Databáze knih | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Neboj se, jen věř!"
Dnešní svátek: sv. Dominik

Databáze knih farní nedělní knihovničky v garáži na faře

 

Počet knih: 688

FILTR:

(Z)povídačky

Autor: Hes Josef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1999, 69 str.

Anotace:

Kniha krátkých příběhů a podobenství, které se snaží představit evangelium současným jazykem.


260 cvičení pro děti raného věku

Autor: Strassmeier Waler

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1996, 292 str.

Anotace:

Soubor námětů a činností pro aktivní podporu vývoje dítěte ve věku od narození do 5 let. Hry a cvičení umožňují také zjišťovat vývojovou úroveň dítěte v nejrůznějších oblastech, jako je jemná a hrubá motorika, vnímání, řeč, myšlení, sociální vývoj.


40 dní s Bohem

Autor: James Rebecca St.

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál , 2006, 120 str.

Anotace:

Jedna z nejznámějších křesťanských zpěvaček současnosti a zároveň dívka plná hluboké lásky k Bohu připravila knihu zastavení, ve které zve dospívající i mladé dospělé na dobrodružnou čtyřicetidenní duchovní cestu. Modlitební deník založený na jejích osobních zážitcích s Bohem a oblíbených místech z Bible je jedinečnou příležitostí pro hlubší poznání našeho Pána, Jeho plánu pro naše životy - i nás samotných.


52 způsobů jak dětem vyjádřit lásku

Autor: Dargatzová Jan

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Samuel, 2001, 130 str.

Anotace:

V knize najdeme různé nápady jak dát svému dítěti najevo lásku. Autorka zde vychází především z dětských potřeb a dětského myšlení, které se v mnoha věcech liší od dospělých. Uvádí zde konkrétní příklady ze života, z jejího okolí. Kniha může pomoci k nalezení vhodných způsobů jak vyjádřit dítěti lásku i city řečí, které porozumí. Projev opravdové lásky je nejhodnotnějším darem, jaký rodič svému dítěti může dát. Láska, víc než cokoli jiného dodá pocit bezpečí, je základem zdravého sebevědomí, duševní i citové rovnováhy v průběhu celého života.


52 způsobů jak učit děti modlitbě

Autor: Hromasová Roberta

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Samuel, 2005, 114 str.

Anotace:

Záleží vám na tom, aby modlitby vašeho dítěte nebyly jen naučenými frázemi? Tato kniha přináší náměty, které vám pomohou vést dítě k modlitbám spontánním, jednoduchým, upřímným a hlubokým. Učte je modlit se za odpuštění, před spaním, za touhu poslechnout, za jiné národy, za učitele, za odvahu mluvit pravdu, když čte Bibli, kdykoli a kdekoli.


A Bůh viděl, že je to dobré

Autor: Carretto Carlo

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1996, 111 str.

Anotace:

Carlo Carretto označil svůj soubor výkladů a modliteb jako rodinnou spiritualitu. Vychází ze zkušenosti víry, které získal ve svém mnohaletém životě na poušti. Hledá a nekonvenčním způsobem naznačuje odpovědi na základní otázky života člověka: Jaký je smysl stvořeného světa? Jaký je smysl člověka ve světě plném zla a utrpení? Jaký je Boží pohled na bídu světa a člověka v něm?
Chce oslovit všechny, kdo hledají štěstí a život. Jako doplnění nebo i jako podklad pro duchovní cvičení autor vybral a připojil ke svému textu čtení z Bible pro zamyšlení a modlitbu.


A já jsem s vámi i za železnou oponou

Autor: neznámí - polský

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: A.M.I.M.S., 2005, 78 str.

Anotace:

Příběhy křesťanů ze zemí ovládaných komunismem. Velmi poutavé beletristické zpracování celkem devatenácti příběhů z Polska, Maďarska, Ruska, Číny...


A přeci něco zůstalo

Autor: Lukešová Taťána

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Katolický týdeník, 2011, 165 str.

Anotace:

Taťána Lukešová (1927), autorka čtenářsky úspěšného titulu …A léta běží, v této nové knížce vzpomíná na své bezstarostné dětství u tetiček na vesnici (Veselíčko). V následujících autobiograficky laděných příbězích Kafíčko vzpomíná skrze literární postavu Alice na pohnutá válečná léta, kdy jí hrozil transport, na období komunismu, ale reflektuje i čas, kdy se člověk začíná ohlížet za svým životem. Poslední oddíl knížky Čaj o páté přináší výbor z její povídkové tvorby.


A přesto říci životu ano

Autor: Frankl V. E.

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 175 str.

Anotace:

V díle Psycholog prožívá koncentrační tábor, jež vzniklo během necelých dvou prosincových týdnů roku 1945, popisuje to, jakými fázemi odlidštění museli vězni procházet. Mnohým z nich tato strašná zkušenost přesto otevřela cestu k porozumění smyslu vlastního života. Hra Synchronizace v Březince z roku 1948, napsaná velmi působivým skicovitým způsobem, je myšlenkovým i literárně dramatickým experimentem. Propojují se v něm Franklovy bezprostřední osobní zážitky z tábora smrti s pomyslnou reflexí a dialogem tří filozofů, kteří mu byli blízcí – Sokrata, Spinozy a Kanta. Podle Frankla zůstává v člověku i v značně extrémní situaci prostor svobody a odpovědnosti, kterého se nesmíme za žádnou cenu vzdát: „Nic nemůže udolat člověka, který si vědomě přeje mít životní cíl.“


A vody plynou

Autor: Ziescheová Marie Calasanz

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 317 str.

Anotace:

Poutavý životopis věnovaný postavě Regina z Pürmu se odehrává v letech 840-915. Regino, jedna z velkých mnišských postav své doby, která dvakrát zažívá hrůzy a ničení normanských nájezdů a námahu opětovného budování Prümu. Sedm let řídí osudy zdejšího říšského opatství. Poté co je odsud intrikami vypuzen, je povolán biskupem Raatbodem do zničeného opatství St. Martin v Trevíru. Svou životní pouť končí jako obyčejný mnich roku 915.


Advent - Večerní čtení pro děti

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2007, 127 str.

Anotace:

Advent je vskutku požehnaná doba. Zatímco markety a menší prodejci zdůrazňují, jak je důležité mít dárek právě od nich, křesťané a lidé dobré vůlehledají radost a pokoj ve svém srdci, aby se tak připravili na příchod velikého Krále v neuvěřitelné chudobě Betléma.


Anna a její sešit

Autor: Fynn

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 74 str.

Anotace:

Příběh o přátelství Fynna s mimořádnou dívenkou Annou a jejím vztahu k "panu Bohovi" a ke světu kolem ní.


Ano, je to pravda

Autor: Benoit Claire - Lise

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Creativpress, 1991, 59 str.

Anotace:

Tato malá knížečka, chce pomoci najít odpovědi na vaše otázky.


Antonín z Padovy

Autor: Roma Giuseppino de

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Paulínky, 1996, 32 str.

Anotace:

Život jednoho z nejoblíbenějších světců světa, vyprávěný jasně, prostě a působivě. (Publikace obsahuje celostránkové barevné ilustrace.)


Autobiografické spisy

Autor: Terezie z Lisieux

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1991, 266 str.

Anotace:

Životopis sv. Terezie z Lisieux očištěný od pozdějších přídavků a oprav, který v upravené a přepracované verzi měl název Dějiny duše. Jde o tři od sebe oddělené autobiografické spisy, které Terezie napsala na žádost tří různých osob a v plném rozsahu nám dávají poznat velikost této „světice malé cesty“. Krátký a plodný život této karmelské světice, naplněný utrpením i duchovní radostí, vnitřními zkouškami i milostí, uchvacuje stále další generace křesťanů. Pius XI. ji nazval „největší světicí nové doby“ a „živoucím Božím slovem“.


Až do krajnosti

Autor: Gilbert Guy

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1993, 197 str.

Anotace:

Co odpovědět znásilněné dívce, která požaduje potrat? Jak se postarat o mladé provinilce bez domova? Jak je vracet po návratu z vězení k normálnímu životu? Jak jim zprostředkovat základní lidské hodnoty, když je nikdy nepoznali? Na podobné otázky odpovídá G. Gilbert ve své knize i při své práci s mladými.


Až k prolití krve

Autor: Svatošová Marie

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 360 str.

Anotace:

Kněz Ladislav Kubíček ve vzpomínkách přátel: od dětství na Ukrajině, studia v Brně, práci v dolech, nasazení u černých baronů, působení ve zdravotnictví, a posléze i v řadě severočeských farností. Dvoubarevně tištěná kniha je doplněna více než stovkou fotografií a citáty z dopisů otce Ladislava


Babičky a andělé

Autor: Martin Eduard

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2011, 168 str.

Anotace:

Eduard Martin jako „sběratel a archivář“ postřehů ze života zachycuje radostné i smutné příběhy svých bližních do krátkých vyprávění, která předal svým čtenářům už v pěti knížkách. Knížka Babičky a andělé je nenásilnou meditací ve formě „encyklopedie dětských otázek“ a odpovědí babičky. Čtenáři v ní najdou odpovědi na ožehavé otázky, jaké děti mohou klást.


Bajky o moudré sově

Autor: Špidlík Tomáš

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Velehrad, 2003, 55 str.

Anotace:

Druhé vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky.


Bděte a modlete se

Autor: Ivančič Tomislav

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1995, 82 str.

Anotace:

Bůh nás chce vychovávat k samostatnosti. Chce, abychom se stali dospělými, tzn. abychom se ve větší svobodě denodenně znovu rozhodovali pro něj. Tato kniha chce být pomůckou, která nás učí vidět Krista novýma očima a následovat ho.


Ben hur

Autor: Wallace Lewis

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1969, 482 str.

Anotace:

Příběh z dob prvých křesťanů, Děj románu se odehrává na počátku našeho letopočtu v Palestině a v Římě, za římské nadvlády nad zeměmi Blízkého a Středního Východu. Hrdina děje, syn jeruzalémského knížete, je dán do otroctví. Když zachrání život římskému velmožovi a stane se jeho chráněncem, osnuje pomstu proti nepříteli své rodiny. V Palestině se setká s Kristem, jehož zprvu považuje za budoucího osvoboditele židovského lidu a stává se stoupencem jeho učení.


Bez Boha na světě

Autor: Royová Kristina

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Infiniti art, 2005, 75 str.

Anotace:

O znovunalezení smyslu života a správné cesty životem. Dílo plné lidskosti a hlubokého porozumění s lidským životem


Beze zbraně

Autor: Kossaková Zofia

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1973, 371 str.

Anotace:

 

 


Bible dnes a pro nás SZ

Autor: Ravik Slavomír

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 205 str.

Anotace:

Kronikářské převyprávění starozákonních příběhů doplněné romantizujícími ilustracemi. Protože čtení bible je náročné, zvláště při nedostatečné znalosti realit dané doby, najde dnešní čtenář v knize poměrně vyčerpávající biblické dílo, velmi přístupné, a provázené rytinami, které připomínají staré katechismy. Navíc zde shledáváme pasáže, které činí dávné děje, (jako historii vůbec), poučnými pro dnešní dobu a odpovídající aktuálním otázkám dneška.


Bible pro děti

Autor: Hadaway Bridget, Atcheson Jean

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Mladé léta, 1991, 304 str.

Anotace:

Pěkně a srozumitelně vypracovaná kniha Starého i Nového zákona, bohatě ilustrovaná a tím, že je psaná pro děti, velmi dobře srozumitelná.


Biblické dějiny pro nejmenší

Autor: Pulec Kryštof

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Pravoslavná církev v ČSSR, 1989, 115 str.

Anotace:

-

 


Blahoslavená Zdislava z Lemberka

Autor: Kalista Zdeněk

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Křesťanská akademie, 1969, 325 str.

Anotace:

Studie o významné osobnosti českých církevních a kulturních dějin je současně širším obrazem myšlenkového světa společnosti.


Blahoslavená, která jsi uvěřila

Autor: Carretto Carlo

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cesta, 1996, 118 str.

Anotace:

Vyprávění o životě P. Marie a Ježíše, modlitby s Marií, kontemplace.

 


Blahoslavený Jan Sarkander

Autor: Zlámal Bohumil

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Řím, 1969, 119 str.

Anotace:

Autor, současný český historik a teolog, vyšel ze svých hlubokých znalostí doby a napsal nejen poutavý životopis barokního českého světce, ale zaznamenal i rozvoj úcty k němu a zachytil také celkovou duchovní i politickou atmosféru stol. 17. a 18. v Čechách.


Boha nelze vyhnat

Autor: Pachman Luděk

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Vyšehrad, 1990, 82 str.

Anotace:

Jedno z nejproslulejších děl naší exilové literatury líčí složitou cestu evropsky známého šachisty a komunistického publicisty od ortodoxního marxismu ke katolictví.


Bohatství prostého života

Autor: Terwitte Paulus

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 102 str.

Anotace:

Život svatého Františka nás oslovuje především tím, že se evangelium dá žít jednoduše a bez zbytečného vysvětlování. František o tom svým bratřím nejen kázal, ale svědčil svým životem. Jeho svědectví je tak působivé, že inspiruje náš osobní duchovní život, naše vztahy i naše klíčová rozhodování.


Bolest křivdy a radost odpuštění

Autor: Augustyn Józef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 131 str.

Anotace:

Kdo z nás někdy neprožil nějakou křivdu? Kdo nikdy netrpěl kvůli nespravedlivému jednání druhých? Ublížení a následný pocit křivdy je všelidskou zkušeností. Někteří lidé přikrývají své dětství a dospívání bílými místy zapomnění právě kvůli hlubokým zraněním. Některé křivdy mohou být tak hluboko zakořeněné, že negativně ovlivňují celý náš život, i když třeba s daným člověkem nemáme dávno co do činění. Kniha je věnována všem těm, kteří prožívají své ublížení jako bolestnou ránu. Autor je chce povzbudit, aby se rozhodli otevřeně se s křivdou vypořádat.


Boli soľou i svetlom

Autor: Letz Róbert a kolektiv

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Trnava, 2001, 118 str.

Anotace:

Nechť je tato kniha zdrojom poučení, pramenem poznaní a potom i úcty k těm, které Církev připravuje na blahorečení. Z obsahu: Michal Buzalka, Pavel Gojdič, Jan Vojtaššák, Sestra Zdenka.


Bosý biskup s Libice

Autor: Neužil František

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1991, 217 str.

Anotace:

Románově zpracované vyprávění o životě pozoruhodné postavy českých dějin - sv. Vojtěcha Slavníkovce.
Ze zachovaných faktů a vojtěšských legend vychází autor při vytváření zbeletrizovaných osudů Vojtěcha Slavníkovce od dětství až po mučednickou smrt. Dějem jsou boje mezi Slavníkovci a Přemyslovci, vyvraždění Slavníkovců a založení kláštera v Břevnově.


Boží plán pro rodinu

Autor: Rienow Rob

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Cesta , 2011, 61 str.

Anotace:

Jedním z hlavních úkolů rodiny je předávat dalším generacím nejen známost Boha, ale také jak si ho zamilovat a jak mu sloužit. V současné době se to ale mnoha křesťanským rodinám příliš nedaří.
Rob Reinow povzbuzuje rodiče, aby se znovu ujali úžasného úkolu duchovního vedení svých dětí. Představuje biblický Boží plán pro rodinu a nabízí jednoduché praktické kroky, které mohou rodičům pomoci v tom, aby v jejich domovech vyrůstali Kristovi učedníci.


Boží přítelkyně

Autor: Dobraczynski Jan

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Paulínky, 2014, 296 str.

Anotace:

Román o životě Terezie z Ávily, o její cestě ke svatosti, která nebyla vůbec snadná. Čtenář se dozví nejen o jejím zakladatelském díle – reformě karmelitánského řádu a založení množství nových klášteru –, ale také o její rodině, charakteru a lidech, kteří jí byli blízcí, včetně sv. Jana od Kříže. Zkušený autor vystihuje i politickou a náboženskou situaci Španělska 16. století.


Boží znamení

Autor: Hermant Dominique

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 54 str.

Anotace:

Proč hovořit o Božích znameních? Týkají se totiž nás všech. Vzhledem k tomuto tématu na nás číhá dvojí nebezpečí. Prvním z nich by bylo spatřovat znamená všude, tzn. přehnaným a mylným způsobem interpretovat každou událost a každé slovo. Druhému bychom propadli, kdybychom již nedokázali vedle sebe rozeznat Boží přítomnost, jež se projevuje i ve velmi konkrétních věcech našeho života. Otec Dominik nás uvádí do tohoto rozměru znamení. Pomáhá nám věnovat jim jejich správné místo, jež jim Bůh ve své moudrosti stanovil. Tyto řádky nám budou velkou pomocí v každodenním lidském a duchovním životě.


Buď dobrý sám k sobě

Autor: Grün Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 79 str.

Anotace:

Autor vychází především z tradice pouštních otců. Z ní vyvozuje, že jediným správným východiskem k vyrovnanému vztahu k Bohu i lidem je především smíření se sebou samým, se svými slabostmi a stinnými stránkami a hluboká důvěra v Boží shovívavost a milosrdenství. Úspěšný titul vychází již ve třetím vydání.


Budu asi lítat

Autor: Pinknerová Hana

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2010, 119 str.

Anotace:

Již pátá sbírka příběhů, zamyšlení a fejetonů od oblíbené autorky potěší a povzbudí nejen čtenářky, ale i mnohé muže. Obsahuje krátké čtivé texty o rodině a manželství, o vztahu s Bohem a o setkání s lidmi. Vše je nahlíženo osobitou optikou, jemným humorem i moudrým a laskavým nadhledem.


Bůh a peníze, Dialog mnicha s manažerem

Autor: Grun Anselm, Zeitz Jochen

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2013, 208 str.

Anotace:

Benediktinský mnich a špičkový manažer diskutují o tématech dnešního světa, která se týkají nás všech: úspěch a odpovědnost, ekonomika a blahobyt, kultura a hodnoty – zkrátka Bůh, peníze a svědomí. Sešly se tu dvě mimořádné vůdčí osobnosti ze světů tak odlišných, jako jsou klášterní klauzura a top management nadnárodní firmy. Něco však mají společného


Bůh je větší než tvé srdce

Autor: Salvoldi Valentino

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Kartuziánské nákladatelství, 2010, 143 str.

Anotace:

O svátosti smíření trochu jinak. Inteligentní a přitom čtivé pojednání o svátosti smíření, která mezi ostatními svátostmi lidem činí asi největší problémy. Zkušenosti autorovi daly citlivost na společenský rozměr hříchu, ale také na jeho zkarikované chápání, potažmo na zkreslené pojetí pokání a svátosti smíření, které zastiňuje velikost Boží lásky a nádheru dobra, vloženého Bohem do všeho stvoření. Proto se autor rozhodl pojednat hřích, obrácení a svátost smíření ve světle bible, zvláště evangelia, a změny tohoto pojetí v průběhu dějin církve až po obnovu Druhého vatikánského koncilu.


Bůh má rád veselé lidi

Autor: Balling, Adalbert Ludwig

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Cesta, 1996, 94 str.

Anotace:

eselá vyprávění mariannhillských misionářů. "Řeholníci," říká autor, "nemají veselou mysl vrozenou. Také oni se musí teprve po celý život učit, že humor je ctnost, o kterou se musíme snažit. Také oni musí teprve pochopit, co filosof Martin Heidegger formuloval takto: 'Vědomá veselost je brána k věčnému.' " V knížce najdeme úsměvné příběhy z velké rodiny mariannhillských misionářů. jsou plné humoru, radosti, veselé mysli a žertů "


Bůh mě čeká

Autor: Quoist Michel

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1995, 127 str.

Anotace:

 

 


Bůh mezi námi

Autor: Boros Ladislav

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Signum Unitatis, 1991, 130 str.

Anotace:

Cesty k Bohu nejsou ani tak cvičením v myšlení, jako spíše existenciálním "nacvičováním", jež vyžaduje následné provedení a teprve v tomto provedení bude pochopeno. Cestami se vlastně teprve stanou, až je člověk proputuje osobně, sám podle vlastního rozhodování...


Bůh píše i na křivých řádcích

Autor: Hurtman Bob

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 150 str.

Anotace:

V Bibli nalezneme spoustu lidí pochybných charakterů (tyrany, mstitele, vrahy, podfukáře, lupiče, zrádce, fanatiky, lháře, lakomce aj.), z nichž se někteří polepšili a obrátili na dobrou cestu, ale jiní skončili jako bídáci. Autor ve svých příbězích ukazuje, že Bůh píše své záměry i na křivých řádcích lidských charakterů (Zacheus, Herodes, David, Jidáš, Jezábel aj.).


Bůh žije

Autor: Ravik Slavomír

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Pražská Imaginace, 1990, 135 str.

Anotace:

Přírodní zákony dosvědčují jeho existenci. Kniha dokládá znalostí přírodních zákonů, že život nevznikl náhodou – vývoj bez programu by byl fakticky neuskutečnitelný. Proto se tu hovoří o velkém třesku, o konstrukci živé buňky, o mutacích a genové konstrukci, ale také o mozku a o boji života proti obecné entropii.


Burcování

Autor: Graubner Jan

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2008, 184 str.

Anotace:

Burcování je výběr komentářů, poznámek a článků arcibiskupa Jana Graubnera, vysílaných v rozhlase, či otištěných v novinách, časopisech a sbornících v letech 200 až 2008, kterými se snaží probudit svědomí a povzbudit k aktivitě, která by byla zodpovědnou reakcí na situaci doby a na její problémy. Jeho kritický pohled není bez naděje, jeho realismus počítá s Bohem na každém kroku denního života, ale také s angažovaností křesťanů povolaných k budování lepšího světa podle Božích plánů. Vidí kolem sebe mnoho dobrých příkladů, které povzbuzují k následování. Podtext prozrazuje duchovní blízkost Jana Křtitele volajícího k obrácení, protože Boží království je blízko.


Bydlet v domě lásky

Autor: Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 116 str.

Anotace:

Láska je božská kvalita. Vnáší kouzlo do našeho života. Je v jednom každém z nás a obklopuje nás v okolní přírodě, zahaluje nás milující přítomností Boží a objímá nás v milujících lidech. Přeji vám, abyste věděli, že jste milováni, abyste se těšili z lásky, jíž vás milují druzí. A věřím, že na základě svých zkušeností o lásce, svých zklamání v lásce a své radosti, kterou ve vás vyvolala, poznáte - byť třeba tápavě - tajemství lásky, která není křehká, ale na niž byste se mohli navždy spolehnout, tajemství lásky, která nikdy nevysychá, protože je napájena z pramene Boží lásky, jež ve vás proudí. Cítíte-li v sobě takovou lásku, pak si buďte jisti tím, že jste v Bohu, že jste zasvěceni do největšího tajemství Boha - do tajemství jeho lásky.


Být úplným člověkem

Autor: Grün Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Paulínky, 2009, 127 str.

Anotace:

Podtitul: Síla zralé víry. Autor pro tuto knihu čerpal z biblické moudrosti a z pramenů prvotního křesťanství, ale také ze své bohaté psychologické praxe při doprovázení druhých. „Mnoho lidí se dnes cítí vnitřně rozpolcených a rozervaných. Ale přesto platí, že každý z nás je schopen svým životem vyjádřit něco o Bohu, něco, co se může podařit pouze skrze něho“. Kniha v 5 krocích klade otázky a pomáhá v hledání způsobu, jak prožít svůj život naplno.


Celý tvůj

Autor: Maliňsky Mleczyslaw

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Vyšehrad, 1990, 315 str.

Anotace:

Životopis papeže Jana Pavla II. od zvolení papežem do roku 1979.


Celý život jsem se učil a přece jsem propadl

Autor: Lukeš František

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Zámek, 1994, 147 str.

Anotace:

Kniha nabízí čtenářům příhody, které otec Lukeš ve svém životě zažil a které doplnil vtipnými postřehy a komentáři. Jeho sbírka zkušeností a poučení ze života předkládaných s podmanivým humorem si klade za cíl inspirovat čtenáře k životu v lásce, která jediná má sílu přemáhat zlobu světa.


Cesta do Compostely

Autor: Kolman Ivan, Šťourač Jiří

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1999, 135 str.

Anotace:

Myslíte si že je možné po tři měsíce den co den ujít pěšky přes třicet kilometrů? Myslíte si, že je to možné bez peněz? Myslíte si, že je takováto cesta chudá na setkání se zajímavými lidmi? O tom se přesvědčíte v tomto deníku.


Cesta k dokonalosti

Autor: sv. Terezie od Ježíše

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1991, 135 str.

Anotace:

V předmluvě uvádí sv. Terezie hlavní motivy, jež ji vedly k tomu, že knihu s radostí napsala. Byla to její mateřská láska k sestrám, velká touha, aby sestry co nejvěrněji sloužily Bohu a lépe poznaly, jak nádherný je úděl, k němuž je Pán povolal. Celá duchovní zkušenost světice totiž vyrůstá z osobního vztahu lásky k Ježíši Kristu a k jeho lidství. Modlitbu vnímá jako důvěrný vztah přátelství s tím, o němž ví, že ji miluje, je pro ni pohledem lásky upřeným na toho, jenž se na nás s láskou dívá, neboli osobní láskyplnou odpovědí na lásku Boží. Světice pojednává o modlitbě vždy v perspektivě teologálního života, (tedy růstu víry, naděje a lásky), jenž vede ke stále se prohlubujícímu sjednocení s Milovaným.


Cesta k osobní zralosti

Autor: Montgomery Dan

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1999, 151 str.

Anotace:

Psychologie patří mezi přírodní vědy stejně jako medicína. Zabývá se však především stavem lidské mysli. Psycholog jako vědec nehledá Boží působení či zásah. Pokud je však věřícím člověkem, dívá se na skutečnost lidské osobnosti očima vědy i víry. Autor této knih, lékař Dan Montgomery, je právě jedním z nich.


Cesta vnitřní modlitby

Autor: Stinissen Wilfrid

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1995, 95 str.

Anotace:

Švédský autor popisuje modlitbu jako cestu. S odkazem na sv. Terezii z Avily a zvláště na sv. Jana od Kříže provádí čtenáře etapami růstu v modlitbě, přes "noc smyslů" a "noc ducha" až k modlitbě kontemplativní. Velmi srozumitelně a podrobně ukazuje krize růstu v modlitebním životě a jejich překonávání.


Cesty člověka k naději a smíření

Autor: Neradová Květoslava

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Fokus, 1993, 116 str.

Anotace:

Modlitební kniha padesáti století - sestavila Květoslava Neradová.

 


Cesty ke svobodě

Autor: Grün Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 87 str.

Anotace:

Nový zákon, myšlenky řeckých filosofů a tradice prvotního křesťanství jsou inspirací k zamyšlení nad skutečnou podstatou lidské svobody.


Cesty modlitby

Autor: Schönborn Christoph

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 112 str.

Anotace:

Podtitul: Modlitba v Katechismu katolické církve. "Nikdo a nic se nevyrovná ,vnitřnímu učiteli´, který promlouvá v našem srdci, probouzí touhu po setkání s ním a skrze své slovo a svou milost otevírá oči a uši našeho srdce." Kardinál Schönborn je známý svými snahami uvést čtenáře do nového Katechismu katolické církve. Tentokrát se snaží pojednat o čtvrtém dílu Katechismu, který je věnován modlitbě. Vedle výkladu textu zve také k vlastní modlitbě a k objevení "vnitřního učitele".


Církev se uskutečnuje ve farnosti

Autor: Górecki Edward

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1996, 172 str.

Anotace:

Církev se uskutečňuje ve farnosti : kanonicko-pastorační příručka pro duchovní a laiky

 


Citadela

Autor: Saint-Exupéry de Antoine

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1975, 322 str.

Anotace:

Básnické meditace, filozofické úvahy a fiktivní rozhovory o smyslu života a světa. V této knize Saint-Exupéry spojil posledních deset let svého života. Přestože zůstala nedokončena, má váhu celistvého a významného duchovního odkazu.


City, sexualita, AIDS

Autor: Joyeux Henri

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1994, 74 str.

Anotace:

60 otázek a odpovědí pro chlapce a dívky od 13 do 15 let. Autor na základě svých zkušeností ze sexuální výchovy a z osobních setkání se všemi generacemi chce odpovědět na otázky týkající se oblasti citu, sexuality a AIDS. Knížka je čtivě napsaným rozhovorem, odpovědi jsou srozumitelné, čtivé a přináší zdravou a kompletní informaci o sexualitě a lásce.


Co Bůh šeptá maminkám

Autor: Pinknerová Hana

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Postilla, 2003, 140 str.

Anotace:

Oblíbená autorka ve své knížce fejetonů nabízí humorný i moudrý pohled na podivuhodný svět maminek a Boží místo v něm. Formou krátkých čtivých příběhů se věnuje tématům rodiny a manželství, vztahu s Bohem a s lidmi.


Co Bůh šeptá maminkám

Autor: Pinknerová, Hana

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Postilla, 2003, 140 str.

Anotace:

Oblíbená autorka ve své knížce fejetonů nabízí humorný i moudrý pohled na podivuhodný svět maminek a Boží místo v něm. Formou krátkých čtivých příběhů se věnuje tématům rodiny a manželství, vztahu s Bohem a s lidmi.


Co člověka dělá člověkem

Autor: Abeln Reinhard, Kner Anton

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 43 str.

Anotace:

Autorům se v této knížce podařilo poutavým způsobem ukázat na možnost, kterou má každý člověk, a to nabídnout jinému člověku porozumění, pochopení a lásku.


Co dělá lidský život křesťanským

Autor: Opatrný Aleš

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 53 str.

Anotace:

Písmo jde k jádru věci. Říká, kdo je člověk: Stvořený, Hříšník, Vykoupený. Co dělá jeho život křesťanským? Zvyky? Zbožnost? Dobré skutky? V krátkých promluvách přibližuje autor tyto základní otázky křesťanské existence člověku dneška.


Co je rodina?

Autor: Schaefferová Edith

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Návrat domů, 1995, 180 str.

Anotace:

Chvíle strávené v rodině mohou být opravdovou radostí. Dítě, které vyrůstá v tvůrčím prostředí, získává zajímavé podněty, jež mohou zásadně ovlivnit jeho další vývoj. Kniha se citlivým způsobem vyjadřuje k základním problémům, s nimiž se potýká současná rodina.


Co živí lásku

Autor: Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 2011, 136 str.

Anotace:

Jeden z nejoblíbenějších spirituálních autorů dneška medituje nad smyslem lidského života, kterým je láska: vyvážená láska k sobě samému i druhým. Láska nikoli jako adorování a zbožštění druhého, ale jako naplněný vztah, který se dává a zároveň je druhým obohacován. Láska nikoli jako sex a libidinózní narcismus, ale vztah, který je živen z božského pramene a je vždy inspirována shůry. Sexualita spojená s křesťanskou spiritualitou je pro autora, inspirovaného učením starých pouštních mnichů a dílem zakladatele analytické psychologie C. G. Junga, pramenem sebepřesažení, jehož konečným cílem je láska jako caritas a agapé.


Crash test

Autor: Hart Mark

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 141 str.

Anotace:

Mnoho mladých katolíků prožívalo nebo stále prožívá svou víru jako Mark Hart. Málokdy zmeškají mši, ačkoli jí nerozumí. Mají Bibli, ale nečtou ji. Chodí ke zpovědi, ale nepociťují lítost. Je vaše zkušenost s katolickou vírou podobná? Znamená pro vás víra jen samá pravidla?

Autorova vtipná a výstižná zamyšlení ukazují na hlavní pointu. Bůh nikoho nevolá k tomu, aby byl dobrým člověkem, někým, kdo prostě jen dodržuje pravidla, ale aby byl novým člověkem v Ježíši Kristu.


Credo - Úvahy o apoštolském vyznání víry

Autor: Opatrný Aleš

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2013, 136 str.

Anotace:

Čemu mám vlastně věřit? Tuto otázku si dnes člověk klade možná ještě intenzivněji než v dobách minulých. Někdo věří všemu možnému, jiný nevěří ničemu. A čemu má věřit katolík? „Tomu, co je v katechismu,“ odpoví zřejmě klasicky vychovaný křesťan. Ale kde se to tam vzalo, jak se to tam dostalo? A je tam všechno podstatné? A jak souvisí katechismus s Biblí? Tak nám vyvstává otázka po pramenech naší víry. Víra je především vztah. A vztah je dynamická záležitost, může nabývat na síle nebo se oslabovat, může a měl by se prohlubovat. Snad k tomu pomůže i tato knížka.


Cyril a Metoděj 1150 let ?

Autor: Piťha Petr

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: MŠMT, 2012, ? str.

Anotace:

Brožurka věnovaná přípravě na 1150. výročí příchodů slovanské misie na Velkou Moravu. O Cyrilometoďejském díle, o Velehradu...


Cyril Hoschl - Kde bydlí lidské srdce

Autor: Jajíček J.

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Portál, 2009, 176 str.

Anotace:

Rozhovor s přední osobností české psychiatrie
Kniha čtenáře seznámí s životním příběhem prof. Höschla, ale především s jeho pohledem na témata jemu profesně blízká, související se zdravím a nemocí lidské duše a s možnostmi psychiatrické pomoci.


Čao, Niku

Autor: Holková Marie

Kategorie: Děti

Vydavatelství: FiBox, 1991, 247 str.

Anotace:

Působení dona Boska mezi mladými chlapci v Itálii 19. stol. je zobrazeno na příběhu chlapce, který od dětství tíhnul ke službě Bohu.


Čekáme dieťatko

Autor: kolektiv autorů

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Osveta, 1987, 159 str.

Anotace:

Kniha je psaná slovensky Rozprávanie o životě pred narodením, Praktické rady pre nádejných rodičou.


Četba bible v rodině

Autor: Biskupství Hradec Králové

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Biskupství Hradec Králové, 2006, ? str.

Anotace:

Diecézní pastorační program pro rodiny s dětmi 2006 Biskupství královehradecké


Člověče, mám tě rád

Autor: Balling Adalbert Ludwig

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 63 str.

Anotace:

Meditativní myšlenkové podněty, okamžiky k zamyšlení...


Čtu poprvé o Bohu

Autor: Studený Jaroslav. ThDr.

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Olomouc, 2005, 301 str.

Anotace:

Je opravdu Bůh? Jak žije věřící? Zpověď a přijímání. Pro starší děti.


Čtvrtý z mudrců

Autor: Dyke Henry van

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Zvon, 1995, 84 str.

Anotace:

Příběh o čtvrtém z mudrců, který také spatřil hvězdu a vydal se na cestu, aby ji následoval, avšak nepřijel se svými bratry k dítěti Ježíši?


Čtvrtý z mudrců

Autor: Dyke Henry van

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Zvon, 1995, 84 str.

Anotace:

Příběh o čtvrtém z mudrců, který také spatřil hvězdu a vydal se na cestu, aby ji následoval, avšak nepřijel se svými bratry k dítěti Ježíši.


Čtyři lásky

Autor: Lewis C. S

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Návrat Domů, 2013, 109 str.

Anotace:

Slovo láska má v různém kontextu rozdílné významy. Autor se zamýšlí nad čtyřmi podobami lásky: náklonností, přátelstvím, erótem a křesťanskou láskou. Jako nejdůležitější a ostatní formy prostupující vidí lásku, která se obětuje pro druhé.


Čtyřicet dnů

Autor: Werfel Franz

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1988, 637 str.

Anotace:

Německy píšící autor narozený v Praze, zachycuje v rozměrném románě, dokončeném v roce Hitlerova nástupu k moci, útlak Arménů a vyhlazovací boje proti nim v Turecku v době první světové války. Jádrem příběhu je čtyřicet dní trvající hrdinský boj malé nezkušené arménské armády, statečně odolávající na Hoře Mojžíšově na pobřeží Středozemního moře mnohonásobné turecké-muslimské přesile. Román byl v době svého zrodu přijat jako varovné, umělecky podmanivé humanistické poselství.


Další příběhy pro potěchu duše

Autor: Ferrero Bruno

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1997, 140 str.

Anotace:

Nový soubor krátkých příběhů ze života, malých podobenství, bajek a zamyšlení. Čtenářům přináší naději, povzbuzení, radost i poučení a klade jim otázky, které se vztahují k lidskému jednání, způsobu života a dotýkají se vzájemných lidských vztahů. Pro rodiče a vychovatele se tyto příběhy stanou inspirací k oživení rozhovorů.


Dar rozlišování duchů

Autor: Buob Hans

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 102 str.

Anotace:

Otec Buob shrnuje v této knize své přesvědčení, že jednotlivý křesťan i celá církev se musí otevřít Duchu svatému a nechat se od něj vést.


Dary Ducha Svatého

Autor: Buob Hans

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 74 str.

Anotace:

Knížečka je zpracová přednáška, kterou p.Hans Buob přednesl v roce 1983 ve slavnostní síni Křížových sester v Linci. Autor přeje bohaté plody...


Dědictví

Autor: Havlíčková Helena

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Votobia, 2002, 443 str.

Anotace:

Kniha se dívá komplexním a zároveň velice sugestivním pohledem na dějiny soužití komunistické diktatury s křesťany.


Dech Božského Ducha

Autor: Cantalamessa Raniero

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1998, 151 str.

Anotace:

Knižní rozhovor s Raniero Cantalamessou vedený novinářem S. Gaetou, který je věnován aktuálním problémům církve a společnosti přelomu tisíciletí.


Dělníci na vinici

Autor: Marshal Bruce

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 311 str.

Anotace:

Po úspěšném titulu Plná slávy se český čtenář může seznámit s dalším příběhem, jehož hlavním hrdinou je prostý kněz. Vyprávění které nepostrádá humor a nadsázku se odehrává ve Francii první poloviny dvacátého století. Abbé Gaston je možná trochu výstřední a svérázný, ale láska k prostým lidem, kteří ho obklopují se projevuje v konkrétních skutcích. Přestože se děj odehrává před více než padesáti lety, je poselství této knihy stále živé a aktuální.


Démony vyhánějte

Autor: Vella Elias

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Křesťasnké informační středisko Zlín, 1994, 24 str.

Anotace:

Kniha hovoří o okultismu, satanismu, o vedení duchovního boje, o exorcismu, o přístupových cestách a "otevřených oknech", jimiž nečistý duch může pronikat do našeho srdce. Naleznete zde i odkazy na Písmo a odkaz s dalšími přednáškami P. Velly.


Den, kdy zemřel Kristus

Autor: Bishop Jim

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 357 str.

Anotace:

Tato kniha pojednává o nejdramatičtějším dni v dějinách světa, kdy zemřel Ježíš Nazaretský. Začíná v 6 hodin večer, což je začátek židovského dne, kdy Ježíš s deseti apoštoly prošel průsmykem mezi Olivovou horou a horou Pohoršení do Jeruzaléma k Poslední večeři. Končí ve čtyři hodiny odpoledne následujícího dne, kdy byl Ježíš sňat z kříže.
Každá kapitola knihy je hodina. Navíc jsou tři kapitoly, které obsahují všeobecnější údaje: jedna se jmenuje „Židovský svět“, druhá nazvaná „Ježíš“ popisuje Kristovo rodinné prostředí, třetí je „Římský svět“. Nejdůležitější je „Židovský svět“, neboť neporozumí-li čtenář Palestině a jejímu lidu, jaký byl před dvěma tisíci lety, nepochopí den, o který nám jde.


Deníček: Boží milosrdenství v mé duši

Autor: Kowalska Faustyna

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 677 str.

Anotace:

Tato kniha je celoživotním svědectvím nedávno kanonizované polské sestry Faustyny Kowalské. Pán si ji vyvolil, aby lidem v naší době připomněla poselství o jeho milosrdenství, které je podle Písma přenesmírný poklad. Už v prvotní církvi měli apoštolové za úkol hlásat křest a odpuštění hříchů, které Bůh uděluje pro spasitelné umučení svého Syna.


Deník venkovského faráře

Autor: Bernanos Georges

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1939, 285 str.

Anotace:

Slavný román francouzského katolického spisovatele (1888–1948), který deníkovou formou zachycuje myšlenkový svět i osudy mladého venkovského kněze, trpícího smrtelnou nemocí.
Celé dílo je působivým vnitřním monologem člověka, který chápe své kněžství jako úděl, jako nejvyšší poslání a těžce zápasí jak se svou krutou nemocí, tak s nepochopením svých farníků – zlomyslných vesničanů, tak s nepochopením nadutých obyvatel zámku. Vrcholnou scénu románou je farářovo střetnutí s hraběnkou, žijící celý život v nenávisti k vlastní rodině, kterou kněz donutí k pokoře a vnitřnímu vykoupení.


Denně se modlit - ale jak?

Autor: Tilmann Klemens

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1994, 34 str.

Anotace:

Tato knížka má být pomůckou na cestě k životu modlitby tím, že uvádí zkušenosti, povzbuzení, návody a některé texty modliteb. U mnoha lidí modlitba neprocitla k životu. Jsou v zajetí omylu, že modlitba není nic víc než přeříkávání textů ke cti Boží, činnost, kterou jsme povinni denně plnit. Nepřijde jim na mysl, že modlitba je styk s Bohem, že je v podstatě výrazem velké životní historie lásky, historie vzájemného vztahu mezi člověkem a Bohem.


Desatero

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1993, 120 str.

Anotace:

Příběhy k jednotlivým přikázáním Desatera. Vhodné pro katechezi i pro samostatnou četbu. Pro děti a mládež od 13 let.


Deset vyznání

Autor: Kašpárková Marcela

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 149 str.

Anotace:

Kniha drobných rozhovorů s jedenácti českými osobnostmi z veřejného života: Eben, Lukavský, Potměšil, Šafránková, Fliedr, Fischerová, Forman, Filip, Haken, Tichotovi - na téma role víry v lidském životě.


Detektiv Zack a záhada u Hromové hory

Autor: Thomas Jerry D.

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Advent-orion, 2013, 108 str.

Anotace:

V chatce kmene Čerokézů se začnou ztrácet věci a Zack i ostatní táborníci se domnívají, že vědí, kdo je vinen. Kluci z kmene Mohawků jsou nezvladatelní chuligáni a dělají na letním táboře u Hromové hory jenom problémy. Nadávají, lžou a Cody se dokonce vychloubal tím, že zapálil dům! Co takoví kluci vůbec dělají na křesťanském táboře?


Děti a církev - Jak neztratit mladou generaci

Autor: Ishmael

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Samuel, 2005, 235 str.

Anotace:

Kniha nezanechá snad nikoho chladným. Při jejím čtení se budete určitě smát, možná budete i plakat a jistě vám pomůže růst v lásce k dětem. Je určena všem, kterým na mladé generaci záleží: rodičům, vedoucím v církvi, pracovníkům s dětmi a mládeží. Velmi prakticky se vyrovnává s řadou klíčových otázek. Nutí nás zamyslet se nad otázkou: Co uděláme pro to, abychom neztratili celou generaci, ale naopak ji získali pro Boha?


Děti a pět jazyků lásky

Autor: Chapman Gary D.,Campbell Ross

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 164 str.

Anotace:

Naučte se hovořit jazykem lásky svých dětí / Práce dlouholetých spolupracovníků v oblasti manželského a rodinného poradenství G. Chapmana a R. Campbella je určena především těm, kdo se chtějí naučit lépe rozumět svému dítěti a mnohem hlouběji mu vyjadřovat svou lásku.


Děti otce Jiřího

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1994, 259 str.

Anotace:

Dramatické příběhy děvčat a chlapců, jejichž oporou je P. Jiří : Vhodné pro děti od 9 do 15 let


Děti se ptají na Boha

Autor: Gruber Elmar

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1994, 77 str.

Anotace:

Knížka vychází z dlouholetých zkušeností .Na základě příkladů a zásad ukazuje jak  mohou rodiče a vychovatelé s dětmi hovořit o Bohu a otázkách víry a jak děti nábožensky správně vést.

Autor je kněz, působí jako referent  pro nábožensko-pedagogické vzdělávání katechetů a učitelů náboženství.Je také spolupracovníkem arcibiskupské školské komise v Mnichově.


Do výšky volím pád

Autor: Kašparů Max

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2003, 281 str.

Anotace:

Premonstrátský jáhen, vystudovaný psychiatr a pedagog Max Kašparů vypráví o svém dětství a mládí, o své konverzi, vzpomíná na nesnadné hledání povolání, hovoří o těžké situaci církve v dobách vládnoucího ateismu. Tehdy, za jedné bezesné noci si vybavil dávno zapomenutý verš Františka Halase: „Proti přitažlivosti zemské, do výšky volím pád.“


Dobrodružství jednoty

Autor: Lubichová Chiara

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Nové město, 1992, 167 str.

Anotace:

Interview novinářky Franky Zamboniniové se zakladatelkou Hnutí fokoláre přibližuje její životní cestu i život hnutí. Kniha nejen uvádí zajímavá fakta, ale je i duchovním obohacením. Zaznamenala velký ohlas v celém světě.


Dobrodružství v klášteře velehradském

Autor: Jilík Jiří, Pojsl M., Rozkopal Z.

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Moraviapress, 1997, 31 str.

Anotace:

Druhý svazek populárně naučné edice přibližuje malým čtenářům život ve středověkém klášteře. Ilustrace filmový výtvarník a architekt Zdeněk Rozkopal, jako odborný poradce na knize spolupracoval univ. prof. Miloslav Pojsl.


Dobrodružství života

Autor: Tournier Paul

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Návrat domů, 1997, 182 str.

Anotace:

"Chtěl bych popsat, jak vidím to velké nadšení z dobrodružství, jež je člověku vlastní, ale které netrvá věčně, nýbrž se musí neustále obnovovat, aby bylo možné uniknout nudě z přílišné organizovanosti. Myslím, že by se tato potřeba dobrodružství měla vzhledem ke své univerzalitě a nezkrotné síle považovat za pud. Její uspokojení přináší onu zvláštní radost, která se dostaví vždy, je-li uspokojen některý z našich pudů. Toto puzení k dobrodružství může být všelijak zastřené, utlumené, potlačené, ale nikdy z lidské duše nevymizí."


Dobrý start do školy

Autor: Andersonová Jean a spol.

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1993, 115 str.

Anotace:

Kniha je příručkou pro rodiče, která poskytuje rady a nápady jako rozvíjet jazykové a pohybové dovednosti a společenské návyky dětí v předškolním věku. Je zde spoustu informací, rad a bohatý výběr zábavných činností, které mají podpořit představivost a nadšení dítěte-


Dobývat nebe

Autor: Wohl Louis de

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2012, 311 str.

Anotace:

Vyprávěním slavného romanopisce před námi jakoby ožívá Kateřina ze Sieny (1347–1380), jedna z nejpozoruhodnějších žen dějin církve. Byla dcerou prosperujícího barvíře ze Sieny a jeho ženy, předposlední z jejich pětadvaceti dětí. Když odmítla manželství a trvala na tom, že se zcela zasvětí Bohu, snažili se jí v tom všemožně zabránit. Kateřina ale zůstala neoblomná a v mladém věku vstoupila do třetího řádu sv. Dominika (nikoli však do kláštera).
Neměla žádné vzdělání, ale byla obdařena mimořádnou vlitou moudrostí od Boha a velkou láskou k Bohu i k lidem. Nejprve žila několik let v domě své rodiny a intenzivně se věnovala modlitbě, měla mnohé mystické zkušenosti. Později se kolem ní začal shromažďovat okruh jejích duchovních dětí, laiků i kněží. Její poslání postupně přesáhlo hranice rodného městečka: smiřovala válčící italské městské státy, burcovala vlažné církevní preláty i prosté věřící, dokonce se jí podařilo přimět papeže, aby se po létech vrátil z Avignonu do zpustlého Říma.
Spisy a dopisy, které diktovala, vynikají úžasnou duchovní vroucností, hloubkou a duchovní autoritou, jakou známe jenom z děl mystiků. Roku 1970 ji papež Pavel VI. jmenoval učitelkou církve a roku 1999 ji Jan Pavel II. prohlásil za spolupatronku Evropy.


Dobývat nebe

Autor: Wohl, Louis de

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 2011, 311 str.

Anotace:

Život svaté Kateřiny Sienské. Vyprávěním slavného romanopisce před námi jakoby ožívá Kateřina ze Sieny (1347–1380), jedna z nejpozoruhodnějších žen dějin církve. Byla dcerou prosperujícího barvíře ze Sieny a jeho ženy, předposlední z jejich pětadvaceti dětí. Když odmítla manželství a trvala na tom, že se zcela zasvětí Bohu, snažili se jí v tom všemožně zabránit. Kateřina ale zůstala neoblomná a v mladém věku vstoupila do třetího řádu sv. Dominika (nikoli však do kláštera).


Dokonalá svoboda

Autor: Zieschová Maria Calasanz

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2011, 263 str.

Anotace:

V tomto románu k nám Heřman z Altshausenu promlouvá svým životem. Ačkoliv čtyři desetiletí jeho života probíhala v tichu a osamělosti ostrovního kláštera a v omezenosti těžkého ochrnutí, je vzrušující číst, jak se mladý švábský hraběcí syn probojovával k radostnému přijetí svého osudu a jak ze svého ubohého života postupně vytváří velké a svobodné bytí. Ochrnulého Heřmana doprovázejí láska a věrnost, ale zakouší též mnoho ústrků, nepřízně a závisti. Vším, co ho potkává, se stále více stává radostným bohatým chudákem, který je schopen obdarovat druhé. Mnich Heřman obdarovával nejen své spolubratry na ostrově Reichenau, má mnoho co říci a dát i dnešním lidem. Ukazuje, jak najít odpověď na otázku po smyslu bytí a utrpení, které vstupuje do každého lidského života.


Domengo

Autor: Mazálková Vojtěška

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Řím, 1987, 166 str.

Anotace:

Románový životopis sv. Dominika


Domov prožít, domov vytvářet

Autor: Smahel Rudolf

Kategorie: vztahy

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1995, 155 str.


Don Bosco

Autor: Bosco Teresio

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Portál, 2004, 440 str.

Anotace:

Světec 19. století Don Bosco byl Janem Pavlem II. prohlášen za otce a učitele mládeže celého světa. Byl pedagogem v terénu, zakladatelem večerní školy, dětských domovů, středisek mládeže, dělnických sdružení. Léčil bolesti svého století - analfabetismus, nezaměstnanost, problémy opuštěné dospívající a pracující mládeže. Je zakladatelem kongregace salesiánů (SDB). Kniha je sestavena z vlastních pamětí Dona Bosca a čerpá z dvaceti svazků životopisných pamětí jeho žáků a spolupracovníků.


Don Bosco mi ukazoval cestu

Autor: Quarzo Guido

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Portál, 2011, 103 str.

Anotace:

Životopis blahoslaveného Dona Ruy.

Inspirován vlastním životopisem Dona Boska (česky Můj život pro mladé) sepsal italský spisovatel Guido Quarzo „vlastní“ životopis prvního nástupce zakladatele salesiánů. Nejde zcela o fikci, autor vychází z životopisných pamětí hlavního salesiánského kronikáře G. B. Lemoyna, z historických studí a ze salesiánských archivů. Michal Rua byl mezi prvními chlapci, kteří se stali nejbližšími spolupracovníky Dona Boska, asistenty mladých a jeho nepostradatelnými pomocníky. Mnozí z nich zasvětili svůj život salesiánské kongregaci a don Rua se stal po smrti zakladatele hlavním představeným salesiánů. Kniha je inspirujícím úvodem do historie salesiánského díla, ale zároveň splněním dluhu, který hagiografická literatura dosud měla vůči osobnosti dona Ruy.
Guido Quarzo je italský spisovatel. Napsal více než třicet knih především pro mládež.


Don Camillo a jeho svět

Autor: Guareschi G.

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 215 str.

Anotace:

Příběhy Dona Camilla a jeho protivníka starosty Peponeho jsou laskavým a humorným vyprávěním o prostých lidech a jejich starostech.


Dopisy kmotřenci

Autor: Palouš Radim

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1990, 107 str.

Anotace:

Autor ve své knize staví na jednoduchých příbězích a na pohádkách, aby na základě jejich vnitřních poukazů rozvinul otázky života v dnešní době. Dopisy jsou pojaty jako nepřímé výchovné působení kmotra na svého kmotřence ve smyslu výchovy v náboženském duchu.


Dopisy Markovi

Autor: Nouwen Henri J. M.

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1996, 122 str.

Anotace:

Co pro tebe znamená duchovně žít?

Na myšlenku napsat tuto knihu přivedl autora jeho devatenáctiletý synovec Holanďan Marek. Ačkoli Marek vyrostl v poválečné prosperující společnosti, obklopen milujícími rodiči a dobrými přáteli, obdařen zvídavou myslí a značným nadáním, přesto ve své duši pociťuje určitou prázdnotu a nenaplněnou touhu. J. M. Nouwen mu nechce o Bohu přednášet, ale vychází ze svého osobního přesvědčení, že "Ježíš je srdcem jeho bytí", a z tohoto základu odvozuje pohled na svět. Dopisy jsou vlastně svědectvím jeho vlastního objevování Boha. Otevřenou a jednoduchou formou vyjadřují, co znamená žít duchovním životem v sekularizovaném světě


Dopisy z Koreje

Autor: Klement Václav

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Cesta, 1990, 111 str.

Anotace:

Z jeho dopisů z Jižní Koreje se dozvíte, jak náročné je být misionářem a s jakými problémy se na své misii musel vypořádat.


Dopisy z pouště

Autor: Carretto Carlo

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cesta, 1994, 125 str.

Anotace:

Úvahy, které Carretto sepsal pro své přátele, jejichž vůdčí myšlenkou je láska Boha k člověku. Autor se zabývá otázkami kněžství, duchovního povolání, modlitby a utrpení.


Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby ve výchově dovoleny

Autor: Lacinová Lenka‚ Skrdlíková Petra

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 2008, 157 str.

Anotace:

V knize najdete praktické rady psycholožky a vedoucí rodičovské podpůrné skupiny, jejichž cílem je odpovědět na otázku: Co se sebou jako rodič mohu udělat, abych lépe vychovával své dítě? Autorky vycházejí ze zkušeností dospělých, kteří vyhledali odbornou pomoc kvůli potížím s výchovou dětí, a přinášejí poznatky z psychologických výzkumů; tyto informace pomohou rodičům lépe pochopit problémy s chováním dítěte nebo s vlastním prožíváním a reakcemi a usnadní jim přijmout tyto skutečnosti jako přirozenou součást určité etapy životního cyklu. Kniha povzbudí maminky a tatínky při zvládání obtížných situací provázejících výchovu a ukáže, že cesta ke kvalitní přípravě potomků na život vede přes práci na sobě samém.


Duhová jiskra

Autor: Fisherová Daniela

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Vyšehrad, 1998, 184 str.

Anotace:

Pohádky, duchovní anekdoty, morality a drobné historky, jejichž základním motivem je směrování k dobrotě, vyrovnanosti a klidu duše.
Krátké pohádkové příběhy české dramatičky a prozaičky v sobě skrývají moudrost, laskavý humor a mnoho příležitostí k zamyšlení nad smyslem života. Svůj podíl autorka vyjadřuje tak, že některé příběhy pouze převyprávěla, jinde odvinula fabuli od přejatého základu příběhu, další texty jsou její vlastní ve stejném stylu. Vhodné pro starší děti, mládež i dospělé čtenáře.


Duch svatý - pramen života

Autor: Vella Elias

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 292 str.

Anotace:

„Mluvit nebo psát o Duchu svatém je vždycky dobrodružství“ říká autor a vysvětluje, proč napsal knihu o Duchu svatém, když si myslí, že mnohem lepší než o něm mluvit, je ho zažívat ve svém životě. Početné zkušenosti z mnoha seminářů o Duchu svatém ho přesvědčily, že zprostředkování, sdílení zážitků s Duchem svatým může mnoha lidem pomoci nalézt vlastní cestu k osobnímu, opravdovému a živému vztahu k Duchu svatému.


Duchovní cvičení s Donem Boskem

Autor: Bosco Teresio

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1994, 160 str.

Anotace:

Inspirativní kniha - životem Dona Boska, podměty pro život, co Bosko dělal a co mu šlo.

 


Duchovní nauka

Autor: Sv. František Saleský

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cesta, 1990, 99 str.

Anotace:

 

 


Duchovní realismus Terezie z Lisieux

Autor: Sion Victor

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1992, 167 str.

Anotace:

Autor se nechává inspirovat příkladem života Terezie z Lisieux aby na něm ukázal postupné nacházení cesty duchovního dětství.


Duchovní terapie a křesťanská tradice

Autor: Grün Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 77 str.

Anotace:

Podtitul: Čtrnáct svatých pomocníků. Starobylá úcta ke čtrnácti svatým pomocníkům se šířila obzvláště v dobách, kdy lidstvo navštěvovala různá soužení. Byla pro ně formou terapie, posilovala jejich důvěru v Boha v čase nouze a úzkosti. Autor představuje jednotlivé světce jako ochránce v každodenních trápeních, jako pomocníky ve zvládání vlastních poranění. Jednotlivé legendy chápe jako ukazatele na cestě k uzdravení


Duchovní vedení a rozjímání

Autor: Merton Thomas

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 71 str.

Anotace:

Myšlenky a postřehy pro všechny, kteří hledají duchovního vůdce. Autor představuje duchovní vedení z pohledu vedeného i vůdce a na základě své zkušenosti přináší zajímavé podněty pro obě strany.


Duchovní život jako cesta

Autor: Nouwen Henri

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Vyšehrad, 2012, 163 str.

Anotace:

Vlivný autor duchovní literatury, spojující osobní zkušenosti s nejhlubšími myšlenkami křesťanství i jiných spirituálních a náboženských tradic, v knize Duchovní život jako cesta ukazuje tři fáze pohybu člověka k dosažení zralého lidství, zdravých vztahů s druhými lidmi a osobního vztahu s Bohem v modlitbě. Připojen je i samostatný autobiografický text „Za zrcadlem“, který líčí autorovu vážnou nehodu a novou, proměňující zkušenost s Bohem na prahu smrti.


Duše poutníka

Autor: Špidlík Tomáš, Paulas Jan

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2004, 231 str.

Anotace:

Stovky odborných článků, desítky zasvěcených publikací - tak vypadá literární dílo kardinála Tomáše Špidlíka. Teprve nyní se ale otec Špidlík rozhodl mluvit také o svém osobním životě. V knize rozhovorů Duše poutníka mu byl partnerem v diskusi zástupce šéfredaktora Katolického týdeníku Jan Paulas. Kniha nás provádí Špidlíkovým životem od dětství v Boskovicích, přes studia v Holandsku, léta v Římě až po jeho jmenování kardinálem. Chybět nemůže pochopitelně ani ohlédnutí za inspirativním teologickým dílem otce kardinála, zaměřeným zejména na východní křesťanství.


Dva středy, však jeden kruh

Autor: Trobisch Walter

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Signum Unitatis, 1990, 149 str.

Anotace:

Hovory o lásce a manželství. Děj se odehrává během 4 dnů. Walter, na pozvání evangelického pastora Daniela, přijíždí do afrického města přednášet a kázat o manželství. Za tyto pouhé čtyři dny slepuje narušené partnerství některým místním párům. A právě s nimi nás spisovatel napínavým vyprávěním seznamuje.


Dvanáct v síti

Autor: Seipolt Adalbert

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Zvon, 1995, 169 str.

Anotace:

Píše se rok 97. Apoštol Jan diktuje v Efezu jednomu ze svých žáků evangelium. Vzpomíná na dobu a okolnosti, za nihž ho tehdy Ježíš ulovil. Do jeho sítě se jich nejprve chytilo dvanáct. Dvanáct obyčejných chlapů. Určitě ne ideálních. Jak toto nevšední setkání mohli (anebo také vůbec nemuseli) prožívat a co všechno se tím pro ně změnilo, zcela nekonvenčně, nicméně však pravděpodobně představuje německý benediktin P. Seipolt.


Dvě lásky

Autor: Křivohlavý Jaro

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 254 str.

Anotace:

Takový zážitek může člověka zlomit, nebo ho posílit. Jaro Křivohlavý (nar. 1925) dosáhl toho druhého. Když ho jako sedmnáctiletého studenta gymnázia zatklo gestapo a odvezlo do koncentráku, přežil zde i díky svým dvěma láskám – psychologii a křesťanské víře. „Kdybych nevěděl, že Ježíš je tu s námi, šel bych do drátů,“ řekl mu jeden spoluvězeň. Jít do drátů tehdy znamenalo jít na jistou smrt...


Dvě minuty ticha

Autor: Pinknerová Hana

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2012, 120 str.

Anotace:

Napadlo vás někdy zamyslet se nad tím, co byste si s sebou vzali na pustý ostrov? Jak si uvědomit vděčnost, když ji necítíte? Došlo vám, že i z vás bude jednou tchyně? Co lze říci knihou anebo co nám dosvědčují sněhové vločky? Autorka uvažuje také o odpouštění, toleranci, trpělivosti či svobodě a dalších pojmech. Svým osobitým způsobem převrací známé pojmy naruby, hraje si s nimi a hledá v nich skrytá poselství. V běžných situacích každodenního života nachází odlesky nádhery věčnosti.


Dvojí tvář lenosti

Autor: Lachmanová Kateřina

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 141 str.

Anotace:

Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené. Tématem této knížky není pouze lenost v klasickém a tradiční pojetí, ale lenost v širším slova smyslu. Mniši by řekli acedie neboli vnitřní rozklad, který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností, u jiného naopak horečnou aktivitou či svévolným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Není tedy určena jen těm, kteří dělají málo nebo nic, ale i těm, kteří dělají příliš mnoho, puzeni však vším možným, jenom ne Duchem


Dýka a kříž

Autor: Wilkerson David

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Teen Challenge, 2000, 198 str.

Anotace:

Životní příběh kazatele, který přinesl poselství kříže do světa, ve kterém se řeší problémy dýkou. David Wilkerson přišel do New Yorku, aby sloužil pouličním gangsterům a narkomanům. Tato kniha popisuje počátky jeho služby, na jejímž konci stojí nejenom kostel Time Square Church, ale také organizace Teen Challenge, která přináší zvěst o Kristu drogově závislým a dětem ulice po celém světě.


E-maily z pekla

Autor: Forest Jim

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 127 str.

Anotace:

Najdou se knihy, které dovedou pobavit i poučit a zároveň poskytnou hlubší vhled do našeho duchovního života. Velice vtipný způsob, jak upozornit dnešního člověka na různá pokušení a rafinované tváře zla, předvádí i Jim Forest v knize E-maily z pekla. Pracuje s východiskem: je velkou chybou popírat existenci ďábla, ale stejně tak mylné je přeceňovat přítomnost zla ve světě. Dnešní pokušení jsou v něčem jiná než pokušení před padesáti či sto lety. Vliv médií, liknavost a slabá vůle v konfrontaci se zábavami našeho věku, rádoby přátelské nové náboženské směry, vyhraněný a přehnaný individualismus, nebo naopak přenášení odpovědnosti na větší kolektiv


Eucharistické zážitky

Autor: Štula Lubomír (překlad)

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2005, 133 str.

Anotace:

Paní Ida Peerdemanová z Amsterodamu byla omilostněna zjeveními Panny Marie od 25. března 1945 do 31. května 1959. Biskup Joseph Mary Punt z Haarlemu-Amsterodamu formálně potvrdil nadpřirozený charakter těchto zjevení. V jednom z posledních poselství, která jsou stále více eucharistického rázu, Panna Maria oznamuje: „Kontakt zůstane zachován.“ Dnes víme, že Matka všech národů rozuměla pod tímto „kontaktem“ tzv. eucharistické zážitky, které začaly 17. června 1958 souběžně s poselstvími a až do 25. března 1984 byly zveřejněny. Vizionářka mohla zakoušet ohlášenou útěchu a slíbenou pomoc skrze eucharistické zážitky, které nastupovaly především během mše svaté zcela neočekávaně. Nejsvětější Eucharistie je přitom centrem a Ida cítí a prožívá fyzicky skutečnou a živou přítomnost Krista v Nejsvětější Eucharistii. Eucharistické zážitky tvoří s poselstvími jednotu.


Eucharistie - naše posvěcení

Autor: Cantalamessa Raniero

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 154 str.

Anotace:

Tajemství poslední večeře.

Autor mne nejednou oslovil již v době mé římské diplomatické mise vykonávané během let 1994-1998. Zaujal mne svými improvizovanými promluvami nejen v náboženském vysílání italské veřejnoprávní televize RAI nebo vatikánského vysílače Telepace, ale právě tak třeba příkladnou velkopáteční homilií nazvanou Evangelizzateli!, česky Evangelizujte je!, pronesenou v basilice Sv. Petra před Velikonocemi roku 1997, jíž se dovolával souběhu různých způsobů pomoci trpícím, včetně evangelizace.


Evička

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1997, 143 str.

Anotace:

Příběhy Evičky a její rodiny doma, ve škole i o prázdninách. V příběhu pro děti od 5 do 10 let se setkáváme s obyčejnou rodinou, prožíváme s ní všední i sváteční události. Jsme vtaženi do jejich problémů, poznáváme sílu žitého křesťanství, které se otevírá okolí a přijímá ty, kterým doma chybí láska.


Evžen de Mazenod - S ohněm v srdci

Autor: Perera - Cicuendes

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 59 str.

Anotace:

Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné, O.M.I. / Komiksové zpracování života zakladatele misionářské kongregace oblátů Evžena de Mazenod (1782 - 1861).


Farář světa

Autor: Hunermann

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Katolické noviny, 1969, 295 str.

Anotace:

Románový životopis papeže Angela Roncalliho, který vstoupil do moderních církevních dějin jako Jan XXIII.
Na Janu XXIII. není vůbec nic tajemného, nebyl ničím jiným než knězem zcela zakořeněným v Kristu, knězem, který dobrotou svého srdce objímal celý svět. Když čteme jeho Duchovní deník a sledujeme běh jeho života, znovu a znovu potkáváme jeho oblíbené světce a je zvláštní, jak velice spoluutvářeli nejniternější jádro jeho bytosti.


Farnost na blatech

Autor: Kortooms Toon

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1994, 165 str.

Anotace:

Úsměvné příběhy ze zapadlé, od civilizace odříznuté vesničky.


Fatima

Autor: Felici Icilio

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Salve Regina, 1994, 143 str.

Anotace:

Od května do října 1917 líčili tři malí pasáčci, Lúcia dos Santos a její sestřenice Jacinta a bratranec Francisco Marto, zjevení Panny Marie v polích doliny Iria (Cova da Iria) u vísky Aljustrel nedaleko portugalského města Fatima. Tento zážitek se opakoval každého 13. dne v měsíci přibližně ve stejnou hodinu. Lúcia popisovala zjevení Panny Marie jako „jasnější než slunce, vyzařující paprsky světla jasnější a silnější než křišťálový pohár naplněný jiskřivou vodou, kterým pronikají palčivé sluneční paprsky.“


Faustyna Kowalská, apoštolka Božího Milosrdenství

Autor: Bergadano Elena

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Paulínky, 2004, 127 str.

Anotace:

Kniha seznamuje se životem a myšlenkami světice 20. století, která byla svatořečena Janem Pavlem II. v roce 2000. Papež vidí totiž její poselství a svědectví o Božím milosrdenství jako velmi aktuální pro 3. tisíciletí. Sestra Faustyna Kowalská na přání svého zpovědníka psala Deníček, který po její smrti vyšel knižně. Předmětem její úcty je milosrdenství trojjediného Boha, které je nezměrné, nepopsatelné a nekonečné.


Filip Neri - nakažlivá radost

Autor: Turks Paul

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 183 str.

Anotace:

Filip Neri je jedním z nejznámějších a možná i nejsympatičtějších světců západní církve. Bývá nazýván Božím šprýmařem nebo mystikem v šatu blázna. Bůh i svět pro něj byli radostí, kolovalo o něm mnoho anekdot a také sám měl velký smysl pro humor.


František - papež chudých

Autor: Tornielli Andrea

Kategorie: Bez_kategorie

Vydavatelství: Ikar, 2013, 176 str.


Gedeón

Autor: Jan B. Zach

Kategorie: beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 233 str.


Hlas jemného vánku

Autor: Falletti Cesare

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Paulínky, 2008, 103 str.

Anotace:

Podtitul: Vnitřní život a vztah s Bohem

Autor chce čtenáře uvést do duchovního života, ve kterém zkušenost Božího milosrdenství, pozorné naslouchání Slovu a modlitba docházejí naplnění v setkání s bratry. Pouze srdce očištěné milostí, Slovem a svátostmi, srdce přijímající Boží dar a radostně na něj odpovídající může dosáhnout blahoslavenství vidění Boha. Na zemi, ve tvářích bratří, a jednou i ve slávě, kde na Boha pohlédne tváří v tvář.


Hledá se tvůj typ

Autor: Hallesby Ole

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Samizdat, 1959, 72 str.

Anotace:

Autor ve svém díle popisuje velmi podrobně nejen celkové ladění každého ze čtyř temperamentu (sangvinika, cholerika, melancholika, flegmatika), ale také silné i slabé stránky. Potud by se tato kniha nelišila od ostatních popisujících temperamenty. Přidaná hodnota však představuje ta část, kde nabízí nejen pokyny pro pastory a duchovní rádce (tedy rady, jak pomoci lidem), ale i sebekázeň (kterou můžeme začít sami u sebe), abychom rozvinuli silné stránky a zapracovali na těch slabších.


Hledal jsem a nalezl jsem

Autor: Carretto Carlo

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Portál , 2003, 213 str.

Anotace:

Malý bratr nám předkládá svou zkušenost s Bohem a se svou vlastní duchovní cestou. „Hledal jsem, ano, hledal jsem, protože On sám mne hledal a já jsem mu musel odpovědět. A nalezl jsem ho, protože na mne už dávno čekal.“ Ve druhé části autor popisuje své mnohdy trpké zkušenosti s církví.


Hledám svou cestu

Autor: Campbell Ross Dr.

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Návrat domů, 1993, 122 str.

Anotace:

Tato publikace, která volně navazuje na knihu potřebuji tvou lásku, je zaměřena na rodiče dospívajících dětí, pedagogy a vychovatele přicházející do styku s dětmi v tomto věku. Věnuje se specifickým problémům období adolescence, jako jsou rychlé změny nálady, apatie, deprese a hněv. Pomáhá rodičům porozumět, co jejich dítě v tomto věku prožívá, a nabízí pozitivní cesty k pomoci.


Hledání Boha

Autor: Johnson Paul

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Panevropa, 1997, 250 str.

Anotace:

Úvahy britského historika o Bohu, křesťanství a víře i o situaci křesťana v současném světě a době. Autor zejména zkoumá důkazy Boží existence a podstatu Boha, probírá i otázky katolické liturgie, smrti a modlitby.


Hledání lásky - povídky

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1991, 90 str.

Anotace:

Katechetické povídky pro děti od 8 - 14 let


Hledání odpovědi

Autor: Salij Jacek

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 159 str.

Anotace:

Autor soustřeďuje v knize nejrůznější dotazy čtenářů, týkající se víry, morálky, mezilidských vztahů, života církve apod. Způsob, jakým své úvahy podává, je poučný i jinak, je ukázkou toho, jak přistupovat k náboženským otázkám: otevřeně a věcně, a přitom s křesťanskou vroucností a s důvěrou v Boží slovo.


Hořící srdce

Autor: Pekárek Alois

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: FiBox, 1998, 271 str.

Anotace:

Názory autora na Ježíše, na slova o jeho životě a jak je chápal a jak by je měl chápat i čtenář.


Hořká čokoláda

Autor: Pinknerová Hana

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Postilla, 2006, 153 str.

Anotace:

Tato kniha fejetonů odráží život v jeho protikladech - radosti i bolesti, smíchu i smutku, těšení i zklamání. Je hořkosladkým pohlazením pro každého, kdo věří, že rodina má ještě dnes smysl.


Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista

Autor: Emerichová Anna Katharina

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Jota, 1993, 274 str.

Anotace:

Brentanův životopis Anny Kateřiny i jeho zdrženlivé vysvětlující vstupy do proudu vyprávění dokreslují autenticitu úžasného dění v pozemské i nehmotné realitě. Šíře, bohatost i propojení dějů ve vidění stigmatizované mystičky, její oběti, utrpení a nad to vše nejmocnější obraz Krista Vykupitele se do hloubky dotknou každého lidského srdce.


Hospice a umění doprovázet

Autor: Svatošová Marie

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Ecce homo, 2003, 150 str.

Anotace:

Umět se vžít do situace nemocného není snadné. Dokud to člověk sám nezažije, možná si ani dost dobře neuvědomí, co všechno pacient ztrácí. Proto má nemocný právo reagovat na novou situaci i agresí, úzkostí, depresí, zmateností, poruchami chování apod. Nepřipravené okolí na takové pacientovy projevy obvykle reaguje negativně; to jeho agresivitu stále stupňuje, vzniká bludný kruh a nikomu to neprospívá. Zato dobře připravené okolí zvládne vzniklou situaci mnohem lépe a může být nemocnému obrovskou oporou a pomocí. Proto taky hospice nabízejí možnost stáží, přednášky a praktické semináře pro veřejnost. Stejný cíl sleduje i tato knížka.


Hospodin rozjasnil svou tvář

Autor: Reinsberg Jiří

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Vyšehrad, 2003, 221 str.

Anotace:

Snad nejproslulejší pražský kazatel, farář od Panny Marie před Týnem a skaut oddílu ministrantské organizace Legio angelica podává obraz svého dlouhého života.


Hosté poslední večeře

Autor: Strobinger Rudolf

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Bastei, 1997, 173 str.

Anotace:

Kniha zachycuje životní osudy apoštolů po Kristově smrti. Historická fakta jsou doplněna legendami ze života světců a citáty z Bible.


Hrad v nitru

Autor: Terezie od Ježíše

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Řím, 1986, 220 str.

Anotace:

Vrcholné dílo sv. Terezie, věnované nauce o modlitbě. Pojednává postupně o všech stupních modlitby až po ty nejvyšší stupně nazírání a popisuje je s obdivuhodnou přesností. Kniha je vhodná pro ty, kteří již pokročili ve vnitřní modlitbě.


Hrdinství pro každý den I

Autor: Kopecký Jaroslav

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1996, 116 str.

Anotace:

Každá doba má své hrdiny. V této knížce rozdělené do dvou knih vám představujeme dalších třicet. Namátkou vybíráme: Antonín Dvořák, RNDr. Jiří Mrázek, Charles de Foucauld, Alexandr Solženicyn, Josef Zvěřina, Abbé Pierre, Albert Einstein, Eduard Haken, Josef Florián.


Hrdinství pro každý den II

Autor: Kopecký Jaroslav

Kategorie: Bez_kategorie

Vydavatelství: Portál, 1998, 124 str., , str.

Anotace:

Každá doba má své hrdiny. V této knížce rozdělené do dvou knih vám představujeme dalších třicet. Namátkou vybíráme: Antonín Dvořák, RNDr. Jiří Mrázek, Charles de Foucauld, Alexandr Solženicyn, Josef Zvěřina, Abbé Pierre, Albert Einstein, Eduard Haken, Josef Florián.


Hrom udeřil potřetí - životní příběh Jana Křtitele

Autor: Dobraczyński Jan

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2012, 134 str.

Anotace:

Jednou z výrazných postav Nového zákona je Jan Křtitel. Jeho životní příběh popularizuje ve své knize známý polský spisovatel Jan Dobraczyński. Prvním impulsem ke vzniku této knihy mu byla návštěva Svaté země a rozhovory s kardinálem S. Wyszyńským, který byl velkým ctitelem Jana Křtitele. Autor pečlivě zachoval biblické i zeměpisné reálie, ale svým vypravěčským uměním dává postavě svatého Jana vystoupit živě z kulis dějin. Zásadní poselství knihy vychází z Janova vztahu k Bohu a k Ježíši jakožto Mesiáši, dotváří ale Janův obraz vlastními představami o lidském i duchovním vývoji Janovy osobnosti. Román zachycuje počátek Janova povolání, jeho pobyt na poušti, působení u Jordánu, věznění i smrt.


Hry pro maminky s dětmi

Autor: Hanšpachová Jana

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 2004, 271 str.

Anotace:

V důležitém období raného dětství tráví většina dětí nejvíce času s matkou. Na ní velmi záleží, její role poskytuje ohromné výchovné možnosti i odpovědnost. Matka by neměla mít důležitější povinnost než přetvářet okolí dítěte v oázu bezpečí, lásky a důvěry. Jako zdroj nápadů maminkám poslouží tento soubor tradičních i nových her a hříček určených dětem už od jejich narození.


Humor v církvi povolen

Autor: Hobizal František

Kategorie: humor

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 127 str.


Chatrč

Autor: Young Paul Wm.

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Knižní klub, 2007, 256 str.

Anotace:

Obálkový podnázev: kde se tragédie střetává s věčností / Missy, nejmladší dcera Mackenzieho Allena Phillipse, je unesena během rodinného výletu a důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed oregonské divočiny. O několik let později obdrží Mack, utápějící se v nejhlubší beznaději, podivný vzkaz, který vypadá, jako by byl od Boha, a ve kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče. Přestože Mackovi jeho vlastní počínání připadá nanejvýš pošetilé, vrací se jednoho zimního odpoledne na toto místo, aby znovu vkročil do samého středu svých nejtemnějších nočních můr. To, co tam najde, navždy změní jeho život.


Chceme jen tvou duši

Autor: Baumer Ulrich

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Logos, 1991, 118 str.

Anotace:

Autor ve svých rešerších shromáždil zajímavé informace o pozadí populárních rockových skupin. S využitím řady faktických informací ukazuje tajemné, často málo známé pozadí různých interpretů rockové hudby a odhaluje šokující souvislosti. Zaujímá přitom vlastní kritické stanovisko, přináší důležité, zároveň však provokující podněty k zamyšlení a na základě Bible ukazuje čtenáři možné důsledky.


Chci se stát ministrantem

Autor: Krasucki Antonín

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Nakladatelství Slunce, 1993, 83 str.

Anotace:

Všechno o ministrantské službě a co by měl ministrant vědět.


Chci, abys byl

Autor: Halík Tomáš

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2012, 264 str.

Anotace:

Podtitul: Křesťanství po náboženství. V naší době zřejmě končí novověká podoba náboženství; nekončí však víra, naděje a láska. Po autorových knihách o víře a naději je hlavním tématem této knížky láska. Jaký význam mohou mít známé biblické výroky o lásce i pro lidi, které samo slovo Bůh spíš uvádí do rozpaků? Autor tvrdí, že teprve v hloubce lidské zkušenosti lásky se může znovu ukázat smysl slova Bůh, které se pro tolik lidí skrylo v temném oblaku. Nabízí nový úhel pohledu na lásku člověka k Bohu, k sobě samému, k bližním včetně nepřátel, na lásku, která je silnější než smrt.


Chudoba

Autor: Cantalamessa Raniero

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1995, 87 str.

Anotace:

V této knize se autor opět prokazuje jako jeden z proroků naší doby, který se nebojí nazývat věci jejich jménem a tepat zlořády "padni komu padni". Je to plamenná obžaloba naší konzumní společnosti.


Chudobka z orlických hor

Autor: Filip Stajner a spol.

Kategorie: osobn.

Vydavatelství: Flétna, 2014, 416 str.


Chudobky z Vysočiny

Autor: Olšava Jaroslav

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Skuhrov, 2009, 111 str.

Anotace:

 

 


Ignác z Loyoly

Autor: Martínez Miguel Berzosa

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Refugium, 2009, 64 str.

Anotace:

Životopis Ignáce z Loyoly představuje zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, výtečnou osobnost, známou zejména dílem duchovních cvičení. Komiksová forma se vhodně soustředí na to podstatné pro první seznámení s Ignácem – v příloze pak čtenář nalezne plynule psaný životopis, který rozšiřuje informace a souvislosti z obrazové části.


Ikonografie a atributy svatých

Autor: Remešová Věra

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Zvon, 1991, 85 str.

Anotace:

-

 


Já se z těch rodičů zblázním

Autor: Vedralová Joyce

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1997, 167 str.

Anotace:

Naučná literatura, kniha odpovídá na otázku jak zlepšit vztahy s rodiči.


Jak naučit děti hodnotám

Autor: Eyre Linda a Richard, Dvořák Ladislav

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 2000, 156 str.

Anotace:

Zprostředkovat dětem v průběhu výchovy nosné životní hodnoty je podobně významné, jako je naučit přecházet ulici. Stabilní hodnoty umožňují dítěti orientaci v životě, dávají mu skutečnou svobodu tím, že ho činí nezávislým na vnějších tlacích. Kniha se soustředí na dvanáct hlavních hodnot, které mohou být díky řadě praktických impulsů, aktivit s dětmi, cvičením a příběhům včleněny do výchovy. Každá z kapitol, probírající určitou životní hodnotu, ji zpracovává na třech úrovních - na úrovni předškolního dítěte, školáka a dospívajícího.

 


Jak ochránit své dítě

Autor: Elliottová Michele

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1995, 174 S boží str.

Anotace:

Násilí a pornografie na obrazovce - Sexuální zneužití - Šikanování - Hazardní hráčství - Únos - Drogy a alkohol. Publikace seznamuje širokou veřejnost s nejzávažnějšími problémy týkajícími se možného ohrožení dítěte a zajištění jeho bezpečnosti před takovými jevy, jako je sexuální a emocionální zneužívání, fyzické týrání, zanedbávání, šikanování, drogová nebo alkoholová závislost aj. Celou knihu prolínají návody, instrukce, doporučení, jak k dětem přistupovat, jak je chránit.


Jak se máme modlit? myšlenky a podměty

Autor: Abeln Reinhard, Kner Anton

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 43 str.

Anotace:

Kniha, která se zabývá fenoménem modlitby a odpovídá na otázku jak se máme modlit.

 


Jak si navzájem lépe porozumíme

Autor: Křivohlavý Jaro

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Nakladatelství Svoboda, 1988, 239 str.

Anotace:

Kniha pojednává, co se děje v situacích, kdy se jeden člověk setkává s druhým — když se setkají poprvé i když se setkávají častěji. Jejím předmětem je sociální styk člověka s člověkem a zvláště pak jeho komunikační stránka, tj. to, jak si spolu navzájem slovně i beze slov sdělujeme mnohé. Důraz je zde položen na mimoslovní způsoby sdělování. Umění naslouchat je při tom záměrně věnováno podstatně více pozornosti než umění mluvit. Mluvit se učíme odmalička. Kdy a kde se však učíme »vyčíst« z pohledu to, co ten, s nímž jsme se setkali, nám chce vlastně říci, co se v něm děje?


Jak slovo na Velkou Moravu přišlo

Autor: Talafantová Česlava

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Kartuziánské nakladatelství, 2012, 84 str.

Anotace:

Tato publikace, která vypravuje nejen o příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, ale zachycuje i dějiny Velké Moravy, a to až do jejího pádu v roce 908. Historickou hodnotu textů zaručuje to, že historicko-vojenským poradcem byl Ing. plk. František Valdštýn.


Jak to říct ostatním

Autor: Gumbel Nicky

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: KMS, 2014, 207 str.


Jak zacházet se zlým

Autor: Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1995, 85 str.

Anotace:

Podtitul: Boj s démony ve starém mnišství.

Zprávy o prvních mniších nám neustále zmiňují jejich zápas s démony. Stačí letmý pohled do Atanášova životopisu svatého Antonína a okamžitě vidíme, že byl Antonín na každém svém kroku obtěžován a napadán démony. A když se dokonce rozhodl odejít na poušť, považovanou přímo za říši démonů, ti se ho s veškerou mocí snažili od jeho úmyslu odradit a z pouště vyhnat: „Jdi pryč z naší říše! Co tu pohledáváš?“ (Ant 13). Antonín odešel na poušť, aby tu žil výlučně pro Boha a otevřel se mu. Jenomže cesta do samoty ho nevede pouze do Boží blízkosti, nýbrž právě tak do blízkosti Zlého. Zlo nyní k němu přistupuje otevřeně. A ze samoty se vyklube nepříjemné sousedství se Zlým. Antonín pak musí přijmout zápas se Zlým, aby se mu jeho cesta na poušť nestala osudnou, nýbrž vedla ho k Bohu.
Antonínova zkušenost je pro rané mnišství (3.-6. stol.) typická. Mniši zakoušeli, že je cesta k Bohu provádí nejprve bojem s mocnostmi temnot. Prožívají rozervanost mezi Bohem na jedné a jinými mocnostmi na druhé straně — mocnostmi, jež je chtějí od Boha zdržet. Tyto síly, jejichž působení odhalují ve svých přáních, pudech, motivacích a emocích, nazývají démony. Obšírně též popisují různé druhy démonů, jejich techniky a metody, jak dostat člověka pod svou vládu. Otcové tu poskytují četné rady, jak proti démonům bojovat.


Jak znovu najít radost

Autor: Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 134 str.

Anotace:

Setkání s radostí uzdravuje tělo i duši. Proto má být tato kniha pozváním k obnově radosti v hloubi vlastního srdce. Při četbě o radostných zkušenostech jiných lidí se můžeme přiblížit ke zdroji radosti ukrytému v našem nitru. Snad tento pramen nově vytryskne. Nechme se povzbudit k tomu, abychom se znovu podívali na svůj život, tentokrát z hlediska radosti. Pak v něm objevíme stopy radosti a naděje. Na základě zmíněných stop můžeme objevit stezku, po níž je třeba se vydat, abychom žili svůj život zdravě a naplno v té jedinečnosti, kterou mu propůjčil Bůh, abychom v něm našli vlastní duchovní cestu, která nás dovede k Pánu i k našemu skutečnému já.


Jaký je Bůh

Autor: Erickson, Nelson

Kategorie: Děti

Vydavatelství: David Cook Foundation, 1992, 30 str.

Anotace:

Knížka, která s použitím pojmů z Písma pomáhá dětem porozumět tomu, jaký Bůh je, jak velmi je miluje a jak se o ně stará.


Jasná hvězda

Autor: St. John Patricia

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Oliva, 1995, 127 str.

Anotace:

Knihu Jasná hvězda napsala Patricia St. John, autorka knihy Pokladům pod sněhem – a zúročila v ní zkušenosti, které nasbírala jako misionářka v Maroku. Je to hořkosladký a smutný příběh, který má hodně co říct.


Jedno potěšení týdně

Autor: Pinknerová Hana

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2010, 111 str.

Anotace:

Máme spoustu důvodů pro radost a vděčnost. Nehladovíme, máme kde bydlet a co si oblékat. Nikdo není pronásledován a nemusí prchat ze země nebo se skrývat. Lékařská pomoc je pro každého dostupná. Naše děti mohou studovat podle svých zájmů, schopností a píle. Můžeme si věřit, čemu chceme. I když máme spoustu velmi konkrétních důvodů pro radost a vděčnost, jsou chvíle, kdy se život zdá přes všechny výhody a pohodlí našich současných dní těžký a kdy nezbytně potřebujeme nějakou malou osobní radost jen pro sebe. Potřebujeme se naučit nacházet Boží milostné vzkazy.
Padesát krátkých zamyšlení Hany Pinknerové je doplněno fotografiemi Otakara Pinknera, manžela autorky.


Jednou nohou v nebi

Autor: Gabrieliová Giulia

Kategorie: osobn.

Vydavatelství: Paulínky, 2014, 112 str.


Jeho království

Autor: Waltari Mika

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1974, 435 str.

Anotace:

Historický román Jeho království pojednává o jednom z nejdramatičtějších úseků lidských dějin – o ukřižování Ježíše Krista. Vypravěčem románu je Říman Marcus Manilius Mezentianus, otec hrdiny románu Nepřátelé lidstva, který před nešťastnou láskou k Tulii utíká do vřavy Jeruzaléma a stává se zde účastníkem dějů, jež trvale ovlivnily jeho život. Stává se přímým svědkem Ježíšovy smrti, je zasažen hloubkou jeho poselství a s detektivní posedlostí pátrá po smyslu jeho slov a činů, setkává se s jeho učedníky, matkou, Lazarem, uzdravenými a ostatními svědky zázračného Ježíšova vlivu na své součastníky...


Jeremiáš

Autor: Werfel Franz

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Scriptum, 1992, 491 str.

Anotace:

Životní příběh starozákonního proroka Jeremiáše byl a zůstává stále i naléhavým varováním před všemi podobami osobního a společenského násilí. Ve autorově pohledu se tak postava babylonského krále Nabukadnezara stávala snadno srovnatelnou s osobou Adolfa Hitlera, utrpení proroka Jeremiáše s utrpením Židů či zničením Jeruzaléma a jeho Chrámu roku 586 př. Kr., apokalyptickým obrazem budoucnosti Evropy ohrožené nacismem. I dnes si vynikající Werfelovo dílo zachovává svou aktuálnost. Vždyť totalitní myšlení nijak nevymizelo ze světového dění, jen jeho metody mění svou tvář.


Ještěrka

Autor: Sanetrníková Iva

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1990, 83 str.

Anotace:

Jde o autobiografii bývalé narkomanky, která nakonec zvítězí nad závislostí, znovu najde smysl života a objeví důležitost víry.


Ježíš - lékař těla i duše

Autor: Vella Elias

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 351 str.

Anotace:

Kniha je přepisem přednášek z exercicií na téma vnitřního uzdravení. Konec téměř každé kapitoly tvoří modlitba P. Eliase, která shrnuje dané téma. Chybí zde však nejdůležitější část exercicií, a to je osobní modlitba. Chcete-li mít z knihy opravdu užitek, je třeba, abyste každou kapitolu probrali s Ježíšem osobně – v modlitbě. Tématu vnitřní uzdravení hrozí nebezpečí, že informace zůstanou jen v rozumu, nepřejdou do srdce, a náš život se nezmění.


Ježíš - syn člověka

Autor: Džibrán Chalil

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Křesťanský život, 2012, 200 str.

Anotace:

Autor v této knize oživuje osobnost Ježíše Nazaretského. Snaží se podívat na postavu Bohočlověka očima těch, kteří se s ním setkali a kteří vydávají svá nejrůznější svědectví o jeho životě. V jednotlivých kapitolách o něm vyprávějí jeho učed­níci, následovníci, ženy, aristokraté, učenci, kupci, ale i oponenti a nepřátelé, v jejichž vzpomínkách probleskují novozákonní zprávy a výroky. Vyprávění jednotlivých postav se však Džibránovi stávají především prostorem pro vlastní úvahy, v nichž se nejen vyznává z niterného vztahu k Synu člověka, ale také rozjímá o mnoha věčných tématech lidského života


Ježíš mě učinil svým svědkem

Autor: Tardif Emiliano

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1993, 138 str.

Anotace:

Poutavé svědectví o misijní evangelizaci provázené mohutným Božím působením.


Ježíš Nazaretský II.

Autor: Benedikt XVI.

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Barrister, 2011, 227 str.

Anotace:

Druhý díl knihy, kterou Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. čtenářům nabídl jako „výraz svého osobního hledání Pánovy tváře“, nikoli jako akt učitelského úřadu, pokračuje v interpretaci evangelií, vedené snahou „porozumět postavě Ježíše, jeho slovům a jeho činům“. Po prvním díle (2007), který sledoval Ježíšovu cestu od křtu přes počátek veřejného působení, horské kázání až po událost proměnění, se druhý díl dostává k nejzávažnější části novozákonního svědectví: k Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání – a hledá odpovědi na otázky: Proč Ježíš musel zemřít? Co znamená zmrtvýchvstání? A co to znamená pro nás? Metodologicky se dílo hlásí k hermeneutice víry, která zodpovědně zachází s historickým poznáním, ovšem na první místo klade tajemství zmrtvýchvstání, základu křesťanské naděje – zde se rozhoduje, zdůrazňuje Benedikt XVI., „zda Ježíš jen byl, anebo zda také je.“ Kniha, byť je slovem do odborné teologické debaty, míří obsahem i stylem k širšímu publiku – jak její autor doufá, „snad bude k užitku čtenářkám a čtenářům, kteří chtějí Ježíše potkat a uvěřit mu.“


Ježíš přišel a je s námi

Autor: Destang Francoise

Kategorie: Děti

Vydavatelství: -, -, 56 str.


Ježíš v dnešní době

Autor: Boulad Henri

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1998, 47 str.

Anotace:

Autor představuje ve svých 12 příbězích Ježíše jako jednoho z nás. Podobenství, která se odehrávají v současném světě, nás tak mohou přiblížit k jádru evangelia.


Ježíšovo srdce světu

Autor: Sales Vavřinec

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1994, 179 str.

Anotace:

Podstatná část ze spisů sestry M. Konsoláty Betronové (1903-1946), členky kapucínského řádu. Dostalo se jí zvláštního povolání: doplnit učení sv. Terezie o malé cestě lásky a dát jí konkrétní formu, praktickou, přístupnou všem duším, které cítí povolání k ní. Základem Ježíšových poučení sestře Konsolátě je: nezanedbat ani jeden úkon lásky a milosrdenství, ani jednu oběť v době mezi dvěma sv. přijímáními. Je to tedy skutečný program duchovního života, v němž jsou shrnuty povinnosti duše k Bohu, k bližnímu i k sobě samému.


Jiskry svatého Ignáce

Autor: Hevenesi Gabriel, SJ

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 416 str.

Anotace:

P.Gabriel Hevenesi SJ napsal celkem 34 knih. Jsou to díla nejen filozofická a teologická, ale i historická, astronomická a geografická. Dále několik životopisů svatých. Pro vlastní potřebu si posbíral z různých životopisů sv. Ignáce z jeho Duchovních cvičení (exercicie) a dopisů řadu citátů, které pak rozvrhl na jednotlivé dny v roce a přidal k nim své reflexe. Tak vznikla tato kniha, kterou později vydal tiskem pro širší veřejnost pod názvem: Scintillae Ignatianae seu Apophthegmata sacra, což znamená: Ignaciánské jiskry aneb Posvátné výroky.


Jízdenka do nebe, vstupenka do ráje (odjezd každou chvíli)

Autor: Šauer František

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: František Šauer, 2002, 161 str.

Anotace:

Tato kniha dává mnoho důkazů, že po tomto našem životě budeme ihned pokračovat v životě věčném. Zároveň nabízí vhodné ponaučení, jak dosáhnout pravé radosti a spokojenosti už zde na tomto světě. Také dává mnoho rad, jak předcházet manželské nevěře a jsou zde i ověřené recepty, jak žít, aby manželství bylo stále šťastné.


Joni

Autor: Eareckson Joni Tada

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Baptisté, Zondervan, 1976, 156 str.

Anotace:

Příběh Joni Eareckson, která v dospívání hledá smysl a náplň svého života a stává se křesťankou. Přesto je se svým životem nespokojená a prosí Boha o změnu. V sedmnácti letech je po úrazu při skoku do vody hospitalizována v nemocnici a je jí diagnostikováno poranění míchy mezi čtvrtým a pátým obratlem s následkem ochrnutí všech končetin. Joni podstupuje boj sama se sebou, se svým tělem i vírou. Hledá smysl svého zranění a věří v Boží pomoc...


Jsme zamilovaní

Autor: Joyeux Henri

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1994, 91 str.

Anotace:

Sexuální výchova od 15 do 20 le


K Bohu vede mnoho cest

Autor: Balling, Hopfgarten

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1995, 169 str.

Anotace:

V této knize řádové sestry popisují, jak je zastihlo Boží volání, jak jim druzí pomáhali toto volání Boha následovat a co prožily jako řeholnice v řádu


K jádru křesťanství

Autor: Lewis C. S

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Návrat Domů, 2013, 194 str.


Kalendář, osobní jména a křesťanské svátky

Autor: Salajka Milan

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Victoria publishing, 1995, 156 str.

Anotace:

Jak se měřil čas a vznikal kalendář ? Co vyjadřuje vaše jméno ? Smysl a význam křesťanských svátků?


Kamínky: drobná svědectví o pronásledování…

Autor: Jandová Ludmila a spol.

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Signum Unitatis, 2000, 215 str.

Anotace:

Nedávno zesnulý arcibiskup Karel Otčenášek nám kromě svědectví svého pozoruhodného života zanechal i rozsáhlou několikasvazkovou publikaci. Toto dílo, nazvané Kamínky, ukazuje na pronásledování církve v Čechách a na Moravě v letech komunismu. Na osudech jednotlivých lidí jsou dokumentovány zločiny na vězních svědomí i každodenní šikana, kterou trpěly rodiny uvězněných lidí i mnozí lidé, kteří se nepřestali hlásit ke katolické víře.


Kapka krve

Autor: Koláček Josef

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Petrov, 1991, 240 str.

Anotace:

Životopis Václava Klementa Petra zakladatele kongregace Bratří Nejsvětější Svátosti.

 


Karikatury Boha

Autor: Lachmanová Kateřina

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 50 str.


Katka a Bětka na mši svaté

Autor: Kaňa Jiří, Špinková Martina

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Doron, 2006, 47 str.

Anotace:

Gloria, přímluvy, obětní dary, přijímání, slova, která tak často slýcháme v souvislosti s bohoslužbou v kostele. Ale víme, co se za nimi skrývá? Pro Katku je všechno při mši úplně nové. Bětka už mnohému rozumí a tak jí dělá průvodce. Obě holčičky přijímají pozvání k prosté, a přitom tak slavnostní hostině. Od úvodu, přes bohoslužbu slova až k eucharistické bohoslužbě a svatému přijímání se dotýkají velikého tajemství Božího přebývání s lidmi.Necháte se také pozvat?


Každý touží po štěstí

Autor: Hampel Gunter

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Církev adventistů sedmého dne, 1990, 94 str.

Anotace:

Hledání životního štěstí...

 


Kde bydlí lidské duše

Autor: Höschl Cyril

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Portál, 2004, 173 str.

Anotace:

Kniha čtenáře seznámí s životním příběhem prof. Höschla, ale především s jeho pohledem na témata jemu profesně blízká, související se zdravím a nemocí lidské duše a s možnostmi psychiatrické pomoci.


Kdo je kdo v Bibli

Autor: Calvocoressi Peter

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Baronet, 1996, 335 str.

Anotace:

Kniha zachycuje ve jmenných, informativních heslech všechno co Bible obsahuje o ústředních osobnostech.


Kdyby lásky neměl

Autor: Holková Marie

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Cesta, 1992, 180 str.

Anotace:

Vyprávění ze života Antonína Cyrila Stojana.


Když nevíš, tak se zeptej proč?

Autor: Šikula Petr

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cesta, 2002, 201 str.

Anotace:

Jednou z mnoha rubrik ze života katolické církve jsou "Otázky a odpovědi" vedené knězem Petrem Šikulou. Denně zde reaguje na dotazy, se kterými si lidé nevědí rady, které je trápí, zlobí nebo provokují. Pro mnohé je to první a navíc anonymní rozhovor s knězem.Kniha "Když nevíš, tak se zeptej" obsahuje otázky a odpovědi ze serveru www.katolik.cz zveřejněné na jeho stránkách od března do konce roku 2001 a předkládá zodpovězené otazníky z oblasti víry, liturgiky, ekumenismu, partnerských vztahů a dalších širokému okruhu čtenářů nejen internetových stránek.


Když Pán promlouvá k srdci

Autor: Courtois Gaston

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 159 str.

Anotace:

Otce Courtoise už od mládí přitahoval život v důvěrném spojení s Bohem. Tento sklon během let stále sílil a je pozoruhodné, že obrovské pracovní úsilí tohoto muže činu nikdy nenarušilo jeho potřebu hluboké modlitby, jež patří vskutku k jednomu z jeho nejvýraznějších znaků. Právě v tichu modlitby se rodily myšlenky, jimiž překypoval jeho duch - zde čerpal síly a nacházel prostředky, jak je uplatnit. Po dlouhá léta měl ve zvyku zapisovat si poznámky do sešitu (ten nosil stále v kapse) - jako by psal podle Božího diktátu. Kromě toho, co pak zveřejnil ve svém bohatém díle, najdeme v nich zápisky svědčící o jeho důvěrnějším osobním vztahu k Pánu, který mu byl vším. Nebyl však skoupý na slovo o tom, co přicházelo od Boha a příležitostně to sděloval.


Klára z Assisi

Autor: Moore Armando

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Paulínky, 1996, 32 str.

Anotace:

První učednice sv. Františka, která se radovala a jásala v největší chudobě. (Publikace obsahuje celostránkové barevné ilustrace.)


Klausura - vstup zakázán

Autor: Lakotta Consilie Maria

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Signum Unitatis, 1991, 125 str.

Anotace:

Populární americká filmová hvězda vstoupí ze dne na den do kláštera misijních sester dominikánek ze Zlaté hory. Je to rozmar? Způsob vlastní reklamy? Nebo jde o něco jiného, o něco víc? Na tyto otázky nezná odpověď ani šéfredaktor velkého ženského ilustrovaného časopisu. Odpověď však získat chce, a tak se zrodí plán: Pro získání reportáže mu má posloužit nadějná mladá reportérka Eileen ODavisová, která s předstíraným zájmem o řeholní život klepe na bránu tohoto kláštera.


Klíč moudrosti

Autor: Dobraczynski Jan

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1979, 340 str.

Anotace:

Historický román z Blízkého východu v polovině 13. století líčí dramatický zápas arménského krále Hetuma, který se na sklonku dohasínající epochy křižáckých tažení do Palestiny snaží s pomocí mongolských vojsk zvrátit vývojazastavit vítězný postup muslimského světa.


Klíče království nebeského

Autor: Cronin Archbald Joseph

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Nakladateství J. Šimona, 1995, 306 str.

Anotace:

Kultovní román o věčném hledání pravdy, o vyčerpávajícím boji proti lidskému utrpení a chudobě, o zápasu s falší a přetvářkou.

Hlavním hrdinou je katolický kněz, který jako misionář strávil pětatřicet let svého života v Číně. Je to člověk moudrý, poctivý, pevného charakteru. Posuzuje lidi ne podle náboženského vyznání, ale podle jejich skutečných vlastností, činů a názorů. Sám se dostává do neustálých rozporů se svými představenými, nedokáže však upustit od svých celoživotních zásad. a proto oblibu nachází jen u ubohých, utlačovaných a trpících lidí, kterým je často jedinou oporou.


Kmotra na e-mailu

Autor: Svatošová Marie

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2010, 55 str.

Anotace:

O prázdninách přišla moje kmotřenka Janička s nápadem: „Budeme si mailovat.“ A začala. Deštivé počasí nám přálo, stránky přibývaly. Jednoho dne jsem se svěřila Janičce, jak ráda bych si takhle povídala i s jinými svými kmotřenci... A zase přišla s nápadem: „No tak můžeme z toho, o čem si píšeme, udělat knížku a dáš jim ji.“ Nasadila mi brouka do hlavy. A pak jsem si dodala odvahy a poslala ukázku naší korespondence do Karmelitánského nakladatelství. Výsledek je tato kniha.


Kněžské osobnosti

Autor: Graubner Jan

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2010, 222 str.

Anotace:

Mezi kněžími Arcidiecéze olomoucké najdeme řadu skutečně zajímavých osobností: světce a kandidáty svatořečení, mučedníky a svědky víry, skutečné pastýře, ale i národní obrozence a politiky, vědce světového formátu i objevitele, spisovatele a umělce. Tato kniha nám přibližuje osudy 48 z nich. Doby totalitních režimů 20. století přinesly kněžím utrpení v neuvěřitelné podobě a míře – znemožnění pastorace, ponižování, otrockou práci, věznění, týrání, újmy na zdraví, ztráty života. O tom všem velmi střízlivě vypovídají rozsáhlé tabulky na konci knihy. Ty obsahují seznamy diecézních kněží vězněných a jinak perzekvovaných ve 20. století podle současného stavu evidence Arcibiskupství olomouckého.


Kniha modliteb pro děti

Autor: Rocková Lois

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 123 str.

Anotace:

Tato kniha nabízí nadčasovou sbírku modliteb pro děti, zahrnující každý aspekt jejich života, víry a drobných radostí. Naleznete v ní modlitby inspirované Písmem, básně z různých sbírek i citáty více či méně známých autorů. Některé byly napsány přímo pro tuto knihu. Texty doprovázejí poetické barevné ilustrace Markéty Laštuvkové.
Modlitby jsou rozděleny do oddílů podle témat. Jedna část knihy je věnována nejmenším dětem, s nimiž se modlí rodiče. Ostatní modlitby jsou již vhodnější pro starší děti, které se mohou modlit jak samy, tak s rodinou či spolu s jinými dětmi.


Kniha o bibli - nový zákon

Autor: Musset Jacques, Šprunk Karel

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Albatros, 1991, 261 str.

Anotace:

Průvodce Novým zákonem. Scéna: římská říše, její kultura a její zákony, bohové a vojsko, ale také Judea, okupovaná Římany, jména osob, král, císař, římský občan, zákoníci, kněží a farizeové ... a pak neznámý řemeslník, chudý a bez moci: Ježíš z Nazareta. Kniha pro hlubší pochopení, učení muže, který změnil tvář světa, kniha o bouřlivých počátcích jeho církve.


Kniha o bibli - starý zákon

Autor: Musset Jacques, Šprunk Karel

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Albatros, 1991, 261 str.

Anotace:

Tato kniha není bible, ale průvodce na cestu, sbírka knih, jež tvoří bibli, vzpomínky, básně, modlitby a dějiny malého východního národa od doby bronzové až po říši římskou. Průvodce líčí svět hebrejského lidu a velkých okolních civilizací, poušť a oázy, zvířata a rostliny, lidi a jejich zaměstnání, umění a svátky. Kniha je určena pro hlubší pochopení kultury, v níž mají své kořeny Židé, křesťané a muslimové.


Kniha o duši

Autor: Moore Thomas

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 2007, 302 str.

Anotace:

Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na mezilidské vztahy. Autor se nezaměřuje na ideu duše, ale na konkrétní způsoby, jak můžeme pečovat o duši v běhu všedního dne. Poučení nachází v mytologii, v Platonových spisech, u renesančních teologů, v literatuře romantických básníků i ve Freudově a Jungově psychologii.Jeho úvahy představují poutavou syntézu a ústí v praktických podnětech, jak dopřát duši hloubku. S předmluvou Tomáše Halíka.


Kniha o lásce a přátelství

Autor: Moore Thomas

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1998, 275 str.

Anotace:

Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na mezilidské vztahy. Kniha se zabývá tématy jako: Tajemství intimity, Přátelství a komunita, Kreativní iluze v romantické lásce, Konverzace a dopisy, Patologie láskyn atd..Vztahy k druhým lidem i s obtížemi, které často působí, prohlubují náš život a pomáhají naplňovat potřeby duše. Kniha T. Moora není založena na normativních teoriích, spíše vede čtenáře k otevřenosti a snaze porozumět symptomům vztahů a jejich významu. Lze pak stavět i na takových momentech v mezilidských vztazích jako je odloučení, žárlivost či sexuální nesoulad...


Kniha o zakládání

Autor: sv. Terezie od Ježíše

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1991, 322 str.

Anotace:

Terezie v tomto svém osobitém textu popisuje snahu o zakládání nových klášterů.

 


Knížka pro ministanty

Autor: Reinsberg Jiří

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Cesta , 2011, 128 str.

Anotace:

Knížka seznamuje s mešním řádem, liturgickými postoji, posvátnými znameními, předměty a rouchy k liturgii a podrobně popisuje službu ministranta při bohoslužbác.


Král přichází

Autor: komiks

Kategorie: Děti

Vydavatelství: -, ?, 253 str.

Anotace:

Narození a počátky působení Ježíše Krista v komiksovém vydání.

 


Kreativní přístupy k Bibli

Autor: Hecktová Anneliese

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Kartuziánské nakladatelství, 2008, 181 str.

Anotace:

Tato kniha chce pozvat a povzbudit k četbě Bible každého. Ráda by také nabídla všem, kteří chtějí Bibli lépe poznat, praktický návod a pomůcky - stručnou a srozumitelnou formou. Vzorové návody se zabývají výlučně četbou Bible ve skupinách a jsou záměrně velmi stručné. Uvedené metody vycházejí z praxe a v ní se osvědčily.


Kristus uprostřed světa

Autor: Quoist Michel

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Samuel , 1995, 153 str.

Anotace:

Výklady o křesťanské víře a hledání Boha.


Kristýnčina postýlka

Autor: Dolejší, Eva a Pavel

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Lidové noviny, 2012, 160 str.

Anotace:

Dvanáct příběhů rozhodování se mezi dobrem a zlem nebo-li moudrostí a svévolí. Kniha je určena pro děti, ale má co říct i dospělým.


Krotíme obrazovku

Autor: Říčan Pavel, Pithartová Drahomíra

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1995, 62 str.

Anotace:

Rady, jak rozumně usměrňovat zábavu zprostředkovanou televizní nebo počítačovou obrazovkou pro rodiče, učitele i starší děti.


Křesťan a regulace porodnosti

Autor: Cigánek Vít

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Cesta, 1991, 79 str.

Anotace:

O plánovaném rodičovství


Křesťanská hlubinná meditace

Autor: Stinissen Winfrid

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 199 str.

Anotace:

Malým příspěvkem k našemu modlitebnímu úsilí chce být i předkládaná kniha. Wilfrid Stinissen v ní formuluje řadu užitečných rad, které nám při tom mohou být nápomocny, a dává rovněž „návod“ na dvacet konkrétních meditací: na meditaci o kříži, meditaci na nedělní ráno, meditaci zaměřenou na vzývání Ježíšova jména apod.


Křesťanská rodina

Autor: Christenson Larry

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Samizdat, 1970, 331 str.

Anotace:

Rodina křesťanské pojetí, křesťanský život, biblické citáty, formou příručky...

 


Kříž

Autor: Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 79 str.

Anotace:

Publikace od známého německého spisovatele. V této knize si autor klade otázku o významu kříže z hlediska křesťanské tradice.


Křižákův hrob

Autor: Cronin A. J.

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1974, 326 str.

Anotace:

Příběh člověka, který pro malování žil a pro malování zemřel. Pro malování nenaplnil sny druhých lidí.

 


Kytice z královské zahrady

Autor: Renč Ivan

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Zvon, 1996, 114 str.

Anotace:

Podtitul: Příběhy svatých ochránců Čech a Moravy pro děti. / Příběhy katolických svatých upravené tak, aby je mohly číst děti mladšího školního věku.


Láska bez podmínek

Autor: Powell Jan, Fischer Jan

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1998, 69 str.

Anotace:

Kniha odhaluje smysl slov „skutečná, bezpodmínečná láska“. Autor, dnes už klasik spirituální literatury, se v ní zamýšlí nad podmínkami takového vztahu, kdy si přestáváme jakékoli podmínky klást, protože druhého milujeme takového, jaký je, s tím, co k němu patří, co dělá, jak mluví a co vyznává. Láska totiž nepatří do kategorií, které vládnou tomuto světu a které vyjadřujeme slovy: Co z toho budu mít? „Pravá láska je a vždy musí být darem ve svobodě.“ V autorových přednáškách a dílech se odrážejí bohaté psychologické i duchovní zkušenosti. Je autorem bestselleru Štěstí začíná uvnitř.


Láska vytrvá

Autor: Wurmbrand Sabina, Schutznerová Magda

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Stefanos, 1995, 218 str.

Anotace:

Křesťané v Rumunsku 20. stol., pracovní tábory, protikomunistický odboj, psané formou autobiografie a vzpomínek.

 


Léčivá síla modlitby

Autor: Balling Adalbert Ludwig

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 87 str.

Anotace:

Nikdo se nedočká trvalého uzdravení, nedokáže-li žít z hloubi své víry. Nikdo se necítí dobře, nepokouší-li se, alespoň tu a tam spojit nebe se zemí. Modlitbou a díkůvzdáním může uzdravit sebe i druhé. Neboť modlitba pomáhá léčit. Rovněž mlčení, ztišení, odpuštění, pláč, smích atd. mohou pomoci při léčbě. Také služba druhým, přijaté utrpení a důvěra mohou přispět k uzdravení. Bez víry, naděje a lásky není pravé uzdravení. A bez modlitby není šance trvale žít ve víře, naději a lásce. Mnoho lidí touží po uzdravení, a to způsobuje také mnoho omylů. Bohužel. A církev vždy uměla najít střední cestu a varovala před nerozumem. Zázraky se dějí většinou v tichosti, musí být vymodlené, vytrpěné. A bez vnitřního obrácení nejsou pravé.


Legenda o bratru Podivínovi

Autor: Cerrito Lia

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 71 str.

Anotace:

Krátké příběhy o bratru Podivínovi jsou nejen vtipné, ale také plné životní moudrosti a optimismu. S autorkou této knihy se čeští čtenáři setkali již prostřednictvím knihy Z Boží kanceláře.


Lék na únavu ze života

Autor: Grun Anselm

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 120 str.


Letnice jsou pro život

Autor: Whitehead Charles

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 166 str.

Anotace:

Autor v knize sděluje vlastní zkušenost s Duchem svatým a nabízí praktické odpovědi na řadu otázek z tematických oblastí: Písmo a tradice, vedení, rozlišování, prorokování, autorita, dary Ducha, modlitba, jednota, učedník, bohoslužba, misie. S velmi jemným rozlišováním probírá různé oblasti lidského života, kde se obnova může a má projevit. Ukazuje, že nám Duch svatý nebyl dán pro mimořádné duchovní zážitky, ale abychom byli schopni vydávat svědectví o Kristu, následovat ho a otevřít se službě. Autentická zkušenost s Duchem svatým proměňuje každodenní život člověka, aby se stal vpravdě křesťanským.


Lev, čarodějnice a skříň

Autor: Lewis C. S.

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Návrat domů, 1998, 126 str.

Anotace:

První díl sedmidílné fantasy Letopisy Narnie. Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do jiného světa. Projděte do země zázraků a kouzel. Sledujte příběh sourozenců Petra, Zuzany, Edmunda a Lucie v zemi obrů, trpaslíků, kentaurů a dalších tajemných bytostí, zakletých Bílou čarodějnicí...


Lidé cesty

Autor: Gilles Anthony E.

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1993, 138 str.

Anotace:

Příběh lásky v Novém zákoně. Tato kniha vypráví o tom, jak první křesťané postupně přecházeli od ústního sdělení k písemnému a tak dali vznik Novému zákonu.


Lidská sexualita: Pravda a význam

Autor: Papežská rada pro rodinu

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 74 str.

Anotace:

Zásady pro výchovu v rodině. Svazek Papežské rady pro rodinu. Celý dokument je napsán s velkým citem, jemností a delikátností ve vyjádření tak podstatné roviny lidské bytosti, jakou je její sexualita a k jejímu poznání vede v pravdě, a tak i k vlastnímu významu v lidském životě.


Listy Nikodémovy

Autor: Dobraczynski Jan

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1989, 387 str.

Anotace:

Román odehrávající se v době Ježíšově vypráví o konverzi farizeje Nikodéma, jež přijme Ježíšovo učení, změní celý dosavadní život a vydá se do světa hlásat evangelium. Autor se důsledně drží evangelního textu a plasticky líčí charaktery mnoha postav z Nového zákona. V listech, jež Nikodém píše svému příteli, autor věrohodně a velmi bezprostředně zobrazuje události v Palestině od Ježíšova křtu až po jeho nanebevstoupení.


Listy rodičom

Autor: Brázdová Zuzana

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Řím, 1986, 24 str.

Anotace:

Změna výživových zvyklostí...

 


Loď

Autor: Vácha, Marek Orko

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Návrat domů, 2012, 68 str.

Anotace:

...a tak zkouším z paluby zamávat či poslat znamení, že zde jsem. Volám ze svého plavidla po někom, kdo by rozuměl, nakláním se přes palubu a odhazuji do moře lahve se zprávami, ale zdá se, že celý nekonečný svět je pustým oceánem, že zde není nikdo, ke komu by zprávy mohly doputovat. Ostatní lodi planet a flotily galaxií nejsou než bludnými Holanďany, vory bez života, nahodile plovoucí vesmírem. Já, jediný žijící ve skoro nekonečně a výstředně velkém vesmíru, jsem jediný námořník na palubě Země v tichém a černém moři nebeských hlubin.


Longinovo kopí

Autor: Wohl Louis de

Kategorie: beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 336 str.


Magie, zlí duchové a satanské obřady

Autor: Pastýřský list tokánských biskupů

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 39 str.

Anotace:

Naše situace není sice ve všem stejná jako v Toskánsku, ale neliší se nijak podstatně. I u nás mají témata magie své pozorné posluchače, i u nás existuje - jako ostatně v celém světě - magie jako pokušení. Pozorný čtenář pastýřského listu toskánských biskupů zde může získat solidní informace v přístupné formě.


Mají nám co říct?

Autor: Augustyn Józef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2003, 141 str.

Anotace:

Rozhovory vedené Józefem Augustynem. Známý polský autor duchovní literatury se v tomto souboru rozhovorů stává pozoruhodným prostředníkem mezi čtenářem a zajímavými osobnostmi naší současnosti. Vedle arcibiskupů Miloslava Vlka a Jana Graubnera se tak můžeme setkat sbiskupem Václavem Malým, Janem Pavlíkem, Karlem Pilíkem a formátory pražského semináře Michaelem Slavíkem, Antonínem Forbelským, Zdeňkem Wasserbauerem a Arturem Matuszkem.


Malá cesta uzdravení

Autor: Edwardsová Pauline

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 188 str.


Malá dětská bible

Autor: Alexandrová Pat

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2004, 256 str.

Anotace:

Čtivě podané příběhy doprovázejí bohaté ilustrace. Obrázky vtahují malého čtenáře do děje, aby tak mohl poznat nebo si oživit dávné, ale stále platné biblické události.


Malí lidé v novém zákoně

Autor: Laufer Erich

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 102 str.


Malý kompas víry

Autor: Kašparů Max

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1995, 109 str.

Anotace:

Přitažlivý průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha usnadňuje orientaci v každodenním prožívání víry.


Malý lord

Autor: Burnettová Frances

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Kosík, 1991, 120 str.

Anotace:

Malý Cedric žije se svou ovdovělou matkou ve skromných poměrech v New Yorku. Netuší, že je vnukem anglického hraběte Dorincourta. Chlapec ho však nezná, protože hrabě přerušil veškeré styky s jeho rodinou. Nyní je ale Cedric Dorincourtovým jediným žijícím příbuzným a hrabě si přeje, aby žil s ním v Anglii a dostalo se mu odpovídající výchovy. Na cestě vzájemného sbližování je ovšem čeká nejedna překážka…


Malý princ

Autor: Exupéry Antoine de Saint

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Albatros, 2002, 94 str.

Anotace:

Kniha je nejznámější literární dílo francouzského spisovatele a pilota Antoineho de Saint-Exupéryho. Jde současně o jeden z nejslavnějších pohádkových příběhů moderní světové literatury. V knize je mnoho metafor a přirovnání, lze zde najít myšlenky, které autor konkrétněji vyjádřil v Zemi lidí. Kniha vypráví příběh pilota (samotného Exupéryho), který ztroskotá na Sahaře a tam se setkává s Malým princem, jenž sem přišel z daleké planetky. Vypravěč v osmi kapitolách seznamuje čtenáře s příběhem Malého prince...


Malý úvod do křesťanského života

Autor: Forte Bruno

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 78 str.

Anotace:

Jádrem křesťanské víry je tajemství Nejsvětější Trojice. Život křesťana ale není jen cestou k odhalení tohoto tajemství až po smrti, už zde na zemi žijeme uprostřed Nejsvětější Trojice. Kniha je souborem meditací nad chvalozpěvem z liturgie mše svaté: "Skrze Krista, s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí v jednotě Ducha svatého." Tvoří jeho komentář a ukazuje na něm veškerou radost, nejhlubší vědomí povolání a poslání církve. Krátké meditace a modlitby by chtěly představit něco z krásy a odpovědnosti křesťanova života a tím vyvolat ve čtenáři větší žízeň po větším poznání a po větší zkušenosti, přejít od rozmlouvání o Bohu k rozhovoru s Bohem v útěše jeho trinitární lásky.


Malý úvod do víry

Autor: Forte Bruno

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 92 str.

Anotace:

Cílem tohoto "malého úvodu" je představit prostřednictvím meditací nad jednotlivými články Apoštolského vyznání víry prostým a hutným stylem křesťanskou víru jak věřícím, tak nevěřícím čtenářům. Úvahy vznikly ze setkání s živým Bohem v církvi, jež je společenství smlouvy, ve snaze přivést čtenáře k radosti z tohoto setkání, která může změnit život.


Mám tě rád

Autor: Bosmans Phil

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Ave, 1992, 88 str.

Anotace:

V krátkých úvahách a meditacích se snaží odpovídat na palčivé otázky dnešního člověka, snaží se mu dodat odvahy, ukazuje mu cestu vedoucí k prostému lidskému štěstí, k radosti, k důvěře v Boha.


Mám vás velmi rád

Autor: Pavel Jan II. (Wojtyla Karol)

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1997, 111 str.

Anotace:

Promluvy Jana Pavla II. při návštěvě ČR v roce 1997. Doplněno množstvím barevných fotografií.

 


Mám všechno

Autor: Zanzucchi Michele

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Nové město, 2010, 107 str.

Anotace:

18 let života blahoslavené Chiary Badano. Chiara Badano, obyčejná dívka plná nadšení ze života. Byla oblíbená u přátel i v rodině, ráda sportovala i přiložila ruku k dílu tam, kde bylo potřeba. Pak přišla vážná nemoc, která všechno změnila. Skutečně všechno? Její odpověď je překvapivá: "Buďte šťastni, protože já jsem šťastná".


Mami, jak příjde dítě na svět?

Autor: Joyeux Henri

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1994, 48 str.

Anotace:

Sexuální výchova od 4 do 10 let. Text určený čtyř až desetiletým dětem chce pravdivě odpovědět na všechny otázky týkající se vzniku a zrození nového života. Je vlastně zapsaným rozhovorem mezi rodiči a dětmi a přináší pravdivou, zdravou a dětem přiměřenou informaci o sexualitě a lásce. Všechno je řečeno velmi prostě, jazyk je srozumitelný, přístupný všem. Tato knížka chce pomáhat především rodičům, aby mohli vhodnou formou poskytnout dětem pravdivé poučení. Její obsah sami zprostředkují mladším dětem a větší školáci si ji přečtou sami.


Manželství, cesta k Bohu

Autor: Caffarel Henri

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2010, 127 str.

Anotace:

Osobitý a poutavý způsob katecheze otce Henriho Caffarela (1903–1996) zve čtenáře k poznání a praktikování manželské lásky, která se na své cestě k Bohu nechává zdokonalovat, obohacovat a proměňovat Láskou. Otec Caffarel vede křesťanské manžele k vnitřní modlitbě, která je podle něj nutnou podmínkou k autentickému křesťanskému životu a k vnitřní jednotě s Bohem. V roce 2006 byl zahájen proces blahořečení otce Caffarela.


Marcelino

Autor: Sanchez Silva

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Signum Unitatis, 1990, 52 str.

Anotace:

O přátelství mezi chlapcem a Ježíšem. Tisíce lidí četly příběh odloženého chlapce, kterého našli františkánští mniši u vrat svého kláštera. Ujali se ho, pečovali o něj a přijali ho do svého společenství. Knížka vypráví o mnoha veselých kouscích malého Marcelina, o jeho přátelství s mnichy, ale především o jeho přátelství s Ježíšem, se kterým často rozmlouval v podkrovní místnosti kláštera. Publikace je určena dětem ve věku od deseti let. Text doprovázejí barevné obrázky Markéty Laštuvkové.


Maria - postava víry ( májové pobožnosti )

Autor: Schmidkonz Theo

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Vimperk, 1991, 150 str.

Anotace:

Májové pobožnosti, přeložil Václav Dvořák.

 


Marta a Marie trochu jinak

Autor: Kodet Vojtěch

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 136 str.

Anotace:

Jak žít s Bohem v bezbožném světě.

Mnozí z nás si občas kladou následující otázky: Jak a kde najít Boha uprostřed tohoto světa? Jak s ním žít, když mám tak málo času na to, abych se někde jen tak ztišil a byl chvíli sám, když často není ani kde se ztišit? Jak žít vnitřně spojen s Bohem v hlučném městě nebo v malém bytě plném lidí, obklopen tolika lidmi na pracovišti, zatížen tolika povinnostmi? Je v tom všem prostor pro Boha? Není vlastně duchovní život luxusem, který si mohou dovolit pouze mniši a řeholní sestry v klášteře? A nejsou tedy ostatní křesťané odsouzeni k duchovnímu životu "druhé kategorie", který má neskonale menší hodnotu než život mnišský nebo kněžský? Jsem přesvědčen, že Martu a Marii lze "smířit" v jedné osobě, a to v každém životním stavu, do něhož nás Bůh povolal.


Máš na víc

Autor: Balík Jan

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Paulínky, 2006, 103 str.

Anotace:

Život je umění, kterému se učíme od mládí. Mládí je životní etapa, ve které se dělají zásadní rozhodnutí pro kvalitu celého života. Je to období, kdy se orientujeme sami v sobě. Jak se vyznat v citech a v nejrůznějších myšlenkách, které se honí v hlavě? Jak sebevýchovou dozrát k dospělosti? Jak se naučit svobodně volit skutečné dobro? O tom se píše v knize, kterou psala nejen zkušenost, ale i láska k mladým.


Matka chudých

Autor: Allegri Renzo

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 151 str.

Anotace:

Jedním z nejryzejších, nejvíce otcovských a nejlaskavějších vtělených Božích slov v naší době podvodníků a zlodějů, nových zákoníků a farizeů, falešných proroků a mudrců, kteří si činí nárok na Pravdu, je nepochybně Matka Tereza z Kalkaty, kterou nám v tomto mistrovském životopise přibližuje Renzo Allegri. Jakoby Matka Tereza stála vedle nás, vidíme ji před sebou jako básnířku, řeholnici, pokornou samaritánku a ženu, která s námi odvážně podstupuje celou naši pouť a má tolik ráda naše duše. Ale milosrdně má ráda také naše ubohé, a přece tak podivuhodné tělo, takže chápe, jak je potřebné a dobré pomáhat umírajícím, být nám nablízku, když se blíží naše poslední vydechnutí, a vážit si ho jako drahocenné mince, kterou může dát Bohu.


Matka Tereza - myšlenky na každý den

Autor: Tereza Matka

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Nové město, 1995, 155 str.

Anotace:

Pro každý den roku jsou zde připravena slova, příklady, podněty a modlitby Matky Terezy. Texty jsou často vybrány z dopisů nebo slov, v nichž poučuje Matka Tereza své sestry a bratry a uvádí je do křesťanského života. Do života se slibem chudoby, čistoty, poslušnosti a oddanosti chudým na celém světě.


Matka Vojtěcha

Autor: Holková Marie

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Cesta, 1992, 270 str.

Anotace:

Román o celoživotním svědectví lásky k Bohu i bližním přibližuje čtenářům osobnost Matky Vojtěchy Hasmandové. Její život oslovuje především láskyplným následováním Krista, kterého boromejka Matka Vojtěcha dokázala vidět v každém svém bližním. Byla duchovní i lidskou oporou ostatním řeholním sestrám jako jejich generální představená, ale také spoluvězenkyním během svého osmiletého věznění v 50. letech. Zemřela v roce 1988 v pověsti svatosti a v současné době probíhá proces její beatifikace. Druhé vydání této knihy vychází při příležitosti Jubilejního roku Matky Vojtěchy.


Mé jubileum

Autor: Gaeta Saverio

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 119 str.

Anotace:

Co říká Jan Pavel II. o velkém jubileu.

Kdo může lépe mluvit o Velkém Jubileu než papež, který ho nosí v srdci už od počátku svého pontifikátu a který si byl vědom, že má převést církev do třetího tisíciletí, jak mu předpověděl kardinál Wysziňski. Vždyť hluboce prožíval a protrpěl její rány a v modlitbě čerpá od Boha Světlo, které udává další cestu a vnuká nezdolný optimismus.


Meditace

Autor: Lubichová Chiara

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Nové město, 1991, 104 str.

Anotace:

Těmto průzračným písemnostem se nelze věnovat jen jako poetickému rozptýlení, jsou to plody života a zasévají život. Jde o nevídaná témata, o nezvykléúvahy o touhy přibližující k Věčnému - a vždy jde o zdroje lásky, která vede děti k tomu, aby překonaly veškerá zdání, stíny a malichernosti a setkaly se s Otcem. Když tyto meditace postupně pročítá člověk, který padá pod tíhou nudy pramenící z materialismu, znovu povstává v naději a lásce a objevuje v sobě novou netušenou mladost.


Měl jsem rád jedno děvče

Autor: Trobisch A. Walter

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Brněnská diecéze, 1968, 126 str.

Anotace:

Kniha je románem v dopisech, které píše sám autor - duchovní evangelické církve a dva mladí afričané - František a Cecílie. Obsahem dopisů, které si s Waltrem Trobischem František a později i Cecílie vyměňují, jsou problémy a otázky vztahu mezi mužem a ženou. Autor se nebojí odpovídat na otázky velice otevřeně.


Mezi člověkem a Bohem

Autor: Quoist Michel

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Scriptum, 1991, 157 str.

Anotace:

Přemýšlí-li moderní člověk o světě, bývá zneklidněn, často i naplněn úzkostí. Ać ho dovede v mnohém vysvětlit, v lecčems ovládat a předvídat jeho budoucnost, před otázkou jeho smyslu zůstává s prázdnýma rukama. Ale i mnozí „věřící“ redukují křesťanské vidění světa na více méně neurčitý soubor zásad morálního života. Kde najít východisko z tohoto moderního labyrintu? Nejednu cennou inspiraci poskytne čtenáři u nás oblíbený francouzský teolog.


Milovat církev

Autor: Schonborn Christoph

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Nové město, 1997, 170 str.

Anotace:

Postní duchovní cvičení pro Svatého otce Jana Pavla II. Kniha vídeňského arcibiskupa již svým výstižným názvem prozrazuje svůj obsah. Ano, autor vyznává svůj obdiv, lásku a úctu k církvi – publikace je psaná teologickým jazykem, přesto však srozumitelně. Je vhodným doplňkem Katechismu katolické církve. Předmluvu napsal Joseph kardinál Ratzinger.


Miluj a dělej co chceš

Autor: Augustin svatý

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Paulínky, 2007, 230 str.

Anotace:

Úvahy hledajícího srdce. Soubor textů vyňatých z neobyčejně rozsáhlé tvorby svatého Augustina. Kniha zachycující učení tohoto významného církevního otce nám má zprostředkovat rady a pravidla pro život směřující k Bohu, má v nás upevnit a rozhojnit onen nadpřirozený život, jenž nám dává žit z Boha a pro Boha.


Milý pane Henshave

Autor: Cleary Beverly

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Návrat domů, 2008, 144 str.

Anotace:

Novelista Boyd Henshaw se v knize ve skutečnosti neobjevuje. Příběh je o malém chlapci, Leigh Bottsovi, který žije se svojí rozvedenou matkou a stýská se mu po otci. Začátek knihy je sbírka dopisů které napsal Leigh pro svého oblíbeného autora pana Henshawa. Jak Leigh roste tak se dopisy stávají čím dál více procítěné a lépe propracované. Odrážejí jeho přání stát se spisovatelem...


Mirjam

Autor: Rinserová Luise

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Portál, 1989, 215 str.

Anotace:

V próze Mirjam vypráví Rinserová příběh ženy, v Novém zákoně nazývané Marie Magdaléna, která prožívá spolu s Ježíšovými učedníky poslední období jeho života. Živě líčí i různé povahy apoštolů, zejména Jana a Jidáše, s nimiž Mirjam nejvíc rozmlouvá. Poutavě a zcela netradičním způsobem převyprávěný starý biblický příběh je neortodoxním zamyšlením nad posledním obdobím života Ježíšova a nad osudy jeho učedníků. Rinserová v něm uvažuje o důležitých otázkách dneška: o hodnotě lidské důstojnosti a sociální spravedlnosti.


Místo, na němž stojíš, je posvátná země

Autor: Vácha Marek

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cesta, 2008, 255 str.

Anotace:

O kruhu úcty k člověku, přírodě a celému vesmíru.
Kdysi dávno postavil člověk sám sebe do kruhu bytostí, kterým přiřadil důstojnost a které se rozhodl chránit morálními zákony. Během let různé etiky rýsovaly kruhy různě: někdy byli z kruhu vyloučeni všichni lidé s odlišnou barvou pleti, jindy v něm byli jen dospělí a lidé příliš staří nebo příliš mladí či ještě nenarození byli postaveni mimo kruh. Ještě jindy byl kruh narýsován mezi člověka a živou přírodu, se kterou se pak zacházelo jako s věcí určenou k prodeji a drancování.
Nic však nepatří mimo kruh, ve vesmíru není žádné „vně“, ke kterému bychom se mohli chovat bez úcty. Nejen hory a moře na naší Zemi, nýbrž i vesmír samotný je hoden základní úcty. Vše, co je, svět člověka, svět živého a svět země a hvězd, je uvnitř kruhu.


Mít pro co žít

Autor: Křivohlavý Jaro

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Návrat domů, 1994, 95 str.

Anotace:

V životě se dostáváme do přerůzných situací. Tušíme, že existuje něco jako smysluplnost života a že to je zřejmě důležité. Podvědomě chápeme, že na správném zodpovězení této otázky záleží, jestli se náš život povede nebo nepovede, zda bude šťastný a radostný, nebo právě naopak nešťastný až zoufalý. Cíl, který máme před sebou má pro nás určitou hodnotu. Proto je tak důležité ujasnit si, co stojí na nejvyšších příčkách tohoto žebříčku a vede nás k tomu, abychom se věnovali věcem, které mají v životě nejvyšší hodnotu. O pomoc v této orientaci ve světě hodnot a moudrého zaměření vlastního života šlo i autorovi této publikace


Mladí apoštolové

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1995, 161 str.

Anotace:

Pod názvem: "8. rok Desetiletí: Kultura osobnosti - Příběhy děvčat a chlapců, kteří svým křesťanstvím přitahují nevěřící okolí"


Moc a sláva

Autor: Greene Graham

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1990, 190 str.

Anotace:

Odehrává se v Mexiku ve 40. letech a osou díla je konflikt katolické církve se světskou mocí. Symbolicky je ztělesněn zápasem kněze, vydaného napospas nejrůznějšímu strádání a neustále prchajícího před zákonem, s poručíkem milice, který představuje státní moc. Kněz, který se často dopouští omylů a často pochybující o svém poslání, se nakonec projeví jako morálně i lidsky pevnější než poručík, zpočátku pevně přesvědčený o své pravdě. Sice svůj zápas vyhrává, ale jeho úspěch zdaleka neznamená konečné vítězství


Moc nad bezmocí

Autor: Grun Anselm

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 125 str.


Modli se a pracuj

Autor: Ruppert Fidelis, Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 67 str.

Anotace:

Životní pravidlo "modli se a pracuj" je pomocí k duchovnímu zvládnutí všednosti a k rozpoznání, že právě ona je místem, kde ode mne Bůh nejvíce očekává a kde se rozhoduje, zda chci sebe a svůj : život zachránit nebo mu jej odevzdat a darovat zpět. Práce, všednost není místem od Boha vzdáleným, ale duchovním, kde se můžeme zacvičovat do lásky, trpělivosti, do nesobeckosti, úcty, poslušnosti, a otevřenosti vůči Bohu a lidem...


Modli se a pracuj

Autor: Grün Anselm, Ruppert Fidelis

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 67 str.

Anotace:

Křesťanská meditace, na rozdíl od módních "východních" praktik, neznamená odchod ze světa a jeho problémů, ale patří právě do naší každodennosti, v níž se křesťan setkává s Bohem. Cestu k tomu, aby modlitba a meditace přetvářely náš život a abychom se ve všem nacházeli a oslavovali Boha, ukazují na základě Benediktinské tradice autoři této knížky, benediktíni Anselm Grün a Fidelis Ruppert.


Modlit se člověk naučí jen modlitbou

Autor: Aben Reinard, Kner Anton

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 55 str.

Anotace:

Uvažujeme-li o tom důkladně, není modlitba jen náboženskou, ale i vpravdě lidskou záležitostí, životní otázkou každého člověka. Modlitba je jakási lidská „prapotřeba”. Neexistuje žádná lidská situace, která by se nemohla stát modlitbou, rozhovorem s Bohem. Musíme jen otevřít dveře, přijmout ruku, která se nám nabízí. Úvahy obsažené v této knize se nám mohou stát skromnou pomocí při pokusu svěřit se Pánu a každý den to s ním zkoušet znovu.


Modlitba a sebepoznání

Autor: Grün Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1997, 53 str.

Anotace:

Cesta modlitby je vždy cesta k lepšímu sebepoznání. Kniha Ansalma Grüna pojednává o zápiscích mnichů, kteří tyto procesy sledovali

 


Modlitba jako setkání

Autor: Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1993, 62 str.

Anotace:

Setkání, které modlitbu provází, je osvobozující a vede vždy také k hlubšímu setkání s lidmi. Jen ze setkání s Bohem se podaří opravdový život. Čtyři stupně a čtyři místa modlitby, o kterých se pojednává v této knize, nemohou a nechtějí dokonale popsat tajemství modlitby. Chtějí nás povzbudit, abychom kráčeli cestou modlitby, neboť je to cesta k stále hlubšímu a láskyplnějšímu setkání s Bohem.


Modlitba Ježížova

Autor: Stinissen Winfrid

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 40 str.

Anotace:

Zkoumáme-li svědectví o znění modliteb, jak je používali Otcové egyptské pouště, budeme dost překvapeni, že nalezneme všechny prvky Modlitby Ježíšovy. Úcta ke Jménu jasně vyplývá z tohoto úsloví: „Slyšíš-li mluvit o vznešeném způsobu života svatých Otců, zkus je následovat ve vzývání Jména Páně.“


Modlitba klíč k probuzení

Autor: Cho Yonggi

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Křesťanská misijní společnost, 1990, 144 str.

Anotace:

Pokud chceme úspěšně dosáhnout cíle, musíme se pustit do jeho naplnění s těmi správnými nástroji.


Modlitba pro začátečníky

Autor: Kreeft Peter

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 104 str.


Modlitba s Rogerem

Autor: Joly Chantal

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál , 1997, 55 str.

Anotace:

Krátké texty bratra Rogera možná napoví, proč je Taizé nazýváno jedním z duchovních center Evropy


Modlitba? No problem!

Autor: Badeni Joachim

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2012, 95 str.

Anotace:

Autor uvádí čtenáře do modlitby jako ten, kdo poznal její cenu, ale i úskalí. Srozumitelným a přívětivým způsobem nabízí množství inspirací i praktických rad ohledně modlitby. Vnímá modlitbu jako něco životodárného, nikoliv jako tíživou povinnost věřících lidí. Ukazuje ji jako přístupnou každému člověku, nikoliv jako záležitost křesťanské elity. V jeho knížce najdou povzbuzení a světlo jak začátečníci v modlitbě, tak i zralí křesťané, kteří už o modlitbě četli leccos.


Modlitby

Autor: Ballestrero Anastasio

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 81 str.

Anotace:

Tato kniha je souborem modliteb, které jsou vhodné pro různé příležitosti.

 


Modlitby

Autor: Novotný Josef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Řím, 1971, 130 str.

Anotace:

Modlitby které sestavil Josef Novotný.

 


Modlitby pro děti

Autor: Vachulová Jana

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2004, 54 str.

Anotace:

Modlitební knížka pro nejmenší doprovázená ilustracemi Milady Kudrnové.

 


Modlitby z archy

Autor: Gasztold Carmen de B.

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Portál, 1992, 63 str.

Anotace:

Útlá knížečka plná básniček-modlitbiček, které Bohu postupně přednášejí Noe a zvířátka z archy. Svou kouzelnou jednoduchostí a hloubkou dávají modlitby člověku prostor najít se v nich


Modrý kříž

Autor: Chesterton, Gilbert Keith

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1989, 288 str.

Anotace:

Soubor detektivních povídek londýnského žurnalisty a spisovatele (1874–1936), autora řady filosofických prací, románů a povídek. Detektivní povídky, v nichž vystupuje jako detektiv katolický kněz Otec Brown a spolu s ním jeho přítel a spolupracovník, obrovitý Gaskoněc Flambeau, někdejší zločinec, který se stal pod Brownovým vlivem čestným člověkem a schopným detektivem. Příběhy, které nechtějí jen vzrušit a pobavit, ale v osobě Otce Browna přinášejí i filosofický podtext.


Moje velké vzory

Autor: Stryczek Norbert

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Lúč, 1991, 208 str.

Anotace:

Životní osudy 25ti kresťanů.

 

 


Moravské exultet

Autor: Koláček Josef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1990, 284 str.

Anotace:

Životopis Aničky Zelíkové, karmelitky ve světě. Aničce Zelíkové bylo sedmnáct let, když zemřela po dlouhé, bolestné nemoci. Kniha dává nahlédnout do jejího duchovního světa. Zde je alespoň krátký citát, ze kterého je patrné, jak přijímá nemoc jako své místo pro život. „Myslím, že kvůli mé chorobě bude pro mne brána Karmelu uzavřena. Mohu se proto rmoutit? Božský Mistr chtěl zvolit jiný pracovní postup. … Hranice mé klauzury vytyčila tuberkulóza. … Ježíš si ode mě přeje, abych Mu sloužila právě uvnitř této klauzury jako na Karmelu.“


Moudrost mystiků

Autor: Kohout Vojtěch

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 110 str.

Anotace:

Živá zkušenost s Bohem v novověké mystice.
Křesťanská mystika se neomezuje na mimořádné zkušenosti a jevy. Je spíše prohloubením života z víry, při kterém člověk čerpá z důvěrného přátelství s Kristem. Mystik ví, že žije z daru Boží lásky a jeho milosrdenství, a ví také, že při tom musí zůstat oběma nohama na zemi. Proto se neodcizuje druhým lidem, žije z Božího slova, modlí se a miluje Kristovo tajemné tělo, církev. Karmelitánský kněz, pedagog a spisovatel se ve své knížce zamýšlí nad poselstvím renesančních a barokních mystiků (Böhme, Bridel, Bérulle, Filip z Neri, Ignác z Loyoly, Jan od Kříže, Komenský, Terezie z Avily aj.) pro dnešek. Knihu uvítají všichni, jimž je blízká mystika a duchovní život a kteří si najdou alespoň pět minut denně a meditaci.


Mozaika hledání

Autor: Doubrava Josef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Arca Jimfa, 1996, 111 str.

Anotace:

Drobné postřehy a úvahy premonstrátského kněze.

 


Mozaika moudrosti

Autor: Doubrava Josef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cesta, 2002, 151 str.

Anotace:

Drobné postřehy a úvahy premonstrátského kněze.

 


Možnosti a melodie

Autor: Jeroným otec

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Triáda, 2010, 120 str.

Anotace:

Možnosti a melodie patří k nejzralejším textům otce Jeronýma, mnicha z kláštera Sept-Fons, který v tomto krátkém pojednání o Boží lásce předkládá syntézu celého svého života, své zkušenosti a duchovní nauky. Jeho rady a varování, prostoupené srdečností a dobrotou, jsou určeny především řeholníkům, ale nejen jim. Otec Jeroným se obrací ke každému člověku, který upřímně touží po životě modlitby a spojení s Bohem.


Můj anděl půjde před tebou

Autor: Huber Georges

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1996, 139 str.

Anotace:

Existují vůbec andělé? Je v dnešní době vhodné je vzývat? Mnozí dnešní křesťané mají problémy uvěřit v anděly a projevovat jim úctu. Autor publikace prostudoval dokumenty Druhého vatikánského koncilu, postoje papežů, Bibli, liturgické texty a spisy svatých, aby čtenářům mohl dát přesvědčivou odpověď na otázky týkající se víry v anděly a úctu k nim. Popisuje nejrůznější případy jemných, ale účinných andělských zásahů do každodenního života lidí. Kniha je vhodná jako doplňková četba pro studenty teologie, ale i pro ty čtenáře, kteří chtějí získat informace křesťanském náboženství.


Můj neobyčejný životní příběh

Autor: Laun Hellmut

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2002, 135 str.

Anotace:

Autobiografie otce (†1981) známého rakouského biskupa A. Launa vyvolala nejen v německém světě obrovský čtenářský zájem. Odhaluje kořeny zla v osobních, rodinných i národních osudech dané praktickým bezbožectvím, zachycuje úsilí o hledání Boha. Čtenář intimně poznává Německo 1. poloviny 20. století.


Můj problém

Autor: Rahner Karl

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cesta, 1990, 72 str.

Anotace:

Autentické dopisy mladých lidí o problémech, které umožňují nahlédnout do toho co se jich dotýká. Odpovídá na ně německý teolog.


Musím jít dál

Autor: Lízna František

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Cesta, 2006, 207 str.

Anotace:

Kniha vypovídá nejen o pouti, kterou 62letý František Lízna absolvoval v dubnu srpnu 2004, ale hlavně o jeho vidění světa. V knize nechybějí situace, v nichž se tento kněz při zápasu sama se sebou dostává do situace těch, o které se většinu svého života staral a na které formou "modlitebního losování" nezapomíná ani při této cestě. Prostý neliterární styl autora, s kterým koresponduje i výtvarný doprovod knihy, umožňuje snadnou orientaci v textu i člověku, který se nepohybuje v církevním prostředí.
(Deník je doplněn řadou cenných dokumentů - fotografií, kopií původního deníku, poutnickou knížkou, dopisem Václavu Havlovi, pozdravem od současného prezidenta Václava Klause)...


My kážeme Krista ukřižovaného

Autor: Cantalamessa Raniero

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 132 str.

Anotace:

Meditace a plamenná kázání z let 1980 - 1994.

 


Myšlenky na každý den

Autor: Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1998, 128 str.

Anotace:

Myšlenky na každý den jsou vybrány z knih, které Anselm Grün napsal v průběhu posledních dvaceti let. Všechny zrcadlí setkání křesťanské tradice s jungovskou psychologií, která ovlivnila i vlastní cestu autora.


Myšlenky na každý den

Autor: Hemmerle Klaus

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Nové město, 2000, 193 str.

Anotace:

Ve svých kázáních, přednáškách a rozhlasových promluvách projevoval tento biskup mimořádný dar jazyka a schopnost obracet svou originální hrou se slovy pozornost posluchačů na Boží slovo. Jeho myšlenky na každý den mají vést čtenáře k vlastnímu zamyšlení nad Božím slovem a k rozjímání.


Myšlenky na každý den

Autor: Hmmerle Klaus

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Nové město, 2000, 190 str.

Anotace:

Klaus Hemmerle (1929-1994) byl biskupem v Cáchách, působil jako ředitel Katolické akademie v arcidiecézi Friburg a jako univerzitní profesor. Ve svých kázáních, přednáškách a rozhlasových promluvách projevoval mimořádný dar jazyka a schopnost obracet svou originální hrou se slovy pozornost posluchačů na Boží slovo. Jeho myšlenky na každý den mají vést čtenáře k vlastnímu zamyšlení nad Božím slovem a k rozjímání.


Na rozcestí

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1996, 152 str.

Anotace:

V knize jsme hned na začátku vtaženi do velmi obtížné situace rodiny Hradilovy. Takřka neřešitelné problémy násobí nový klíčící život v těle matky. A na takovém rozcestí, kde výhled do dálky je zamlžen, se při četbě octneme s jednotlivými členy rodiny vícekrát. Je i v takových chvílích Ježíš cestou, jak slíbil při svém hlásání? V napínavém ději se dostanou na rozcestí rodiče i prarodiče Hradilovi, Kája, Monika i její spolužák Ivan. Je evangelium života skutečně aktuální i v dnešní době, která nabízí jiná řešení? - Publikace obsahuje 10 černobílých celostránkových ilustrací od Jiřího Změlíka a je vhodná pro děti a mládež od 10 do 16 let.


Najít si čas pro Boha

Autor: Philippe Jacques

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Paulínky, 2004, 126 str.

Anotace:

Mnoho lidí dnes pociťuje touhu po životě hluboké a intenzivní osobní modlitby. Setkávají se však s různými překážkami, které jim brání vážně vykročit na cestu modlitby a vytrvat na ní. Často jim chybí potřebná dávka odvahy k tomu, aby se rozhodli začít, anebo zůstávají stranou, protože dobře nevědí, jak se do toho pustit, či po opakovaných pokusech ztrácejí odvahu a pravidelnou praxi modlitby opouštějí. Vytrvalost v modlitbě je podle svědectví života většiny světců úzkou branou, která vede do Božího království. Tato kniha je průvodcem životem modlitby.


Naplno člověkem

Autor: Powell John

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cesta, 2000, 133 str.

Anotace:

Autor v knize vychází ze základní myšlenky, že veškerá změna kvality lidského života musí vyrůstat ze změny jeho osobního vnímání - ze změny vize reality. Základem je pochopení skutečnosti, že emoce vyrůstají ze způsobu, jakým pohlížíme sami na sebe ze subjektivních vjemů a interpretací.


Následování Krista

Autor: Kempenský Tomáš

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1990, 264 str.

Anotace:

Ve 2. polovině 14. století zaplavuje Evropu nový proud obnovy zbožnosti, který reaguje na neutěšený stav církve. Ona devotio moderna se šíří ze své nizozemské vlasti velmi silně též na Východ. V našich zemích poznamená myšlení předhusitských kazatelů. Po zmatcích husitských válek a papežského schizmatu je třeba znovu nalézt společnou křesťanskou vizi. Jeden z nejvypjatějších myšlenkových proudů představuje život a dílo Tomáše z Kempen, který svým evangelizačním úsilím vedl lidi k pokoře, poslušnosti a naprosté oddanosti Bohu. Ve čtyřech kapitolách: Užitečná napomenutí pro duchovní život, Napomenutí k vnitřnímu životu, O vnitřním potěšení a O svátosti oltářní, nastolil důležité otázky své doby, které ale promlouvají i k dnešnímu čtenáři, jinak by se sotva stala po Bibli nejrozšířenější knihou světa.


Naslouchejme srdcem

Autor: Taizé

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Scriptum, 1992, 44 str.

Anotace:

V tichu a sdílení přijímáme Boží slovo. Komentáře k některým biblickým textům jako pomůcka k osobní meditaci.

 


Naslouchejte dětem

Autor: Campbellová Annejet

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Oliva, 1995, 55 str.

Anotace:

Zkušenosti s naslouchání dětem z různých zemí.

 


Našel jsem domov

Autor: Nouwen Henri J. M.

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1996, 189 str.

Anotace:

Autorův duchovní deník z ročního pobytu v komunitě Archa Jeana Vaniéra. Nouwen zde našel svůj domov a smysl svého poslání v péči o handicapované členy této komunity.


Nebe začíná v tobě

Autor: Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1994, 107 str.

Anotace:

Moudrost Otců pouště pro dnešní dobu.
Jde o spirituální rozbor učení pouštních otců, především Evagria z Pontiku, o negativních i pozitivních silách (daimonion), které jsou motorem lidského jednání a myšlení. Autor vychází z tzv. spirituality zdola, tj. spirituality, která nepřeskakuje přirozená stadia lidského poznání a zrání a která lidské slabosti a poklesky nevnímá jednoznačně jako selhání, ale jako prostor k růstu a sebepoznání. Autor ve svých výkladech vychází z principů analytické psychologie C. G. Junga, kterou aplikuje na myšlení církevních otců.


Nebiblické příběhy

Autor: Pinknerová Hana

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2010, 128 str.

Anotace:

Známe je z dětských obrázkových Biblí, z vyprávění babiček, z kázání v kostele a nakonec i z narážek a odkazů v jiných příbězích. Obsah známe zpaměti. Postavy procvičujeme v biblickém pexesu nebo jsme je vybarvovali v omalovánkách. Přesto mohou hrdinové biblických příběhů ožít před našima očima a jejich život zavoní pachem ryb, potem únavy z dlouhé cesty nebo sladkou vůní vzácného parfému. Muži i ženy z těch dávných příběhů prožívali stejné věci jako my. Cítili radost, strach, hlad i žízeň. Zpívali si, hádali se, dlužili peníze, lovili ryby, čistili sítě, vařili jídlo, pásli ovce, nosili vodu. A všichni se nějakým způsobem setkali s Bohem. Pojďme přivonět k těm starým příběhům, mohly by se klidně stát i nám.


Neboj se usnout, Silie!

Autor: Binderová Margareta

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 63 str.

Anotace:

Slovenská autorka Margareta Binderová nelíčí ve své knize svět umírajících černobíle, nemoralizuje, je sympaticky pravdivá a poctivá. Otevřeně přiznává, že doprovázení smrtelně nemocného člověka není snadné. Ale zároveň potvrzuje odvěkou zkušenost, že taková služba je nesmírně obohacující, upřímně se z toho raduje a o svou radost se dokáže nevtíravým způsobem podělit.


Neboj se, jen věř

Autor: Balík Jan

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Paulínky, 2002, 87 str.

Anotace:

Biblické katecheze a svátost smíření pro mladé lidi. Kniha obsahuje několik témat, která P. Balík v minulých letech probíral s mladými lidmi. Většinou tento materiál používal při katechezích pro animátory skupin mládeže.


Nedělní misálek

Autor: Kaňa Jiří

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Portál, 2007, 100 str.

Anotace:

Ilustrovaná knížka k seznámení dětí s průběhem a tajemstvím mše svaté.


Nejsilnější zbraň

Autor: Wenzl Roy- Heying Travis

Kategorie: osudy

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 144 str.


Nejsme zlí

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1994, 155 str.

Anotace:

Příběh chlapců a děvčat, kteří svedli boj s pomluvou a nenávistí. Sepsáno v 6. roce Desetiletí na téma Pravda a spravedlnost


Neměj strach: dětské modlitby

Autor: Uhlová Theresia Benedicta

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Portál, 1991, 34 str.

Anotace:

Dětské modlitby.

 


Nepokojný plamen

Autor: Wohl Louis de

Kategorie: beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 255 str.


Netušená radost

Autor: Roger z Taizé

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 78 str.

Anotace:

V knize Netušená radost se bratr Roger vrací k několika událostem svého života.
Vzpomíná na své dětství, na založení komunity v Taizé, na cesty za chudými na různá místa zeměkoule, na svá setkání s Matkou Terezou, s papeži Janem XXIII., Pavlem VI. a Janem Pavlem II. Hlavním poselstvím, které nám bratr Roger předává, je ujištění, že Bůh chce, abychom byli šťastní. A štěstí spočívá v prostém životě, který nebudeme žít sobecky jenom sami pro sebe, ale otevřeme jej druhým a Bohu, zdroji veškeré radosti.


Neviditelné světlo

Autor: Benson Robert Hugh

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1968, 123 str.

Anotace:

Soubor povídek (Zelený háv, Na číhané, Krvavý orel, Nad branou, Poena Damni, "Těšitelka ztrápených", Most nad řekou, V klášterní kapli, Pod kterým králem?, Se zbarvenými šaty, K děťátku, Pocestný, Bolesti světa, Ráno, Očekávaný host) anglického katolického duchovního, kanovníka westminsterské katedrály a spisovatele (1871–1914).
Jejich námětem jsou všední příběhy ze života nazírané očima křesťanské víry. Hrdinové příběhů procházejí v kritických životních okamžicích křesťanskou náboženskou zkušeností a po náboženské obrodě nalézají cestu k hodnotnějšímu vnitřnímu životu a k poznání svého pravého místa ve světě.


Nezapomeň na radost

Autor: Bosmans Phil

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1999, 110 str.

Anotace:

Vitamíny pro duši jsou zde pro tebe, uložené v knížce. Snad se zdá, že přátelským slovem se nedá vždy pomoci... Ale přece jen vím: Jedno jediné slovo, které pronikne do srdce, dokáže ho změnit. Jediné slovo může znamenat zrození, kousek chleba do nového začátku, hvězdu, která padá z nebe.


Nezapomeň na radost

Autor: Bosmans Phil

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Ave, 1992, 110 str.

Anotace:

Vitamíny pro duši jsou zde pro tebe, uložené v knížce. Snad se zdá, že přátelským slovem se nedá vždy pomoci... Ale přece jen vím: Jedno jediné slovo, které pronikne do srdce, dokáže ho změnit. Jediné slovo může znamenat zrození, kousek chleba do nového začátku, hvězdu, která padá z nebe.


Nic než láska

Autor: Pierre Abbé, Amblardová Helene

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2011, 67 str.

Anotace:

Známá osobnost francouzského křesťanství rozmlouvá s Helen Amblardovou nad zajímavými tématy současnosti. Abbé Pierre je ve své vlasti přijímán jako jedna z největších autorit, zejména pro jeho přístup k výzvám moderní společnosti.


Normální je věřit

Autor: Svatošová Marie

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 91 str.

Anotace:

V intimních dialozích s Pánem autorka názorně ukazuje způsob, jak lze krok za krokem lépe poznávat Boha, i sebe samotného. Ve snaze usnadnit orientaci lidem Boha hledajícím, neváhá dovolit jim nahlédnout do hlubin vlastní duše. Křesťany, kteří se dvacet roků po revoluci stále ještě bojí k Bohu veřejně přiznat, kniha povzbudí, a jejich sebevědomí zdravě pozvedne. Křesťany, kteří mají Bibli zasunutou v knihovně, se snaží vyprovokovat, aby ji ve vlastním zájmu oprášili a začali s ní pracovat.


Nové profily světců

Autor: Němec Jaroslav

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2005, 245 str.

Anotace:

Krátké životopisy světců, které církev uctívá ve své liturgii na celém světě. Pro českého čtenáře jsou k nim připojeni svatí a světice českého původu. Syntetické, avšak vždy rigorózně dokumentované zpracování chce být inspirací a povzbuzením pro každodenní život dnešního člověka. K jednotlivým textům jsou připojeny černobílé portréty světců.


Noví kamarádi

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1998, 206 str.

Anotace:

Příběhy a rozhovory pro děti školního věku vysílané na vlnách Radia Proglas.
Třicet dramatických příběhů z dětského světa našich dnů. Stálým průvodcem malého čtenáře je křesťanská rodina s dětmi Veronikou, Táňou, Jakubem a Honzou. Autor nechává po skončení příběhu tuto rodinu děj vyprávění rozebrat, hledat východisko a model pro eticky hodnotné jednání. Dílo „Noví kamarádi“ bylo jako soubor scénářů vysíláno v Radiu Proglas.


Noví mučedníci

Autor: Němec Jaroslav

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1991, 96 str.

Anotace:

Kniha se zabývá pojmem mučednictví a popisuje životy moderních mučedníků. V textu se můžeme setkat například s těmito osobnostmi: Maxmilián Maria Kolbe, Michal Augustin Pro, Editha Steinová ( Terezie Benedikta od Kříže), Titus Brandsma


Nový člověk, nová píseň

Autor: Refatto Florindo

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 131 str.

Anotace:

Dnes, kdy mnoho laiků má v rukou a modlí se liturgii hodin, ale musí se potýkat se starozákonními žalmy, je tato kniha dobrou pomůckou, aby vnikli do této církevní modlitby a modlili se ji s užitkem a jako svou osobní modlitbu, jak si přeje Pavel VI. v úvodu ke knize Liturgie hodin. Výklady žalmů jsou tím cennější, že autor aplikuje jejich texty na novozákonní situace a často cituje sv. Augustina.


Nový muž pro nový svět

Autor: Galvin James J.

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Setkání, 1994, 271 str.

Anotace:

Román o Janu Neumanovi, čtvrtém biskupu filadelfském, přírodovědci, teologickém spisovateli a lingvistovi. Jan Neuman pocházel z Prachatic, působil na misiích v Americe, kde vybudoval osmdesát kostelů a zorganizoval systém katolických škol.


O Božím vedeni

Autor: Herbst Karel

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 89 str.

Anotace:

Čtyřicet krátkých zamyšlení o Božím vedení a okolnostech, které ovlivňují směr života. Jsou v životě věci, které jsme si nezvolili, a sotva bychom je někdy učinili dobrovolně. Nebeský otec ovšem vidí dál, až tam, kam my nedohlédneme...


O dobré paní Zdislavě

Autor: Rut Přemysl

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Kartuziánské nakladatelství, 2002, 30 str.

Anotace:

-

 


O eucharistii s Vojtěchem Kodetem

Autor: Kodet Vojtěch

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 95 str.

Anotace:

Někteří lidé jsou jako kostelní okna. Sledují tisíce bohoslužeb, a nehne to s nimi. Po pravdě řečeno, prostá venkovská stařenka může být na eucharistii přítomná s větším užitkem než profesor liturgiky.
Text této knihy chce přispět právě k tomu, aby nám nesmírný dar svátosti eucharistie nezevšedněl.


O lásce a radosti ze života

Autor: Balling Adalbert Ludwig

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 78 str.

Anotace:

Chvilky uvažování: příklady a obrazy z každodenního života a literatury.
Ten, kdo se ze života raduje, bude zajisté čas od času také přemýšlet a v myšlenkách děkovat. Děkovat za dobrodiní života. K tomu je tu a tam zapotřebí pomoci, podnětů k zamyšlení a díkům. Tím mohou být příklady ze života jiných lidí i úryvky ze zajímavých knih. Proto se mohou stát příklady z denního života a literatury, které byly v této knížce sebrány, podnětem k zamyšlení, k díkům a k modlitbě. A takto chápána chce být tato knížka pouze mostem, mostem k meditaci, mostem, po kterém se dostanete na "druhý břeh" - do země mlčení.


O marnotratném otci

Autor: Scarano Angelo

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2012, 83 str.

Anotace:

V Lukášově evangeliu nacházíme mnoho úryvků, které hovoří o Božím milosrdenství, ale jeden z nich je perla všech podobenství, evangelium v evangeliu. Nazýváme ho většinou podobenstvím „O marnotratném synu“. Je to ale doopravdy podobenství o marnotratném synu? Mnozí biblisté s tím nesouhlasí… (z úvodu autora)
P. Angelo Scarano podnikl pečlivou restaurátorskou práci, aby nám příběh z Lukášova evangelia přiblížil v původní síle a kráse. Správné pochopení podobenství nám totiž ztěžuje hned několik mylných, a přitom dosti rozšířených výkladů, které jeho smysl posouvají někam jinam. Cílem autora však není jen odborný komentář biblického textu, ale přiblížení poselství evangelia o Božím milosrdenství nejširším vrstvám čtenářů. Jsme pozváni, abychom tišili svou žízeň a čerpali z životodárného pramene Boží lásky, jíž Bůh v Ježíši Kristu rozlévá až marnotratným způsobem.


O modlitbě: uvedení do školy křesťanské modlitby

Autor: Guardini Romano

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1991, 271 str.

Anotace:

Modlitba je vnitřní potřebou, milostí a naplněním – je však také povinností, námahou a přemáháním. Existuje tedy zážitek modlitby, ale také cvičení modlitby; její živý pramen, ale také její škola.


O nebi a zemi

Autor: Bergoglio Jorge, Skorka Abraham

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Paseka, 2013, 240 str.

Anotace:

Papež František o rodině, víře a úloze církve ve 21. století. Papež František se ještě jako Kardinál Jorge Mario Bergoglio pravidelně scházel se svým přítelem rabínem Abrahamem Skorkou, aby spolu debatovali o otázkách víry, o Bohu i ďáblu, vině a odpuštění, politice, globalizaci, vědě a konfliktech současného světa. Nakonec se rozhodli, že svoje rozpravy zpracují do podoby knihy.


O odpuštění

Autor: Křivohlavý Jaro

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2004, 88 str.

Anotace:

Univerzitní profesor Jaro Křivohlavý se zamýšlí nad tématem odpouštění. Na textu, který vám nabízíme, je vidět zkušenost člověka, který se důsledně snaží odpouštět v celém svém životě…


O otcovství

Autor: Augustyn Józef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 91 str.

Anotace:

Krátké meditace a úvahy o otcovství se nevěnují pouze psychologické stránce věci, ale jsou především hledáním duchovní stránky tohoto poslání.


O posvátných znameních

Autor: Guardini Romano

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1992, 63 str.

Anotace:

Kniha o vnitřním obsahu posvátných znamení, která nás stále provázejí, aby promlouvala k naší duši o velikosti a lásce Boží. Není to spis pro naplnění rozumu, ale srdce.


O svatém Cyrilu a Metoději

Autor: Piťha Petr

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Poustevník, 2012, 48 str.

Anotace:

O svatém Cyrilu a o svatém Metodějovi a o Velehradu : moje první knížka / nakreslil Daniel Ladman ; napsal Petr Piťha


O světle

Autor: Pinknerová Hana

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 87 str.

Anotace:

Co všechno pro nás znamená světlo? Symbolice světla rozumíme všichni a každý z nás o něm někdy mluví. Světlo najdeme v Bibli, milostných básních, odborných vědeckých pojednáních, na obrazech i v pohádkách. Světlem se můžeme zabývat také z hlediska různých oborů: fyziky, biologie, psychologie mezilidských vztahů i teologie. Na příkladech příběhů z běžného života – o žárovkách, semaforech, lžích, vysvětlování, ohňostrojích, betlémské hvězdě nebo třeba perníkové chaloupce – si uděláte o světle jasnější představu.


Objevit tajemství růžence

Autor: Balík Jan

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2003, 141 str.

Anotace:

Růženec patří k pokladům modlitby. Papež nás vyzývá, abychom jej znovu objevili a s větším pochopením se jej modlili. Publikace P. Balíka nabízí sedm setkání nad růžencem. Pomůže především mladým lidem a jejich společenstvím, ale inspiraci v něm najdou i lidé dospělí. Knížka metodicky ukazuje na různé způsoby této modlitby. O růženci nejen hovoří, ale čtenáře vede také k tomu, aby přečtené zakusil v praxi – při modlitbě.


Obrázková Bible - k cirkevnímu roku

Autor: Kammelberger K.

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1995, 130 str.

Anotace:

Obrázková bible k církevnímu roku pro děti, mládež, rodiče a vychovatele.
Ke každé neděli a slavnosti je tu kratičce převyprávěné evangelium podle liturgického čtení v katolických kostelích (z cyklu A, B i C) a obrázek.
Např. 5. neděle velikonoční, cyklus A: "Ježíš říká na rozloučenou svým apoštolům: Já jsem cesta, pravda a život. - Víme, že Ježíš říká jen to, co je pravdivé. Může a chce vést všechny lidi k dobrému a v nebeském životě jim darovat věčnou blaženost."
V závěru jednoduchá mapka Svaté země pro děti.


Obrazy proměnění

Autor: Grün Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 84 str.

Anotace:

Cesta k proměně lidského nitra. Obraz proměny nás odkazuje na jinou spiritualitu, než na jakou jsme byli v minulosti zvyklí. Asketické spiritualitě šlo především o to, jak zvládnout problém chyb a slabostí, jak překonat vášně a potlačit zlé náklonnosti. Spiritualita proměnění vychází z toho, že v nás může existovat všechno, že všechno v nás má svůj hluboký smysl, že v nás může být proměněno všechno, i kdyby to zdánlivě bylo nevím jak temné a špatné, nemocné a slabé: že Boží světlo chce zazářit právě v našem trní, v našich slabostech a ranách. Přitom nás právě naše slabosti a hříchy povedou na cestu k pokladu, který leží v nás, který je ukryt právě na tom místě, kde jsme slabí a provinilí, kde nejsme spokojeni sami se sebou, kde jsou naše vášně živé a kde se hlásí o slovo naše tělo.


Od pěti do pětadvaceti

Autor: Gehardtová Gusti Dr.

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: FiBox, 1993, 80 str.


Odměna lásky

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1991, 99 str.

Anotace:

Povídky pro mládež ke 4. roku Desetiletí. Kniha obsahuje 5 celostránkových černobílých ilustrací od Lucie Matyáškové, 13 povídek - Nehoda, Proměna, Příliš brzy dospělý, Bude žít?, Gumičky, První krůčky nad propastí, Maminko, že jsem váš?, Vstříc nové naději, Pondělí, Rodina, Domek, Opuštěná, Inzerát.


Odpusť

Autor: Kaňa Jiří, Schrotrová P.

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Portál, 1994, 61 str.

Anotace:

Katechetická pomocná kniha.

 


Odpusť mi, Nataša

Autor: Dakov Kurdakov Sergej

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Mučedníci, 1990, 287 str.

Anotace:

Kniha podle skutečného příběhu, který během svého života sepsal Sergej Dakov. Osud si se Sergejem již od malička zle pohrával. Otce nepoznal téměř vůbec a matka zemřela, když byl ještě předškolního věku. Dětství tedy prožil jako sirotek v dětských domovech. A právě zde v něm komunismus zasel své semínko, které později vzrostlo do slepé oddanosti tomuto režimu. Mladý Dakov měl odjakživa touhu být vůdcem a jeho schopnosti jej na taková místa brzy dostaly...


Odpusť, Natašo, Samaritánka

Autor: Dakov Kurdakov Sergej

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Signum Unitatis, 1991, 151 str.

Anotace:

"Odpusť, Natašo," volá už z onoho světa S.K. Dakov, jeden z velitelů sovětské KGB. Dvakrát ji zmlátili, a ona přesto potřetí přišla na schůzku věřících. To hnulo i s těmi otrlými chlapy a začali ji bránit. "Má v sobě něco, co my nemáme."
Tato kniha je obsáhlé martyrologium věřících v Sovětském svazu, ale také oslavou těch, kteří svou víru berou vážně.


Odpuštění

Autor: Abeln R. - Kner A.

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 63 str.

Anotace:

Svět bude lidštější, život šťastnější, budeme-li se snažit zachovávat pokoj a odpouštět si, když jsme chybili.

 


Odpuštění

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1997, 166 str.

Anotace:

Příběh o vnitřně zraněných dětech, které nacházejí lék v usmíření.

 


Odvaha mít strach

Autor: Molinié Marie Domin.

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 226 str.

Anotace:

Dominikánský kněz, kazatel a exercitátor v úvodu knihy říká: „Kapitoly této knihy nejsou rozvrženy podle nějakého pevného plánu, v celek je nepojí osnova, ale téma s variacemi. Téma je dáno třemi slovy: Nechte se tvárnit. Není to příliš originální, není to ani těžké uskutečňovat. Těžko se to však chápe – chci říci těžko chápe tak, abychom to i dělali... Úkolem není být silný, ale přijmout světlo, nevzpírat se mu, ani před ním nekličkovat...


Odvaha žít lásku

Autor: Blaquiérová Georgette

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 135 str.

Anotace:

O křesťanském manželství jako místu uskutečňování Boží lásky. Kniha je inspirována cyklem duchovních cvičení, která autorka vedla v komunitě Blahoslavenství. Četbu této osvěžující publikace doručuji manželům mladým i starším, těm, kteří se připravují založit rodinu, všem svobodným, kněžím i řeholníkům. Všem přinese užitek. (J.de Saint-Blanquat, biskup v Montaubanu)

Někdo se podiví, jak málo jsem mluvila o rodině. Ve skutečnosti jsem soustředila meditaci na manželský pár záměrně, protože krize manželství je dnes těžištěm rodinných problémů. Chtěla jsem se pokusit předložit všem, mladým i starším, co nám dává Boží slovo - tak jak je přijímáme v tradici naší církve - k tomu, abychom žili lásku v manželství. Nesnažila jsem se říct všechno, ale otevřít dveře. Budeme překvapeni moudrostí a odvahou církve v této oblasti, důvěrou, kterou projevuje člověku - tak velkou, až se to někdy zdá naivní - i svobodou, do níž nás uvádí. (autorka)


Ohromné maličkosti

Autor: Chersterton Gilbert Keith

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Academia, 2000, 117 str.

Anotace:

Kniha londýnského novináře, spisovatele a básníka o ohromných maličkostech, na které se každý z nás dívá, ale dostatečně o nich nepřemýšlí. Ukazuje neotřelý pohled na paradox našeho světa, do kterého patříme i nepatříme.


Oskar a růžová paní

Autor: Schmitt Eric-Emmanuel

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Návrat domů, 2010, 240 str.

Anotace:

Ve třetím příběhu z cyklu o neviditelném vede v nemocnici chlapec Oskar s ošetřovatelkou v růžovém úboru nikdy nekončící rozhovor o životě, smrti, víře v boha. Vážně i s humorem se oba staví k otázkám o smyslu života i v té nejtěžší chvíli v životě.


Osobní povolání

Autor: Alphonso Herbert

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 59 str.

Anotace:

Věhlasný duchovní autor, indický jezuita, předkládá vlastní zkušenosti s ignaciánskými exerciciemi. Podněty obsažené v této knize mohou pomoci čtenáři uskutečnit odevzdání celého svého života Bohu. Odevzdání se, ke kterému autor vede, umožňuje i efektivní zapojení do služby církve.


Ostatní děti smějí všechno

Autor: Haasová Irmrgard

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1991, 185 str.

Anotace:

Tato kniha odpovídá na otázky: Co vlasně smíme ještě zakazovat? Co musíme dovolit? Mají rodiče ještě nějaká práva?


Osudy odvážných

Autor: Lefévre Pierre

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 100 str.

Anotace:

48 křesťanských osobností dějin.
Kniha malých portrétů velkých osobností křesťanské duchovní tradice. Francouzský autor známý u nás především sbírkami krátkých příběhů zvolil i tentokrát lehkou a čtivou formu přístupnou všem čtenářům. Svatý Šimon Petr * Svatý Irenej * Svatý Cyprián * Svatý Řehoř Iluminátor * Svatý Jan Zlatoústý * Konstantin * Svatý Patrik * Svatý Lev Veliký * Svatý Ansgar * Svatý Alfréd Veliký * Svatý Václav * Silvestr II. * Svatý Štěpán Uherský * Svatá Hildegarda * Svatý Tomáš Becket * Svatý Anselm z Canterbury * Svatý Antonín z Padovy * Svatý Bonaventura * Jan z Monte Corvino * Svatá Brigita Švédská * Svatá Anděla Mericiová * Svatý Jan z Boha * Svatá Terezie z Avily * Svatý Jan od Kříže* Svatý Pius V. Svatý Filip Neri * Řehoř XV. * Svatý Petr Klaver * Svatý Jan Křtitel se la Salle * Pavlína Jaricotová * Svatý Jan Maria Vianney * Svatý Serafím ze Sarova * Svatý Antonín Maria Klaret * Bedřich Ozanam * Pius IX. * Damián de Veuster * Henri Dunant * Vladimír Solovjev * Svatý Pius X. * Pius XI. * Jakub Alberione * Kardinál Stepinac * Svatý Maxmilián Kolbe * Svatá Edita Steinová * Jacques Maritain * Matka Tereza * Abbé Pierre * Alexandr Solženicyn


Otec a syn

Autor: Henslin E. R.

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Návrat domů, 1993, 156 str.

Anotace:

Skvělá kniha, která pomůže každému muži stát se chlapem. Je to bolest ji číst, protože pravdivě ukazuje, jak otec nesplnil svou roli vůči svému synovi (vlastně toho není ani schopen). Kniha však ukazuje příčiny i důsledky, vystihuje jádro a také dává šanci na změnu.


Otec Vendelín a čtyři raubíři

Autor: Mondseheinová Hegla

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Zvon, 1992, 161 str.

Anotace:

O čtyřech raubířích na pázdninách u strejdy kněze, který si však předtím zlomí nohu, a tak mají náhradu v podobě františkánského kněze Vendelína.


Otec vyhoštěných

Autor: Huneermann Wilhem

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vincentinum, 1946, 223 str.

Anotace:

Otec vyhoštěných, hrdina křesťanské lásky P. Damián de Veuster.
Kniha je životopisným příběhem o vlámském knězi a misionáři Damiánu de Veuster, který se dobrovolně rozhodl odjet na havajský ostrov Molokai a tam se starat o malomocné. V roce 1889 na ostrově sám na tuto nemoc umírá. Je to krásná kniha o oddanosti a hluboké víře.


Ožehavé otázky

Autor: Gumbel Nicky

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: KMS, 2014, 110 str.


P.Antonín Šuránek

Autor: Jílek Antonín, Malůšek

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2002, 39 str.

Anotace:

Autoři této malé brožurky se snaží přiblížit osobnost P. Šuránka v krátkém životopisu, který vznikl u příležitosti 20. výročí jeho smrti.


Pane Bůh, tady Anna

Autor: Fynn, Šenkeřík Ladislav

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 154 str.

Anotace:

Ve třicátých letech našel Fynn při potulkách ulicemi londýnského East Endu malé děvčátko Annu, a jelikož nebyl schopen zjistit, kde Anna bydlí, vzal ji s sebou domů do bytu své matky. Fynn si s Annou po večerech vyprávěl a hrál, mluvili spolu o životě a obzvlášť o přírodních vědách a matematice a Anna mu povídala své "úvahy" o Bohu, kterého dětsky oslovovala "Pane Bůh", když se mu svěřovala se všemi svými názory a těžkostmi. Nevinný, ale pronikavý pohled Anny na svět přiměl Fynna, aby sám pro sebe přeformuloval vlastní názory. Kniha dnes patří ke klasické četbě nejen v anglicky mluvících zemích.


Pane faráři, já vás budu muset zabít!

Autor: Barhoň Jiří

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 119 str.

Anotace:

Když je někdo patnáct let člověkem, stane se občanem a dostane na to úřední doklad, který s sebou nocí po celý život. Když je někdo patnáct let knězem (což je můj případ), nedostane nic, ale jeho život je tím poznamenán také. Jak a čím, to je napsáno v této knížce, která je v jistém smyslu mojí kněžskou občankou.


Pane, ať slyším

Autor: Holík Martin

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2010, 89 str.

Anotace:

Texty jsou výběrem z několika set rozhlasových úvah a zamyšlení, pronesených autorem ve vysílání Proglasu v letech 1997 – 2009, nejčastěji v rámci pořadu Myšlenka na den.


Paní M.

Autor: Eliášková Věra

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1991, 103 str.

Anotace:

V knize je popisován příběh dětí, které vyrůstají v dětském domově a při povolených vycházkách mimo dětský domov naleznou cestu k víře a k Panně Marii.


Pankáč v kostele

Autor: Dovala Juraj Jordán

Kategorie: zamyšlení

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 80 str.


Panna ve zbroji

Autor: Twain Mark

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Blok, 1992, 219 str.

Anotace:

Je knihou o věrnosti, statečnosti, víře a pokoře. Líčí nejpodivnější životní historie sedmnáctileté dívky, která se stala zachránkyní Francie. O jejím osudu vypráví mark twain ústy Ludvíka de Conte, sekretáře a pážete Johanky, druha jejích dětských her, přítele, který s ní setrval od začátku do konce, a byl také poslední, koho se její ruka dotkla na této zemi.


Paradoxní Bůh

Autor: Efraim bratr

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 54 str.

Anotace:

Bratr Efraim, zakladatel Společenství Blahoslavenství, nám nabízí sbírku svých myšlenek. Témata jsou rozmanitá: umění, poslušnost, utrpení, duchovní boj... Autor nechce mentorovat, vyzývá. Stejně jako Bible (a ostatně i celý duchovní život) jsou i tyto myšlenky plné paradoxů. Není snad naše záchrana, kříž, paradox všech paradoxů? Evangelium mluví v paradoxech, neboť Bůh je paradoxní.


Páter Pio

Autor: Schug John A.

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Presto Press, 1992, 187 str.

Anotace:

Životopis padre Pia, známého díky mnoha zázrakům i možnostem bilokace (být na dvou místech zároveň).


Patriarchové

Autor: Brandstaetter Roman

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Cesta, 1996, 127 str.

Anotace:

Příběh Izáka a jeho syna Jákoba. Apokryfní vyprávění příběhu ze Starého zákona o Izákovi a Jákobovi.


Perly a chléb

Autor: Hrbata Josef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Řím, 1969, 549 str.

Anotace:

Tento titul dřívě vyšel u nás poprvé jako jediný katolický výklad Bible. Obsahuje přehled 4 evangelií, rozjímání nad nimi, seznam podobenství a přirovnání v evangeliích, seznam zázraků Páně, nesení kříže a smysl utrpení, sedmé slovo Páně na kříži - modlidba umírajícího.


Pět cest k radosti

Autor: Zvěřina Josef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1995, 260 str.

Anotace:

ybrala a uspořádala Jolana Poláková K nedožitým 90. narozeninám českého teologa vychází – od roku 1995 již potřetí – výbor z jeho nejvýznamnějších textů: od teologických statí přes dopisy představitelům komunistické moci až po komorní duchovní úvahy. Tento průřez Zvěřinovým celoživotním dílem je doplněn základní biografií a bibliografií, předmluvou Oto Mádra a úryvky z biografického rozhovoru s Marií Rút Křížkovou. Trvalý zájem čtenářské veřejnosti o Zvěřinovo dílo potvrzuje, že inspirující síla Zvěřinova tvořivého myšlení je v nových situacích stále znovu a hlouběji oceňována.


Pier Giogrio Frassati

Autor: Risso Paolo

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Portál, 1992, 163 str.

Anotace:

Portrét člověka, jak ho viděl autor...


Píseň o Bernadettě

Autor: Werfel Franz

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1989, 379 str.

Anotace:

Slavné dílo Franze Werfla je vlastně dokumentární román, který na základě faktů vypravuje o životě Bernadetty Soubirousové, chudobného a neduživého děvčátka z pyrenejského podhůří. Autor jej napsal r. 1941, krátce poté, co se mu podařilo uprchnout před hitlerovským nacismem z okupované Francie. O pohnutkách, které ho k tomu vedly, říká: ,,V červenci roku 1940 jsem ve chvíli velké tísně slíbil před jeskyní v Lurdech, že vyváznu-li z nebezpečí a bude-li mi dopřáno dospět k spásnému pobřeží Ameriky, zazpívám Píseň o Bernadettě, a to dříve než se pustím do nějaké jiné práce..."


Po dobrém nebo po zlém?

Autor: Matějček Zdeněk

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1994, 109 str.

Anotace:

O výchovných odměnách a trestech – Umění odpouštět – Výchovné prostředky a situace pro jejich využití.
Význam odměn a trestů je ve výchově zřejmě stále týž. Jen v různých dobách a společnostech se jedno nebo druhé více nebo méně zdůrazňuje, uplatňuje nebo hlásá a praktikuje. Autor si dovoluje pozvat čtenáře, aby se spolu s ním laskavě zamýšleli, proč, kdy a jak máme dát ve výchově svých dětí přednost tomu „po dobrém“ nebo „po zlém“. Rozumět sobě a rozumět dítěti, to už je první krok na cestě výchovy.


Po Tvých stezkách

Autor: Špidlík Tomáš

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Societas, 1994, 261 str.

Anotace:

Kdo se ponenáhlu seznámí se zásadami křesťanské mravnosti, objeví, že nejsou ani složité, ani neuskutečnitelné. Skleněný krystal rozloží jeden duhový paprsek do různých barevných odstínů.


Pocity viny a jak jim čelit

Autor: Sonet Denis

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 60 str.


Pohádky

Autor: Wilde Oscar

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Odeon, 1984, 220 str.

Anotace:

Slavné Wildovy pohádky z jeho dvou sbírek Šťastný princ a Dům granátových jablek rafinovaně propojují záměrně prosté výrazové prostředky s nesmírně vizuálně působivou obrazností a ušlechtilým etickým poznáním.


Pohleděl na něho s láskou

Autor: Balík Jan

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2001, 101 str.

Anotace:

Kniha v deseti poutavě zpracovaných tématech přibližuje nejzákladnější oblasti křesťanského života mladého člověka. Je určena především mladým lidem, kněžím a katechetům.


Pochybnosti otce Browna

Autor: Chersteron G. K.

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1974, 177 str.

Anotace:

Soubor detektivních povídek, spojených postavou detektiva amatéra (Divné kroky, Létající hvězdy, Špatný tvar, Zpěv létajících ryb, Šíp z nebes, Proroctví psa, Kladivo boží, Kletba rodu Darnawayů, Skandál otce Browna). Autor neučinil ve svých příbězích napínavý děj či odhalený zločin cílem vyprávění, ale spíše klíčem k tajemství lidského srdce.


Pojď, buď mým světlem

Autor: Matka Tereza

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 479 str.

Anotace:

Soukromá korespondence světice z Kalkaty.

Matka Tereza se už za svého života stala doslova symbolem milosrdenství pro lidi všech vyznání a životních cest. Její péče o nemocné, umírající a chudé, žijící na okraji společnosti, se setkala s uznáním a úctou po celém světě. Lidé obdivovali její prostotu a opravdovost a byli přitahováni radostí a pokojem, které z ní vyzařovaly. Málo se však zatím vědělo o jejím skrytém duchovním životě a o jejích vnitřních zápasech. Skoro nic také nebylo až do současné doby známo o zjevení, v kterém jí Kristus odhalil poslání jejího života: Pojď, buď Mým světlem.
Otec Kolodiejchuk v této knize zpřístupňuje korespondenci Matky Terezy a další dosud nepublikované texty: její deník, zápisky z duchovních cvičení, veřejné promluvy, svědectví o jejím životě… Zachycuje tak všechny podstatné události jejího života a povolání. Můžeme spatřit pravou tvář její svatosti a odhaluje se nám celá hloubka a dramatičnost jejího vnitřního života. Matka Tereza zde vystupuje jako mystička, jejíž vnitřní život hořel ohněm služebné lásky a jejíž nitro bylo připravováno a očisťováno silnými zkouškami víry a skutečnou temnou nocí duše.


Poklad z Lemberka

Autor: Bahounek Tomáš

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1995, 146 str.

Anotace:

-

 


Poklady pod sněhem

Autor: St. John Patricia Mary

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Samuel, 2002, 202 str.

Anotace:

Děj knihy se odehrává ve švýcarských horách. Hlavními postavami jsou 11-letá Annetta a 5-letý Daniel Burnierovi a Lucien Morel, který je spolužákem Annetty. Annetta a Dani vyrůstají s babičkou a otcem. Matka jim zemřela, když se narodil Dani a od té doby ho vychovávala hlavně starší sestra. Brzy však začíná velký spor Anette a Luciena, který, jak se zdá, nebude mít konce. Dokážou si děti vzájemně odpustit a nebo zůstanou navěky nepřáteli?


Pokora a zakoušení Boha

Autor: Grun Anselm

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 62 str.


Pollyanna: druhá kniha radosti

Autor: Porter Elempr H.

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Signum Unitatis, 1991, 278 str.

Anotace:

 

 


Pollyanna: první kniha radosti

Autor: Porter Elempr H.

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Signum Unitatis, 1991, 233 str.

Anotace:

 

 


Pomóóóc! Doktor se topí…

Autor: Kortooms Toom

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1992, 207 str.

Anotace:

Úsměvný román, ve kterém holandský autor bezprostředně a s chutí vylíčil rázovité postavy venkovanů ze zapomenutého koutu jižního Fríska.
Řadu humorných epizod spojuje postava svérázného venkovského lékaře, proslaveného po celém kraji nejen svým drsným a srdečným humorem, ale i originálním způsobem léčby, láskou k dětem a dobročinností. Lékařova sympatie k nejchudším obyvatelům vyvrcholí v rozsáhlé akci, která má těmto lidem zajistit lepší a důstojné žití a která je také nakonec korunována úspěchem.


Popoupo

Autor: Holasová Zuzana

Kategorie: děti

Vydavatelství: Paulínky, 2013, 191 str.


Poprask v Betlémě

Autor: Hudák Michal

Kategorie: děti

Vydavatelství: Polárka , 2002, 24 str.


Poselství shůry

Autor: Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 149 str.

Anotace:

Jedná se o 50 andělských inspirací pro všední den. Na silvestrovském večírku se sešel kroužek lidí, kteří by rádi začali Nový rok nejen sektem a ohňostrojem. Kdosi napsal na padesát kartiček padesát andělů pro příští rok a vyzval účastníky, aby si každý jednoho vytáhl. Na kartičkách je napsáno padesát postojů, které by měly dát našemu životu směr. Můj život se pochopitelně nedá určovat všemi padesát postoji najednou, ale budu-li se rok cvičit v jednom postoji, pak to ovlivní celý můj život, pak se ve mně zrodí něco nového…


Poslušnost

Autor: Cantalamessa Raniero

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1993, 61 str.

Anotace:

Slovo "poslušnost" zní moderním uším nesympaticky. Kdepak je lidská důstojnost, svoboda, seberealizace?... A přece se bez této diskriminované ctnosti neobejde žádné lidské soužití, ať rodina, pracoviště, klášter, stát... Proto obrací autor ve své knize pozornost čtenáře na její pramen, na samotného Boha. To je poslední instance veškeré poslušnosti, ať je prokazována kterékoli pozemské autoritě. Po vzoru Krista "poslušného až k smrti", ale právě proto "vítěze nad smrtí"!

 


Potká jezuita františkána

Autor: Peyrous - Pompingnoliová

Kategorie: humor

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 79 str.


Potkala jsem velkou lásku

Autor: Pfau Ruth

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Signum Unitatis, 1991, 119 str.

Anotace:

Životopis lékařky, misionářky malomocných v Pákistánu Dr. Ruth Pfau z řádu Dcery Mariina srdce.


Potopa

Autor: Maňásek Luděk

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Granit a Artia, -, 12 str.

Anotace:

O potopě...


Potřebuji tvou lásku

Autor: Campbell Ross Dr.

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Návrat domů, 1996, 119 str.

Anotace:

Tuto knihu ocenili mnozí rodiče, pedagogové a další lidé, přicházející do styku s dětmi mezi druhým a dvanáctým rokem. Autor, který je profesorem pediatrie a psychiatrie na universitě v Tennessee, pomáhá ve své práci porozumět důležitosti bezpodmínečné lásky pro zdravý vývoj dítěte. Kniha obsahuje množství příkladů a pomáhá tak vidět nejen význam role rodičů, ale stává se praktickou přiručku pro každodenní kontakt s dětmi.


Pouť za sv. Kateřinou Sienskou

Autor: Lízna František

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Cesta, 2010, 139 str.

Anotace:

Deník psaný na pěší pouti z Vyšehorek do Sieny a Říma není pouze cestopisem,
ale i svědectvím o osobnosti autora: je z něj zřejmá jeho mužná houževnatost
pokořující překážky, soucítění a solidarita s lidmi i zvířaty, citlivá
pozornost vůči smyslovým vjemům a smysl pro krásu, mimořádná vnitřní svoboda
projevující se nekonvenčním myšlením a jednáním, suchý humor na hranici
absurdna, hluboká oddanost církvi i kritičnost vůči ní, především však celou
jeho bytost prostupující samozřejmá, sebevědomá a sugestivní zbožnost.


Povídání o manželství

Autor: Polívka-Dolista-Dřímal

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1999, 191 str.

Anotace:

Psychologická a teologická perspektiva.
Soubor třech studií se snaží o pohled na manželskou problematiku. První část je koncipována z hlediska psychologického, pedagogického a sociologického. Má těžiště jednak v oblasti prevence, stejně jako v přehledu problémů, které se mohou vyskytnout. Druhá a třetí část jsou zpracovány z hlediska pastorace. Předkládaná publikace má navodit otázky čtenářů, provokovat k hledání odpovědí, i povzbudit ty, kteří se na manželství připravují nebo kteří v něm žijí.


Povídej mi o lásce

Autor: Quoist Michel

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1994, 212 str.

Anotace:

Úvahy o lásce, v nichž se autor pokouší odhalit její krásu, velikost i nároky. Texty jsou přioděny příběhem: jeden mladý člověk navštěvuje mudrce, který jej provází při jeho objevování lásky.


Povídky otce Browna

Autor: Chesterton, Gilbert Keith

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: SNDK, 1996, 144 str.

Anotace:

Výbor z detektivních povídek s hlavním hrdinou otcem Brownem a úředníkem panem Pondem.
Autor napsal celkem 48 povídek s oblíbenou postavou kněze, který si libuje v paradoxu, filozofické úvaze i v jemném humoru. Tento výbor jich uvádí 19. Do souboru je též zařazen výbor z Paradoxů p. Ponda, v nichž hlavní hrdina v kroužku svých přátel vypráví historky či anekdoty s tajemstvím, které svým svérázným způsobem uvažování objasňuje.


Povídky z verandy

Autor: Gulley Phillip

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 2001, 141 str.

Anotace:

Povídky vznikly na základě esejů, jež psal pro bulletin svého církevního shromáždění. Zavádí čtenáře do amerického městečka Danville, kde se odehrávají drobné lidské příběhy, stejné jako kdekoli na světě. Podává je s neobyčejně vlídným humorem a pochopením pro lidské slabosti. V dnešní uspěchané době, kdy spousta z nás vede život v anonymitě velkoměst, nás jistě osloví historky psané srdcem.


Pozvání k přímluvné modlitbě

Autor: Cyril John

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2013, 100 str.

Anotace:

Autor je toho názoru, že stojíme na prahu zlatého věku přímluvné modlitby. Navzdory tomu, kolik pozornosti se věnuje v současnosti potřebě přímluvné modlitby, nenajdeme na toto téma dostatek kvalitní literatury. Kniha chce inspirovat mnohé lidi k tomu, aby zatoužili přijmout konkrétní závazek k apoštolátu přímluvné modlitby. Každý křesťan je totiž povolán k přímluvné modlitbě a většina z nás by se měla přimlouvat mnohem víc, než jsme zvyklí. Jako věřící jsme povoláni k jedinečnému poslání: nejen abychom žádali o konkrétní věci, ale abychom stáli ve víře a lásce před Bohem za druhé lidi, tak jako praotcové Izraele i proroci, tak jako celé generace světců.
Kéž Duch svatý podněcuje stále více jednotlivců, modlitebních řetězců i center pro přímluvnou modlitbu v církvi, abychom se „postavili do trhliny“ před Boží tváří (srov. Ez 22,30) a přimlouvali se za příchod Božího království.


Pramen radosti

Autor: Ange Daniel

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2012, 211 str.


Prameny světla

Autor: Špidlík Tomáš

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Refugium Velehrad, 2009, 471 str.

Anotace:

Příručka křesťanské dokonalosti. Duchovní život je přítomností Boží osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý.


Prázdné ruce

Autor: Ziescheová Maria Calasanz

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Portál, 1993, 199 str.

Anotace:

Hlavním hrdinou tohoto románu je opat Berno z Reichenau (1008 - 1048). Berno, mnich říšského opatství na Prümu v Eifelu, byl tehdejším králem Jindřichem II. jmenován opatem kláštera v Reichenau, který byl v troskách. Mladý učenec nemá zdánlivě žádné předpoklady pro tento těžký úřad. V tvrdém učebním procesu se stává dobrotivým otcem svých mnichů a prostých lidí na ostrově, kterým především patří jeho láska. Mocní tehdejší doby křižují jeho životní cestu. Zakouší projevy přízně i pokořování. Jeho cesty ho zavedou do Říma, do Toulu, do Bamberku... Vždy znovu se rád vrací na svou milovanou Augii; zde našel i své místo posledního odpočinku.


Princ Kaspian

Autor: Lewis C. S.

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Návrat domů, 1998, 240 str.

Anotace:

Narnie… kde zvířata mluví… kde stromy chodí… kde právě začíná bitva… Princ Kaspian, oloupený o své právo na trůn, shromažďuje armádu, aby zbavil zemi falešného krále. Ale nakonec je to čestný souboj mezi dvěma muži, který má rozhodnout o osudu celé země.


Proč chodíme do kostela?

Autor: Sokol Jan

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2013, 56 str.

Anotace:

Prof. Jan Sokol se pokouší najít obyčejnou lidskou odpověď na jednoduchou, ale pro mnohé palčivou otázku. Ve středu jeho pozornosti je eucharistická bohoslužba a její mnohé významy v životě křesťana. S důkladností sobě vlastní nás uvádí do širších souvislostí tématu, a přitom se snaží hovořit jazykem přístupným pro nejširší čtenářskou obec. Knížka je určena těm, kdo do kostela chodí dobrovolně a rádi, i těm, kdo přirozenou motivaci nemají a potřebují najít hlubší smysl svého počínání.


Proč jdeme mladým na nervy

Autor: Tanská Nataša

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Motto, 2001, 129 str.

Anotace:

Autorka populární knihy Vyznáte se v tlačenici? aneb Úvod do štikologie se tentokrát věnuje problémům soužití dvou i tří generací. Vztahy v rodině nejsou vždy jednoduché. Proč tomu tak je? Jak tomu čelit? A co v žádném případě nedělat?


Proč jsou šťastné děti šťastné

Autor: Biddulph Steve

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1997, 139 str.

Anotace:

Proč je tolik lidí nešťastných? Mnozí rodiče způsobují svým dětem celoživotní problémy tím, že je učí mít negativní vztah k sobě samým. Steve Biddulph ve své praktické a humorně napsané knize nabízí pomoc při komunikaci s dětmi od nejútlejšího věku až do doby dospívání. Nápaditým způsobem probírá důležitá témata: pozitivní a asertivní výchova, význam širší rodiny a dalších vztahů pro rozvoj dítěte pomoc dětí s domácími prácemi, jak reagovat na dětský vzdor, jak pomoci dětem vyrovnat se s nepříjemnými zážitky, jak pomoci dětem lépe se vyjadřovat. Při tom všem povzbuzuje rodiče, aby byli víc sami sebou, přísnější a současně láskyplnější, pevnější i uvolněnější. Ukazuje, jak opustit staré negativní přístupy k dětem a plně prožívat radost z nich i ze života.


Proč právě já

Autor: Panrazzi Arnoldo

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 87 str.

Anotace:

"Proč právě já?" Jak to Bůh může dopustit? Co jsem udělal zlého? Bůh mě nemá rád! Podobné výroky lze slyšet z úst lidí stižených bolestí a utrpením. Jejich reakce jsou shrnuty a tematicky roztříděny ve "slovníku" bolesti, který zpočátku pouze informuje, ale postupně přechází k výkladu a snaze o správné pojetí problému. Upozorňuje a varuje ty, kteří chtějí bližního utěšovat, aby to nečinili lacinými frázemi, zdánlivě orientovanými na Boha. Snad nejkrásnější je pasáž z fiktivní rozmluvy lidské duše s Bohem, vyčítá Pánu, že ji opustil právě tehdy zmizela Boží stopa vedle její lidské. Skutečnost byla opačná: Stopa člověka zmizela, protože Pán jej nesl ve svém náručí.


Proč žít, proč umírat

Autor: Powell John

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1995, 203 str.

Anotace:

Zápas o živou víru v odlišném světě.


Proměňující moc víry

Autor: Grün Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1998, 47 str.

Anotace:

K lásce se nemusíme nutit, ona vyrůstá z víry. Jen musíme své chování uvést v soulad s naším způsobem vidění. Jinak jsme v sobě rozpolceni. Nemusíme však v sobě konstruovat nějaké city lásky. Objevíme-li v druhém touhu po dobru, pak i v nás nabudou vrchu pozitivnější city. Milovat znamená dělat druhého dobrým, proměňovat jej v člověka lepšího a dokonalejšího.


Promluvy o Duchu svatém

Autor: Journet Charles

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Krystal, 2009, 133 str.

Anotace:

„Otec Journet“ uměl jedinečným způsobem a pomocí průzračně prostého jazyka otevírat mysl posluchačů, aby chápali i ta nejhlubší tajemství víry, dokázal probouzet žízeň po poznání pramenů, učil věřící hledat svobodu v setkání s Boží nádherou. Jakoby nevědomky jim zároveň předával oheň a mír, kterým hluboká kontemplace naplnila jeho vlastní srdce. Promluvy o Duchu svatém rovněž patří ke skupině knih vzešlých z duchovních cvičení.


Promluvy o milosti

Autor: Journet Charles

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Krystal OP, 2006, 112 str.

Anotace:

Autorem je významný teolog 20. století, jeden z těch, kteří připravovali II. vatikánský koncil. Přestože teologické téma milosti prošlo v posledních desetiletích velkými proměnami, toto klasické dílko si zachovává svou pravdivost a aktuálnost. Jedná se o rekolekční promluvy, které jsou díky svému obraznému stylu výkladu přístupné širokému čtenářskému publiku.


Proti své vůli - příběh Jonáše syna Amittajova

Autor: Brandstaetter Roman

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Cesta, 1995, 119 str.

Anotace:

Rabbi Roman nám, Ninivetským 21. století, zpřístupňuje nekazatelskou, navýsost uměleckou formou strhující příběh vzpoury biblického proroka Jonáše, zaslepeného vlastní důležitostí, proti Hospodinovým plánům.


Protože navždy trvá dlouho

Autor: Jeroným otec

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1993, 178 str.

Anotace:

Kdo je mnich? Je to člověk stojící mimo náš svět? Je odchod do kláštera rezignací a únikem před neradostnou skutečností moderní konzumní společnosti? Rodí se mnišské povolání ze zoufalství, nebo z lásky? Na všechny tyto otázky najdeme odpověď ve fascinující, hluboké a pravdivé zpovědi starého cisterciáckého mnicha. Tato kniha není určena uzavřenému okruhu řeholníků, nýbrž zcela záměrně a systematicky otevírá "třináctou komnatu" laikům, křesťanům, zkrátka všem těm, kterým v srdci neschází ona "citlivá struna", kterou dokáže naladit pouze Bůh - pokud mu ji ovšem dáme k dispozici. A pak poznáme, že být mnichem je něco zcela přirozeného, něco navýsost lidského, něco, bez čeho se svět neobejde


Průvodce křesťanským rodičovstvím

Autor: Wright Oliver

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Samuel, 2004, 233 str.

Anotace:

Alarmující počet dětí z křesťanských rodin opouští církev na prahu dospělosti. Rodiče se oprávněně ptají, co mohou udělat proto, aby svým dětem dokázali předat svou víru. Základní myšlenkou této knihy je pomoci rodičům vychovávat své děti tak, aby svůj život založily na osobním vztahu s Ježíšem Kristem a vyrostly ve zbožné a zralé muže a ženy. Autoři tento úkol nahlížejí očima rodinného poradce a psychologa a radí, jak vytvořit podmínky růstu dětí, které si zamilují Krista a zbudují si svou celoživotní osobní víru. Kniha plná praktických rad, životních příběhů a biblických příkladů je skutečnou encyklopedií křesťanského rodičovství, která bude rodičům velkou pomocí při nádherném a náročném úkolu - výchově dětí v dospělé milující Krista.


Průvodce modlitbou – Dopisy Malcomovi

Autor: Lewis C. S.

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 103 str.

Anotace:

Podtitul: Dopisy Malcolmovi. Netradiční formou zpracované stále aktuální téma křesťanské spirituality: osobní modlitby. Autor, příslušník anglikánské církve, glosuje formou dopisů svému imaginárnímu příteli Malcolmovi nejrůznější aspekty osobní modlitby, často břitkým perem odhaluje nedostatky v křesťanském přístupu k rozhovoru s Bohem, dotýká se nedostatků v náboženském životě své církve, platnost jeho odsudků malosti a nedokonalosti má nadkonfesionální platnost. Jakkoli je jeho kniha kritická k nedostatkům, jejím jediným cílem je přivést přítele Malcolma - a tudíž i čtenáře - k niternému, upřímnému a důvěrnému vztahu k Bohu. I v této knize prokázal autor neobyčejnou znalost lidské psychiky, vlastní odbornou erudovanost, ale především hloubku svého vlastního náboženského prožitku. Neodmyslitelným autorovým atributem je i příslovečný anglický humor.


Průvodce sektami a novými náboženstvími

Autor: Enroth Ronald

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Návrat domů, 1994, 186 str.

Anotace:

Kniha podává základní informace o Bahaí, Hare Kršna, Svědcích Jehovových, Mormonech, Transcendentální meditaci, Církvi sjednocení a dalších nekřesťanských sektách spolu s křesťanským pohledem na jejich učení a praktiky.


První kroky v modlitbě

Autor: Guardini Romano

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1991, 166 str.

Anotace:

Pařížský kardinál vede prostě a spontánně na duchovní cestě každého, kdo se vydává za Kristem nebo se k němu vrací. Kromě praktických rad a povzbuzení najdeme v knize skrze uvedení do modlitby také „umění žít“ – protože člověk se modlí tak, jak věří a žije tak, jak se modlí.


Pryč s černými myšlenkami

Autor: Pralong Joël

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Paulínky, 2012, 111 str.

Anotace:

Negativní myšlenky, které tak často vedou k napětím ve vztazích a vyvolávají nechuť k práci či nevysvětlitelnou úzkost, se někdy zdají být opravdu neodbytné. Navíc, nejsou vůbec zřídkavým jevem, vždyť zápas s myšlenkami, které člověka odvádějí od radostného plnění Boží vůle, byl znám již pouštním otcům z raných dob křesťanství. Joël Pralong dobře zná tyto duchovní nástrahy a umí je výstižně popsat. Zná však a umí stejně přístupně nabídnout i účinné prostředky, jak se jim postavit: Ježíšova modlitba, rozjímání Božího slova, modlitba chvály a mariánské modlitby.


Přehled křesťanské etiky

Autor: Skoblík Jiří

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karolinum, 1997, 319 str.

Anotace:

Kniha nás uvádí do přehledu křesťanské etiky. Byla vydána na skriptum.


Překročit práh naděje

Autor: Jan Pavel II.

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Miláno, 1994, 195 str.

Anotace:

Jak se papež modlí? Pro koho a zač? Mohou se křesťané poučit v islámu a buddhismu? Na tyto a další otázky italského spisovatele a žurnalisty Vittoria Messoriho odpovídá Jan Pavel II. Nevyhýbá se ani velmi osobním tématům.


Přelévat moře

Autor: Dobraczynski Jan

Kategorie: beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 194 str.


Přervaný život, Děníky z let 1941 - 1943

Autor: Hillesum Etty

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 255 str.

Anotace:

Válečné zápisky mladé holandské Židovky se na západě setkaly s náležitým uznáním. Etty si navíc uvědomovala svůj literární talent - chtěla se v budoucnosti stát spisovatelkou. To přání se jí paradoxně splnilo mnoho let po smrti. Její dílo se trvale zapsalo do evropské kultury jako veliké svědectví vítězství postoje milosrdenství a služby nad krutostí a nenávistí hlásanou a uplatňovanou totalitární ideologií.


Příběhy dosud živé!

Autor: Fankhauser G.

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: S.n., 1980, 200 str.

Anotace:

Pomůcka pro všechny, kdo má vypravovat dětem příběhy Písma v nedělní škole i pro každého, kdo má vyučovat náboženství.


Příběhy k prvnímu Svatému přijímání

Autor: Brenni Paolo, Nusbauer Paul

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Signum Unitatis, 1991, 31 str.

Anotace:

Příběhy k prvnímu Svatému přijímání


Příběhy k prvnímu svatému přijímání

Autor: Breni - Nussbaumer

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Signum Unitatis, 1991, 31 str.

Anotace:

Prostým slohem vyprávěné příběhy budou naším dětem dobrým průvodcem na cestě k milujícímu Otci. Tato knížka se hodí pro nejmenší čtenáře, zvláště pak jako dárek k prvnímu svatému přijímání.


Příběhy o Pánu Ježíši

Autor: Smitt Timothy Dudley

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1995, 90 str.

Anotace:

Příběhy o Pánu Ježíši.


Příběhy pro uzdravení duše

Autor: Bermejo José Carlos

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2010, 103 str.

Anotace:

Krátké povídky, které symbolicky i s humorem ukazují na závažné aspekty lidského chování a nesou v sobě nějaké ponaučení. Každý příběh je zakončen několika náměty k vlastnímu zamyšlení, takže je lze použít i pro duchovní cvičení nebo práci ve společenství, v katechezích starších dětí i mládeže.


Příběhy psané životem

Autor: Lefévre Pierre

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Portál, 1994, 159 str.

Anotace:

Zkušenost předáváme tím, že o ní vyprávíme. Od deseti let jsem rád četl, někdy i tajně v noci, krátké a poutavé příběhy.Teprve později jsem poznal, jak jich využívat při výchově. Ve škole při vyučování křesťanské etiky měla metoda krátkých literárních textů, kterým všichni rozumějí a které si dobře zapamatují veliký úspěch. Proto také podtitul této knihy zní: Velké pravdy v malých příbězích. (autor)


Příběhy ze starověké Palestiny

Autor: Bardtke Hans

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Vyšehrad, 1988, 300 str.

Anotace:

Podtitul: Tradice, archeologie, dějiny Kniha podává obraz významných dějinných událostí palestinského starověku.


Přichází puberta

Autor: Joyeux Henri

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1994, 102 str.

Anotace:

Zkušenosti, které autor získal při mnoha veřejných přednáškách pro mladé lidi a z osobních kontaktů se všemi generacemi, ukazují, že dnes jistě víc než kdy jindy si lidé kladou otázky týkající se problémů života a lásky. V této knížce sexuální výchovy pro deseti až třináctileté se autor snaží probrat tuto tématiku do hloubky, s vhodným odstupem a s nutnou dávkou zdravého rozumu. Vyhýbá se zjednodušujícím schématům, podbízivosti a módním trendům a chce pravdivě odpovědět na všechny otázky.


Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu

Autor: -

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Robinson, 2012, 200 str.

Anotace:

-


Přístupy k Bibli

Autor: Hechtová Anneliese

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 79 str.

Anotace:

Metody pro studium Bible. Úvodní kurz


Ptačí zpěv

Autor: Mello Anthony de

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Cesta, 1997, 162 str.

Anotace:

Příběhy se líbí všem, a právě příběhy najde čtenář v této knize – příběhy křesťanské, buddhistické, zenové, chasidské, ruské, čínské, indické… příběhy staré i nové. Nejznámější a ve světě nejpřekládanější kniha příběhů Anthony de Mella.


Ptali jste se na Boha

Autor: Frossard André

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1992, 120 str.

Anotace:

Člen francouské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.


Puberta je, když začínají s rodiči potíže

Autor: Arltová Marianne

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1994, 134 str.

Anotace:

název knihy je vypovídající :)


Purpurová země

Autor: Hudson W. H.

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1971, 214 str.

Anotace:

Autor prožil většinu svého života v Jiřní Americe a v knize vzpomíná na své manželství s mladičkou Argentinkou a jejich život v "Purpurové zemi".


Půst

Autor: Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1995, 56 str.

Anotace:

Známý benediktinský autor své dílo věnoval jednomu z důležitých momentů duchovního života, který se stal v praxi církve v poslední době tak trochu popelkou. Grün poukazuje na právoplatnost a nezbytnost postu pro zdravý a vyvážený duchovní růst z různých hledisek: biblického, lékařského, psychologického i z postní praxe prvotní církve - m.j. mnoha citáty starých církevních otců a mistrů a mistrů duchovního života. Kniha může být velkou pomocí po jednotlivce i skupiny všech stavů v církvi, jak znovu pro sebe objevit poklad, který se v postu skrývá.


Půst I.

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2002, 132 str.

Anotace:

Čtení na každý den pro celé rodiny. Postní doba – od Popeleční středy až po Velký pátek, čtyřicetidenní cesta na Kalvárii. Smutná vyhlídka? Kdepak… Vážná? To ano. Ale především na každém kroku spojená s Ježíšem, který nás tak miloval, že za nás podstoupil cestu kříže. Postní cesta je tedy cestou lásky. A nad to nic krásnějšího není a ani být nemůže. „Půst I“ jako další knížka edice Večerní čtení čtenáře v jednotlivých příbězích i ve čtení na pokračování zavede na cestu lásky dětí i jejich dospělých průvodců.


Putování k pravdě

Autor: Stinissen Winfrid

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1998, 119 str.

Anotace:

Autor této knihy je mužem modlitby, naslouchání a kontemplace. V šestadvaceti úvahách dává čtenáři impuls, aby se dal na cestu k témuž. Jde o duchovní četbu v pravém smyslu slova a vzhledem k tomu, že autor je karmelitán, lze vytušit jeho vlastní duchovní směřování.


Quo vadis

Autor: Sienkiewicz Henryk

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1986, 650 str.

Anotace:

Historický román významného polského prozaika, v němž na pozadí Neronova a Petroniova Říma vylíčil podstatu moci, kterou člověku dává mravní čistota a láska. Bohatství a pompézní sofistikovanost Říma se postarala o věčnou slávu svých obětí. Nejen Petr i Pavel vykoupili Ježíšovo učení, i nekonečné zástupy umučených prvotních křesťanů se staly nesmazatelným poselstvím víry, že je to láska, která vítězí.


Radost být ženou a čím k tomu může přispět muž

Autor: Trobischová Ingrid

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Signum Unitatis, 1991, 101 str.

Anotace:

Kniha o manželství a o problémech s nimiž se setkává žena v souvislosti nejen s manželstvím, ale se svým ženstvím vůbec.


Radost pro všechny

Autor: Vries Anne de

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Blahoslav, 1971, 103 str.

Anotace:

Novozákonní příběhy. Vyprávění Anne de Vries přeložil Zdeněk Svoboda.


Raduji se s tebou

Autor: dětské modlitby

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Portál, 1991, 36 str.

Anotace:

Dětské modlitby.


Rady k modlitbě

Autor: Meskin Matta el

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 76 str.


Rady zkušeného ďábla

Autor: Lewis Clive Staples

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 144 str.

Anotace:

Jde snad o nejvtipněji podané reálie „ze života pokušitelů“. Hlavní postavou příběhu je zkušený ďábelník, který formou dopisů a instrukcí radí elévovi v pokušitelském úřadu. Spojenými silami se pokouší zničit život konkrétního člověka. Lewis bravurně vystihl to, s čím se každý z nás ve svém životě denně setkává: pohrdání druhými, pokrytectví, zákonictví, pocit výjimečnosti, pocit mimořádné svatosti, propady do depresí, skepse a pochybnosti.
Rady zkušeného ďábla jsou nejenom vtipným čtením, nýbrž nám umožní nahlédnout více do zákulisí duchovního světa...


Raněný pastýř

Autor: Ange Daniel

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 111 str.

Anotace:

Alegorický příběh hledajícího teenagera. Vzpoura mládí je zde konfrontována s postavou laskavého a trpělivého pastýře, kterému nevadí posměch a pohrdání. Hlavní hrdina se tak dovídá, že skutečná láska se rodí uprostřed jeho srdce.


Rány zhojené láskou

Autor: Ange Daniel

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2011, 102 str.

Anotace:

Působení Ducha svatého v Terezii z Lisieux / Už od počátků charismatické obnovy ve Francii bylo více pozorovatelů zasaženo jistými podobnostmi duchovní zkušenosti svaté Terezie z Lisieux a základními zkušenostmi prvních charismatických modlitebních skupin a komunit...


Rekolekce s Karlem Čapkem

Autor: Weclawski Tomasz

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 67 str.

Anotace:

Polský vysokoškolský profesor použil několik úryvků z Čapkova díla k cyklu úvah a meditací, které nám dávají poznat hloubku genia české literatury, jeho hledání Boha, pravdy, ryzosti a krásy.


Reptání a duchovní koroze

Autor: Řežábek Karel

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 69 str.


Rodiče, nebojte se říkat ne

Autor: Delaroche Patrick

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 2007, 138 str.

Anotace:

Publikace definuje úlohu rodiče ve vztahu k zákazům a odůvodňuje požadavek pevné výchovy. Je určená otcům a matkám, kteří mají problém říkat ne.
Práce francouzského psychoanalytika a dětského psychiatra vychází z klinické praxe, tudíž každý výklad je doložen skutečným příběhem. V jednotlivých kapitolách je pojednána role zákazu, silné matky a slabého otce, otázka trestu, autority, rolí v rodině, rodinné struktury, dětské sexuality, problémů vyplývajících z rozchodu páru atd. Autor se věnuje i psychickému a fyzickému týrání, incestu a jeho morálnímu dopadu, složitým problémům dospívání a v neposlední řadě formování osobnosti adoptovaných dětí ve vztahu k mantinelům zákazů


Rodina se modlí

Autor: Hrdlička Josef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1994, 109 str.

Anotace:

Druhé vydání oblíbeného souboru modliteb. Modlitby u stolu, ranní a večerní modlitby, žehnání v rodinném společenství, biblický růženec.

 


Rodinný život

Autor: číslo 1/06

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2006, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 2/06

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2006, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 3/06

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2006, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 4/06

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2006, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 2/07

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2007, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 3/07

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2007, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 4/07

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2007, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 1/08

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2008, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 4/08

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2008, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 5/08

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2008, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 1/09

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2009, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 4/09

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2009, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 5/09

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2009, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 1/10

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2010, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 2/10

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2010, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 3/10

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2010, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 4/10

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2010, 40 str.

Anotace:

 

 


Rodinný život

Autor: číslo 5/10

Kategorie: Časopisy

Vydavatelství: Centrum pro rodinný život Olomouc, 2010, 40 str.

Anotace:

 

 


Rok dona Camilla

Autor: Guareschi Giovannino

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 351 str.

Anotace:

Populární a vtipné příběhy o venkovském faráři a komunistickém starostovi, kteří proti sobě vedou ideologický boj, ale přitom by se jeden bez druhého neobešli, jsou tentokrát zasazeny do padesátých let. Nepochybně patří k nejzdařilejším z celé série.
Co se stane, když farář i starosta propadnou kouzlu nákupů na splátky? Kdo natřel na rudo psa dona Camilla? Jak získat pro městečko, kterému vládne komunistické zastupitelstvo, peníze od amerického emigranta, který nemůže komunisty ani cítit? Co se stane, když komunistický družstevní obchod začne prodávat náboženské předměty pod cenou, aby trumfl místní katolické družstvo? Jaké zbraně si tentokrát zvolí oba dávní rivalové? Buďme si jisti, že ani jeden z nich nevynechá příležitost druhého při každé možné příležitosti popíchnout, což přináší spoustu humorných situací. Obyvatelé italské vesnice si tak během celého roku rozhodně nemohou stěžovat na nudu. Autor je s důvěrnou znalostí povah italských venkovanů vylíčil tak barvitě, že nudit se nebudou ani čtenáři.


Rok v semináři s p. Šuránkem

Autor: Šuránek Antonín, Kotek

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2001, 183 str.

Anotace:

Průvodce seminářem.


Roucho

Autor: Douglas Lloyd C.

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2003, 421 str.

Anotace:

Román Roucho se odehrává v době říše římské za císařů Tiberia a Caliguly, tj. v první polovině 1. století po Kristu. Líčí neobvyklou životní cestu hlavního hrdiny, římského patricije Marcella: Zúčastnil se hostiny na císařském dvoře, kde opilého následníka trůnu hosté oslavovali jako boha. To přišlo Marcellovi k smíchu. Za trest byl proto poslán do nehostinné Gazy v Palestině a ustanoven velitelem tamní římské posádky. Znamenalo to pro něj odloučení od jeho milé dívky Diany i od rodičů, doprovázet ho směl jen věrný otrok Demetrius. Mezi povinnosti posádky římské pevnosti v Gaze patřilo udržovat v Jeruzalémě klid o velikonočních svátcích. Marcellově setnině navíc připadl úkol skutečně „historický“ – ukřižovat Ježíše Krista. Tak se k němu, do jeho vlastnictví dostalo Kristovo roucho. Nebyl to ovšem pouhý kus látky. Brzy se ukázalo, že na toho, kdo se ho dotkne nebo se do něj obleče, mocně působí. Roucho začíná tedy v Marcellově životě zaujímat čím dál tím důležitější místo, až dramaticky změní celý jeho život…


Rouška Veroničina

Autor: Zahradníček Jan

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Vyšehrad, 1990, 155 str.

Anotace:

Kniha obsahuje básnické sbírky "Rouška Veroničina","La Saletta" a "Znamení moci".

 


Rozhlasové přednášky o výchově děti

Autor: Smahel Rudolf

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1997, 126 str.

Anotace:

Autor probírá jednotlivá údobí života dítěte a všímá si otázek rozvíjejícího se duchovního života. Zvláštní pozornost věnuje prvním třem rokům života dítěte, neboť právě toto údobí je rozhodující pro celý další život lidského jedince.


Rozhovory karmelitánek

Autor: Bernanos Georges

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Zvon, 1992, 148 str.

Anotace:

Hra o skutečné události z Velké francouzské revoluce.


Rozhovory s kardinálem Miroslavem Vlkem

Autor: Zajíc Jiří

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Blízká sezkání Praha, 1997, 182 str.

Anotace:

Text je redigovaným přepisem magnetonového záznamu osobních rozhovorů z přelomu roku 1996 a 1997.


Rozmluvy s Bohem

Autor: Carvajal Francisco Fermández

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Paulínky, 2012, 503? str.

Anotace:

Jeden z dílů z ediční řady, která čtenářům poskytuje jednu z možností, jak obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Celkem 7 svazků této edice je určeno pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby.


Rozvoj duchovních řádů v českých zemách

Autor: Němec Jaroslav

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Řím, 1988, 157 str.

Anotace:

 

 


Růst v modlitbě

Autor: Stinissen Guido

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 94 str.

Anotace:

Putování ve stopách Terezie z Avily / Sv. Terezie z Avily se stala v církvi učitelkou vnitřní modlitby a její spisy jsou významnými průvodci na cestě za Bohem. Autor knihy, bosý karmelitán, využívá jejich důkladné znalosti a svých letitých zkušeností s vedením k modlitbě, aby prostým a nezjednodušujícím způsobem přiblížil jak podstatu vnitřní modlitby (přátelský styk s milujícím Bohem), tak i její nutné podmínky (láska k bližnímu, oproštěnost a pokora) a základní rozvoj (meditace, aktivní a pasivní usebrání a modlitba sjednocení).


Řekla Ano - Mučednice v džínách

Autor: Bernallová Misty

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2003, 160 str.

Anotace:

Dvacátého dubna 1999, v den výročí Hitlerova narození, zaútočili dva ozbrojení studenti na střední školu v americkém Coloradu, kde brutálně zabili mnoho lidí. Mezi obětmi byla i sedmnáctiletá Cassie Bernallová. Jeden z mladíků jí přiložil zbraň ke spánku a zeptal se: "Věříš v Boha?" "Ano," odpověděla. Vrah se zasmál a stiskl spoušť.
Cassiina matka vypráví příběh své dcery, která měla za sebou zkušenosti s okultismem, drogami a oddávala se násilnickým představám, aby to vše dokázala odmítnout.
Cassie možná mučednicí je, možná není. Nebyla svatá. Byla však upřímná. A to z ní pro mnohé udělalo symbol víry.


Řezenské ortely

Autor: Neužil František

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1988, 317 str.

Anotace:

Popisuje život knížete Velké Moravy Rostislava.


S Bohem v Rusku

Autor: Ciszek SJ Walter J.

Kategorie: beletrie

Vydavatelství: Paulínky, 2014, 488 str.


S písní kolem světa

Autor: Trapp Maria Augusta

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1971, 232 str.

Anotace:

Autobiografický román vypráví příběh kandidátky noviciátu rakouského kláštera, která je v době meziválečné vyslána řádem, aby nahradila učitelku a vychovatelku v početné rodině ovdovělého námořního kapitána, potom se však napřání dětí a se svolením řádu za kapitána provdá, přičemž někdejší koníček celé rodiny, zpěv písní a zejména vážné vokální tvorby, se v kritických chvílích předválečných změní v zaměstnání, a tak se zrodí Trappova rodina zpěváků. Hluboce nábožensky orientované vyprávění líčí potom dobročinné turné této rodiny Evropou v době předválečné a Amerikou v době válečné.


Sedmero zastavení u klíčové dírky

Autor: Kašparů Max

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad , 2007, 66 str.

Anotace:

Kniha se věnuje základním otázkám a problémům, které musí občas řešit mladý člověk nebo dvojice mladých lidí. Dáva nahlédnout do rozhovorů, které autor vedl s řadou lidí.


Sekty a okultná vlna

Autor: Keden Joachim

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Lúč, 1989, 182 str.

Anotace:

Tato kniha chce zprostředkovat přehled a orientaci. Seznamuje s propagandou, cíli a metodami rozličných kultů a zřetelně poukazuje na nebezpečí.


Serafim Sarovský

Autor: Gorainoff Irina

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2011, 191 str.

Anotace:

Serafim Sarovský (1759–1833) je jedním z nejoblíbenějších pravoslavných světců, jeho příběh a duchovní nauka dodnes inspirují křesťany po celém světě.Jako osmnáctiletý se rozhodl stát se mnichem a odešel do lesní pustiny Sarovského monastýru, kde se věnoval modlitbě a tvrdé manuální práci. Po čase přijal mnišský hábit a jméno Serafim (ohnivý). Po šestnácti letech dostal povolení opustit monastýr a usadit se v lesní samotě jako poustevník. V modlitbě a naprostém mlčení strávil dalších šestnáct let. Prošel mnoha vnitřními zápasy, byl přepaden lupiči a takřka ubit k smrti. Kvůli nalomenému zdraví jej představený povolal z poustevny zpátky do monastýru. Postupně byl stále více vyhledáván zástupy poutníků. Měl prorocké charisma a dar poznání lidských srdcí, takže uměl dobře poradit. Na jeho přímluvu docházelo často k zázračným uzdravením i k osvobození od zlých duchů.


Sestra Lucie hovoří o Fatimě

Autor: Kondor Luis

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Fatima, 1994, 239 str.

Anotace:

Sestra Lucie z Fatimy, pastýřka, jejíž mystické vize rozněcovaly zbožnost milionů katolíků, včetně Mela Gibsona - a vyvolávaly zájem světových tajných služeb, včetně CIA a KGB - zemřela necelé čtyři týdny před svými 98. narozeninami.
Lucie byla nejstarší ze tří pasáčků, kterým se v roce 1917 - tedy ve stejném roce, kdy vybuchal Ruská revoluce - zjevila šestkrát Panna Maria


Setkání

Autor: Quoist Michal

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Řím, 1967, 182 str.

Anotace:

Autor v knize představuje život křesťanů, kteří se obětovali Bohu, všechny uvedené příběhy jsou pravdivé.

 


Setkání s Bohem

Autor: Madinger Herbert

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1994, 133 str.

Anotace:

Tyto listy mluví o zasypaném prameni, který věřícím dává sílu, aby všichni mohli jásat vnitřní radostí a církvi, aby přetvářela nově celý svět...


Setkání s Ježíšem

Autor: Merell Jan

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Ústřední cirkevní nakladatelství, 1987, 287 str.

Anotace:

Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky. Výklad biblických textů, meditace a modlitby.


Sex začíná v kuchyni

Autor: Leman Kevin

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2004, 202 str.

Anotace:

Autor, manželský poradce a lektor, rozebírá: * proč se každé manželství čas od času dostává do potíží; * jakou roli hraje ve vašem manželství pořadí narození ve vašich původních rodinách; * že se vám sice nepodaří změnit druhého člověka, ale můžete celkem úspěšně pracovat na vlastní změně; * jak se vypořádat s hněvem a zklamáním; * proč se vyhnout nebezpečným a destruktivním vztahovým „manželským hrám“;* jak porozumět sexualitě a potřebám svého partnera. Publikace Sex začíná v kuchyni je čtivě napsanou knihou, která se s jemným humorem a přesto velice citlivě dotýká těch nejintimnějších zákoutí našich myšlenek.


Sexuální výchova v rodině

Autor: Pšenička Oldřích

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Hnutí rodina, 1995, 310 str.

Anotace:

Kniha recenzovaná Zdeňkem Matějčkem, Antonínem Brzkem a Zdeňkem Čechem. Zabývá se otázkou rodičovského poslání, celkové výchovy, sexuální výchovou v rodině v předškolním až pubertálním věku s velice poctivým odborným rozborem.


Sexuální výchova v rodině a ve škole

Autor: Augustyn Józef

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1998, 77 str.

Anotace:

Kniha představuje svým způsobem pokračování úspěšné knihy Sexualita v našem životě, zde se však autor dotýká samotného předmětu sexuální výchovy. Autor nepřednáší pouze svoje stanoviska, ale také učení církve. Prezentované postřehy a názory jsou tříbeny každodenní dlouholetou praxí v práci s mládeží, doplňované množstvím poznatků a podnětů získaných z řad přednášek a diskusí s rodiči a vychovateli.


Sexuální výchova v rodině a ve škole

Autor: Augustyn Józef

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 77 str.

Anotace:

Cíle, zásady, metody. Kniha představuje svým způsobem pokračování úspěšné knihy Sexualita v našem životě, zde se však autor dotýká samotného předmětu sexuální výchovy. Autor nepřednáší pouze svoje stanoviska, ale také učení církve. Prezentované postřehy a názory jsou tříbeny každodenní dlouholetou praxí v práci s mládeží, doplňované množstvím poznatků a podnětů získaných z řad přednášek a diskusí s rodiči a vychovateli.


Seznamujeme se s písmem svatým

Autor: Castronovová Filippa

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Paulínky, 2007, 79 str.

Anotace:

Bible je nejznámější knihou na světě. Je přeložena do různých jazyků, ale pro mnoho lidí zůstává vzhledem ke svému náročnému obsahu a rozmanitosti žánrů velmi vzdálená.
Tato kniha představuje jakési minimum základních informací, jejichž pomocí lze proniknout do světa Bible a objevit sílu Boží lásky k lidstvu, která stojí na počátku stvoření. Jen z lásky totiž Bůh ustanovuje s lidmi smlouvu (tj. zákon), aby je mohl dovést k plnosti života, radosti a pokoje.


Síla manželčiny modlitby

Autor: Omartianová Stormie

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Paulínky, 2010, 199 str.

Anotace:

Žít v dnešní době v úžasném manželství se jeví mnohé z žen jako nedostižná vize. Jak málo v takové věci věří v sílu modlitby a Boží moc. Autorka zkoušela řešit své problémy v manželství různými metodami – hádáním se, uprošováním, ignorováním, vyhýbáním se, konfrontací, dohadováním se a také populární »tichou domácností«.Trvalo jí, než si uvědomila, že je třeba začít s modlitbou. Nechme se tedy my, manželky někdy zoufalé, jindy trpící, ale i ty šťastné, které by rády „jen“ podpořily modlitbou svého manžela, oslovit autentickou výpovědí autorky plnou reálného vidění věcí i vlastních zkušeností s modlitbou, která může proměnit vás, vašeho manžela i celé manželství.


Síla přímluvné modlitby

Autor: Lachmanová Kateřina

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 125 str.

Anotace:

Někdy máme pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně efektivní služba, jakou člověk může konat. Ale přímluvná modlitba je duchovní zbraň těžkého kalibru, nikoli nouzová vycpávka volného času těch, kdo nic lepšího dělat neumí nebo nemohou. Jejím prostřednictvím se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, jehož ovoce se svým časem projeví viditelným způsobem. Přímluvná modlitba je rovněž projevem naší víry v Boha a lásky k bližnímu. Naší víry, protože přímluvou vyjadřujeme, že Bůh může a chce pro druhého vykonat dobro neskonale větší, než jaké jsme my schopni vykonat. A je projevem lásky, protože chceme-li pro druhého skutečně to nejlepší, nemůžeme vynechat dobro, které pramení z Boha a jeho moci.


Síla rodičovksé modlitby

Autor: Omartianová Stormie

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Paulínky, 2011, 207 str.

Anotace:

Další kniha od autorky Síla manželčiny modlitby. Tentokrát povzbuzuje k vytrvalé a usilovné modlitbě rodiče. „Boj o životy našich dětí se odehrává na kolenou. Nemodlit se je jako sedět a zpovzdálí se dívat, jak na naše děti ve válečném poli dopadají střely ze všech stran. Když se však modlíme, jsme v bitvě po jejich boku a užíváme Boží moc v jejich prospěch.“


Skaut přemýšlí o Kristu

Autor: Reinsberk Jiří

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Scriptum, 1992, 122 str.

Anotace:

Meditace na Evangelia...


Slepičí polévka pro duši 2. porce

Autor: Canfield Jack

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Columbus, 1997, 311 str.

Anotace:

Dva z nejúžasnějších, nejinspirativnějších lektorů a řečníků dnešní Ameriky se prostřednictvím této knihy s vámi chtějí podělit o dojemné, humorné, vážné a povzbuzující příběhy, básně a podobenství, s nimiž se za celý život setkali. Nejsou to jen tak obyčejné povídky. Dodají vám jiskru a dotknou se vašich srdcí, ať jste kýmkoli. Vnesou světlo do tmy, pohladí vás po duši a naznačí, kam na rozbouřeném moři stočit kormidlo vaší loďky. Nabírejte z té mísy "slepičí polévky" plnými lžícemi a ode dna - a nezapomínejte ani na své známé a přátele. Ať mají všichni vrchovatý talíř!


Slunce chudých

Autor: Vries Anne de

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1977, 201 str.

Anotace:

Lyrické vyprávění o nesnadném dětství vnímavého chlapce z početné rodiny holandského zemědělského dělníka je naplněno soucitem s nejprostšími lidmi i láskou k rodnému kraji.


Slunce svítí všem

Autor: Rejchrt Luděk

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Česká biblická společnost, 1994, 141 str.

Anotace:

 

 


Služebnice Boží Anička Zelíková

Autor: Polášek František

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2002, 367 str.

Anotace:

Autor chce tímto obsáhlým dílem podat příklad k následování duše toužící po svatosti a po usmiřování za hříchy druhých lidí vlastní obětí, především za hřešící proti nenarozenému životu. Anička Zelíková žila vírou a láskou a na věčnost odešla se šťastným úsměvem na rtech. P. Polášek v knize použil duchovních deníků a jiných písemností Aničky Zelíkové, vzpomínek a některých dopisů dalších osob a informací získaných v přípravném období před zahájením oficiálního diecézního beatifikačního procesu. Nechybí ani chronologický přehled života Aničky a údaje o rodině a o svědectvích.


Slyšte slovo a zpívejte píseň

Autor: Piťha Petr

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Poustevník, 2012, 205 str.

Anotace:

Poutavé vyprávění o životě svatých Cyrila a Metoděje napsal autor pro moravské a české děti a mládež. Tak jako příchodu soluňských bratří předcházela touha poučit se a poznat křesťanské učení, tak i vzniku této knihy předcházelo přání vycházející ze společenství Matice velehradské mít k dispozici dílo, které by-podobně jako tehdy-pomohlo srozumitelným způsobem oslovit zejména děti a mládež. Tato kniha potvrzuje, co připomínal papež Jan Pavel II, že opravdová víra vždy vytváří a zanechává za sebou i ryzí kulturu.


Smrt si jde pro arcibiskupa

Autor: Catherová Willa

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1972, 204 str.

Anotace:

Nejznámější román americké autorky z roku 1927 se odehrává v polovině minulého století v oblasti Nového Mexika, kam přijíždí nový vikář Jean Latour, a trvá mu celý rok, než se dostane na své působiště. Důležitou roli v dílehrajekrajina, pustá a liduprázdná, kterou spisovatelka líčí s důvěrnou znalostí, a dále chudí Mexičané, Indiáni a mestici, kteří jí přizpůsobují svůj život.


Smrtí život nekončí

Autor: Oldřich Kašpar

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Granit, 1993, 86 str.

Anotace:

Příběh českého misionáře na Amazonce.


Smuteční svíce pro Paříž

Autor: Marshall Bruce

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 239 str.

Anotace:

Román Smuteční svíce pro Paříž zachycuje maloměšťácké prostředí Paříže těsně před její kapitulací v roce 1940. Autorův průzračný a jasný styl, protknutý precizní a jemnou ironií, vtahuje čtenáře do mnohých dramat lidských životů.


Sny na duchovní cestě

Autor: Grun Anselm

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: ČKA, 1995, 57 str.


Sny začínají žít

Autor: Feldmann Christian

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Signum Unitatis, 1991, 235 str.

Anotace:

Nestačí sledovat minulost, oči křesťana mají být pozorné právě tak k živé současnosti, vždyť velcí světci žijí i kolem nás. A tak čteme v pravdě napínavé příběhy salvadorského biskupa Romera, Matky Terezy, M.L.Kinga, D. Bonheffera, G. Roncalliho, H. Camary, R. Follereaua a dalších.


Současná spiritualita

Autor: Cuskelly E. J.

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 261 str.

Anotace:

Pater Cuskelly, významný profesor teologie, sestavil praktickou sumu duchovního života: syntézu teologie a psychologie, která předkládá ucelené a harmonické pojetí duchovního života. Jeho celkovým záměrem je podat teologicky fundované a snadno srozumitelné vyjádření určitých zákonitostí života duše tak, aby bylo přístupné i nepříliš spekulativně založeným čtenářům.


Sourozenecké konstelace

Autor: Leman Kevin

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1997, 223 str.

Anotace:

Vaše sourozenecká konstelace, tedy skutečnost, že jste se narodili jako první, druzí či další nebo že jste vyrůstali jako jedináček, ovlivnila to, jakým člověkem jste se stali. K. Leman spojuje výsledky dlouholetého výzkumu se svou praxí poradenského psychologa a zkušenostmi z vlastní rodiny. Nepokouší se vysvětlit pořadím narození veškeré lidské jednání, přesto čtivou formou ukazuje, jaký vliv mají sourozenecké konstelace na osobnost človška, volbu partnera a povolání, na schopnost obstát v rodičovské roli a podobně.


Spiritualita zdola

Autor: Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 94 str.

Anotace:

V dějinách spirituality existují mezi jiným dva proudy: jednak spiritualita shora, jednak zdola. Spiritualita zdola je toho názoru, že Bůh k nám nemluví jen v Bibli a prostřednictvím církve, nýbrž i prostřednictvím nás samých, prostřednictvím našich myšlenek, citů, našeho těla, našich snů a dokonce i prostřednictvím našich ran a našich domnělých slabostí. Spiritualita zdola byla praktikována především v mnišství. Dávní mniši vytyčili okruh vlastních náruživostí a začali se sebepoznáním, aby byli schopni poznat pravého Boha a setkat se s ním.


Spojení s Bohem

Autor: Mello de Anthony

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cesta, 1999, 243 str.

Anotace:

Posmrtné vydání exorcičních promluv významného kněze a duchovního rádce.

 


Společně k Bohu

Autor: Simajchl Ladislav

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: A.M.I.M.S., 2011, 60 str.

Anotace:

Mravní výchova dítěte v předškolním věku. Vynikající pomůcka pro rodiče a prarodiče k vedení dětí k Bohu a k dobru. Stejně jako většina ostatních knih P. Ladislava Simajchla je psaná velmi živě, stylem, přístupným i lidem, kteří o Pánu Bohu ještě moc neslyšeli. Používáme ji jako dárek pro lidi, kteří u nás křtí dítě.


Srdce táty

Autor: Poli Osvaldo

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2010, 151 str.

Anotace:

Existuje otcovský styl výchovy?
Přistupují muži k výchově jinak než ženy?
Je mužský způsob výchovy pro děti a jejich vývoj přínosem?
Tyto otázky se jako červená nit vinou všemi úvahami, které najdete v této knize, zamýšlející se nad tím, co je pro mužský styl výchovy typické, a proč by ho děti měly zažít.


Stesky a stezky

Autor: Pírek Mirek

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Zlín, 2012, 71 str.

Anotace:

 

 


Stín Otce, Příběh o Josefovi z Nazaretu

Autor: Dobraczýnski Jan

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Paul, 2013, 286 str.

Anotace:

V tomto románovém příběhu o Josefovi z Nazaretu se autor ujímá nejen úžasného úkolu převyprávět život významného světce, nýbrž rekonstruuje i kulturní pozadí, ve kterém se světcův život odehrával. Zachycuje nesnáze jeho každodenního života stejně jako napjatou atmosféru tehdejší doby, v níž Židé očekávali příchod Mesiáše, politické události na dvoře Heroda Velikého, vládcovy intriky, zvrácenosti a zločiny. Vychází při tom z biblických pramenů i z rozsáhlého literárního materiálu tehdejší doby.


Strašidelné město

Autor: Holasová Zuzana

Kategorie: děti

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 95 str.


Strážce Ohně

Autor: Selucký Oldřich

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2012, 293 str.

Anotace:

Dobrodružný příběh z doby Konstantina a Metoděje.
Dobrodružný příběh chlapce Vojmíra se odehrává na pozadí válečných střetů Velkomoravské a Východofranské říše. Na pozvání knížete Rastislava přicházejí soluňští bratři Konstantin a Metoděj na Velkou Moravu, aby tu založili školu. A právě do této školy se dostává za dramatických okolností chlapec Vojmír. Prožívá zde své lidské i duchovní zrání, poznává nové přátele, ale rovněž své schopnosti i slabosti. Objevuje přitom vyspělou byzantskou kulturu a světlo křesťanské víry. Nejlepším učitelem a rádcem je pro něj hlavně ve chvílích beznaděje a opuštěnosti otec Konstantin. Jak se Vojmír rozhodne v téměř bezvýchodných situacích? A jaké životní poslání mu Bůh připravil? Napínavá kniha zaujme všechny děti i dospělé, kteří milují dobrodružství a dějiny našeho národa.


Strmou stezkou

Autor: Hrdlička Josef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 63 str.

Anotace:

Právě příroda byla prostředím, kde Ježíš v pohledu na stvořené věci tohoto světa uváděl své přátele do nejhlubších pravd o Bohu i o člověku. I dnes je třeba procházet s ním přírodou a hledat skryté otázky i odpovědi, učit se dívat, žasnout, mlčet i nahlas svědčit. K tomu chce přispět i tato knížečka.


Střetnutí

Autor: Peretti, Frank

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Křesťanský život, 2012, 382 str.

Anotace:

Aston. Typické americké městečko. Když si však jeden skeptické novinář a jeden mladý kazatel začnou dávat dohromady, co zjistili, pochopí, že spolu stojí proti nestvůrnému komplotu jisté teroristické organizacece, která si chce podmanit všechny obyvatele města a vposledu i celý svět. Román s vyjímečně pronikavým vhledem do duchovního boje a důležitosti modlitby.


Stříbrná židle

Autor: Lewis C. S.

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Návrat domů, 1999, 166 str.

Anotace:

Narnie… kde obři chystají zkázu… kde zlo splétá sítě… kde vládnou kouzla… Navzdory neznámým nebezpečím a hlubokým a tmavým jeskyním je skupinka přátel vyslána hledat uneseného prince. Na své výpravě do Podzemí se však setkávají s daleko krásnějším a daleko hrozivějším zlem, než si vůbec dokázali představit.


Stvoření světa

Autor: Maňásek Luděk

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Granit, -, 12 str.

Anotace:

Předmětná hesl: Genesis -- texty převyprávěné -- publikace obrazové pro děti -- Stvoření světa -- publikace obrazové pro děti

Svatá Jana z Arku

Autor: Wohl, Louis de

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2012, 136 str.

Anotace:

Strhující příběh svaté Jany z Arku (1412-1431) je určen především starším dětem, ale s chutí si jej přečtou i dospělí. Nenápadnou dívku Janu oslovil archanděl Michael a předal jí poslání postavit se do čela francouzské armády proti anglickým okupantům. Jana dosáhla fantastického vojenského úspěchu, získala francouzskému králi korunu, ale nakonec byla zrazena, nespravedlivě odsouzena a upálena na hranici. Nejde o legendu, její neuvěřitelný příběh je historicky bohatě zdokumentován; Jana z Arku byla roku 1920 svatořečena a prohlášena patronkou Francie.


Svatí Cyril a Metoděj

Autor: Piťha Petr

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Poustevník, 2010, 80 str.

Anotace:

Četba k přípravě na 1150. výročí příchodu slovanské misie na Velkou Moravu


Svatí spojují národy

Autor: Buben Milan a spol.

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Panevropa Praha, 1994, 183 str.

Anotace:

Medailony evropských světců a světic od 1. do 20.stol.


Svatost je pro každého

Autor: Vella Elias

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 160 str.

Anotace:

Kniha je výborem z textů, které autor sestavil pro svá duchovní cvičení. Vychází v nich z hlubokých osobních zkušeností pastýře a hlasatele slova Božího, kterého po 15 letech kněžství Ježíš povolal na novou cestu, obrací celé jeho bytí a boří duchovní jistoty. Elias Vella se znovu vydal na cestu ke znovuzrození z Ducha svatého a ke spáse. Ve svých přednáškách a knihách využívá svého charismatu a působivě břitké analýzy, která sestupuje do hloubky, kde nalézá samotný základ Božího slova. Na stránkách jeho knihy Svatost je pro každého mohou čtenáři poznávat Ducha, který vede ke spáse. Autor však upozorňuje i na síly, které působení Ducha svatého naopak omezují, a nabízí i způsob, jak se osvobodit.


Svatý Josef Kopertinský

Autor: Parisciani Gustavo

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Konvent minoritu?, 2003, 79 str.

Anotace:

Životopis sv. Jana Kopertinského, minority, patrona studentů, pilotů, kosmonautů, obuvníků.


Svatý Tomáš Akvinský

Autor: Chesterton G. K.

Kategorie: osobn.

Vydavatelství: Krystal OP, 1993, 110 str.


Svědectví o knězi

Autor: Džbánek Antonín

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2000, 127 str.

Anotace:

Publikace věnovaná životu, dílu a mučednickému údělu polského kněze Jiřího Popieluszka. V roce 1981 začal organizovat v kostele sv. Stanislava Kostky ve Varšavě každou poslední neděli v měsíci mše svaté za vlast. Vznikla tak pastorační činnost spojená se světem práce, zvláště s Hutí Varšava, která ho přivedla až k mučednictví.


Svědectví o zármutku

Autor: Lewis C. S

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Návrat Domů, 2012, 60 str.


Svědkové Jehovovi, nebo bible?

Autor: Remeš Prokop

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Fokus, 1990, 116 str.

Anotace:

Tato kniha má odpovědět na biblické otázky, které se nejčastěji vyskytují v rozmluvách se Svědky Jehovovými. Je to pouhá příručka nemůže nahradit učebnici teologie. Nerozebírá každý námět široce, ale soustřeďuje pozornost v prvé řadě na náměty, s nimiž se běžně setkáváme.


Svět liturgie

Autor: Šidlovský Gejza Evermod

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Klášter premonstrátů, nakl. Fénix, 1991, 46 str.

Anotace:

Publikace vydaná jako průvodce k výstavě Kláštera premonstrátů na Strahově. Hlavní část tvoří slovník termínů, se kterými se setká nejen návštěvník výstavy, ale každý v běžném životě. Ve slovníku jsou stručně popsány artefakty, připojeny jsou i další pojmy, které souvisí s liturgií.


Světci

Autor: Hemenwayová Priya

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Slovart, 2005, 152 str.

Anotace:

Tato krásně ilustrovaná knížka obsahuje výběr příběhů a uměleckých děl odhalujících příběhy křesťanských svatých. Začneme pohledem na biblické postavy, které znaly Ježíše za jeho života, a potom objevíme šiřitele jeho učení – evangelisty, poustevníky, učitele, zakladatele, misionáře a hrdiny legend. Tito svatí tvoří bohatou a nádhernou tapiserii. Jejich životy naplněné láskou a zbožností jsou příklady toho, co všechno může vykonat člověk se srdcem, které naslouchalo slovům Spasitele. Příběhy svatých žijí dál století za stoletím jako důkaz, že moudrost a soucitnost Spasitelova poselství jsou věčné.


Světice Anežka Přemyslovna

Autor: Polc Jaroslav

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: U?str?edni? ci?rkevni? nakladatelství, 1989, 165 str.

Anotace:

Autor přestavuje Anežku slovy jejích současníků vsazenými do rámce dobových událostí. V pestré galerii spisovatelů vynikají listiny papežů Řehoře IX. a Inocence IV. určené Anežce a jejímu klášteru.


Světlo a stín

Autor: Kluz Wladyslaw

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Zvon, 1991, 205 str.

Anotace:

Paralelní životopisné příběhy křesťanského světce Maxmiliána Maria Kolbeho a Rudolfa Hösse, velitele koncentračního tábora v Osvětimi, jsou příležitostí ke srovnání dvou naprosto odlišných lidí, žijících ve stejné době.


Světová náboženství

Autor: Waldenfels Hans

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1992, 64 str.

Anotace:

Pro co vlastně žije člověk? V čem je jeho budoucnost? V dnešní možnosti poznání jiných než křesťanských náboženství a nabídky různých řešení smyslu života z jejich pohledu vyvstává i pro křesťana požadavek, aby se jinými náboženstvími zabýval. Kniha podává v omezeném výběru základní informace o náboženských nabídkách smyslu života v hinduismu, buddhismu a islámu a nakonec pojednává o tzv. nových náboženstvích.


Šarlatový a černý

Autor: Gallagher J. P.

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2011, 159 str.

Anotace:

Hugh O'Flaherty se narodil v Irsku ve městě Killarney. Byl nadšeným sportovcem. Závodil jako boxer, házenkář a hráč golfu. Od útlého věku ale věděl, že jeho povoláním je být knězem. Po svém vysvěcení působil nejprve jako apoštolský delegát v Egyptě, Haiti, Santo Domingo a Československu, poté v Římě u Svatého stolce, kde začala jeho nejnáročnější práce. Po kapitulaci Itálie v roce 1943 se Řím dostal pod velení plukovníka Herberta Kapplera z obávaného útvaru SS, který začal s deportacemi italských Židů do Osvětimi. Kappler byl známý nepřítel Židů, který je pronásledoval na každém kroku. Msgre. O'Flaherty, který byl v té době ve Vatikánu hlavou Svatého Officia, se vrhl do činnosti na záchranu Židů a válečných zajatců z nacistické likvidační mašinerie...


Šel jsem však vytrvale

Autor: Lízna František

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Cesta, 2008, 143 str.

Anotace:

Deník P. Františka Lízny z pouti za sv. Cyrilem a Metodějem / Kniha je deníkovým záznamem známého jezuity Františka Lízny, který se mj. věnuje lidem na okraji společnosti, ale proslul i jako poutník. Ve svých 66 letech se pěšky vydal ze slovensko-ukrajinské hranice až do krymského Chersones, spojeného s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem.


Šestá cesta

Autor: Vácha Marek Orko

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cesta, 2004, 143 str.

Anotace:

Planeta Země v prostoru nevisí, ani se nevznáší, nýbrž prostě je, shora i zdola obklopena mrazivým kosmem s vakuem. V tomto černém vakuu pluje náš modrý koráb, osvětlený jako reflektory paprsky Slunce. Z jeho paluby visí girlandy orchidejí, nad kterými se vznášejí motýli a kolibříci a který překypuje životem. Náš příběh patří do říše pohádek, je čarokrásný, je to nejfantastičtější epická báseň, kterou by bylo možno vymyslet. Na této planetě nám bude dáno potkat Boha, věčně se skrývajícího. V jednom svém díle se však Bůh již nemůže skrýt – v bytostech, které jsou vrcholem hmotného stvoření. Jsou-li spojeni tajemstvím lásky stávají se jeden pro druhého svátostí, prostorem, který propojuje viditelné s neviditelným. Co uvidí skrze sebe snoubenci, mají-li čisté srdce?


Škola vnitřní modlitby

Autor: Duka Dominik

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Petrov, 1991, 109 str.

Anotace:

Škola vnitřní modlitby je jakýmsi návodem k vnitřní modlitbě. Ukazuje, že druhou stránkou naslouchání je umění formulace, při němž se nám samotným ujasňují vlastní přání, prosby, a díky. Bůh je zná jistě daleko dříve, než je my vyslovíme. Není tedy třeba velkého počtu slov, není třeba někdy slov vůbec.


Školák Kája Mařík I.

Autor: Háj Felix

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Bohemians, 1990, 517 str.

Anotace:

Knížka vypráví o příhodách čilého prvňáčka ze zbožné venkovské rodiny z počátku století. Humorné příběhy Káji a jeho kamarádky Zdenky.


Španělskem od jihu k severu - Quo vadis, poutníku? 1. díl

Autor: Müler Bohumil Štěpán

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: TYPOservis Holešov, 2003, 120 str.

Anotace:

Popis poutě cestou Via de La Plata ze Sevilly na sever.


Španělskem od jihu k severu - Quo vadis, poutníku? 2. díl

Autor: Müler Bohumil Štěpán

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: TYPOservis Holešov, 2004, 136 str.

Anotace:

Popis poutě cestou Via de La Plata ze Sevilly na sever.


Šťastné dítě a jeho výchova v 52. lekcích

Autor: Magee Trish

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 2001, 126 str.

Anotace:

 

 


Šťastné manželství

Autor: Caffarel Henri

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Lípa, 1992, 125 str.

Anotace:

 

 


Šťastní rodiče

Autor: Ferrero Bruno

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 2004, 147 str.

Anotace:

Kniha známého autora uvádí do výchovného stylu slavného ''otce a učitele mládeže'' Dona Bosca. V krátkých kapitolách se dozvídáme, jak by rodiče měli vést děti k vzájemné komunikaci, radosti ze hry a sportu, střízlivému zacházení se sdělovacími prostředky, k rozumnému využití volného času. Knihu lze číst jako rádce pro život v rodině nebo jako duchovní inspiraci v běžném životě.


Štěpán Trochta

Autor: Novosad Jaroslav

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Portál, 2001, 238 str.

Anotace:

Vyprávění o životě významné osobnosti našeho národa kardinála Štěpána Trochty, který je svědkem mnoha těžkých období našich nedávných dějin. Dějiny naší země hluboce ovlivnily jeho život, ale i on ovlivnil dějiny našeho národa.


Štěpánka a její kamarádi

Autor: Hoptner M. A H.

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2003, 105 str.

Anotace:

Příběh k prvnímu svatému přijímání. Štěpánka a její kamarádi se připravují na svaté přijímání u paní Steinerové. Od první hodiny až k velkému dni s nimi prožíváme nejen jejich seznamování se s vírou, ale i všechny napínavé a veselé události. Nedílným členem dětského spolku je i Štěpánčin pes Tessi, který děti stále doprovází a někdy se postará o pořádný zmatek.


Štěstí

Autor: Balling Adalbert Ludwig

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1995, 55 str.

Anotace:

Milá, něžná a moudrá knížka, která nás málo slovy upozorňuje na čisté radosti našeho života.Často je přehlížíme pro jejich prostotu. Tato knížka nám potvrdí a zopakuje, co patrně víme, ale často vědět nechceme: Že všechny velké věci jsou v podstatě prosté a dosažitelné.


Štěstí začíná uvnitř

Autor: Powell John

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1995, 189 str.

Anotace:

Štěstí je přirozený stav, je každému dosažitelné a za své štěstí je každý odpovědný sám.


Šum z pěn

Autor: Kašparů Max

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Cesta, 2005, 95 str.

Anotace:

Myšlenky a básně premonstrátského terciáře a psychiatra se dotýkají hlubokých problémů života.


Tajemství duhové zahrady

Autor: John St. Patricia

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Samuel, 2008, 192 str.

Anotace:

Jedenáctiletá Elaine není vůbec nadšená z toho, že musela opustit Londýn a přestěhovat se na waleský venkov. V rodině Owenových, u kterých teď bydlí, se cítí opuštěná a ztracená. Když se ale jednoho dne vydá podívat, co je na druhém konci duhy, najde podivuhodnou opuštěnou zahradu. Právě tam začne dobrodružství, které obrátí její život naruby.


Tajemství eucharistie

Autor: Lustiger J. M.

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 119 str.

Anotace:

Každou neděli přivádí mše svatá do kostelů miliony věřících. Přesto je smysl a původ rozmanitých ritů a modliteb, které mši tvoří, často málo známý. Na otázky, které si věřící občas kladou, se ve své knize srozumitelně a čtivě snaží odpovědět pařížský arcibiskup, kardinál Lustiger. Vychází přitom ze svých bohatých zkušeností i pedagogické praxe. Se čtenářem prochází jednotlivé části mše a ukazuje, že každý detail má v liturgii své místo.


Tajemství radosti

Autor: Marie Letitia sestra

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 51 str.

Anotace:

Kniha vychází z encykliky Pavla VI. "Gaudete in Domino". Ukazuje na rozdíl mezi prchavými světskými potěšeními a požitky a trvalou duchovní radostí křesťana spojeného s Kristem. Radostí z toho, že nás má Bůh rád, že i my smíme milovat, radostí z čistého svědomí. radostí i z účasti na Kristově vykupitelském utrpení. Je to "vysoká škola" duchovního života, duch sv. Terezie z Lisieux, jakého nalezneme i v knize "Duchovní cvičení" s touto světicí od P. Liagra.


Tajemství setrvání v lásce

Autor: Powell John

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1996, 137 str.

Anotace:

Autor zkoumá základní předpoklady osobního sdílení. Největší dar, který si lidé mohou navzájem dát, je dar sebe sama v nejupřimnějším sdílení svých emocí a myšlenek. Tajemství setrvání v lásce spočívá v komunikaci s druhými lidmi.


Tajemství velikonoční radosti

Autor: Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 134 str.

Anotace:

Velikonoce jsou svátky radosti, které touží přinést lidem světlo a radost do všedního dne. A přesto známe spíše „křížovou cestu“ než „cestu vzkříšení“. Jak ale máme Velikonoce slavit a vychutnat svou radost? V této publikaci nám Anselm Grün předkládá úvod do velikonočního tajemství. Naznačuje svět symbolů tohoto svátku a jeho fascinující postavy a 50 impulsy a návrhy konkrétních cvičení pomáhá každému, kdo chce utvářet svůj všední den ve světle Velikonoc


Tak Bůh miloval svět I. část

Autor: Svoboda Zdeněk

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Blahoslav, 1985, 86 str.

Anotace:

Výňatky ze Starého zákona. Biblická dějeprava nenahrazuje Bibli ani není kratochvilným čtením. Je nejspíš brankou k poznání nevýslovného daru Boží lásky, o kterém tak obsáhle svědčí celé Písmo.


Tak Bůh miloval svět II a III. část

Autor: Svoboda Zdeněk

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Blahoslav, 1986, 86 str.

Anotace:

Výňatky z Nového zákona. Biblická dějeprava nenahrazuje Bibli ani není kratochvilným čtením. Je nejspíš brankou k poznání nevýslovného daru Boží lásky, o kterém tak obsáhle svědčí celé Písmo.


Také se neradi zpovídáte

Autor: Kolář Petr

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Societas, 1994, 39 str.

Anotace:

Obsahem této brožury nejsou návody, ale rady. To píše na úvod sám autor. Mluví za druhé, zobecňuje, aby byl svým čtenářům blíže. Vidí nás jako hříšníky, kteří ale nechtějí často své hříchy uznat, proto prý neradi chodí ke zpovědi.


Takový podraz od Pána Boha jsem nečekal

Autor: Lukeš František

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Zámek, 1999, 137 str.

Anotace:

Kniha obsahuje korespondenci Viléma Přibila s poděbradským proboštěm Františkem Lukešem.


Tančící skály

Autor: Vácha Marek Orko

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cesta, 2003, 187 str.

Anotace:

Fascinující dějiny naší existence od velkého třesku po vznik samostatně uvažujících bytostí tvoří bohatý zdroj inspirace pro teologii. Jsme bytosti obdarované nesmrtelnou duší a zároveň jsme bytosti utvořené z hmoty 15 miliard let vzdáleného velkého třesku. Prostým vývojem událostí vznikají ze žhavé výhně počátku vesmíru tvorové schopní složit Devátou symfonii nebo vyzdobit Sixtinskou kapli.


Tati, kde bydlí Bůh

Autor: Wagner Paolo

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1995, 60 str.

Anotace:

Návod jak odpovídat na dětské otázky o víře.


Teologie těla

Autor: Wojtyla Karel

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Paulínky, 2005, 591 str.

Anotace:

Podtitul: Katecheze Jana Pavla II o lidské lásce podle Božího plánu

Teologie těla je soubor promluv Jana Pavla II. přednesených během prvních pěti let jeho pontifikátu. Svatý Otec v nich postupně odhaluje ohromující vizi manželství a lidské lásky v Božím plánu. Vrací se až na samotný práh lidské historie, aby ukázal tento plán v jeho prvotní, hříchem nezasažené podobě. Tento soubor katechezí Jana Pavla II., který jeho životopisec George Weigel nazval "teologickou časovanou bombou" se nyní dostává i k českému čtenáři.


Tereza z Lisieux

Autor: Skibelová Maria

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Paulínky, 1996, 32 str.

Anotace:

Krátký, ale intenzivní život největší světice moderní doby. Vhodné také pro malé čtenáře.


Terezka Martinová

Autor: Holková Marie

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Vyšehrad, 1969, 144 str.

Anotace:

Životopis sv. Terezie z Lisieux zpracovaný pro mládež. Tento román moravské spisovatelky, autorky řady knih pro mládež, také povídkářky a básnířky, je pokusem o moderní legendu. Vypráví o francouzském děvčátku s mnoha chybami, které pod vlivem příkladného rodinného prostředí vyrůstá v lidsky krásnou dívku, spatřující své štěstí v službě a oběti bližnímu.


Tichá srdce

Autor: Ježková Alena

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Práh, 2013, 456 str.

Anotace:

Kniha popisuje nejznámější řády v České republice, dále jsou zde rozhovory některých řeholníků či řeholnic jmenovaných řádů. Knihu doplňují krásné černobílé fotografie. Kniha pro lidi, kteří se zajímají o řeholní řády a kongregace v České republice. Kapitoly jsou krátké a čtivé.


Tichý, jemný hlas

Autor: Growschel J. Benedict

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1998, 124 str.

Anotace:

Kniha je stručným průvodcem pro všechny, kteří se zajímají o soukromá zjevení, vidění a jiné mimořádné náboženské jevy, jež jsou v dnešní době tak rozšířené. Vzhledem k obrovskému zájmu o mimořádné náboženské zážitky je kniha velmi potřebným pramenem praktických rad. Autor vychází z děl klasiků duchovní literatury a církevních dokumentů, které nejsou běžně dostupné, a shrnuje také v průběhu staletí nahromaděnou moudrost církve, která se váže k tomuto tématu. Zároveň nabízí další možnost poznání Boha a všem přístupný náboženský zážitek. Rozumí se tím dílo Boží milosti, které běžně působí v každodenním životě, ale které se může stát pramenem ctnosti a svatosti.


Tím vše začíná

Autor: Vries Tinie de

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Nakladatelství Vereening, 1989, 202 str.

Anotace:

Biblické příběhy k předčítání a vyprávění dětem předškolního věku. Praktická příručka pro rodiče a vychovatele


Tokijské květy

Autor: Ambruser Ludvík

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2011, 321 str.

Anotace:

Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem.
Český jezuita Ludvík Armbruster prožil v Japonsku půl století, dokonale si osvojil jazyk, vyučoval na tamní univerzitě a navázal mnohá přátelství.
Dovede klást otázky, které si obvykle neklademe. Jako filozof na ně neodpovídá dogmaticky, nýbrž dává podněty k hledání cesty, třeba i uprostřed protikladů. Jako katolický teolog se nebojí zamýšlet nad inspiracemi přicházejícími z východních myšlenkových proudů. Jako misionář si uvědomuje, že křesťanství stojí na konci jedné velké epochy. A jako moudrý člověk nabízí svou zkušenost a životní moudrost s noblesou, vtipem a pochopením pro jinakost druhého.


Tomáš Halík: Ptal jsem se cest (rozhovory)

Autor: Jandourek Jan

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Portál, 1997, 287 str.

Anotace:

Životopisný rozhovor je svědectvím o hledání vlastní cetsy v duchovní životě, ve filozofii i v soudobé společnosti. Rozhovor zavede čtenáře do mnoha různých prostředí: do čapkovské atmosféry rodičovského domu, do studentského hnutí kolem Pražského jara 1968, do světa „podzemní církve“, bytových seminářů a samizdatů v době „normalizace“, do pozadí aktivit kardinála Tomáška kolem roku 1989, do Vatikánu v době přípravy první papežovy cesty do Československa, mezi americké politické myslitele i do ticha indických buddhistických klášterů.


Tomášek I+II

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1991, 222 str.

Anotace:

Příběhy chlapce Tomáška, jeho rodiny, kamarádů a kamarádek.


Tomášek III+IV

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1991, 395 str.

Anotace:

Příběhy chlapce Tomáška, jeho rodiny, kamarádů a kamarádek.


Tvář plná světla: Vyprávění o sv. Františku Saleském

Autor: Holková Marie

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Zvon, 1992, 143 str.

Anotace:

Vyprávění o svatém Františku Saleském.


Tvůrce Narnie C. S. Lewis

Autor: Stoneová E. M.

Kategorie: osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2013, 104 str.


U mne je vždy otevřeno

Autor: František papež-Spadaro SJ

Kategorie: osobnosti

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 164 str.


Učitel víry

Autor: Jan od Kříže svatý

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1991, 71 str.

Anotace:

Sborník vydaný k 400. výročí smrti sv. Jana od Kříže


Umění jednat s dospívajícími

Autor: Goddetová E. T.

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 2001, 144 str.

Anotace:

Jak porozumět chování dospívajících, vedení dialogu, schopnost poskytnout pomoc, stanovení mezí.Způsob komunikace se u mladých lidí liší, bývá rozdílný v různých situacích, u různých skupin adolescentů. Může překvapit nebo i šokovat, může vadit. Pro rodiče bývá často problematické porozumět sdělení dospívajících a těžko hledají způsob, jak jim něco sdělit a být slyšen. Kniha postupně představuje způsoby chování a reakcí dospívajících (výstřední, provokativní, nepřátelské...) a nabízí řadu možností, jak postupovat.


Umět přijmout vlastní život

Autor: Augustyn Józef

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1999, 61 str.

Anotace:

Můžeme přijmout vlastní život? Umíme ho přijmout? To jsou otázky, kterým je věnována tato kniha.Přijetí života se souhlasem není jednorázový akt. Je to proces, který trvá celý lidský život.Knížka polských autorů nás vede k tomu, abychom všechny životní danosti – i se všemi handicapy – pochopili jako příležitost a výzvu k pravé seberealizaci.


Umíme se modlit?

Autor: Špidlík Tomáš

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Refugium Velehrad, 2001, 69 str.

Anotace:

Modlitba je rozhovor duše s Bohem. Ale je také účast na „rozhovoru“, který od věčnosti vedou tři božské Osoby mezi sebou. Tedy i naše modlitba se obrací k Bohu Otci skrze Syna v Duchu Svatém. Drobná populární knížka nás formou otázek a odpovědí uvádí do tajemství modlitby.


Umírání znamená loučení

Autor: Abeln Reinhard, Kner Anton

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1993, 43 str.

Anotace:

Autorům jde o to, aby si živí uvědomili smrt nikoli jako nesmyslnou ničitelku, jako "krutý" konec, nýbrž jako součást našeho života ba ještě více: jako nový začátek, jako přechod a "zárodek věčnosti".


Umíš v tom chodit?

Autor: Šťastná Kateřina

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Paulínky, 2012, 86 str.

Anotace:

O hledání spokojeného partnerského vztahu. Autorka mluví o tématech, která zajímají každou "náctiletou" dívku, s přitažlivou lehkostí a otevřeností. Zároveň však představuje životní styl, jenž neodpovídá dnešním "trendům", a zve mladé lidi na náročnou cestu, která sice vyžaduje odpovědnost a odvahu, ale jako jediná vede k pravé radosti ze života.


Úmluva

Autor: Kossaková Zofia

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Lidová demokracie, 1967, 366 str.

Anotace:

Historický román s biblickou tématikou, který zachycuje úsek ze slavných dějin židovského národa s Abrahámem jako hlavní postavou v čele.


UnRapped

Autor: Bockmannová Melanie

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Advent, 2010, 100 str.

Anotace:

Byli to dva obyčejní kluci, kteří měli rádi rap a hip hop. Vyrůstali v ulicích New Yorku, kde se naučili první taneční krůčky. Tvrdě na sobě pracovali, zdokonalovali se. Vymysleli svůj osobitý styl tance, založili vlastní hip hopovou skupinu a zúčastnili se významné soutěže, kterou vyhráli. Jejich hvězda stoupala stále výš. Už to vypadalo, že až nadosmrti budou součástí showbyznysu. Pak se ale všechno změnilo...


Úsměv

Autor: Soukupová Karla

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Cor Jesu, 1991, 168 str.

Anotace:

Životní příběh Aničky Zelíkové, zpracovanéhona základě prvého Aniččina životopisu od ThDr. Josefa Hloucha, českobudějovického biskupa.


Úsměvy pro duši

Autor: Ferrero Bruno

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Samuel, 2010, 88 str.

Anotace:

Příběhy Bruna Ferrera, známého italského sběratele moudrostí a poučení, jako obvykle potěší rodiče, vychovatele, dospívající čtenáře i milovníky narativní spirituální literatury. Autor je mistrem narativní zkratky a prosté pointy, která čtenáře může provázet na jeho cestě všední dnem. Jeho příběhy a moudrosti většinou pohladí a potěší, proto také několik jeho knih nese název „pro potěchu duše“.


Utíkej malý, utíkej

Autor: Cruz Nicky

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Křesťanský život, 2000, 212 str.

Anotace:

Kniha popisuje životní osudy Nickyho Cruze, newyorského gangstera, který se setkal s Boží láskou a toto setkání úplně změnilo jeho život.


Útočiště

Autor: Boom Corrie Ten

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Porta Libri, 2012, 280 str.

Anotace:

Ten Boomovci byly obyčejná rodina z Haarlemu v Nizozemsku. V době druhé světové války se všichni zapojili do nizozemského odboje, ať už šlo o ukrývání Židů, nebo práci v podzemním hnutí. Když jejich činnost Gestapo odhalilo, ocitli se ve vězení. Corrie a její sestru Betsie poslali do koncentračního tábora Ravensbrück.


Úvahy na prahu tisíciletí

Autor: Halík Tomáš

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Lidové noviny, 2011, 87 str.

Anotace:

Původně rozhlasové fejetony, jimiž Tomáš Halík oslovoval v letech 2000-2002 své posluchače v ranním vysílání stanice BBC, meditativní úvahy k významným církevním svátkům v průběhu roku (od adventu, přes Vánoce, Velikonoce, Letnice ke Všem svatým a Památce zesnulých), poznámky k historickým událostem (Francouzská revoluce, 11. září 2001) a úvahy k dalším mezníkům duchovního a občanského života (čin Jana Palacha, 25. únor, sv. Cyril a Metoděj, Jan Hus, osobnost svatého Václava) jsou v tomto svazku uspořádány podle ročního koloběhu. Tak vznikla pozoruhodná dokumentární výpověď o morálním půdorysu našeho života, o duchovní a společenské atmosféře na počátku milénia.


Úvahy o Panně Marii

Autor: Meisner Joachim

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 104 str.

Anotace:

Být takoví, jakými nás zamýšlel Bůh. Člověkem, který nejdokonaleji naplnil Boží představu o zdařilém lidském životě, je jistě Panna Maria. Kolínský kardinál Joachim Meisner nám přibližuje Pannu Marii úvahami vycházejícími z jednotlivých etap jejího života tak, abychom ji více a lépe poznali, a mohli se tak snáze inspirovat jejím příkladem.


Úvahy věřících

Autor: Studený Jaroslav

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cholina, 2007, 593 str.

Anotace:

Tato stručná knížka podává pravdy, někdy hluboké, prostým způsobem. V rychlosti je přečteme a spěcháme dál, ale nezapoměli jsme co se nám chce říci. Přemýšlíme, ani nevíme, že často podle čteného upravíme svůj život.


Úvod do zbožného života

Autor: sv. František Saleský

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1990, 246 str.

Anotace:

Dílo sv. Františka Saleského (1567-1622) vyšlo francouzsky poprvé v r. 1608. První český překlad pochází z r. 1657 z pera jezuity Jiřího Konstantia. Od té doby vyšlo mnoho dalších překladů. Čím vysvětlit takový zájem o dílo staré zhruba čtyři století? Jistě tím, jak autor - moudrý biskup - zná člověka.


Uzdrav mě, Pane

Autor: Vella Elias

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2011, 110 str.

Anotace:

Oblíbený autor P. Elias Vella provádí čtenáře postupně všemi oblastmi lidské osobnosti, které potřebují uzdravení. Přitom zdůrazňuje, že k úplnému uzdravení dojde tehdy, když se člověk setká s Kristem. Svým srozumitelným, prostým způsobem, postupně, vede čtenáře krok za krokem k Ježíšovi, který chce uzdravit každého člověka, a to podle jeho konkrétních potřeb. Na konci každé tematické kapitoly jsou uvedeny otázky k zamyšlení, které pomohou čtenáři v konkrétní modlitbě. Vždyť kdo může říct, že nepotřebuje žádné uzdravení? Ať je tato kniha setkáním s Boží láskou, ve světle poznání, že skutečné uzdravení spočívá ve víře v Ježíše Krista a v životě s ním.


Uzdravení

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1998, 185 str.

Anotace:

Na příměstském sídlišti šikanuje parta výrostků sourozence Vávrovy. To je počátek dějo této knížky určené dětem staršího školního věku. Obě strany tohoto konfliktu se dostávají v průběhu dalších událostí do situací, ve kterých se rozhodují přerušit řetěz násilí a hledat mravnější východiska. Autor citlivě reaguje rovněž na sociální problémy neúplných rodin a na trvalou nudu a nepodnětnost života na sídlištích.


Uzdravení skrze svátosti

Autor: March Michael

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Kartuziánské nakladatelství, 2007, 90 str.

Anotace:

P. Michael Marsch, vzděláním teolog a psychoterapeut se narodil v roce 1931 v Německu. Vyrůstal jako evangelický křesťan. Po válce, když pracoval v Paříži, konvertoval a vstoupil do dominikánského řádu. Po svých zkušenostech s darem uzdravování spoluvytvářel hnutí charismatické obnovy. V bývalém klášteře Heiligkreuztal založil komunitu, která s láskou a modlitbou pečuje o duševně a tělesně nemocné lidi.


Uzdravení skrze víru

Autor: Marsch Michael

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1995, 158 str.

Anotace:

P. Michael Marsch, vzděláním teolog a psychoterapeut se narodil v roce 1931 v Německu. Vyrůstal jako evangelický křesťan. Po válce, když pracoval v Paříži, konvertoval a vstoupil do dominikánského řádu. Po svých zkušenostech s darem uzdravování spoluvytvářel hnutí charismatické obnovy. V bývalém klášteře Heiligkreuztal založil komunitu, která s láskou a modlitbou pečuje o duševně a tělesně nemocné lidi


Už jim nerozumíme?

Autor: Mullier Charles

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 1995, 179 str.

Anotace:

Kniha je určena především těm, kdo se věnují výchově dospívajících, tedy hlavně rodičům a těm, kteří působí v nejrůznějších společenstvích mládeže.


Vážně nemocný mezi námi - rady nemocným

Autor: Křivohlavý Jaro

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Avicentrum, 1989, 108 str.

Anotace:

Kniha známého českého psychologa se zabývá přístupem okolí k těžce nemocnému a umírajícímu člověku. Je prakticky použitelná jako příručka pro pečující, dobrovolníky i profesionály v pečujících profesích.


Ve službě evangelia

Autor: Vlk Miloslav

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1997, 93 str.

Anotace:

Soubor promluv, přednášek a rozhovorů Miloslava Vlka. [vybrala a uspořádala Jolana Poláková ; překlad z němčiny Květa Hyršlová]


Ve škole Ducha svatého

Autor: Philippe Jack

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2003, 88 str.

Anotace:

Jak se otvírat Duchu svatému a nechat se jím vést nás autor učí velice svěží a přehlednou formou, především na základě zkušeností velkých duchovních osobností církve.


Ve víru víry

Autor: Mucha Ignác

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2011, 62 str.

Anotace:

Autor má dar vnímat všednodenní lidské hemžení nevšedním pohledem. Ve světle drobných příhod ze života mu ožívají některé pravdy víry, které sice všichni známe a častokrát slýcháme, ale v jeho podání mají sílu nás nově oslovit. Rád přemítá o Boží pozornosti vůči těm nejnepatrnějším, o jedinečnosti každého člověka a jeho poslání, o smyslu věrnosti v malém. Ignác Mucha je přitom dalek toho, aby čtenáře poučoval a moralizoval, natož aby dával na odiv svůj život s Bohem. Snad právě proto se v jeho hledání, zápasech i přemítání nad smyslem lidského plahočení najde každý.


Večerní modlitby

Autor: Halík Tomáš

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cesta, 1999, 100 str.

Anotace:

Soubor textů, uspořádaných do sedmi týdenních cyklů, chce naznačit bohatost, rozmanitost, krásu a hloubku světa křesťanské modlitby – pokladu, z něhož čerpali a do něhož přispívali věřící všech dob. Tato kniha poprvé vyšla v samizdatové edici DUCH A ŽIVOT v roce 1981.


Věčnost uprostřed času

Autor: Stinissen Wilfrid

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2004, 167 str.

Anotace:

Švédský mistr pera a duchovního života W. Stinissen nás tentokrát provází fenoménem času, či lépe řečeno vnímáním tohoto fenoménu. Zamýšlí se nad objektivitou či subjektivitou času, časem církve, spěchem i potřebou zastavení se.


Velikonoce

Autor: Janšta Josef

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 2002, 151 str.

Anotace:

Velikonoce jsou vrcholným obdobím církevního roku. Druhý svazek edice Večerní čtení chce pomoci rodinám, aby si prožitek velikonoční radosti přenesly do společně strávených večerů. Knížka „Velikonoce I“ se má stát „kamarádem“ rodičů a dětí, kteří se po společné četbě snáze rozhodují, hledají východiska a také se radují. Ale i jednotliví čtenáři mohou s obrozeným velikonočním poselstvím šířit radost křesťanství do svého okolí. Knížka je psána pro děti, ale pomůže i dospělým k osvojení dětského vnímání světa, jehož oddanost a důvěrnost dal Ježíš za příklad všem.


Větrný kůň

Autor: Holková Marie

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Cesta, 1993, 235 str.

Anotace:

 

 


Vězení s klíčem uvnitř

Autor: Lachmanová Kateřina

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1991, 165 str.

Anotace:

Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost zřejmě každý obyvatel planety Země. Jedná se o "vězení neodpuštění" a "vězení samospravedlnosti". Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním případě někdo člověku ublížil a on neumí říci "odpouštím", v druhém případě se on sám provinil a nedokáže poprosit za odpuštění, říci "promiň". O možných příčinách takového stavu, těžkostech s tím spojených a o cestě ven je tato knížka


Víra je můj pevný hrad

Autor: Svoboda Bohumil, Otčenášek Karel

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Vyšehrad, 2004, 286 str.

Anotace:

Rozhovory s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho přáteli. Arcibiskup Karel Otčenášek, do svého odchodu do důchodu sídelní biskup královéhradecký, je jednou z nejvýznamnějších postav českého katolicismu druhé poloviny minulého století. Právě proto zkušený publicista dr. Bohumil Svoboda, mj. autor úspěšné knihy rozhovorů s msgre Jiřím Reinsbergem Hospodin rozjasnil svou tvář, se rozhodl představit širší veřejnosti osobnost tohoto nejen význačného kněze, ale též teologického myslitele, formou rozhovorů jak o jeho osudech životních, tak o jeho názorech mravních a náboženských.


Víra v rodině

Autor: Ponsardová Cristine

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 239 str.

Anotace:

Na výchovu a na rodinný život neexistují všeobecně platné recepty a zaručené metody. Ani autorka knihy Víra v rodině nepředkládá jedinou správnou cestu k následování. Nabízí však nepřeberné množství podnětů k zamyšlení nad těmi nejběžnějšími životními situacemi. Umí se dívat na každodenní život pohledem hluboké víry a současně stát nohama na zemi a přijímat skutečnost takovou, jaká je. Přináší inspiraci pro řešení nejrůznějších problémů, které se v rodinném životě objevují.


Vlídná povzbuzení na každý den

Autor: Schultz Josef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 2002, 384 str.

Anotace:

Kniha se může pro čtenáře stát inspirací a podnětem, jak z každého dne roku vytěžit co nejvíce. Den za dnem kniha nabízí zamyšlení nad tématy osobního rozvoje, duševního a duchovního růstu, porozumění sobě, druhým i světu ve kterém žijeme, či povzbuzení na cestu vydat se do dosud neznámých životních oblastí.


Vnitřní svoboda

Autor: Philippe Jacques

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Garamound, 2004, 129 str.

Anotace:

Tvrzení, z něhož autor, francouzský kněz Jacques Philippe, vychází, je prosté, ale má velký dosah: člověk si získává vnitřní svobodu přesně v té míře, jak v něm sílí víra, naděje a láska. Otec Jacques osvětluje, že působení „božských ctností“ je středem duchovního života, a ukazuje klíčovou roli ctnosti naděje pro náš vnitřní růst. Kniha je psána prostě a konkrétně. Je určena všem, kteří se hodlají „otevřít nádherné vnitřní obnově, kterou chce Duch svatý uskutečnit v lidských srdcích, a tak dosáhnout svobody a slávy Božích dětí!“


Vojmírova cesta

Autor: Selucký Oldřich

Kategorie: beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 344 str.


Vstávám a pokračuji v cestě z Fatimy do Compostely

Autor: Lízna František

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Cesta, 2010, 78 str.

Anotace:

V roce 2006 o. Lízna vychází na další pouť. Jde bez mobilního telefonu a s vědomím, že toto putování může být jeho poslední pozemské, neboť lékaři mu diagnostikovali nebezpečnou rakovinu. Nemoc však natolik ustoupila, že lékaři otce Líznu zařadili mezi vzácné případy. Sám jezuitský poutník dodává: "Jak říkám, pouť uzdravuje."


Vstávám a pokračuji v cestě z Fatimy do Compostely

Autor: Lízna František

Kategorie: beletrie

Vydavatelství: Cesta, 2010, 78 str.


Vy jste sůl země a světlo světa

Autor: Cikrle Vojtěch

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Biskupství brněnské, 2007, 106 str.

Anotace:

Meditace a promluvy.
Texty – poselství k zamyšlení brněnského biskupa Vojtěcha Cirkleho. Jsou určeny mladým lidem, manželům i všem hledajícím.
Krátké texty brněnského biskupa nabízejí zamyšlení nad různými tématy všedního života. Některé potěší, jiné povzbudí, ale všechny spojuje upřímná víra ve všemohoucího Boha, který je sám o sobě útěchou i povzbuzením.


Vycházky a výlety s dětmi

Autor: Zapletal Miloš

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 2003, 175 str.

Anotace:

Kniha autora, považovaného za klasika her, poskytuje náměty pro vedoucí skupin dětí na kratší i celodenní výlety. Autor radí, jak se přírodou procházet s otevřenýma očima a jak nalézt možnosti pro zážitky dětí z her a dalších činností. Jednotlivé náměty spojují zábavu s poznáním, radí, jak využít možnosti dané konkrétním prostředím, přinášejí nápady, čím se na kterém výletě zabývat, a program na výlety pro děti nejrůznějšího věku.


Vychovávej jako don Bosco

Autor: Ferrero Bruno

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 2007, 143 str.

Anotace:

Autor nezaměnitelným způsobem převádí preventivní výchovný systém zakladatele salesiánů do výchovné rodičovské praxe. V salesiánském pojetí je výchova stálé dobrodružství, kde rodiče berou své děti vážně, akceptují je jako samostatné osobnosti, váží si jejich názorů, ale přitom vědí, že děti potřebují moudré a laskavé vedení někoho zkušenějšího. Důležitým momentem salesiánského výchovného přístupu je uvedení mladého člověka do zdravého výchovného prostředí, ve kterém by se stal časem sám vychovatelem a protagonistou výchovy.


Vypráví dětem

Autor: Vries Anne de

Kategorie: Děti

Vydavatelství: Světlo světa, 1989, 233 str.

Anotace:

Vyprávění Nového a Starého zákona lehčí formou - pro děti.


Výstup na horu manželství

Autor: Vella Elias

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 284 str.


Využít každý den

Autor: Espelandová Pamela

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1997, 381 str.

Anotace:

Autorky nabízejí čtenářům na každý den krátké zamyšlení, které vychází z citátu některé významné osobnosti nebo z přísloví. Náměty těchto zamyšlení jsou například rozhodování, přátelství, rodina, učení, pocity... Nakonec je pro každý den nabídnut konkrétní podnět, na co by bylo možné se ten den zaměřit. To čtenáři pomůže k hlubšímu sebepoznání, k rozvoji sebeúcty, tvořivosti, pozitivního myšlení, citové vyrovnanosti - tedy k tomu, jak nejlépe využít každý den.


Vyznavač a mučedník Štěpán Trochta

Autor: Kučera Jiří

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Portál, 2006, 55 str.

Anotace:

Životopis prvního českého biskupa - salesiána. Téměř třináct let života prožil ve věznicích - nejdříve nacistických, pak komunistických. Biskupem byl 27 let, ale funkci mohl vykonávat necelých devět. Tato bilance člověka a kněze již naznačuje opravdový mučednický osud.


Výzva k čistotě

Autor: Arnold Johann Christoph

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 166 str.

Anotace:

Sexuální svoboda přinesla mnoha duším místo osvobození jen zranění a samotu. Když se podíváme na velký smutek, který nás obklopuje, je pro nás všechny důležité uvědomit si , kam směřuje náš život.


Vzpomínky na Editu Steinovou

Autor: spolusetry

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1992, 131 str.

Anotace:

Znám dva názory. Jeden zní: Mrtvý Žid - dobrý Žid. A druhý: Jen jeden národ je vyvolený. Oba jsou velice vyhraněné a na první pohled zcela nesmiřitelné. Také znám jednu Židovku, jejímž údělem bylo postavit se proti oběma výplodům fanatizmu. Sice musela nejprve riskovat nepřijetí od svých nejbližšách a nakonec zaplatit, tím čemu říkáme nejvyšší cena, ale odešla hrdá a nezlomená. Proto vydala svým životem ještě větší svědectví o Bohu než svými filozofickými spisy. A to je svědectví stále platné, neboť velikost člověka se nezmenšuje vývojem poznání po jeho smrti


Vzpoura v Assisi

Autor: Selucký Oldřich

Kategorie: beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 440 str.


Z boží kanceláře

Autor: Cerrito Lia

Kategorie: krátké příběhy

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 68 str.


Z deníku marnosti

Autor: Pecka Dominik

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Atlantis, 1993, 247 str.

Anotace:

Kniha vypráví o autorově pobytu ve vězení za komunistické nadvlády a o setkání s nejrůznějšími lidskými osudy. Prostým a čistým stylem s moudrostí sobě vlastní se vyjadřuje o postojích a jednání spoluvězňů v lidsky náročném prostředí. Vyvozuje z nich etické zásady lidského života a bytí, které svou naléhavou pravdivostí jsou aktuální i dnes.


Z pláště a dalmatiky

Autor: Kašparů Max

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Cesta, 2006, 255 str.

Anotace:

Soubor kázání, svátečních slov z ČT, rozhlasových relací, lékařských přednášek, kázání na poutích, nedělních homilií, tématických článků a primičních promluv.


Za mrakmi je moje milované slnko

Autor: Habovštiak Anton

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Nové město, 2000, 221 str.

Anotace:

Ide o najúplnejší životopis bl. Zdenky. Podrobne sa v ňom zoznámite s jej životom: narodením na Orave, detstvom, so vstupom do kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, jej pôsobením ako zdravotnej sestry.


Za novými světy

Autor: Enroth Ronald

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Elac Praha, 1995, 180 str.

Anotace:

Kniha z edice Za novými světy podává základní informace o Bahaí, Hare Kršna, Svědcích Jehovových, Mormonech, Transcendentální meditaci, Církvi sjednocení a dalších nekřesťanských sektách spolu s křesťanským pohledem na jejich učení a praktiky.


Za svetlom

Autor: Botek Antonín (překlad)

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Řím, 1970, 462 str.

Anotace:

Dějiny spásy ve Starém zákoně, výběr textů ze Starého zákona přeložil dr. Anton Botek. Vydal Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoděje v Římě.


Zábavné činnosti pro celou rodinu

Autor: MacGregor Cynthia

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Portál, 2002, 128 str.

Anotace:

Pod mottem "Rodina, která si společně hraje, drží pospolu" autorka shromáždila více než stovku zábavných aktivit a her pro rodiče a prarodiče s dětmi školního věku. Uvedené aktivity (hry, výtvarné dovednosti, hudební a dramatické aktivity, podněty pro rodinné oslavy a společenské příležitosti atd.) směřují k posilování rodinné soudržnosti, k prohloubení vzájemné lásky, k úctě vůči rodinné tradici a k příjemnému společnému soužití.


Začalo to dýkou a křížem

Autor: Wilkerson David

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Křesťanský život, 1992, 131 str.

Anotace:

Volné pokračování knihy "Dýka a kříž" vypráví o tom, co se stalo s lidmi z počátku Wilkersonovy práce mezi narkomany, o natáčení filmu Dýka a kříž, ale také o tom, co se Davidovi nepodařilo, jaké udělal chyby a co to znamenalo pro vývoj jeho života i služby. Příběh kazatele, který pomáhal lidem propadlým drogám a alkoholu, příběh Boží lásky k lidem.


Zakázaná zóna 1 duchové

Autor: Myers Bill

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Samuel, 2010, 144 str.

Anotace:

"Je vyvolávání duchů jen dětská hra? Amulety pro štěstí jen nevinné přívěsky? Když se Rebeka a její bratr Scott přistěhovali na Floridu, možná si to mysleli – ale jen do té chvíle, než narazili na Tajnou společnost, kterou tvoří skupina jejich spolužáků. Tajná společnost má nebezpečně blízko k okultismu a rozhodla se, že sourozenci jsou příliš velkou hrozbou pro její moc a vliv. Začala proto jednat…"


Základní křesťanská poradna

Autor: Kuneš Pavel

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Scriptum, 1994, 126 str.

Anotace:

Knížka je určena všem, kdo mají rádi objevování nových věcí, kdo považují myšlení a poznávání za dobrodružství. Obsahově se soustředí na to podstatné, vše říká zřetelně a jasně. Stylově je zcela výjimečná…


Základní učení o víře

Autor: Med Oldřich, Koutský P.

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Gloria, 2001, 183 str.

Anotace:

 

 


Zakotvit svůj život v Bohu

Autor: Vella Elias

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1999, 138 str.

Anotace:

Autor zde vytváří na zdravém duchovním základě ucelený systém přednášek, meditací a homilií s cílem vstoupit do společenství s Bohem. Vede čtenáře k uvědomění si své lidské závislosti, k akceptaci vlastní viny, učí odpoutat se od svého hříchu, odevzdat jej Ježíši. Část díla je věnována problému vnitřních zranění a ran, jejich uzdravování skrze Ježíše.


Zapaluji?

Autor: Kubíček Ladislav

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 111 str.

Anotace:

Kniha přináší myšlenky Ladislava Kubíčka z jeho duchovních cvičení, jak si je zapsala, a nyní vybrala Marie Svatošová. Nabízí tři okruhy úvah: svoboda, plnění Boží vůle, manželství a vztahy obecně. Texty vybrané z více než 1200 citátů jsou uspořádány tak, aby přinášely nový pohled než dosud publikované práce L. Kubíčka.


Zaradoval jsem se

Autor: Bradna Antonín

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 193 str.

Anotace:

Útržky ze života nebo paměti v příbězích, tak by se také daly nazvat vzpomínky katolického kněze mons. Antonína Bradny (nar.1922), vězně komunistických žalářů (1952-1964) a dlouholetého duchovního podřipského kraje (Budyně nad Ohří). Strhující vypravěč a svědek Kristův, který svoji křesťanskou víru osvědčil v mezních situacích dvou totalit. Celým textem prosvítá jeho výrazná osobnost, která oslovuje čtenáře stojící i za hranicemi církve.


Zastavení na cestě života

Autor: Švihálek Ludvík, Šustková

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Advent Orion, 1995, 380 str.

Anotace:

 

 


Zástupy žasly nad jeho učením

Autor: Augustyn Józef

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2003, 246 str.

Anotace:

Než byla Duchovní cvičení oficiálně potvrzena papežem Pavlem III. v roce 1548 a než si dobyla jakéhokoli veřejného úspěchu, byl si Ignác už dobře vědom mimořádného pokladu, který měl v rukou. V dopisu jednomu ze svých pozdějších spolubratří píše se sobě vlastní pokorou a prostotou: “Cvičení jsou tím nejlepším, co si jen v tomto životě mohu přát k tomu, aby člověk mohl sám osobně užívat plodné pomoci a také ji přinášet druhým.” Nešlo o lacinou chválu člověka nadšeného sebou a svým dílem.


Závislosti srdce

Autor: Hemfelt-Minirth-Meier

Kategorie: Rodina

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2010, 310 str.

Anotace:

Praktický návod (s naznačením teoretického zdůvodnění), jak se osvobodit od vztahů vzájemné závislosti. Kniha velmi poutavým způsobem a s celou řadou příkladů z konkrétní praxe nejprve popisuje, co jsou to vztahy vzájemné závislosti, dále popisuje dynamiky jejich rozvoje a ničivé účinky a následně podává návod (s prezentací jednotlivých etap), jakým způsobem je možné se z nich osvobodit.


Zázrak v Praze, Příběh z české současnosti

Autor: Leschinger Martin

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Flétna, 2011, 175 str.

Anotace:

Příběh z české současnosti.
Zázrak v Praze je příběhem o nás. Příběhem o hledání pravdy, která je stále více zázrakem... Děj knihy se odehrává ve světě českého mediálního byznysu. Den za dnem se v něm svádí nekončíci boj o nejstřeženější poklad svobodné demokratické společnosti - veřejné minění. Do této arény náhle vstupuje nečekaný host: Pražské Jezulátko...


Zázraky

Autor: Lewis C. S

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Návrat Domů, 2014, 234 str.


Zdraví jako duchovní úkol

Autor: Grun Anselm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 88 str.

Anotace:

Publikace nabízí v překladu J. Hermacha velmi aktuální téma. Mnoho lidí tuší, že medicína na všechno nestačí, že je třeba vytvářet zdravý životní styl. Ukazuje se, že zdraví má také náboženský rozměr, předpokládá správný a zdravý vztah k sobě samému, k ostatním lidem, k celému stvoření i k Bohu.


Zkoušené Rusko

Autor: Douroff Anastazia

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1999, 300 str.

Anotace:

Ve své autobiografii A. Douroff předkládá svou životní zkušenost dcery ruského národa se sovětským komunismem. Předává nám naději křesťanky, která věrna své víře vždy odmítala pokušení zmalomyslnět. Čtenáři se tak přibližuje duchovní boj, který v této době ruský lid silně prožívá. Cílem díla je ukázat události v Rusku z pohledu víry – jako Boží působení, které směřuje k očistě a pravé duchovní obnově ruského národa.


Zkušenosti exorcisty

Autor: Salvucci Raul

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1999, 223 str.

Anotace:

Slyšíme-li slovo exorcismus, vyvolává v nás zvláštní směsici zvědavosti a strachu nebo si vybavujeme útržkovitě informace z filmů. Kniha italského kněze, teologa, ale také exorcisty s více než dvacetiletou praxí, je první ucelenou informací tohoto druhu na našem knižním trhu. Věcným a zároveň poutavým způsobem provádí čtenáře nejen dějinami vztahu personifikovaného zla k člověku, ale především popisuje současnou situaci v církvi i ve světě.


Zlí duchové a exorcismy

Autor: Amorth Gabriele Amorth

Kategorie: duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 56 str.


Zlý farář přejel hodného psa

Autor: Barhoň Jiří

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 83 str.

Anotace:

Kniha obsahuje 25 příběhů inspirovaných hlavně životem v církvi a rozdělených do tří oddílů: Ze života kněžského, Ze života všeobecného a Pohádky. Text doplňují ilustrace Heleny Filcíkové.


Zpěv Ducha

Autor: Cantalamessa Raniero

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 371 str.

Anotace:

Tato kniha pojednává o hymnu, který pochází z 9. století. Od doby svého vzniku bez ustání zaznívá v liturgii Velikonoc a v křesťanských shromážděných jako nikdy nekončící a slavnostní modlitba k Utěšiteli. Zdroje, z kterých autor čerpá jsou: Písmo, církevní otcové a jejich díla, liturgie, katolická, pravoslavná a protestantská teologie. Autor podává ucelený výklad – opravdovou teologickou a duchovní Summu o Duchu svatém.


Zpověď tajného biskupa

Autor: Konzal Jan

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Portál, 1998, 144 str.

Anotace:

Rozhovor s originální postavou současné české církve tajně vysvěceným katolickým biskupem Janem Konzalem. Neformální a poutavá výpověď Jana Konzala odkrývá jeho životní osudy, popisuje život tzv. skryté církve u nás a je zamyšlením nad katolickou církví v současné české společnosti a ve světě.


Zrada

Autor: Telchin Stan

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 119 str.

Anotace:

Zrada je kniha, která ukazuje, co se může s člověkem stát, jestliže se opravdově zamyslí nad svou židovskou identitou a vezme si na tuto cestu za poznáním Bibli. Autor v knize vydává svědectví o svém složitém hledání, na jehož konci opravdově pochopí, kdo je Bůh Izraele a kdo je Ježíš z Nazareta. Zjistí, že lze přijmout Ježíše za Mesiáše a přitom zůstat věrný svému


Zůstaň matkou

Autor: Kondor Luis

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Grafia, 1991, 205 str.

Anotace:

Vyprávění Lucie, Hyacinty a Františka o zjeveních Panny Marie v roce 1917 ve Fatimě.


Zvládni svůj stres

Autor: Melgosa Julián

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Advent Orion, 2001, 190 str.

Anotace:

Další ze série knih zdravotního programu NEWSTART. Autor se v ní zabývá oblastí v našem životě nad jiné důležitou – duševním zdravím. S ním souvisí také stres, který prostupuje náš každodenní život. Fenomén jménem „stres“ se přitom netýká pouze úzké skupiny lidí: na prahu třetího tisíciletí vystupuje jeho naléhavost do popředí již prakticky ve všech vrstvách populace.


Žena svého lidu

Autor: Martini Carlo Maria

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1999, 95 str.

Anotace:

Biblické exercicie zaměřené na postavu Panny Marie. Neokázalá forma, kterou autor zvolil dává prostor pro zamyšlení a meditaci.


Žij svobodně

Autor: Bouland Henri

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 70 str.

Anotace:

Svoboda se stala epochálním pojmem, který staví lidi před velké problémy, protože s ní přicházejí mnohé otázky. Jak dlouho již lidský duch bádá o svobodě a kolikrát se domníval, že již nalezl, co hledal! I v nynější době se lidstvu,které po staletí sklánělo hlavu a mlčelo, stále manifestuje svoboda v nejrůznějších podáních s velice pestrým ideologickým podtextem. Henri Boulad SJ si tohoto problému všímá z jiného, hlubšího pohledu a ve svých úvahách nalézá podstatu a kořeny pravé svobody, která vyrůstá z radostné zvěsti Nového zákona.


Žít mší svatou

Autor: Nowak Mieczyslaw

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1998, 149 str.

Anotace:

Úvahy o eucharistickém tajemství, které jsou určeny všem, kdo chtějí stále plněji prožívat mši svatou. Mieczyslaw Nowak rozebírá jednotlivé části mše svaté a všímá si jejich duchovního dopadu na účastníka bohoslužby. Předkládá čtenářům to, co sám prožil a co nabylo v jeho životě rozhodujícího významu ve vztahu k liturgii mše svaté a ke Kristu. Dotisk druhého vydání.


Živá voda pro duši

Autor: Ferrero Bruno

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 2001, 88 str.

Anotace:

Autor velice úspěšných sbírek příběhů připravil další knihu krátkých vyprávění, která vyvolávají otázky týkající se lidského jednání, života a vzájemných lidských vztahů. Příběhy, doplněné barevnými fotografiemi, jsou určeny čtenářům, kteří rádi čtou krátké příběhy k zamyšlení o životě, vlastnostech a jednání člověka.


Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista I.

Autor: Emmerichová A. K.

Kategorie: Beletrie

Vydavatelství: Arca Jimfa, 1993, 320 str.

Anotace:

Tušený a málo známý svět biblické doby je přiblížen viděními A. K. Emerichové, která zaznamenal spisovatel a básník Clemens Brentano. Tato část obsahuje kapitoly: Tajemství Starého zákona, Narození a život Panny Marie, Narození Jezulátka, Život svaté rodiny, Život svatého Josefa


Život bez všedních dnů

Autor: Busch Wilhelm

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: žádné, 1988, 176 str.

Anotace:

Krátke úvahy o živote. Příběhy faráře Busche jsou krásným svědectvím toho, že evangelium a víra v Krista jsou silnější než nejbarbarštější ideologie, zlořád a zlozvyky.


Život milovaných dětí

Autor: Nouwen Henri

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1994, 83 str.

Anotace:

Křestanské úvahy nad životem, vztahy mezi lidmi, potřebě lásky, uznání, ale i utrpení pro pocit duchovního růstu


Život plný setkání

Autor: Abeln, Kolb

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Portál, 1995, 141 str.

Anotace:

Kniha s podtitulem příběhy pro každý den editorů Reinharda Abelna, Guido J. Kolba obsahuje didaktické příběhy z křesťanského života.


Život pod vládou Kristovou

Autor: Cantalamessa Raniero

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 215 str.

Anotace:

Autor napsal tuto knihu na podkladě svých postních kázání v papežském paláci a krok za krokem ji vyzkoušel při duchovních cvičeních pro nejrůznější kategorie, od klauzurních společenství po laiky pracující ve světě. Čtenáři může posloužit jako vodítko pro duchovní cvičení či rekolekce, jako průvodce nového života v Duchu, jako pomůcka při evangelizaci, katechezi, misijních příležitostech a především jako podnět k osobní meditaci o Božím slově.


Život svatého Antonína

Autor: Gamboso V.

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 175 str.

Anotace:

První životopis svatého Antonína se objevil v souvislosti s jeho kanonizací, k níž došlo necelý rok po jeho odchodu z tohoto světa. V průběhu staletí se pak objevilo opravdu nesčetné množství legend věnovaných příběhům z jeho života. Moderní životopis velkého světce podává srozumitelnou a čtivou formou jeden z nejuznávanějších znalců života a díla Antonína z Padovy, otec V. Gamboso, což dává záruku jak spolehlivosti údajů, tak hloubky interpretace duchovního odkazu tohoto evangelijního učitele církve. Kniha obsahuje celou řadu nových a pro mnohé překvapujících pohledů, seznamuje nás s dobovým kontextem a s událostmi z počátku františkánského hnutí. Uvítají ji jistě ctitelé svatého Antonína i ti, kdo se zajímají o františkánskou spiritualitu.


Život svatého Vojtěcha

Autor: Bruno Z. Querfurtu

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: Zvon, 1996, 158 str.

Anotace:

Latinsko-česky psaný životopis o svatém Vojtěchu (okolo 957–997), v zahraničí známém spíše pod biřmovacím jménem Adalbert, byl druhým pražským biskupem. Pocházel z rodu Slavníkovců.


Život v nových dimenzích

Autor: Carothers Merlin

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Vérité, 1995, 137 str.

Anotace:

Kniha protestantského vojenského kněze je zaměřena na ústřední myšlenku: přijímat vše dobré i zlé a děkovat za to Bohu.


Život v usmíření

Autor: Cencini Amadeo

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Paulínky, 1992, 158 str.

Anotace:

Autor se v knize zabývá tématem našich „limitů“, tzn. všeho, v čem se projevuje lidská slabost, kterou člověk tak často a rád ignoruje. Naše omezení a slabosti jsou většinou považovány za negativní aspekty lidské osobnosti. Málokdy se na ně díváme z pozitivního hlediska, jež však napomáhá růstu a procesu integrace.


Život z víry - duchovní obnova

Autor: Simajchl Ladislav

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: A.M.I.M.S., 2011, 66 str.

Anotace:

Duchovní obnova. Témata, která je možno procházet ve společenství nebo i jednotlivě s připojenými myšlenkami k debatě.


Život za život - Svatá Gianna Berettová-Mollová

Autor: Giulianna Pelucchi

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství, 2011, 182 str.

Anotace:

Když Jan Pavel II. v květnu 2004 svatořečil Giannu Berettovou Mollovou (1922–1962), nazval ji „prostou, ale o to výmluvnější poselkyní Boží lásky“. Její život byl do jisté chvíle naplněn běžnými radostmi a starostmi mladé ženy. Nasadila svůj život za život novorozeněte.

 


Život ze síly Ducha a modlitby

Autor: Ivančič Tomislav

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1995, 171 str.

Anotace:

Český překlad přednášek profesora Ivančiče na prohlubovacím semináři, který se konal ve dnech 19. až 22. února 1989 v St. Virgil v Salcburku. Na těchto seminářích jsou posluchači vedeni k hlubokému prožívání víry v Ježíše Krista v jeho církvi, k zakoušení Boží přítomnosti uprostřed tohoto světa.


Život, největší umělecké dílo

Autor: Kubíček Ladislav

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Matice cyrilometodějská, 1996, 91 str.

Anotace:

Obdivovat Boží umění v celém jeho stvořitelském díle a ve všem, co pozemský život přináší, a to i v situacích a stavech bolesti a utrpení – to je posláním této knížky, která chce volat do celého světa své Magnificat.


Životní období: jejich etický a pedagogiský význam

Autor: Guardini Romano

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Zvon, 1997, 100 str.

Anotace:

Obsahem jedné z nejlepších knížek R. Guardiniho v oblasti náboženské pedagogiky se stal rozšířený a propracovaný text přednášky o etice, poprvé zveřejněný v r. 1953. S hlubokou moudrostí, podloženou bohatými zkušenostmi kněze a pedagoga, vystihuje autor problémy a osobité potíže jednotlivých období lidského života a mezi nimi existujících krizí a přiřazuje jim hodnoty a mravní požadavky, které jsou nutné k vyzrání osobnosti. Každá fáze má v celku života své nezastupitelné místo. Platí to i pro stáří, jemuž je věnována rostoucí pozornost moderní psychologie. Obzvlášť citlivě pomáhá autor pochopit hodnotu vysokého stáří jako cenného článku života, jímž může být životní oblouk přiveden k dokonalosti.


Životopisné paměti P. Ignáce Stuchlého 1

Autor: Stuchlý Ignác, Med Oldřich

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: -, ?, 252 str.

Anotace:

 

 


Životopisné paměti P. Ignáce Stuchlého 2

Autor: Stuchlý Ignác, Med Oldřich

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: -, ?, 253 str.

Anotace:

 

 


Životopisné paměti P. Ignáce Stuchlého 3

Autor: Stuchlý Ignác, Med Oldřich

Kategorie: Osobn.

Vydavatelství: -, ?, 267 str.

Anotace:

 

 


…aby mohlo vyrůst něco krásnějšího

Autor: Cikrle Vojtěch

Kategorie: Duchovní literatura

Vydavatelství: Cesta, 1999, 63 str.

Anotace:

Předkládám vám útržky kázání, dopisů a postřehů s doprovodem několika fotografií. Všem, kteří se rozhodnete ve chvíli ticha zůstat s touto knížečkou, přeji, abyste zakusili radost z toho, že jsme objekty Boží lásky.“ Útržky kázání, myšlenky, postřehy a vzpomínky brněnského biskupa doplněné jeho vlastními fotografiemi.Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz