Kněží | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."
Dnešní svátek: sv. Dominik

Kněží ve farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Každý kněz jako člověk opustil svůj domov a šel tam, kam ho poslal biskup. Zřekl se své vlastní rodiny, aby žil pro Boha a pro farnost. Naším úkolem je tedy starat se o zlínské farní společenství, které nám svěřil náš otec arcibiskup. Chceme vytvářet spolu s farníky rodinu, ve které by uprostřed žil Pán Ježíš a která by pak už svou existencí oslovovala a přitahovala ostatní k Bohu. Máme zodpovědnost za hlásání evangelia a katechezi, náboženskou výuku a katolickou výchovu. Staráme se, aby Eucharistie byla středem našeho farního společenství, aby věřící často přijímali svátosti, žili z Božího slova. Snažíme se farníky poznávat a navštěvovat a mít účast také na jejich starostech a problémech. Chceme být také otevřeni pro všechny - pro děti i rodiče, pro svobodné i manžele, pro mladé i nejstarší, pro zdravé i nemocné, pro věřící i pro nevěřící či hledající.

Nebojte se nás kdykoli kontaktovat. Jsme zde opravdu stále pro vás. Chceme sloužit nejen těm, kteří přicházejí do kostela, ale i těm, kteří mezi nás nemohou přijít. Ať už jsou to nemocní doma či v nemocnicích, nebo bydlí v různých domovech. Rádi vás přijmeme i na faře nebo přijdeme za vámi, když nás pozvete.

Prosíme také o trpělivost s námi, s našimi slabostmi a omezeními. Jsme také jen lidé. Těšíme se i na vaše připomínky, návrhy, ale také na vaši spolupráci s námi. Jedině společně s vámi můžeme splnit své poslání, které máme my i vy.

o. Ivan Fišar

- - -

P. Kamil Obr
farářem ve farnosti od července 2018

P. Ondřej Talaš
kaplanem ve farnosti od července 2019

- - -

P. Miroslav Obšivan, CM

kaplanem ve farnosti od března 2020

P. Ivan Fišar

P. Ivan Fišar
výpomocný duchovní, ve farnosti od července 2006

 


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz