Fotogalerie | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce."
Dnešní svátek: sv. Dominik

Farní fotogalerie za rok 2017

Zvolte rok:
2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Při kliknutí na název fotogalerie, se zobrazí náhledy a sami si určíte, kterou fotografii chcete zobrazit. Při kliknutí na jednu z fotografii se vám vždy spustí slideshow od začátku, kde se jednotlivé fotografie po 6 sekundách samy mění. Tip! Při kliknutí na velkou fotografii přejdete v slideshow na fotografii další.

Živý betlém 2017

30.12.2017, 20 fotek
Živý betlém 2017 Živý betlém 2017 Živý betlém 2017 Živý betlém 2017 Živý betlém 2017

Silvestrovské plesání 2017

17.12.2017, 9 fotek
Silvestrovské plesání 2017 Silvestrovské plesání 2017 Silvestrovské plesání 2017 Silvestrovské plesání 2017 Silvestrovské plesání 2017

Mikuláš na dětské mši

16.12.2017, 8 fotek
Mikuláš na dětské mši Mikuláš na dětské mši Mikuláš na dětské mši Mikuláš na dětské mši Mikuláš na dětské mši

Boží Tělo 2017

24.06.2017, 25 fotek
Boží Tělo 2017 Boží Tělo 2017 Boží Tělo 2017 Boží Tělo 2017 Boží Tělo 2017

Biřmování 2017

21.06.2017, 25 fotek
Biřmování 2017 Biřmování 2017 Biřmování 2017 Biřmování 2017 Biřmování 2017

Noc kostelů

14.06.2017, 17 fotek
Noc kostelů Noc kostelů Noc kostelů Noc kostelů Noc kostelů

Pohřeb P. Antonína Kupky

14.06.2017, 23 fotek
Pohřeb P. Antonína Kupky Pohřeb P. Antonína Kupky Pohřeb P. Antonína Kupky Pohřeb P. Antonína Kupky Pohřeb P. Antonína Kupky

Koncert skupiny Marnatosnaha a Babyscholičky

11.05.2017, 20 fotek
Koncert skupiny Marnatosnaha a Babyscholičky Koncert skupiny Marnatosnaha a Babyscholičky Koncert skupiny Marnatosnaha a Babyscholičky Koncert skupiny Marnatosnaha a Babyscholičky Koncert skupiny Marnatosnaha a Babyscholičky

Hrané pašije na dětské mši

10.04.2017, 11 fotek
Hrané pašije na dětské mši Hrané pašije na dětské mši Hrané pašije na dětské mši Hrané pašije na dětské mši Hrané pašije na dětské mši

Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně

03.04.2017, 36 fotek
Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně

Křížová cesta: S Ježíšem na Golgotu

22.03.2017, 22 fotek
Křížová cesta: S Ježíšem na Golgotu Křížová cesta: S Ježíšem na Golgotu Křížová cesta: S Ježíšem na Golgotu Křížová cesta: S Ježíšem na Golgotu Křížová cesta: S Ježíšem na Golgotu

Postní duchovní obnova na Svatém Hostýně

17.03.2017, 17 fotek
Postní duchovní obnova na Svatém Hostýně Postní duchovní obnova na Svatém Hostýně Postní duchovní obnova na Svatém Hostýně Postní duchovní obnova na Svatém Hostýně Postní duchovní obnova na Svatém Hostýně

Mše svatá se svátostí pomazání nemocných

12.03.2017, 24 fotek
Mše svatá se svátostí pomazání nemocných Mše svatá se svátostí pomazání nemocných Mše svatá se svátostí pomazání nemocných Mše svatá se svátostí pomazání nemocných Mše svatá se svátostí pomazání nemocných

Ekumenická bohoslužba 2017

24.01.2017, 20 fotek
Ekumenická bohoslužba 2017 Ekumenická bohoslužba 2017 Ekumenická bohoslužba 2017 Ekumenická bohoslužba 2017 Ekumenická bohoslužba 2017

Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky

09.01.2017, 20 fotek
Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz