3. ročník | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás."
Dnešní svátek: sv. Bonifác

Obsah výuky náboženství ve 3. ročníku

Příprava ke svátosti smíření a slavení prvního svatého přijímání

Děti se učí vytvářet jedno společenství, vnímat Boží odpuštění a přijetí. To vše poznávají z příběhů Nového Zákona.

Patří sem například zázrak uzdravení slepého, ochrnutého, příběh ztraceného syna.

Následuje konkrétní příprava na slavení svátosti smíření

Děti se učí poznávat Boží zákon - Desatero

Poznávají Ježíše, který učí modlitbě, pronikají do slavení Velikonoc

Téma" Ježíš - vinný kmen a my jsme ratolesti" přivádí znovu do společenství Církve

Společně pak slaví první svaté přijímání

Kromě pravidelných setkání dětí v hodinách náboženství, setkávají se také několikrát za rok i rodiče a děti. Tato setkání pomáhají prožít dané téma společně a intenzivně v celé rodině. Rodiče dostávají během školního roku vždy dopis, ve kterém se jim nabízí návod, jak s dětmi v rodině dané téma prožít hlouběji.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz