Vánoce | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Především se mějte navzájem vroucně rádi, protože láska přikrývá všechny možné hříchy."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

Vánoce v naší farnosti

VánoceVánoce - čas plný radosti. Radujeme a slavíme Boha Otce, že nám posílá svého Syna, Ježíše Krista, našeho Spasitele. Ježíš přichází na svět jako malé bezbranné dítě, nikoliv jako všemocný vládce.

Jak velkou důstojnost má člověk před Bohem!

Prožívání této vánoční radosti začíná v naší farnosti na Štědrý den odpoledne „půlnoční" dětskou mší sv. Třebaže je zaměřená především na rodiny s dětmi, je hojně navštěvována i staršími farníky.

Kostel bývá plný k prasknutí. Radost z narození Ježíše je možné vnímat všude - slavnostní výzdoba, osvětlené vánoční stromky, jesličky, koledy, celá mše sv. je velkou oslavou Boha. Děti se tlačí na svých malých rozkládacích židličkách pod schody k presbytáři. Dětská scholička doprovází zpěvem, při mši sv. také vrcholí adventní aktivita dětí. Děti odchází domů, odnáší si s sebou také Betlémské světlo, těší se na slavnostní večeři a hlavně dárky. Díky tomu, že už mohly prožít mši sv., uvědomují si více skutečný smysl Vánoc.

Ve farnosti však nechybí ani tradiční mši sv. o půlnoci spojená se zpěvem lidových koled a obohacená zpěvem chrámového sboru. Je hodně navštěvována i těmi, kteří do kostela přichází jen občas. Vánoce přitahují k Pánu srdce mnoha lidí...

Živý betlém ve Zlíně

Živý betlém ve ZlíněŽivý betlém ve ZlíněŽivý betlém ve ZlíněŽivý betlém ve Zlíně

K prožívání vánoční doby patří vánoční setkání dětí u Jesliček. Loni bylo poprvé nahrazeno Živým betlémem. Bylo úžasné kolik ochotných farníků se sešlo k přípravě této akce, jak velice nás spojila. A u Živého betléma se nás sešlo opravdu hodně. Zastavili se i mnozí občané Zlína, kteří by jinak nepřišli. Že se akce opravdu povedla ,dosvědčuje to,že jsme byli pozváni také k prezentaci a zahájení Tříkrálové sbírky na náměstí u radnice ve Zlíně. Radovali jsme se, že jsme tak mohli i další lidem vydat svědectví své víry.

Na Boží Hod vánoční slavnostní atmosféra při mši svaté v 10 hodin je umocněna zpěvem 40ti členného chrámového sboru.

Koncerty vážné hudby a možnost navštívit Jesličky patří k této době neodmyslitelně také.

Malé dítě v jeslích spojuje a přitahuje mnohé a mnohé...


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz