2. ročník | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus."
Dnešní svátek: sv. Bonifác

Obsah výuky náboženství ve 2. ročníku

Bůh - Stvořitel světa, andělé naší ochránci, zničení přátelství s Bohem - Adam a Eva, příběh Kaina a Ábela, poslušný a spravedlivý Noe, Babylonská věž a pýcha lidí

Společná příprava na Vánoce - Advent, příběh P.Marie a Alžběty- narození Ježíše Krista.

Mudrci od východu- Ježíšovo dětství a křest

Další příběhy z Ježíšova života - utišení bouře, vzkříšení Jairovy dcery, zázraky uzdravení

Pokušení na poušti - postní doba, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, Ježíšovo umučení.

Velikonoční události

V květnu poznáváme Pannu Marii jako naši nebeskou maminku

Společenství Církve

Děti dostávají pracovní listy, vystřihují, malují. Rády poslouchají příběhy.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz