Tříkrálová sbírka | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už vzplanul."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

Tříkrálová sbírkaDobročinná charitní akce, Tříkrálová sbírka, byla v ČR poprvé vyzkoušena v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi (podobné sbírky s delší tradicí se konají též v Německu a Rakousku). Pro značný úspěch byla sbírka v roce 2001 poprvé uspořádána v celostátním měřítku (od té doby se koná každoročně.

Sbírka probíhá podle přesných pravidel. Na úvod žehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za mudrce z východu a dospělý vedoucí skupinky. Sbírka probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.

Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností Koledníci jsou často dlouho dopředu toužebně očekáváni a leckdy jsou to jediní návštěvníci obyvatel v seniorském věku. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné pokladničky.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti

Tříkrálová sbírka ve ZlíněNa Tříkrálové sbírce spolupracuje naše farnost s Charitou Zlín, která celou akci koordinuje.

Z farnosti vycházejí každoročně skupinky koledníků. Tři králové v kostýmech koledují v příslušnou neděli také u kostela v době nedělních mší sv.

Velkou měrou se do tříkrálového koledování zapojují řadu let naši skauti, kteří byli již u zrodu prvních skupinek. Koledovat začínají už maličká „Slůňata"- děti od 4 let. Skupinky vycházení s požehnáním našich kněží a své koledování končí při teplem čaji a občerstvení na faře. Zlín je však velmi velké město a počet skupinek je nedostačující.

Zůstává tak stále otevřená příležitost pro každého člověka dobré vůle, který je ochoten věnovat čas a síly a připojit se k nám. Stačí zastavit se během měsíce listopadu ve farní kanceláři a přihlásit se do skupinky tříkrálových koledníků.

Velký dík patří koledníkům a všem ochotným dárcům s otevřeným srdcem.

Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz