Postní doba | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Hle stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu sním hodovat a on se mnou."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

Postní doba

Postní dobaČtyřicetidenní - liturgické období, které začíná - Popeleční středou a trvá až do - velikonoc. Nejprve ji charakterizovala konečná příprava - katechumenů, kteří měli být během velikonoční - vigilie pokřtěni. Později, kolem 4. stol., se stává obdobím kajícnosti a obnovy celé církve, se zavedením postu a - zdrženlivosti. Dnes se vyžaduje přísný - půst na - Popeleční středu a na Velký pátek. V - liturgii je kající charakter postní doby zdůrazněn fialovou barvou bohoslužebného roucha a vypuštěním - Gloria a - Aleluja při mši. Koncilní reforma kromě kající povahy postní doby podtrhla důležitost křestního zaměření a vyzývá věřící, aby se bohatě živili Božím slovem a vytrvale se modlili.

Postní doba v naší farnosti

Křížová cesta

Postní doba - křížová cestaK hlubšímu prožití postní doby nás vedou pobožnosti křížové cesty. Setkáváme se při nich vždy v pátek v 18 hodin přede mší sv. a pak o nedělích v 16 hodin. Pobožnosti křížových cest vždy v pátek připravují jednotlivá společenství, v neděli většinou naši kněží.

Poslední postní neděli se vypravíme na křížovou cestu v přírodě. Začínáme na točně na Podhoří a společně jdeme lesní pěšinou na kopec Šternberk. V nesení dřevěného kříže se střídají děti i dospělí. Jednotlivá zastavení si připravují rodiny. Letos se nás sešlo malých i velkých na 70 farníků.

Postní doba - křížová cesta pro dětiLetos jsme zažili také velmi krásnou křížovou cestu pro rodiny s dětmi. Jednotlivé rodiny vymalovávaly omalovánky k zastavením, střídaly se při čtení textu 14 zastavení křížové cesty. Zastavení přiblížilo dětem i promítání obrázků. Na schodech k oltáři byla připravena textilní dekorace v podobě kříže, na kterou děti postupně kladly své svíčky. Kříž se krásně rozzářil. Silným zážitkem bylo vidět tatínky, kteří se střídali v nesení kříže od jednoho zastavení ke druhému. Někdy šli i se svým malým synem a tak na kříž pokládali celou svoji rodinu a věděli, že v každé těžkosti jdou v životě s Ježíšem. On nese jejich kříž s nimi.

Naše mládež a studenti - RR49 nás pozvali k modlitbě křížové cesty v netradiční podobě. Jednotlivá zastavení byla provázena krátkým zamyšlením a doplněna videoklipy různých křesťanských interpretů. Modlitbou nás provázel P. Pavel Šupol

Svátost smíření

V postní době bývá velký zájem o přijetí svátosti smíření. Týden před Velikonocemi přijíždějí do naší farnosti také kněží z jiných farností a slouží nám takto i během dne, ne jen přede mší svatou. Lidí u zpovědnic stává opravdu hodně - díky, Pánu za tento dar smíření.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz