Farní rok | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Nemilujte jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy."
Dnešní svátek: Svátek sv. Vavřince

Advent - roráty

Advent - roráty

Doba adventní je dobou radostného očekávání příchodu Ježíše Krista, jeho narození. K adventu patří samozřejmě roráty. Ty se staly v naší farnosti již letitou tradicí. A zvlášť pro děti mají neopakovatelnou atmosféru.

Vánoce

Vánoce

Vánoce- čas plný radosti. Radujeme a slavíme Boha Otce, že nám posílá svého Syna, Ježíše Krista, našeho Spasitele. Ježíš přichází na svět jako malé bezbranné dítě, nikoliv jako všemocný vládce. Jak velkou důstojnost má člověk před Bohem!

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Dobročinná charitní akce, Tříkrálová sbírka, byla v ČR poprvé vyzkoušena v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi (podobné sbírky s delší tradicí se konají též v Německu a Rakousku). Pro značný úspěch byla sbírka v roce 2001 poprvé uspořádána v celostátním měřítku.

Popeleční středa

Popeleční středa

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby.

Postní doba

Postní doba

Čtyřicetidenní - liturgické období, které začíná - Popeleční středou a trvá až do - velikonoc. Nejprve ji charakterizovala konečná příprava - katechumenů, kteří měli být během velikonoční - vigilie pokřtěni.

Boží Tělo

Boží Tělo

Slavnost Těla a Krve Páně, dříve zvaná Boží Tělo, se začala slavit proto, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista, a to jednak v jeho Božství, tak v jeho lidství v Eucharistii - Nejsvětější svátosti.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz