Výuka náboženství | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě."
Dnešní svátek: sv. Dominik

Výuka náboženství

Výuka náboženstvíVýuka náboženství probíhá v prostorách fary a v katechetické učebně v prostorách klášterní budovy Regina v Divadelní ulici. Do náboženství se mohou přihlásit děti od 1. do 9. třídy základní školy, a také studenti po základní škole.

Smyslem a úkolem výuky náboženství je:

Naši katecheté

P. Kamil Obr

P. Ondřej Talaš

P. Ivan Fišar

Ing. Marie Domanská

Ing. arch. Bc. František Němec

Kde se vyučuje

Výuka probíhá v prostorách fary a v katechetické učebně v prostorách klášterní budovy Regina v Divadelní ulici. Do náboženství se mohou přihlásit děti od 1. do 9. třídy základní školy, a také studenti po základní škole.

Vyučování nábožentsví ve školním roce 2020/2021 (od 14. září)

V novém školním roce začne výuka náboženství v týdnu od 14. září 2020. Rozvrh výuky spolu s organizačními informacemi bude vyvěšen od 20. srpna 2020.

Rodiče budoucích prvňáčků prosíme, aby vyplnili přihlášku, která je ke stažení zde.

V případě, že vaše dítě chodí do 2.–9. třídy ZŠ a ještě nenavštěvovalo u nás ve farnosti výuku náboženství, vyplňte prosím přihlášku, která je ke stažení zde.

Vyplněné přihlášky odevzdejte prosím do 30. června 2020 na faře.

Děti, které dosud navštěvovaly hodiny náboženství, nemusí znovu vyplňovat přihlášku. Automaticky počítáme s jejich docházkou do vyučování.

V případě, že se rodiče rozhodnou ukončit docházku dětí do náboženství, je třeba, aby své dítě odhlásili osobně na faře.

 

Vyučování nábožentsví ve školním roce 2020/2021 (od 14. září)

- - -

- - -

Náplň výuky náboženství v jednotlivých třídách

Stručný přehled náplně výuky náboženství v jednotlivých ročnících výstižně ukazuje, jak je možné a nutné růst v poznávání Boha a učení Církve. Křesťan, který ukončí své náboženské vzdělávání ve 3. třídě je stromem zakrslým a nedozrálým. Stěží ponese ovoce víry v životě. Chci-li Boha milovat, musím ho nejdříve poznat.


 


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz