Kněží | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já mezi nimi."
Dnešní svátek: Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Kněží ve farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Každý kněz jako člověk opustil svůj domov a šel tam, kam ho poslal biskup. Zřekl se své vlastní rodiny, aby žil pro Boha a pro farnost. Naším úkolem je tedy starat se o zlínské farní společenství, které nám svěřil náš otec arcibiskup. Chceme vytvářet spolu s farníky rodinu, ve které by uprostřed žil Pán Ježíš a která by pak už svou existencí oslovovala a přitahovala ostatní k Bohu. Máme zodpovědnost za hlásání evangelia a katechezi, náboženskou výuku a katolickou výchovu. Staráme se, aby Eucharistie byla středem našeho farního společenství, aby věřící často přijímali svátosti, žili z Božího slova. Snažíme se farníky poznávat a navštěvovat a mít účast také na jejich starostech a problémech. Chceme být také otevřeni pro všechny - pro děti i rodiče, pro svobodné i manžele, pro mladé i nejstarší, pro zdravé i nemocné, pro věřící i pro nevěřící či hledající.

Nebojte se nás kdykoli kontaktovat. Jsme zde opravdu stále pro vás. Chceme sloužit nejen těm, kteří přicházejí do kostela, ale i těm, kteří mezi nás nemohou přijít. Ať už jsou to nemocní doma či v nemocnicích, nebo bydlí v různých domovech. Rádi vás přijmeme i na faře nebo přijdeme za vámi, když nás pozvete.

Prosíme také o trpělivost s námi, s našimi slabostmi a omezeními. Jsme také jen lidé. Těšíme se i na vaše připomínky, návrhy, ale také na vaši spolupráci s námi. Jedině společně s vámi můžeme splnit své poslání, které máme my i vy.

o. Ivan Fišar

- - -

P. Kamil Obr
farářem ve farnosti od července 2018

P. Ondřej Talaš
kaplanem ve farnosti od července 2019

P. Ivan Fišar

P. Ivan Fišar
výpomocný duchovní, ve farnosti od července 2006

 


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz