Advent - roráty | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Trpělivostí zachráníte svou duši."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

Advent - roráty v naší farnosti

Advent - rorátyDoba adventní je dobou radostného očekávání příchodu Ježíše Krista, jeho narození. K adventu patří samozřejmě roráty. Ty se staly v naší farnosti již letitou tradicí. A zvlášť pro děti mají neopakovatelnou atmosféru.

Už týden před začátkem adventu se na faře schází rodiče s dětmi, aby si společně vyzdobili své adventní lampičky.

Advent - čas připravit především svá srdce na příchod Ježíše, očistit je od zlého, očistit od zbytečností, také něco obětovat, překonat se, uvědomit si, co je pro mne v životě skutečně důležité.

Advent - rorátyAdvent - rorátyA proto se setkáváme každý den brzy ráno, v 6:15 před sakristií. A představte si, děti to vydrží celé čtyři týdny. Kolem je ještě tma. Děti si před sakristií zapalují své lampičky, vítají se s kamarády, vítají se i rodiče, babičky, dědečkové. Světelný průvod ztemnělým kostelem za zpěvu prastaré písně „ Ejhle Hospodin přijde „je pro děti i dospělé velkou připomínkou naší cesty životem, cesty za Pánem. Lampičky naskládané kolem oltáře pak osvětlují to nejvýznamnější místo v kostele. Promluva je krátká, zaměřená na děti. Děti totiž musí stihnout začátek vyučování.

Během adventu čeká děti vždy zajímavá adventní cesta do Betléma. Děti se snaží plnit předsevzetí a úkoly, které jim pomáhají na cestě za Ježíšem. A jejich snaha se jednou ukáže na nástěnce v podobě početného stáda oveček a pastýřů, jindy dláždí cestu do Betléma. Tato snaha spojuje nejen děti, ale i rodiny a celou farnost.

Advent - roráty - snídaně na fařeA po mši sv. - „hurá" na faru na snídani. Ochotné maminky už připravují voňavé, čerstvě pečené rohlíky s máslem a marmeládou a teplý čaj. Snídaně jsou úžasným místem, kde se tvoří nová kamarádství, poznáváme se více navzájem. Snídají s námi i naši kněží, zajímají se, jak se daří ve škole, co nového... A babičky pak ochotně uklízí, stírají špinavou podlahu a děti rychle hledají v kupě aktovek tu svoji.

Roráty jsou prostě nezapomenutelné.

Více o rorátách

Chorální notace latinského introitu Rorate coeliRoráty (z latinského rorate „rosu dejte") představují specifickou podobu ranní mše sv. v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV.

Název pobožnosti, která se koná v adventě před svítáním. Své jméno má odtud, že kněz, který klečel na oltářním stupni, zpíval slova Izaiášova: Rorate coeli, tj. Rosu dejte, nebesa, shůry.

 

Zjistěte, co víte o adventu - malý test:

1. Slovo "advent" znamená
a) příprava
b) příchod
c) očekávání

2. Jak se jmenuje prorok adventu (který nás převážně provází liturgií adventu)?
a) Jeremiáš
b) Ezechiel
c) Izaiáš

3. Jak se také jmenuje třetí neděle adventní?
a) Gaudete
b) Laetare
c) Natale

4. Aramejské "Maran atha" znamená
a) Pane, přijď
b) Bůh přijde
c) dítě se narodí

5. Hle, Panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emmanuel, to znamená
a) Syn spásy
b) Bůh s námi
c) Očekávaný

6. Název typických adventních zpěvů "roráty"
a) je odvozen od jména P. Heinricha Rohra, jezuitského kněze, který tyto zpěvy zavedl v českých zemích
b) vznikl na Hané a souvisí s obvyklým barokním hudebním doprovodem trubek, hanácky róre.
c) pochází z prvního slova latinské verze s významem "Dejte rosu"


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz