednomu zvonu sv. Filip a Jakub byly pořízeny další dva nové zvony: sv. Cyril a Metoděj (930 kg) a sv. Zdislava (345 kg).


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz