Popeleční středa | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Hle, teď je ta doba příhodná, hle, teď je ten den spásy!"
Dnešní svátek: sv. Jindřich

Popeleční středa

Popelec - popeleční středaPamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš.

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. Zavedení „Popeleční středy" se datuje někdy do 6. - 7. století.

Popelec

Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš" (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu" (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. "kočiček" - v našich krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

Půst

Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od masa a půst „újmy" - jen jednou za den úplné nasycení).

Popeleční středa v naší farnosti

Popeleční středa ve ZlíněNa Popeleční středu bývají v naší farnosti obvykle tři mše sv. - 6:30, 17:00 a 18:30 hod. Na mši sv. v 17.hodin přichází také mnoho rodin a dětmi. Odcházet z kostela s viditelným znamením popelce na čele a jít pak do obchodu nebo jet domů prostředky MHD je často odvážným svědectvím víry.

Jsem možná pro některé divný, někteří nerozumí a někteří se zamyslí....Pane, dej ať máme odvahu nejen být ti svědky, ale i měnit svá srdce!


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz